Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 8

8:1 καὶ βενιαμιν ἐγέννησεν τὸν βαλε πρωτότοκον αὐτοῦ καὶ ασβηλ τὸν δεύτερον ααρα τὸν τρίτον 8:2 νωα τὸν τέταρτον καὶ ραφη τὸν πέμπτον 8:3 καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ βαλε αδερ καὶ γηρα καὶ αβιουδ 8:4 καὶ αβισουε καὶ νοομα καὶ αχια 8:5 καὶ γηρα καὶ σωφαρφακ καὶ ωιμ 8:6 οὗτοι υἱοὶ αωδ οὗτοί εἰσιν ἄρχοντες πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν γαβεε καὶ μετῴκισαν αὐτοὺς εἰς μαναχαθι 8:7 καὶ νοομα καὶ αχια καὶ γηρα οὗτος ιγλααμ καὶ ἐγέννησεν τὸν ναανα καὶ τὸν αχιχωδ 8:8 καὶ σααρημ ἐγέννησεν ἐν τῷ πεδίῳ μωαβ μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν ωσιμ καὶ τὴν βααδα γυναῖκα αὐτοῦ 8:9 καὶ ἐγέννησεν ἐκ τῆς αδα γυναικὸς αὐτοῦ τὸν ιωβαβ καὶ τὸν σεβια καὶ τὸν μισα καὶ τὸν μελχαμ 8:10 καὶ τὸν ιαως καὶ τὸν σαβια καὶ τὸν μαρμα οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν 8:11 καὶ ἐκ τῆς ωσιμ ἐγέννησεν τὸν αβιτωβ καὶ τὸν αλφααλ 8:12 καὶ υἱοὶ αλφααλ ωβηδ μεσσααμ σεμμηρ οὗτος ᾠκοδόμησεν τὴν ωνω καὶ τὴν λοδ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς 8:13 καὶ βεριγα καὶ σαμα οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν αιλαμ καὶ οὗτοι ἐξεδίωξαν τοὺς κατοικοῦντας γεθ 8:14 καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ σωσηκ καὶ ιαριμωθ 8:15 καὶ ζαβαδια καὶ ωρηρ καὶ ωδηδ 8:16 καὶ μιχαηλ καὶ ιεσφα καὶ ιωχα υἱοὶ βαριγα 8:17 καὶ ζαβαδια καὶ μοσολλαμ καὶ αζακι καὶ αβαρ 8:18 καὶ ισαμαρι καὶ ιεζλια καὶ ιωβαβ υἱοὶ ελφααλ 8:19 καὶ ιακιμ καὶ ζεχρι καὶ ζαβδι 8:20 καὶ ελιωηναι καὶ σαλθι καὶ ελιηλι 8:21 καὶ αδαια καὶ βαραια καὶ σαμαραθ υἱοὶ σαμαϊ 8:22 καὶ ισφαν καὶ ωβηδ καὶ ελεηλ 8:23 καὶ αβαδων καὶ ζεχρι καὶ αναν 8:24 καὶ ανανια καὶ αμβρι καὶ αιλαμ καὶ αναθωθια 8:25 καὶ αθιν καὶ ιεφερια καὶ φελιηλ υἱοὶ σωσηκ 8:26 καὶ σαμσαρια καὶ σααρια καὶ ογοθολια 8:27 καὶ ιαρασια καὶ ηλια καὶ ζεχρι υἱοὶ ιρααμ 8:28 οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες οὗτοι κατῴκησαν ἐν ιερουσαλημ 8:29 καὶ ἐν γαβαων κατῴκησεν πατὴρ γαβαων καὶ ὄνομα γυναικὶ αὐτοῦ μααχα 8:30 καὶ υἱὸς αὐτῆς πρωτότοκος αβαδων καὶ σουρ καὶ κις καὶ βααλ καὶ νηρ καὶ ναδαβ 8:31 καὶ γεδουρ καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ ζαχουρ καὶ μακαλωθ 8:32 καὶ μακαλωθ ἐγέννησεν τὸν σεμαα καὶ γὰρ οὗτοι κατέναντι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν ιερουσαλημ μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν 8:33 καὶ νηρ ἐγέννησεν τὸν κις καὶ κις ἐγέννησεν τὸν σαουλ καὶ σαουλ ἐγέννησεν τὸν ιωναθαν καὶ τὸν μελχισουε καὶ τὸν αμιναδαβ καὶ τὸν ασαβαλ 8:34 καὶ υἱοὶ ιωναθαν μεριβααλ καὶ μεριβααλ ἐγέννησεν τὸν μιχια 8:35 καὶ υἱοὶ μιχια φιθων καὶ μελχηλ καὶ θερεε καὶ αχαζ 8:36 καὶ αχαζ ἐγέννησεν τὸν ιωιαδα καὶ ιωιαδα ἐγέννησεν τὸν γαλεμαθ καὶ τὸν ασμωθ καὶ τὸν ζαμβρι καὶ ζαμβρι ἐγέννησεν τὸν μαισα 8:37 καὶ μαισα ἐγέννησεν τὸν βαανα ραφαια υἱὸς αὐτοῦ ελασα υἱὸς αὐτοῦ εσηλ υἱὸς αὐτοῦ 8:38 καὶ τῷ εσηλ ἓξ υἱοί καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν εζρικαμ πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ ισμαηλ καὶ σαραια καὶ αβδια καὶ αναν πάντες οὗτοι υἱοὶ εσηλ 8:39 καὶ υἱοὶ ασηλ ἀδελφοῦ αὐτοῦ αιλαμ πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ ιαις δεύτερος ελιφαλετ τρίτος 8:40 καὶ ἦσαν υἱοὶ αιλαμ ἰσχυροὶ ἄνδρες δυνάμει τείνοντες τόξον καὶ πληθύνοντες υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν ἑκατὸν πεντήκοντα πάντες οὗτοι ἐξ υἱῶν βενιαμιν


Septuagint - Public Domain