Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 17

17:1 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר יָשַׁ֥ביָשַׁבישב דָּוִ֖ידדָּוִידדויד בְּבֵית֑וֹבְּבֵיתוֹבביתו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜ידדָּוִידדויד אֶלאֶלאל־־־נָתָ֣ןנָתָןנתן הַנָּבִ֗יאהַנָּבִיאהנביא הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי יוֹשֵׁב֙יוֹשֵׁביושב בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית הָֽאֲרָזִ֔יםהָאֲרָזִיםהארזים וַאֲר֥וֹןוַאֲרוֹןוארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה תַּ֥חַתתַּחַתתחת יְרִיעֽוֹתיְרִיעוֹתיריעות׃׃׃ 17:2 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נָתָן֙נָתָןנתן אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔ידדָּוִידדויד כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּֽלְבָבְךָ֖בִּלְבָבְךָבלבבך עֲשֵׂ֑העֲשֵׂהעשה כִּ֥יכִּיכי הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ ססס 17:3 וַֽיְהִ֖יוַיְהִיויהי בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־נָתָ֖ןנָתָןנתן לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 17:4 לֵ֤ךְלֵךְלך וְאָמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֣ידדָּוִידדויד עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹ֥אלֹאלא אַתָּ֛האַתָּהאתה תִּבְנֶהתִּבְנֶהתבנה־־־לִּ֥ילִּילי הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית לָשָֽׁבֶתלָשָׁבֶתלשבת׃׃׃ 17:5 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יָשַׁ֙בְתִּי֙יָשַׁבְתִּיישבתי בְּבַ֔יִתבְּבַיִתבבית מִןמִןמן־־־הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הֶעֱלֵ֙יתִי֙הֶעֱלֵיתִיהעליתי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וָֽאֶהְיֶ֛הוָאֶהְיֶהואהיה מֵאֹ֥הֶלמֵאֹהֶלמאהל אֶלאֶלאל־־־אֹ֖הֶלאֹהֶלאהל וּמִמִּשְׁכָּֽןוּמִמִּשְׁכָּןוממשכן׃׃׃ 17:6 בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־הִתְהַלַּכְתִּי֮הִתְהַלַּכְתִּיהתהלכתי בְּכָלבְּכָלבכל־־־יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל הֲדָבָ֣רהֲדָבָרהדבר דִּבַּ֗רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֶתאֶתאת־־־אַחַד֙אַחַדאחד שֹׁפְטֵ֣ישֹׁפְטֵישפטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּ֛יתִיצִוִּיתִיצויתי לִרְע֥וֹתלִרְעוֹתלרעות אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֖יעַמִּיעמי לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לָ֛מָּהלָמָּהלמה לֹאלֹאלא־־־בְנִיתֶ֥םבְנִיתֶםבניתם לִ֖ילִילי בֵּ֥יתבֵּיתבית אֲרָזִֽיםאֲרָזִיםארזים׃׃׃ 17:7 וְ֠עַתָּהוְעַתָּהועתה כֹּֽהכֹּהכה־־־תֹאמַ֞רתֹאמַרתאמר לְעַבְדִּ֣ילְעַבְדִּילעבדי לְדָוִ֗ידלְדָוִידלדויד ססס כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אֲנִ֤יאֲנִיאני לְקַחְתִּ֙יךָ֙לְקַחְתִּיךָלקחתיך מִןמִןמן־־־הַנָּוֶ֔ההַנָּוֶההנוה מִֽןמִןמן־־־אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי הַצֹּ֑אןהַצֹּאןהצאן לִהְי֣וֹתלִהְיוֹתלהיות נָגִ֔ידנָגִידנגיד עַ֖לעַלעל עַמִּ֥יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 17:8 וָֽאֶהְיֶ֣הוָאֶהְיֶהואהיה עִמְּךָ֗עִמְּךָעמך בְּכֹל֙בְּכֹלבכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָלַ֔כְתָּהָלַכְתָּהלכת וָאַכְרִ֥יתוָאַכְרִיתואכרית אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אוֹיְבֶ֖יךָאוֹיְבֶיךָאויביך מִפָּנֶ֑יךָמִפָּנֶיךָמפניך וְעָשִׂ֤יתִֽיוְעָשִׂיתִיועשיתי לְךָ֙לְךָלך שֵׁ֔םשֵׁםשם כְּשֵׁ֥םכְּשֵׁםכשם הַגְּדוֹלִ֖יםהַגְּדוֹלִיםהגדולים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 17:9 וְשַׂמְתִּ֣יוְשַׂמְתִּיושמתי מָ֠קוֹםמָקוֹםמקום לְעַמִּ֨ילְעַמִּילעמי יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל וּנְטַעְתִּ֙יהוּ֙וּנְטַעְתִּיהוּונטעתיהו וְשָׁכַ֣ןוְשָׁכַןושכן תַּחְתָּ֔יותַּחְתָּיותחתיו וְלֹ֥אוְלֹאולא יִרְגַּ֖זיִרְגַּזירגז ע֑וֹדעוֹדעוד וְלֹאוְלֹאולא־־־יוֹסִ֤יפוּיוֹסִיפוּיוסיפו בְנֵיבְנֵיבני־־־עַוְלָה֙עַוְלָהעולה לְבַלֹּת֔וֹלְבַלֹּתוֹלבלתו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר בָּרִאשׁוֹנָֽהבָּרִאשׁוֹנָהבראשונה׃׃׃ 17:10 וּלְמִיָּמִ֗יםוּלְמִיָּמִיםולמימים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוִּ֤יתִיצִוִּיתִיצויתי שֹֽׁפְטִים֙שֹׁפְטִיםשפטים עַלעַלעל־־־עַמִּ֣יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְהִכְנַ֖עְתִּיוְהִכְנַעְתִּיוהכנעתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אוֹיְבֶ֑יךָאוֹיְבֶיךָאויביך וָאַגִּ֣דוָאַגִּדואגד לָ֔ךְלָךְלך וּבַ֖יִתוּבַיִתובית יִֽבְנֶהיִבְנֶהיבנה־־־לְּךָ֥לְּךָלך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 17:11 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־מָלְא֤וּמָלְאוּמלאו יָמֶ֙יךָ֙יָמֶיךָימיך לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת עִםעִםעם־־־אֲבֹתֶ֔יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך וַהֲקִֽימוֹתִ֤יוַהֲקִימוֹתִיוהקימותי אֶֽתאֶתאת־־־זַרְעֲךָ֙זַרְעֲךָזרעך אַחֲרֶ֔יךָאַחֲרֶיךָאחריך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה מִבָּנֶ֑יךָמִבָּנֶיךָמבניך וַהֲכִינוֹתִ֖יוַהֲכִינוֹתִיוהכינותי אֶתאֶתאת־־־מַלְכוּתֽוֹמַלְכוּתוֹמלכותו׃׃׃ 17:12 ה֥וּאהוּאהוא יִבְנֶהיִבְנֶהיבנה־־־לִּ֖ילִּילי בָּ֑יִתבָּיִתבית וְכֹנַנְתִּ֥יוְכֹנַנְתִּיוכננתי אֶתאֶתאת־־־כִּסְא֖וֹכִּסְאוֹכסאו עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 17:13 אֲנִי֙אֲנִיאני אֶֽהְיֶהאֶהְיֶהאהיה־־־לּ֣וֹלּוֹלו לְאָ֔בלְאָבלאב וְה֖וּאוְהוּאוהוא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לִּ֣ילִּילי לְבֵ֑ןלְבֵןלבן וְחַסְדִּי֙וְחַסְדִּיוחסדי לֹאלֹאלא־־־אָסִ֣יראָסִיראסיר מֵֽעִמּ֔וֹמֵעִמּוֹמעמו כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר הֲסִיר֔וֹתִיהֲסִירוֹתִיהסירותי מֵאֲשֶׁ֥רמֵאֲשֶׁרמאשר הָיָ֖ההָיָההיה לְפָנֶֽיךָלְפָנֶיךָלפניך׃׃׃ 17:14 וְהַֽעֲמַדְתִּ֛יהוּוְהַעֲמַדְתִּיהוּוהעמדתיהו בְּבֵיתִ֥יבְּבֵיתִיבביתי וּבְמַלְכוּתִ֖יוּבְמַלְכוּתִיובמלכותי עַדעַדעד־־־הָעוֹלָ֑םהָעוֹלָםהעולם וְכִסְא֕וֹוְכִסְאוֹוכסאו יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה נָכ֖וֹןנָכוֹןנכון עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 17:15 כְּכֹל֙כְּכֹלככל הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וּכְכֹ֖לוּכְכֹלוככל הֶחָז֣וֹןהֶחָזוֹןהחזון הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כֵּ֛ןכֵּןכן דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר נָתָ֖ןנָתָןנתן אֶלאֶלאל־־־דָּוִֽידדָּוִידדויד׃׃׃ פפפ
17:16 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֔ידדָּוִידדויד וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִֽימִימי־־־אֲנִ֞יאֲנִיאני יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים וּמִ֣יוּמִיומי בֵיתִ֔יבֵיתִיביתי כִּ֥יכִּיכי הֲבִיאֹתַ֖נִיהֲבִיאֹתַנִיהביאתני עַדעַדעד־־־הֲלֹֽםהֲלֹםהלם׃׃׃ 17:17 וַתִּקְטַ֨ןוַתִּקְטַןותקטן זֹ֤אתזֹאתזאת בְּעֵינֶ֙יךָ֙בְּעֵינֶיךָבעיניך אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים וַתְּדַבֵּ֥רוַתְּדַבֵּרותדבר עַלעַלעל־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך לְמֵרָח֑וֹקלְמֵרָחוֹקלמרחוק וּרְאִיתַ֗נִיוּרְאִיתַנִיוראיתני כְּת֧וֹרכְּתוֹרכתור הָאָדָ֛םהָאָדָםהאדם הַֽמַּעֲלָ֖ההַמַּעֲלָההמעלה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 17:18 מַהמַהמה־־־יּוֹסִ֨יףיּוֹסִיףיוסיף ע֥וֹדעוֹדעוד דָּוִ֛ידדָּוִידדויד אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך לְכָב֣וֹדלְכָבוֹדלכבוד אֶתאֶתאת־־־עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה אֶֽתאֶתאת־־־עַבְדְּךָ֥עַבְדְּךָעבדך יָדָֽעְתָּיָדָעְתָּידעת׃׃׃ 17:19 יְהוָ֕היְהוָהיהוה בַּעֲב֤וּרבַּעֲבוּרבעבור עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך וּֽכְלִבְּךָ֔וּכְלִבְּךָוכלבך עָשִׂ֕יתָעָשִׂיתָעשית אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַגְּדוּלָּ֖ההַגְּדוּלָּההגדולה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת לְהֹדִ֖יעַלְהֹדִיעַלהדיע אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַגְּדֻלּֽוֹתהַגְּדֻלּוֹתהגדלות׃׃׃ 17:20 יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵ֣יןאֵיןאין כָּמ֔וֹךָכָּמוֹךָכמוך וְאֵ֥יןוְאֵיןואין אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים זוּלָתֶ֑ךָזוּלָתֶךָזולתך בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁמַ֖עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו בְּאָזְנֵֽינוּבְּאָזְנֵינוּבאזנינו׃׃׃ 17:21 וּמִי֙וּמִיומי כְּעַמְּךָ֣כְּעַמְּךָכעמך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל גּ֥וֹיגּוֹיגוי אֶחָ֖דאֶחָדאחד בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הָלַ֨ךְהָלַךְהלך הָאֱלֹהִ֜יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לִפְדּ֧וֹתלִפְדּוֹתלפדות ל֣וֹלוֹלו עָ֗םעָםעם לָשׂ֤וּםלָשׂוּםלשום לְךָ֙לְךָלך שֵׁ֚םשֵׁםשם גְּדֻלּ֣וֹתגְּדֻלּוֹתגדלות וְנֹרָא֔וֹתוְנֹרָאוֹתונראות לְגָרֵ֗שׁלְגָרֵשׁלגרש מִפְּנֵ֧ימִפְּנֵימפני עַמְּךָ֛עַמְּךָעמך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־פָּדִ֥יתָפָּדִיתָפדית מִמִּצְרַ֖יִםמִמִּצְרַיִםממצרים גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 17:22 וַ֠תִּתֵּןוַתִּתֵּןותתן אֶתאֶתאת־־־עַמְּךָ֨עַמְּךָעמך יִשְׂרָאֵ֧ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ לְךָ֛לְךָלך לְעָ֖םלְעָםלעם עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה יְהוָ֔היְהוָהיהוה הָיִ֥יתָהָיִיתָהיית לָהֶ֖םלָהֶםלהם לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 17:23 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֤רְתָּדִּבַּרְתָּדברת עַֽלעַלעל־־־עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך וְעַלוְעַלועל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו יֵאָמֵ֖ןיֵאָמֵןיאמן עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וַעֲשֵׂ֖הוַעֲשֵׂהועשה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּֽרְתָּדִּבַּרְתָּדברת׃׃׃ 17:24 וְ֠יֵֽאָמֵןוְיֵאָמֵןויאמן וְיִגְדַּ֨לוְיִגְדַּלויגדל שִׁמְךָ֤שִׁמְךָשמך עַדעַדעד־־־עוֹלָם֙עוֹלָםעולם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לְיִשְׂרָאֵ֑ללְיִשְׂרָאֵללישראל וּבֵיתוּבֵיתובית־־־דָּוִ֥ידדָּוִידדויד עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך נָכ֥וֹןנָכוֹןנכון לְפָנֶֽיךָלְפָנֶיךָלפניך׃׃׃ 17:25 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אַתָּ֣האַתָּהאתה אֱלֹהַ֗יאֱלֹהַיאלהי גָּלִ֙יתָ֙גָּלִיתָגלית אֶתאֶתאת־־־אֹ֣זֶןאֹזֶןאזן עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות ל֖וֹלוֹלו בָּ֑יִתבָּיִתבית עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן מָצָ֣אמָצָאמצא עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך לְהִתְפַּלֵּ֖ללְהִתְפַּלֵּללהתפלל לְפָנֶֽיךָלְפָנֶיךָלפניך׃׃׃ 17:26 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה יְהוָ֔היְהוָהיהוה אַתָּהאַתָּהאתה־־־ה֖וּאהוּאהוא הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַתְּדַבֵּר֙וַתְּדַבֵּרותדבר עַֽלעַלעל־־־עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך הַטּוֹבָ֖ההַטּוֹבָההטובה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 17:27 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הוֹאַ֙לְתָּ֙הוֹאַלְתָּהואלת לְבָרֵךְ֙לְבָרֵךְלברך אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֤האַתָּהאתה יְהוָה֙יְהוָהיהוה בֵּרַ֔כְתָּבֵּרַכְתָּברכת וּמְבֹרָ֖ךְוּמְבֹרָךְומברך לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain