Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 21

21:1 וַיַּֽעֲמֹ֥דוַיַּעֲמֹדויעמד שָׂטָ֖ןשָׂטָןשטן עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּ֙סֶת֙וַיָּסֶתויסת אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֔ידדָּוִידדויד לִמְנ֖וֹתלִמְנוֹתלמנות אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 21:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֤ידדָּוִידדויד אֶלאֶלאל־־־יוֹאָב֙יוֹאָביואב וְאֶלוְאֶלואל־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הָעָ֔םהָעָםהעם לְכ֗וּלְכוּלכו סִפְרוּ֙סִפְרוּספרו אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִבְּאֵ֥רמִבְּאֵרמבאר שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע וְעַדוְעַדועד־־־דָּ֑ןדָּןדן וְהָבִ֣יאוּוְהָבִיאוּוהביאו אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְאֵדְעָ֖הוְאֵדְעָהואדעה אֶתאֶתאת־־־מִסְפָּרָֽםמִסְפָּרָםמספרם׃׃׃ 21:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָ֗ביוֹאָביואב יוֹסֵף֩יוֹסֵףיוסף יְהוָ֨היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־עַמּ֤וֹעַמּוֹעמו ׀׀׀ כָּהֵם֙כָּהֵםכהם מֵאָ֣המֵאָהמאה פְעָמִ֔יםפְעָמִיםפעמים הֲלֹא֙הֲלֹאהלא אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כֻּלָּ֥םכֻּלָּםכלם לַאדֹנִ֖ילַאדֹנִילאדני לַעֲבָדִ֑יםלַעֲבָדִיםלעבדים לָ֣מָּהלָמָּהלמה יְבַקֵּ֥שׁיְבַקֵּשׁיבקש זֹאת֙זֹאתזאת אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני לָ֛מָּהלָמָּהלמה יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְאַשְׁמָ֖הלְאַשְׁמָהלאשמה לְיִשְׂרָאֵֽללְיִשְׂרָאֵללישראל׃׃׃ 21:4 וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חָזַ֣קחָזַקחזק עַלעַלעל־־־יוֹאָ֑ביוֹאָביואב וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא יוֹאָ֗ביוֹאָביואב וַיִּתְהַלֵּךְ֙וַיִּתְהַלֵּךְויתהלך בְּכָלבְּכָלבכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 21:5 וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן יוֹאָ֛ביוֹאָביואב אֶתאֶתאת־־־מִסְפַּ֥רמִסְפַּרמספר מִפְקַדמִפְקַדמפקד־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי כָֽלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף אֲלָפִים֩אֲלָפִיםאלפים וּמֵאָ֨הוּמֵאָהומאה אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף אִישׁ֙אִישׁאיש שֹׁ֣לֵֽףשֹׁלֵףשלף חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וִֽיהוּדָ֕הוִיהוּדָהויהודה אַרְבַּע֩אַרְבַּעארבע מֵא֨וֹתמֵאוֹתמאות וְשִׁבְעִ֥יםוְשִׁבְעִיםושבעים אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף אִ֖ישׁאִישׁאיש שֹׁ֥לֵֽףשֹׁלֵףשלף חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 21:6 וְלֵוִי֙וְלֵוִיולוי וּבִנְיָמִ֔ןוּבִנְיָמִןובנימן לֹ֥אלֹאלא פָקַ֖דפָקַדפקד בְּתוֹכָ֑םבְּתוֹכָםבתוכם כִּֽיכִּיכי־־־נִתְעַ֥בנִתְעַבנתעב דְּבַרדְּבַרדבר־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־יוֹאָֽביוֹאָביואב׃׃׃ 21:7 וַיֵּ֙רַע֙וַיֵּרַעוירע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עַלעַלעל־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיַּ֖ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
21:9 וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־גָּ֔דגָּדגד חֹזֵ֥החֹזֵהחזה דָוִ֖ידדָוִידדויד לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 21:10 לֵךְ֩לֵךְלך וְדִבַּרְתָּ֨וְדִבַּרְתָּודברת אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֜ידדָּוִידדויד לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה שָׁל֕וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש אֲנִ֖יאֲנִיאני נֹטֶ֣הנֹטֶהנטה עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך בְּחַרבְּחַרבחר־־־לְךָ֛לְךָלך אַחַ֥תאַחַתאחת מֵהֵ֖נָּהמֵהֵנָּהמהנה וְאֶֽעֱשֶׂהוְאֶעֱשֶׂהואעשה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 21:11 וַיָּ֥בֹאוַיָּבֹאויבא גָ֖דגָדגד אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֛וֹלוֹלו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה קַבֶּלקַבֶּלקבל־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 21:12 אִםאִםאם־־־שָׁל֨וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש שָׁנִ֜יםשָׁנִיםשנים רָעָ֗ברָעָברעב וְאִםוְאִםואם־־־שְׁלֹשָׁ֨השְׁלֹשָׁהשלשה חֳדָשִׁ֜יםחֳדָשִׁיםחדשים נִסְפֶּ֥הנִסְפֶּהנספה מִפְּנֵימִפְּנֵימפני־־־צָרֶיךָ֮צָרֶיךָצריך וְחֶ֣רֶבוְחֶרֶבוחרב אוֹיְבֶ֣ךָאוֹיְבֶךָאויבך ׀׀׀ לְמַשֶּׂגֶת֒לְמַשֶּׂגֶתלמשגת וְאִםוְאִםואם־־־שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָ֠מִיםיָמִיםימים חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב יְהוָ֤היְהוָהיהוה וְדֶ֙בֶר֙וְדֶבֶרודבר בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וּמַלְאַ֣ךְוּמַלְאַךְומלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה מַשְׁחִ֖יתמַשְׁחִיתמשחית בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּב֣וּלגְּבוּלגבול יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה רְאֵ֔הרְאֵהראה מָֽהמָהמה־־־אָשִׁ֥יבאָשִׁיבאשיב אֶתאֶתאת־־־שֹׁלְחִ֖ישֹׁלְחִישלחי דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ פפפ
21:13 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֛ידדָּוִידדויד אֶלאֶלאל־־־גָּ֖דגָּדגד צַרצַרצר־־־לִ֣ילִילי מְאֹ֑דמְאֹדמאד אֶפְּלָהאֶפְּלָהאפלה־־־נָּ֣אנָּאנא בְיַדבְיַדביד־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־רַבִּ֤יםרַבִּיםרבים רַחֲמָיו֙רַחֲמָיורחמיו מְאֹ֔דמְאֹדמאד וּבְיַדוּבְיַדוביד־־־אָדָ֖םאָדָםאדם אַלאַלאל־־־אֶפֹּֽלאֶפֹּלאפל׃׃׃ 21:14 וַיִּתֵּ֧ןוַיִּתֵּןויתן יְהוָ֛היְהוָהיהוה דֶּ֖בֶרדֶּבֶרדבר בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיִּפֹּל֙וַיִּפֹּלויפל מִיִּשְׂרָאֵ֔למִיִּשְׂרָאֵלמישראל שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 21:15 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח הָאֱלֹהִ֨יםהָאֱלֹהִיםהאלהים ׀׀׀ מַלְאָ֥ךְמַלְאָךְמלאך ׀׀׀ לִֽירוּשָׁלִַם֮לִירוּשָׁלִַםלירושלם לְהַשְׁחִיתָהּ֒לְהַשְׁחִיתָהּלהשחיתה וּכְהַשְׁחִ֗יתוּכְהַשְׁחִיתוכהשחית רָאָ֤הרָאָהראה יְהוָה֙יְהוָהיהוה וַיִּנָּ֣חֶםוַיִּנָּחֶםוינחם עַלעַלעל־־־הָֽרָעָ֔ההָרָעָההרעה וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לַמַּלְאָ֤ךְלַמַּלְאָךְלמלאך הַמַּשְׁחִית֙הַמַּשְׁחִיתהמשחית רַ֔ברַברב עַתָּ֖העַתָּהעתה הֶ֣רֶףהֶרֶףהרף יָדֶ֑ךָיָדֶךָידך וּמַלְאַ֤ךְוּמַלְאַךְומלאך יְהוָה֙יְהוָהיהוה עֹמֵ֔דעֹמֵדעמד עִםעִםעם־־־גֹּ֖רֶןגֹּרֶןגרן אָרְנָ֥ןאָרְנָןארנן הַיְבוּסִֽיהַיְבוּסִיהיבוסי׃׃׃ ססס 21:16 וַיִּשָּׂ֨אוַיִּשָּׂאוישא דָוִ֜ידדָוִידדויד אֶתאֶתאת־־־עֵינָ֗יועֵינָיועיניו וַיַּ֞רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־מַלְאַ֤ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָה֙יְהוָהיהוה עֹמֵ֗דעֹמֵדעמד בֵּ֤יןבֵּיןבין הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְחַרְבּ֤וֹוְחַרְבּוֹוחרבו שְׁלוּפָה֙שְׁלוּפָהשלופה בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו נְטוּיָ֖הנְטוּיָהנטויה עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וַיִּפֹּ֨לוַיִּפֹּלויפל דָּוִ֧ידדָּוִידדויד וְהַזְּקֵנִ֛יםוְהַזְּקֵנִיםוהזקנים מְכֻסִּ֥יםמְכֻסִּיםמכסים בַּשַּׂקִּ֖יםבַּשַּׂקִּיםבשקים עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶֽםפְּנֵיהֶםפניהם׃׃׃ 21:17 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אֶֽלאֶלאל־־־הָאֱלֹהִ֡יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הֲלֹא֩הֲלֹאהלא אֲנִ֨יאֲנִיאני אָמַ֜רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי לִמְנ֣וֹתלִמְנוֹתלמנות בָּעָ֗םבָּעָםבעם וַאֲנִיוַאֲנִיואני־־־ה֤וּאהוּאהוא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חָטָ֙אתִי֙חָטָאתִיחטאתי וְהָרֵ֣עַוְהָרֵעַוהרע הֲרֵע֔וֹתִיהֲרֵעוֹתִיהרעותי וְאֵ֥לֶּהוְאֵלֶּהואלה הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן מֶ֣המֶהמה עָשׂ֑וּעָשׂוּעשו יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהַ֗יאֱלֹהַיאלהי תְּהִ֨יתְּהִיתהי נָ֤אנָאנא יָֽדְךָ֙יָדְךָידך בִּ֚יבִּיבי וּבְבֵ֣יתוּבְבֵיתובבית אָבִ֔יאָבִיאבי וּֽבְעַמְּךָ֖וּבְעַמְּךָובעמך לֹ֥אלֹאלא לְמַגֵּפָֽהלְמַגֵּפָהלמגפה׃׃׃ ססס 21:18 וּמַלְאַ֧ךְוּמַלְאַךְומלאך יְהוָ֛היְהוָהיהוה אָמַ֥ראָמַראמר אֶלאֶלאל־־־גָּ֖דגָּדגד לֵאמֹ֣רלֵאמֹרלאמר לְדָוִ֑ידלְדָוִידלדויד כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה דָוִ֗ידדָוִידדויד לְהָקִ֤יםלְהָקִיםלהקים מִזְבֵּ֙חַ֙מִזְבֵּחַמזבח לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה בְּגֹ֖רֶןבְּגֹרֶןבגרן אָרְנָ֥ןאָרְנָןארנן הַיְבֻסִֽיהַיְבֻסִיהיבסי׃׃׃ 21:19 וַיַּ֤עַלוַיַּעַלויעל דָּוִיד֙דָּוִידדויד בִּדְבַרבִּדְבַרבדבר־־־גָּ֔דגָּדגד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 21:20 וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב אָרְנָ֗ןאָרְנָןארנן וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־הַמַּלְאָ֔ךְהַמַּלְאָךְהמלאך וְאַרְבַּ֧עַתוְאַרְבַּעַתוארבעת בָּנָ֛יובָּנָיובניו עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו מִֽתְחַבְּאִ֑יםמִתְחַבְּאִיםמתחבאים וְאָרְנָ֖ןוְאָרְנָןוארנן דָּ֥שׁדָּשׁדש חִטִּֽיםחִטִּיםחטים׃׃׃ 21:21 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא דָוִ֖ידדָוִידדויד עַדעַדעד־־־אָרְנָ֑ןאָרְנָןארנן וַיַּבֵּ֤טוַיַּבֵּטויבט אָרְנָן֙אָרְנָןארנן וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֔ידדָּוִידדויד וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא מִןמִןמן־־־הַגֹּ֔רֶןהַגֹּרֶןהגרן וַיִּשְׁתַּ֧חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לְדָוִ֛ידלְדָוִידלדויד אַפַּ֖יִםאַפַּיִםאפים אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 21:22 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜ידדָּוִידדויד אֶלאֶלאל־־־אָרְנָ֗ןאָרְנָןארנן תְּנָהתְּנָהתנה־־־לִּי֙לִּילי מְק֣וֹםמְקוֹםמקום הַגֹּ֔רֶןהַגֹּרֶןהגרן וְאֶבְנֶהוְאֶבְנֶהואבנה־־־בּ֥וֹבּוֹבו מִזְבֵּ֖חַמִזְבֵּחַמזבח לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה בְּכֶ֤סֶףבְּכֶסֶףבכסף מָלֵא֙מָלֵאמלא תְּנֵ֣הוּתְּנֵהוּתנהו לִ֔ילִילי וְתֵעָצַ֥רוְתֵעָצַרותעצר הַמַּגֵּפָ֖ההַמַּגֵּפָההמגפה מֵעַ֥למֵעַלמעל הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 21:23 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָרְנָ֤ןאָרְנָןארנן אֶלאֶלאל־־־דָּוִיד֙דָּוִידדויד קַֽחקַחקח־־־לָ֔ךְלָךְלך וְיַ֛עַשׂוְיַעַשׂויעש אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַטּ֣וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינָ֑יובְּעֵינָיובעיניו רְאֵה֩רְאֵהראה נָתַ֨תִּינָתַתִּינתתי הַבָּקָ֜רהַבָּקָרהבקר לָֽעֹל֗וֹתלָעֹלוֹתלעלות וְהַמּוֹרִגִּ֧יםוְהַמּוֹרִגִּיםוהמורגים לָעֵצִ֛יםלָעֵצִיםלעצים וְהַחִטִּ֥יםוְהַחִטִּיםוהחטים לַמִּנְחָ֖הלַמִּנְחָהלמנחה הַכֹּ֥להַכֹּלהכל נָתָֽתִּינָתָתִּינתתי׃׃׃ 21:24 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִיד֙דָּוִידדויד לְאָרְנָ֔ןלְאָרְנָןלארנן לֹ֕אלֹאלא כִּֽיכִּיכי־־־קָנֹ֥הקָנֹהקנה אֶקְנֶ֖האֶקְנֶהאקנה בְּכֶ֣סֶףבְּכֶסֶףבכסף מָלֵ֑אמָלֵאמלא כִּ֠יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־אֶשָּׂ֤אאֶשָּׂאאשא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְךָ֙לְךָלך לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וְהַעֲל֥וֹתוְהַעֲלוֹתוהעלות עוֹלָ֖העוֹלָהעולה חִנָּֽםחִנָּםחנם׃׃׃ 21:25 וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן דָּוִ֛ידדָּוִידדויד לְאָרְנָ֖ןלְאָרְנָןלארנן בַּמָּק֑וֹםבַּמָּקוֹםבמקום שִׁקְלֵ֣ישִׁקְלֵישקלי זָהָ֔בזָהָבזהב מִשְׁקָ֖למִשְׁקָלמשקל שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 21:26 וַיִּבֶן֩וַיִּבֶןויבן שָׁ֨םשָׁםשם דָּוִ֤ידדָּוִידדויד מִזְבֵּ֙חַ֙מִזְבֵּחַמזבח לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל עֹל֖וֹתעֹלוֹתעלות וּשְׁלָמִ֑יםוּשְׁלָמִיםושלמים וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיַּֽעֲנֵ֤הוּוַיַּעֲנֵהוּויענהו בָאֵשׁ֙בָאֵשׁבאש מִןמִןמן־־־הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים עַ֖לעַלעל מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח הָעֹלָֽההָעֹלָההעלה׃׃׃ פפפ
21:27 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה לַמַּלְאָ֔ךְלַמַּלְאָךְלמלאך וַיָּ֥שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב חַרְבּ֖וֹחַרְבּוֹחרבו אֶלאֶלאל־־־נְדָנָֽהּנְדָנָהּנדנה׃׃׃ 21:28 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא בִּרְא֤וֹתבִּרְאוֹתבראות דָּוִיד֙דָּוִידדויד כִּיכִּיכי־־־עָנָ֣הוּעָנָהוּענהו יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּגֹ֖רֶןבְּגֹרֶןבגרן אָרְנָ֣ןאָרְנָןארנן הַיְבוּסִ֑יהַיְבוּסִיהיבוסי וַיִּזְבַּ֖חוַיִּזְבַּחויזבח שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 21:29 וּמִשְׁכַּ֣ןוּמִשְׁכַּןומשכן יְ֠הוָהיְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֨העָשָׂהעשה מֹשֶׁ֧המֹשֶׁהמשה בַמִּדְבָּ֛רבַמִּדְבָּרבמדבר וּמִזְבַּ֥חוּמִזְבַּחומזבח הָעוֹלָ֖ההָעוֹלָההעולה בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֑יאהַהִיאההיא בַּבָּמָ֖הבַּבָּמָהבבמה בְּגִבְעֽוֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון׃׃׃ 21:30 וְלֹאוְלֹאולא־־־יָכֹ֥ליָכֹליכל דָּוִ֛ידדָּוִידדויד לָלֶ֥כֶתלָלֶכֶתללכת לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו לִדְרֹ֣שׁלִדְרֹשׁלדרש אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים כִּ֣יכִּיכי נִבְעַ֔תנִבְעַתנבעת מִפְּנֵ֕ימִפְּנֵימפני חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב מַלְאַ֥ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain