Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 3

3:3 וַיֶּאֱהַ֤בוַיֶּאֱהַבויאהב שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לָלֶ֕כֶתלָלֶכֶתללכת בְּחֻקּ֖וֹתבְּחֻקּוֹתבחקות דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֑יואָבִיואביו רַ֚קרַקרק בַּבָּמ֔וֹתבַּבָּמוֹתבבמות ה֥וּאהוּאהוא מְזַבֵּ֖חַמְזַבֵּחַמזבח וּמַקְטִֽירוּמַקְטִירומקטיר׃׃׃ 3:4 וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך גִּבְעֹ֙נָה֙גִּבְעֹנָהגבענה לִזְבֹּ֣חַלִזְבֹּחַלזבח שָׁ֔םשָׁםשם כִּ֥יכִּיכי הִ֖יאהִיאהיא הַבָּמָ֣ההַבָּמָההבמה הַגְּדוֹלָ֑ההַגְּדוֹלָההגדולה אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף עֹלוֹת֙עֹלוֹתעלות יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה עַ֖לעַלעל הַמִּזְבֵּ֥חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 3:5 בְּגִבְע֗וֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון נִרְאָ֧הנִרְאָהנראה יְהֹוָ֛היְהֹוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה בַּחֲל֣וֹםבַּחֲלוֹםבחלום הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים שְׁאַ֖לשְׁאַלשאל מָ֥המָהמה אֶתֶּןאֶתֶּןאתן־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 3:6 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה אַתָּ֨האַתָּהאתה עָשִׂ֜יתָעָשִׂיתָעשית עִםעִםעם־־־עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך דָוִ֣דדָוִדדוד אָבִי֮אָבִיאבי חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד גָּדוֹל֒גָּדוֹלגדול כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר הָלַ֨ךְהָלַךְהלך לְפָנֶ֜יךָלְפָנֶיךָלפניך בֶּאֱמֶ֧תבֶּאֱמֶתבאמת וּבִצְדָקָ֛הוּבִצְדָקָהובצדקה וּבְיִשְׁרַ֥תוּבְיִשְׁרַתובישרת לֵבָ֖בלֵבָבלבב עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך וַתִּשְׁמָרוַתִּשְׁמָרותשמר־־־ל֗וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־הַחֶ֤סֶדהַחֶסֶדהחסד הַגָּדוֹל֙הַגָּדוֹלהגדול הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וַתִּתֶּןוַתִּתֶּןותתן־־־ל֥וֹלוֹלו בֵ֛ןבֵןבן יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסְא֖וֹכִּסְאוֹכסאו כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 3:7 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יאֱלֹהָיאלהי אַתָּה֙אַתָּהאתה הִמְלַ֣כְתָּהִמְלַכְתָּהמלכת אֶֽתאֶתאת־־־עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך תַּ֖חַתתַּחַתתחת דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֑יאָבִיאבי וְאָֽנֹכִי֙וְאָנֹכִיואנכי נַ֣עַרנַעַרנער קָטֹ֔ןקָטֹןקטן לֹ֥אלֹאלא אֵדַ֖עאֵדַעאדע צֵ֥אתצֵאתצאת וָבֹֽאוָבֹאובא׃׃׃ 3:8 וְעַ֨בְדְּךָ֔וְעַבְדְּךָועבדך בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך עַמְּךָ֖עַמְּךָעמך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּחָ֑רְתָּבָּחָרְתָּבחרת עַםעַםעם־־־רָ֕ברָברב אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִמָּנֶ֛היִמָּנֶהימנה וְלֹ֥אוְלֹאולא יִסָּפֵ֖ריִסָּפֵריספר מֵרֹֽבמֵרֹבמרב׃׃׃ 3:9 וְנָתַתָּ֨וְנָתַתָּונתת לְעַבְדְּךָ֜לְעַבְדְּךָלעבדך לֵ֤בלֵבלב שֹׁמֵ֙עַ֙שֹׁמֵעַשמע לִשְׁפֹּ֣טלִשְׁפֹּטלשפט אֶֽתאֶתאת־־־עַמְּךָ֔עַמְּךָעמך לְהָבִ֖יןלְהָבִיןלהבין בֵּֽיןבֵּיןבין־־־ט֣וֹבטוֹבטוב לְרָ֑עלְרָעלרע כִּ֣יכִּיכי מִ֤ימִימי יוּכַל֙יוּכַליוכל לִשְׁפֹּ֔טלִשְׁפֹּטלשפט אֶתאֶתאת־־־עַמְּךָ֥עַמְּךָעמך הַכָּבֵ֖דהַכָּבֵדהכבד הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 3:10 וַיִּיטַ֥בוַיִּיטַבוייטב הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני כִּ֚יכִּיכי שָׁאַ֣לשָׁאַלשאל שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 3:11 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים אֵלָ֗יואֵלָיואליו יַעַן֩יַעַןיען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שָׁאַ֜לְתָּשָׁאַלְתָּשאלת אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֗ההַזֶּההזה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁאַ֨לְתָּשָׁאַלְתָּשאלת לְּךָ֜לְּךָלך יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֗יםרַבִּיםרבים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁאַ֤לְתָּשָׁאַלְתָּשאלת לְּךָ֙לְּךָלך עֹ֔שֶׁרעֹשֶׁרעשר וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁאַ֖לְתָּשָׁאַלְתָּשאלת נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש אֹיְבֶ֑יךָאֹיְבֶיךָאיביך וְשָׁאַ֧לְתָּוְשָׁאַלְתָּושאלת לְּךָ֛לְּךָלך הָבִ֖יןהָבִיןהבין לִשְׁמֹ֥עַלִשְׁמֹעַלשמע מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 3:12 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי כִּדְבָרֶ֑יךָכִּדְבָרֶיךָכדבריך הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לְךָ֗לְךָלך לֵ֚בלֵבלב חָכָ֣םחָכָםחכם וְנָב֔וֹןוְנָבוֹןונבון אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר כָּמ֙וֹךָ֙כָּמוֹךָכמוך לֹאלֹאלא־־־הָיָ֣ההָיָההיה לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך וְאַחֲרֶ֖יךָוְאַחֲרֶיךָואחריך לֹאלֹאלא־־־יָק֥וּםיָקוּםיקום כָּמֽוֹךָכָּמוֹךָכמוך׃׃׃ 3:13 וְגַ֨םוְגַםוגם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־שָׁאַ֙לְתָּ֙שָׁאַלְתָּשאלת נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לָ֔ךְלָךְלך גַּםגַּםגם־־־עֹ֖שֶׁרעֹשֶׁרעשר גַּםגַּםגם־־־כָּב֑וֹדכָּבוֹדכבוד אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־הָיָ֨ההָיָההיה כָמ֥וֹךָכָמוֹךָכמוך אִ֛ישׁאִישׁאיש בַּמְּלָכִ֖יםבַּמְּלָכִיםבמלכים כָּלכָּלכל־־־יָמֶֽיךָיָמֶיךָימיך׃׃׃ 3:14 וְאִ֣םוְאִםואם ׀׀׀ תֵּלֵ֣ךְתֵּלֵךְתלך בִּדְרָכַ֗יבִּדְרָכַיבדרכי לִשְׁמֹ֤רלִשְׁמֹרלשמר חֻקַּי֙חֻקַּיחקי וּמִצְוֺתַ֔יוּמִצְוֺתַיומצותי כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הָלַ֖ךְהָלַךְהלך דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך וְהַאַרַכְתִּ֖יוְהַאַרַכְתִּיוהארכתי אֶתאֶתאת־־־יָמֶֽיךָיָמֶיךָימיך׃׃׃ ססס 3:15 וַיִּקַ֥ץוַיִּקַץויקץ שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה חֲל֑וֹםחֲלוֹםחלום וַיָּב֨וֹאוַיָּבוֹאויבוא יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַֽיַּעֲמֹ֣דוַיַּעֲמֹדויעמד ׀׀׀ לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני ׀׀׀ אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני וַיַּ֤עַלוַיַּעַלויעל עֹלוֹת֙עֹלוֹתעלות וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש שְׁלָמִ֔יםשְׁלָמִיםשלמים וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש מִשְׁתֶּ֖המִשְׁתֶּהמשתה לְכָללְכָללכל־־־עֲבָדָֽיועֲבָדָיועבדיו׃׃׃ פפפ
3:16 אָ֣זאָזאז תָּבֹ֗אנָהתָּבֹאנָהתבאנה שְׁתַּ֛יִםשְׁתַּיִםשתים נָשִׁ֥יםנָשִׁיםנשים זֹנ֖וֹתזֹנוֹתזנות אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַֽתַּעֲמֹ֖דְנָהוַתַּעֲמֹדְנָהותעמדנה לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 3:17 וַתֹּ֜אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָאִשָּׁ֤ההָאִשָּׁההאשה הָֽאַחַת֙הָאַחַתהאחת בִּ֣יבִּיבי אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני אֲנִי֙אֲנִיאני וְהָאִשָּׁ֣הוְהָאִשָּׁהוהאשה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת יֹשְׁבֹ֖תיֹשְׁבֹתישבת בְּבַ֣יִתבְּבַיִתבבית אֶחָ֑דאֶחָדאחד וָאֵלֵ֥דוָאֵלֵדואלד עִמָּ֖הּעִמָּהּעמה בַּבָּֽיִתבַּבָּיִתבבית׃׃׃ 3:18 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁי֙הַשְּׁלִישִׁיהשלישי לְלִדְתִּ֔ילְלִדְתִּיללדתי וַתֵּ֖לֶדוַתֵּלֶדותלד גַּםגַּםגם־־־הָאִשָּׁ֣ההָאִשָּׁההאשה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וַאֲנַ֣חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו יַחְדָּ֗ויַחְדָּויחדו אֵֽיןאֵיןאין־־־זָ֤רזָרזר אִתָּ֙נוּ֙אִתָּנוּאתנו בַּבַּ֔יִתבַּבַּיִתבבית זוּלָתִ֥יזוּלָתִיזולתי שְׁתַּֽיִםשְׁתַּיִםשתים־־־אֲנַ֖חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו בַּבָּֽיִתבַּבָּיִתבבית׃׃׃ 3:19 וַיָּ֛מָתוַיָּמָתוימת בֶּןבֶּןבן־־־הָאִשָּׁ֥ההָאִשָּׁההאשה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁכְבָ֖השָׁכְבָהשכבה עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 3:20 וַתָּקָם֩וַתָּקָםותקם בְּת֨וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַלַּ֜יְלָההַלַּיְלָההלילה וַתִּקַּ֧חוַתִּקַּחותקח אֶתאֶתאת־־־בְּנִ֣יבְּנִיבני מֵֽאֶצְלִ֗ימֵאֶצְלִימאצלי וַאֲמָֽתְךָ֙וַאֲמָתְךָואמתך יְשֵׁנָ֔היְשֵׁנָהישנה וַתַּשְׁכִּיבֵ֖הוּוַתַּשְׁכִּיבֵהוּותשכיבהו בְּחֵיקָ֑הּבְּחֵיקָהּבחיקה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנָ֥הּבְּנָהּבנה הַמֵּ֖תהַמֵּתהמת הִשְׁכִּ֥יבָההִשְׁכִּיבָההשכיבה בְחֵיקִֽיבְחֵיקִיבחיקי׃׃׃ 3:21 וָאָקֻ֥םוָאָקֻםואקם בַּבֹּ֛קֶרבַּבֹּקֶרבבקר לְהֵינִ֥יקלְהֵינִיקלהיניק אֶתאֶתאת־־־בְּנִ֖יבְּנִיבני וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־מֵ֑תמֵתמת וָאֶתְבּוֹנֵ֤ןוָאֶתְבּוֹנֵןואתבונן אֵלָיו֙אֵלָיואליו בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֥ההָיָההיה בְנִ֖יבְנִיבני אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָלָֽדְתִּייָלָדְתִּיילדתי׃׃׃ 3:22 וַתֹּאמֶר֩וַתֹּאמֶרותאמר הָאִשָּׁ֨ההָאִשָּׁההאשה הָאַחֶ֜רֶתהָאַחֶרֶתהאחרת לֹ֣אלֹאלא כִ֗יכִיכי בְּנִ֤יבְּנִיבני הַחַי֙הַחַיהחי וּבְנֵ֣ךְוּבְנֵךְובנך הַמֵּ֔תהַמֵּתהמת וְזֹ֤אתוְזֹאתוזאת אֹמֶ֙רֶת֙אֹמֶרֶתאמרת לֹ֣אלֹאלא כִ֔יכִיכי בְּנֵ֥ךְבְּנֵךְבנך הַמֵּ֖תהַמֵּתהמת וּבְנִ֣יוּבְנִיובני הֶחָ֑יהֶחָיהחי וַתְּדַבֵּ֖רְנָהוַתְּדַבֵּרְנָהותדברנה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 3:23 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך זֹ֣אתזֹאתזאת אֹמֶ֔רֶתאֹמֶרֶתאמרת זֶהזֶהזה־־־בְּנִ֥יבְּנִיבני הַחַ֖יהַחַיהחי וּבְנֵ֣ךְוּבְנֵךְובנך הַמֵּ֑תהַמֵּתהמת וְזֹ֤אתוְזֹאתוזאת אֹמֶ֙רֶת֙אֹמֶרֶתאמרת לֹ֣אלֹאלא כִ֔יכִיכי בְּנֵ֥ךְבְּנֵךְבנך הַמֵּ֖תהַמֵּתהמת וּבְנִ֥יוּבְנִיובני הֶחָֽיהֶחָיהחי׃׃׃ פפפ
3:24 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך קְח֣וּקְחוּקחו לִילִילי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וַיָּבִ֥אוּוַיָּבִאוּויבאו הַחֶ֖רֶבהַחֶרֶבהחרב לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 3:25 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך גִּזְר֛וּגִּזְרוּגזרו אֶתאֶתאת־־־הַיֶּ֥לֶדהַיֶּלֶדהילד הַחַ֖יהַחַיהחי לִשְׁנָ֑יִםלִשְׁנָיִםלשנים וּתְנ֤וּוּתְנוּותנו אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲצִי֙הַחֲצִיהחצי לְאַחַ֔תלְאַחַתלאחת וְאֶֽתוְאֶתואת־־־הַחֲצִ֖יהַחֲצִיהחצי לְאֶחָֽתלְאֶחָתלאחת׃׃׃ 3:26 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָאִשָּׁה֩הָאִשָּׁההאשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּנָ֨הּבְּנָהּבנה הַחַ֜יהַחַיהחי אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּֽיכִּיכי־־־נִכְמְר֣וּנִכְמְרוּנכמרו רַחֲמֶיהָ֮רַחֲמֶיהָרחמיה עַלעַלעל־־־בְּנָהּ֒בְּנָהּבנה וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר ׀׀׀ בִּ֣יבִּיבי אֲדֹנִ֗יאֲדֹנִיאדני תְּנוּתְּנוּתנו־־־לָהּ֙לָהּלה אֶתאֶתאת־־־הַיָּל֣וּדהַיָּלוּדהילוד הַחַ֔יהַחַיהחי וְהָמֵ֖תוְהָמֵתוהמת אַלאַלאל־־־תְּמִיתֻ֑הוּתְּמִיתֻהוּתמיתהו וְזֹ֣אתוְזֹאתוזאת אֹמֶ֗רֶתאֹמֶרֶתאמרת גַּםגַּםגם־־־לִ֥ילִילי גַםגַםגם־־־לָ֛ךְלָךְלך לֹ֥אלֹאלא יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה גְּזֹֽרוּגְּזֹרוּגזרו׃׃׃ 3:27 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר תְּנוּתְּנוּתנו־־־לָהּ֙לָהּלה אֶתאֶתאת־־־הַיָּל֣וּדהַיָּלוּדהילוד הַחַ֔יהַחַיהחי וְהָמֵ֖תוְהָמֵתוהמת לֹ֣אלֹאלא תְמִיתֻ֑הוּתְמִיתֻהוּתמיתהו הִ֖יאהִיאהיא אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ 3:28 וַיִּשְׁמְע֣וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁפָּט֙הַמִּשְׁפָּטהמשפט אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁפַ֣טשָׁפַטשפט הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּֽרְא֖וּוַיִּרְאוּויראו מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּ֣יכִּיכי רָא֔וּרָאוּראו כִּֽיכִּיכי־־־חָכְמַ֧תחָכְמַתחכמת אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים בְּקִרְבּ֖וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain