Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 8

8:1 אָ֣זאָזאז יַקְהֵ֣ליַקְהֵליקהל שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הַמַּטּוֹת֩הַמַּטּוֹתהמטות נְשִׂיאֵ֨ינְשִׂיאֵינשיאי הָאָב֜וֹתהָאָבוֹתהאבות לִבְנֵ֧ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם לְֽהַעֲל֞וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות אֶתאֶתאת־־־אֲר֧וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה מֵעִ֥ירמֵעִירמעיר דָּוִ֖דדָּוִדדוד הִ֥יאהִיאהיא צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ 8:2 וַיִּקָּ֨הֲל֜וּוַיִּקָּהֲלוּויקהלו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה כָּלכָּלכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּיֶ֥רַחבְּיֶרַחבירח הָאֵֽתָנִ֖יםהָאֵתָנִיםהאתנים בֶּחָ֑גבֶּחָגבחג ה֖וּאהוּאהוא הַחֹ֥דֶשׁהַחֹדֶשׁהחדש הַשְּׁבִיעִֽיהַשְּׁבִיעִיהשביעי׃׃׃ 8:3 וַיָּבֹ֕אוּוַיָּבֹאוּויבאו כֹּ֖לכֹּלכל זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים אֶתאֶתאת־־־הָאָרֽוֹןהָאָרוֹןהארון׃׃׃ 8:4 וַֽיַּעֲל֞וּוַיַּעֲלוּויעלו אֶתאֶתאת־־־אֲר֤וֹןאֲרוֹןארון יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד וְאֶֽתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי הַקֹּ֖דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּאֹ֑הֶלבָּאֹהֶלבאהל וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו אֹתָ֔םאֹתָםאתם הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּֽםוְהַלְוִיִּםוהלוים׃׃׃ 8:5 וְהַמֶּ֣לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה וְכָלוְכָלוכל־־־עֲדַ֤תעֲדַתעדת יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל הַנּוֹעָדִ֣יםהַנּוֹעָדִיםהנועדים עָלָ֔יועָלָיועליו אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָֽאָר֑וֹןהָאָרוֹןהארון מְזַבְּחִים֙מְזַבְּחִיםמזבחים צֹ֣אןצֹאןצאן וּבָקָ֔רוּבָקָרובקר אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִסָּפְר֛וּיִסָּפְרוּיספרו וְלֹ֥אוְלֹאולא יִמָּנ֖וּיִמָּנוּימנו מֵרֹֽבמֵרֹבמרב׃׃׃ 8:6 וַיָּבִ֣אוּוַיָּבִאוּויבאו הַ֠כֹּהֲנִיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים אֶתאֶתאת־־־אֲר֨וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מְקוֹמ֛וֹמְקוֹמוֹמקומו אֶלאֶלאל־־־דְּבִ֥ירדְּבִירדביר הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית אֶלאֶלאל־־־קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש הַקֳּדָשִׁ֑יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים אֶלאֶלאל־־־תַּ֖חַתתַּחַתתחת כַּנְפֵ֥יכַּנְפֵיכנפי הַכְּרוּבִֽיםהַכְּרוּבִיםהכרובים׃׃׃ 8:7 כִּ֤יכִּיכי הַכְּרוּבִים֙הַכְּרוּבִיםהכרובים פֹּרְשִׂ֣יםפֹּרְשִׂיםפרשים כְּנָפַ֔יִםכְּנָפַיִםכנפים אֶלאֶלאל־־־מְק֖וֹםמְקוֹםמקום הָֽאָר֑וֹןהָאָרוֹןהארון וַיָּסֹ֧כּוּוַיָּסֹכּוּויסכו הַכְּרֻבִ֛יםהַכְּרֻבִיםהכרבים עַלעַלעל־־־הָאָר֥וֹןהָאָרוֹןהארון וְעַלוְעַלועל־־־בַּדָּ֖יובַּדָּיובדיו מִלְמָֽעְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה׃׃׃ 8:8 וַֽיַּאֲרִכוּ֮וַיַּאֲרִכוּויארכו הַבַּדִּים֒הַבַּדִּיםהבדים וַיֵּרָאוּ֩וַיֵּרָאוּויראו רָאשֵׁ֨ירָאשֵׁיראשי הַבַּדִּ֤יםהַבַּדִּיםהבדים מִןמִןמן־־־הַקֹּ֙דֶשׁ֙הַקֹּדֶשׁהקדש עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַדְּבִ֔ירהַדְּבִירהדביר וְלֹ֥אוְלֹאולא יֵרָא֖וּיֵרָאוּיראו הַח֑וּצָההַחוּצָההחוצה וַיִּ֣הְיוּוַיִּהְיוּויהיו שָׁ֔םשָׁםשם עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:9 אֵ֚יןאֵיןאין בָּֽאָר֔וֹןבָּאָרוֹןבארון רַ֗קרַקרק שְׁנֵי֙שְׁנֵישני לֻח֣וֹתלֻחוֹתלחות הָאֲבָנִ֔יםהָאֲבָנִיםהאבנים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִנִּ֥חַהִנִּחַהנח שָׁ֛םשָׁםשם מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה בְּחֹרֵ֑בבְּחֹרֵבבחרב אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר כָּרַ֤תכָּרַתכרת יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִםעִםעם־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּצֵאתָ֖םבְּצֵאתָםבצאתם מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 8:10 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי בְּצֵ֥אתבְּצֵאתבצאת הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים מִןמִןמן־־־הַקֹּ֑דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וְהֶעָנָ֥ןוְהֶעָנָןוהענן מָלֵ֖אמָלֵאמלא אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 8:11 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָכְל֧וּיָכְלוּיכלו הַכֹּהֲנִ֛יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לַעֲמֹ֥דלַעֲמֹדלעמד לְשָׁרֵ֖תלְשָׁרֵתלשרת מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני הֶֽעָנָ֑ןהֶעָנָןהענן כִּיכִּיכי־־־מָלֵ֥אמָלֵאמלא כְבוֹדכְבוֹדכבוד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
8:12 אָ֖זאָזאז אָמַ֣ראָמַראמר שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אָמַ֔ראָמַראמר לִשְׁכֹּ֖ןלִשְׁכֹּןלשכן בָּעֲרָפֶֽלבָּעֲרָפֶלבערפל׃׃׃ 8:13 בָּנֹ֥הבָּנֹהבנה בָנִ֛יתִיבָנִיתִיבניתי בֵּ֥יתבֵּיתבית זְבֻ֖לזְבֻלזבל לָ֑ךְלָךְלך מָכ֥וֹןמָכוֹןמכון לְשִׁבְתְּךָ֖לְשִׁבְתְּךָלשבתך עוֹלָמִֽיםעוֹלָמִיםעולמים׃׃׃ 8:14 וַיַּסֵּ֤בוַיַּסֵּבויסב הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֔יופָּנָיופניו וַיְבָ֕רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־קְהַ֣לקְהַלקהל יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְכָלוְכָלוכל־־־קְהַ֥לקְהַלקהל יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עֹמֵֽדעֹמֵדעמד׃׃׃ 8:15 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּר֤וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר בְּפִ֔יובְּפִיובפיו אֵ֖תאֵתאת דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֑יאָבִיאבי וּבְיָד֥וֹוּבְיָדוֹובידו מִלֵּ֖אמִלֵּאמלא לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 8:16 מִןמִןמן־־־הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הוֹצֵ֜אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֣יעַמִּיעמי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵל֮יִשְׂרָאֵלישראל מִמִּצְרַיִם֒מִמִּצְרַיִםממצרים לֹֽאלֹאלא־־־בָחַ֣רְתִּיבָחַרְתִּיבחרתי בְעִ֗ירבְעִירבעיר מִכֹּל֙מִכֹּלמכל שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לִבְנ֣וֹתלִבְנוֹתלבנות בַּ֔יִתבַּיִתבית לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות שְׁמִ֖ישְׁמִישמי שָׁ֑םשָׁםשם וָאֶבְחַ֣רוָאֶבְחַרואבחר בְּדָוִ֔דבְּדָוִדבדוד לִֽהְי֖וֹתלִהְיוֹתלהיות עַלעַלעל־־־עַמִּ֥יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 8:17 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי עִםעִםעם־־־לְבַ֖בלְבַבלבב דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֑יאָבִיאבי לִבְנ֣וֹתלִבְנוֹתלבנות בַּ֔יִתבַּיִתבית לְשֵׁ֥םלְשֵׁםלשם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 8:18 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֔יאָבִיאבי יַ֗עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הָיָה֙הָיָההיה עִםעִםעם־־־לְבָ֣בְךָ֔לְבָבְךָלבבך לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות בַּ֖יִתבַּיִתבית לִשְׁמִ֑ילִשְׁמִילשמי הֱטִיבֹ֔תָהֱטִיבֹתָהטיבת כִּ֥יכִּיכי הָיָ֖ההָיָההיה עִםעִםעם־־־לְבָבֶֽךָלְבָבֶךָלבבך׃׃׃ 8:19 רַ֣קרַקרק אַתָּ֔האַתָּהאתה לֹ֥אלֹאלא תִבְנֶ֖התִבְנֶהתבנה הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית כִּ֤יכִּיכי אִםאִםאם־־־בִּנְךָ֙בִּנְךָבנך הַיֹּצֵ֣אהַיֹּצֵאהיצא מֵחֲלָצֶ֔יךָמֵחֲלָצֶיךָמחלציך הֽוּאהוּאהוא־־־יִבְנֶ֥היִבְנֶהיבנה הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית לִשְׁמִֽילִשְׁמִילשמי׃׃׃ 8:20 וַיָּ֣קֶםוַיָּקֶםויקם יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־דְּבָר֖וֹדְּבָרוֹדברו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֵּ֑רדִּבֵּרדבר וָאָקֻ֡םוָאָקֻםואקם תַּחַת֩תַּחַתתחת דָּוִ֨דדָּוִדדוד אָבִ֜יאָבִיאבי וָאֵשֵׁ֣בוָאֵשֵׁבואשב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כַּֽאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה וָאֶבְנֶ֣הוָאֶבְנֶהואבנה הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית לְשֵׁ֥םלְשֵׁםלשם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 8:21 וָאָשִׂ֨םוָאָשִׂםואשם שָׁ֤םשָׁםשם מָקוֹם֙מָקוֹםמקום לָֽאָר֔וֹןלָאָרוֹןלארון אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁ֖םשָׁםשם בְּרִ֣יתבְּרִיתברית יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר כָּרַת֙כָּרַתכרת עִםעִםעם־־־אֲבֹתֵ֔ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו בְּהוֹצִיא֥וֹבְּהוֹצִיאוֹבהוציאו אֹתָ֖םאֹתָםאתם מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ ססס 8:22 וַיַּעֲמֹ֣דוַיַּעֲמֹדויעמד שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֔היְהוָהיהוה נֶ֖גֶדנֶגֶדנגד כָּלכָּלכל־־־קְהַ֣לקְהַלקהל יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּפְרֹ֥שׂוַיִּפְרֹשׂויפרש כַּפָּ֖יוכַּפָּיוכפיו הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 8:23 וַיֹּאמַ֗רוַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֵיןאֵיןאין־־־כָּמ֣וֹךָכָּמוֹךָכמוך אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים בַּשָּׁמַ֣יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים מִמַּ֔עַלמִמַּעַלממעל וְעַלוְעַלועל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מִתָּ֑חַתמִתָּחַתמתחת שֹׁמֵ֤רשֹׁמֵרשמר הַבְּרִית֙הַבְּרִיתהברית וְֽהַחֶ֔סֶדוְהַחֶסֶדוהחסד לַעֲבָדֶ֕יךָלַעֲבָדֶיךָלעבדיך הַהֹלְכִ֥יםהַהֹלְכִיםההלכים לְפָנֶ֖יךָלְפָנֶיךָלפניך בְּכָלבְּכָלבכל־־־לִבָּֽםלִבָּםלבם׃׃׃ 8:24 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֗רְתָּשָׁמַרְתָּשמרת לְעַבְדְּךָ֙לְעַבְדְּךָלעבדך דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֔יאָבִיאבי אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֖רְתָּדִּבַּרְתָּדברת ל֑וֹלוֹלו וַתְּדַבֵּ֥רוַתְּדַבֵּרותדבר בְּפִ֛יךָבְּפִיךָבפיך וּבְיָדְךָ֥וּבְיָדְךָובידך מִלֵּ֖אתָמִלֵּאתָמלאת כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:25 וְעַתָּ֞הוְעַתָּהועתה יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל שְׁ֠מֹרשְׁמֹרשמר לְעַבְדְּךָ֨לְעַבְדְּךָלעבדך דָוִ֤דדָוִדדוד אָבִי֙אָבִיאבי אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֤רְתָּדִּבַּרְתָּדברת לּוֹ֙לּוֹלו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־יִכָּרֵ֨תיִכָּרֵתיכרת לְךָ֥לְךָלך אִישׁ֙אִישׁאיש מִלְּפָנַ֔ימִלְּפָנַימלפני יֹשֵׁ֖ביֹשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל רַ֠קרַקרק אִםאִםאם־־־יִשְׁמְר֨וּיִשְׁמְרוּישמרו בָנֶ֤יךָבָנֶיךָבניך אֶתאֶתאת־־־דַּרְכָּם֙דַּרְכָּםדרכם לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת לְפָנַ֔ילְפָנַילפני כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הָלַ֖כְתָּהָלַכְתָּהלכת לְפָנָֽילְפָנָילפני׃׃׃ 8:26 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל יֵאָ֤מֶןיֵאָמֶןיאמן נָא֙נָאנא [דְּבָרֶיךָ כ][דְּבָרֶיךָ כ][דבריך כ] (דְּבָ֣רְךָ֔ ק)(דְּבָרְךָ ק)(דברך ק) אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֔רְתָּדִּבַּרְתָּדברת לְעַבְדְּךָ֖לְעַבְדְּךָלעבדך דָּוִ֥דדָּוִדדוד אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 8:27 כִּ֚יכִּיכי הַֽאֻמְנָ֔םהַאֻמְנָםהאמנם יֵשֵׁ֥ביֵשֵׁבישב אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ הִ֠נֵּההִנֵּההנה הַשָּׁמַ֜יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּשְׁמֵ֤יוּשְׁמֵיושמי הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים לֹ֣אלֹאלא יְכַלְכְּל֔וּךָיְכַלְכְּלוּךָיכלכלוך אַ֕ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־הַבַּ֥יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּנִֽיתִיבָּנִיתִיבניתי׃׃׃ 8:28 וּפָנִ֜יתָוּפָנִיתָופנית אֶלאֶלאל־־־תְּפִלַּ֧תתְּפִלַּתתפלת עַבְדְּךָ֛עַבְדְּךָעבדך וְאֶלוְאֶלואל־־־תְּחִנָּת֖וֹתְּחִנָּתוֹתחנתו יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יאֱלֹהָיאלהי לִשְׁמֹ֤עַלִשְׁמֹעַלשמע אֶלאֶלאל־־־הָֽרִנָּה֙הָרִנָּההרנה וְאֶלוְאֶלואל־־־הַתְּפִלָּ֔ההַתְּפִלָּההתפלה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר עַבְדְּךָ֛עַבְדְּךָעבדך מִתְפַּלֵּ֥למִתְפַּלֵּלמתפלל לְפָנֶ֖יךָלְפָנֶיךָלפניך הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 8:29 לִהְיוֹת֩לִהְיוֹתלהיות עֵינֶ֨ךָעֵינֶךָעינך פְתֻח֜וֹתפְתֻחוֹתפתחות אֶלאֶלאל־־־הַבַּ֤יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּה֙הַזֶּההזה לַ֣יְלָהלַיְלָהלילה וָי֔וֹםוָיוֹםויום אֶלאֶלאל־־־הַ֨מָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָמַ֔רְתָּאָמַרְתָּאמרת יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה שְׁמִ֖ישְׁמִישמי שָׁ֑םשָׁםשם לִשְׁמֹ֙עַ֙לִשְׁמֹעַלשמע אֶלאֶלאל־־־הַתְּפִלָּ֔ההַתְּפִלָּההתפלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִתְפַּלֵּ֣ליִתְפַּלֵּליתפלל עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:30 וְשָׁ֨מַעְתָּ֜וְשָׁמַעְתָּושמעת אֶלאֶלאל־־־תְּחִנַּ֤תתְּחִנַּתתחנת עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך וְעַמְּךָ֣וְעַמְּךָועמך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִֽתְפַּֽלְל֖וּיִתְפַּלְלוּיתפללו אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְ֠אַתָּהוְאַתָּהואתה תִּשְׁמַ֞עתִּשְׁמַעתשמע אֶלאֶלאל־־־מְק֤וֹםמְקוֹםמקום שִׁבְתְּךָ֙שִׁבְתְּךָשבתך אֶלאֶלאל־־־הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְשָׁמַעְתָּ֖וְשָׁמַעְתָּושמעת וְסָלָֽחְתָּוְסָלָחְתָּוסלחת׃׃׃ 8:31 אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יֶחֱטָ֥איֶחֱטָאיחטא אִישׁ֙אִישׁאיש לְרֵעֵ֔הוּלְרֵעֵהוּלרעהו וְנָֽשָׁאוְנָשָׁאונשא־־־ב֥וֹבוֹבו אָלָ֖האָלָהאלה לְהַֽאֲלֹת֑וֹלְהַאֲלֹתוֹלהאלתו וּבָ֗אוּבָאובא אָלָ֛האָלָהאלה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מִֽזְבַּחֲךָ֖מִזְבַּחֲךָמזבחך בַּבַּ֥יִתבַּבַּיִתבבית הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:32 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה ׀׀׀ תִּשְׁמַ֣עתִּשְׁמַעתשמע הַשָּׁמַ֗יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְעָשִׂ֙יתָ֙וְעָשִׂיתָועשית וְשָׁפַטְתָּ֣וְשָׁפַטְתָּושפטת אֶתאֶתאת־־־עֲבָדֶ֔יךָעֲבָדֶיךָעבדיך לְהַרְשִׁ֣יעַלְהַרְשִׁיעַלהרשיע רָשָׁ֔ערָשָׁערשע לָתֵ֥תלָתֵתלתת דַּרְכּ֖וֹדַּרְכּוֹדרכו בְּרֹאשׁ֑וֹבְּרֹאשׁוֹבראשו וּלְהַצְדִּ֣יקוּלְהַצְדִּיקולהצדיק צַדִּ֔יקצַדִּיקצדיק לָ֥תֶתלָתֶתלתת ל֖וֹלוֹלו כְּצִדְקָתֽוֹכְּצִדְקָתוֹכצדקתו׃׃׃ ססס 8:33 בְּֽהִנָּגֵ֞ףבְּהִנָּגֵףבהנגף עַמְּךָ֧עַמְּךָעמך יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אוֹיֵ֖באוֹיֵבאויב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֶחֶטְאוּיֶחֶטְאוּיחטאו־־־לָ֑ךְלָךְלך וְשָׁ֤בוּוְשָׁבוּושבו אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך וְהוֹד֣וּוְהוֹדוּוהודו אֶתאֶתאת־־־שְׁמֶ֔ךָשְׁמֶךָשמך וְהִֽתְפַּֽלְל֧וּוְהִתְפַּלְלוּוהתפללו וְהִֽתְחַנְּנ֛וּוְהִתְחַנְּנוּוהתחננו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך בַּבַּ֥יִתבַּבַּיִתבבית הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:34 וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה תִּשְׁמַ֣עתִּשְׁמַעתשמע הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְסָ֣לַחְתָּ֔וְסָלַחְתָּוסלחת לְחַטַּ֖אתלְחַטַּאתלחטאת עַמְּךָ֣עַמְּךָעמך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַהֲשֵֽׁבֹתָם֙וַהֲשֵׁבֹתָםוהשבתם אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תָּנָתַתָּנתת לַאֲבוֹתָֽםלַאֲבוֹתָםלאבותם׃׃׃ ססס 8:35 בְּהֵעָצֵ֥רבְּהֵעָצֵרבהעצר שָׁמַ֛יִםשָׁמַיִםשמים וְלֹאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה מָטָ֖רמָטָרמטר כִּ֣יכִּיכי יֶחֶטְאוּיֶחֶטְאוּיחטאו־־־לָ֑ךְלָךְלך וְהִֽתְפַּֽלְל֞וּוְהִתְפַּלְלוּוהתפללו אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֤וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּה֙הַזֶּההזה וְהוֹד֣וּוְהוֹדוּוהודו אֶתאֶתאת־־־שְׁמֶ֔ךָשְׁמֶךָשמך וּמֵחַטָּאתָ֥םוּמֵחַטָּאתָםומחטאתם יְשׁוּב֖וּןיְשׁוּבוּןישובון כִּ֥יכִּיכי תַעֲנֵֽםתַעֲנֵםתענם׃׃׃ 8:36 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה ׀׀׀ תִּשְׁמַ֣עתִּשְׁמַעתשמע הַשָּׁמַ֗יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְסָ֨לַחְתָּ֜וְסָלַחְתָּוסלחת לְחַטַּ֤אתלְחַטַּאתלחטאת עֲבָדֶ֙יךָ֙עֲבָדֶיךָעבדיך וְעַמְּךָ֣וְעַמְּךָועמך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֥יכִּיכי תוֹרֵ֛םתוֹרֵםתורם אֶתאֶתאת־־־הַדֶּ֥רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך הַטּוֹבָ֖ההַטּוֹבָההטובה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֵֽלְכוּיֵלְכוּילכו־־־בָ֑הּבָהּבה וְנָתַתָּ֤הוְנָתַתָּהונתתה מָטָר֙מָטָרמטר עַלעַלעל־־־אַרְצְךָ֔אַרְצְךָארצך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תָּהנָתַתָּהנתתה לְעַמְּךָ֖לְעַמְּךָלעמך לְנַחֲלָֽהלְנַחֲלָהלנחלה׃׃׃ ססס 8:37 רָעָ֞ברָעָברעב כִּֽיכִּיכי־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה בָאָ֗רֶץבָאָרֶץבארץ דֶּ֣בֶרדֶּבֶרדבר כִּֽיכִּיכי־־־יִ֠הְיֶהיִהְיֶהיהיה שִׁדָּפ֨וֹןשִׁדָּפוֹןשדפון יֵרָק֜וֹןיֵרָקוֹןירקון אַרְבֶּ֤האַרְבֶּהארבה חָסִיל֙חָסִילחסיל כִּ֣יכִּיכי יִהְיֶ֔היִהְיֶהיהיה כִּ֧יכִּיכי יָֽצַריָצַריצר־־־ל֛וֹלוֹלו אֹיְב֖וֹאֹיְבוֹאיבו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ שְׁעָרָ֑יושְׁעָרָיושעריו כָּלכָּלכל־־־נֶ֖גַענֶגַענגע כָּֽלכָּלכל־־־מַחֲלָֽהמַחֲלָהמחלה׃׃׃ 8:38 כָּלכָּלכל־־־תְּפִלָּ֣התְּפִלָּהתפלה כָלכָלכל־־־תְּחִנָּ֗התְּחִנָּהתחנה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תִֽהְיֶה֙תִהְיֶהתהיה לְכָללְכָללכל־־־הָ֣אָדָ֔םהָאָדָםהאדם לְכֹ֖ללְכֹללכל עַמְּךָ֣עַמְּךָעמך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֵדְע֗וּןיֵדְעוּןידעון אִ֚ישׁאִישׁאיש נֶ֣גַענֶגַענגע לְבָב֔וֹלְבָבוֹלבבו וּפָרַ֥שׂוּפָרַשׂופרש כַּפָּ֖יוכַּפָּיוכפיו אֶלאֶלאל־־־הַבַּ֥יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:39 וְ֠אַתָּהוְאַתָּהואתה תִּשְׁמַ֨עתִּשְׁמַעתשמע הַשָּׁמַ֜יִםהַשָּׁמַיִםהשמים מְכ֤וֹןמְכוֹןמכון שִׁבְתֶּ֙ךָ֙שִׁבְתֶּךָשבתך וְסָלַחְתָּ֣וְסָלַחְתָּוסלחת וְעָשִׂ֔יתָוְעָשִׂיתָועשית וְנָתַתָּ֤וְנָתַתָּונתת לָאִישׁ֙לָאִישׁלאיש כְּכָלכְּכָלככל־־־דְּרָכָ֔יודְּרָכָיודרכיו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תֵּדַ֖עתֵּדַעתדע אֶתאֶתאת־־־לְבָב֑וֹלְבָבוֹלבבו כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֤האַתָּהאתה יָדַ֙עְתָּ֙יָדַעְתָּידעת לְבַדְּךָ֔לְבַדְּךָלבדך אֶתאֶתאת־־־לְבַ֖בלְבַבלבב כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הָאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ 8:40 לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען יִֽרָא֔וּךָיִרָאוּךָיראוך כָּלכָּלכל־־־הַ֨יָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֥םהֵםהם חַיִּ֖יםחַיִּיםחיים עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תָּהנָתַתָּהנתתה לַאֲבֹתֵֽינוּלַאֲבֹתֵינוּלאבתינו׃׃׃ 8:41 וְגַם֙וְגַםוגם אֶלאֶלאל־־־הַנָּכְרִ֔יהַנָּכְרִיהנכרי אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־מֵעַמְּךָ֥מֵעַמְּךָמעמך יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל ה֑וּאהוּאהוא וּבָ֛אוּבָאובא מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ רְחוֹקָ֖הרְחוֹקָהרחוקה לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען שְׁמֶֽךָשְׁמֶךָשמך׃׃׃ 8:42 כִּ֤יכִּיכי יִשְׁמְעוּן֙יִשְׁמְעוּןישמעון אֶתאֶתאת־־־שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול וְאֶתוְאֶתואת־־־יָֽדְךָ֙יָדְךָידך הַֽחֲזָקָ֔ההַחֲזָקָההחזקה וּֽזְרֹעֲךָ֖וּזְרֹעֲךָוזרעך הַנְּטוּיָ֑ההַנְּטוּיָההנטויה וּבָ֥אוּבָאובא וְהִתְפַּלֵּ֖לוְהִתְפַּלֵּלוהתפלל אֶלאֶלאל־־־הַבַּ֥יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:43 אַתָּ֞האַתָּהאתה תִּשְׁמַ֤עתִּשְׁמַעתשמע הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים מְכ֣וֹןמְכוֹןמכון שִׁבְתֶּ֔ךָשִׁבְתֶּךָשבתך וְעָשִׂ֕יתָוְעָשִׂיתָועשית כְּכֹ֛לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִקְרָ֥איִקְרָאיקרא אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך הַנָּכְרִ֑יהַנָּכְרִיהנכרי לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען יֵדְעוּן֩יֵדְעוּןידעון כָּלכָּלכל־־־עַמֵּ֨יעַמֵּיעמי הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־שְׁמֶ֗ךָשְׁמֶךָשמך לְיִרְאָ֤הלְיִרְאָהליראה אֹֽתְךָ֙אֹתְךָאתך כְּעַמְּךָ֣כְּעַמְּךָכעמך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְלָדַ֕עַתוְלָדַעַתולדעת כִּיכִּיכי־־־שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך נִקְרָ֔אנִקְרָאנקרא עַלעַלעל־־־הַבַּ֥יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּנִֽיתִיבָּנִיתִיבניתי׃׃׃ 8:44 כִּיכִּיכי־־־יֵצֵ֨איֵצֵאיצא עַמְּךָ֤עַמְּךָעמך לַמִּלְחָמָה֙לַמִּלְחָמָהלמלחמה עַלעַלעל־־־אֹ֣יְב֔וֹאֹיְבוֹאיבו בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּשְׁלָחֵ֑םתִּשְׁלָחֵםתשלחם וְהִתְפַּֽלְל֣וּוְהִתְפַּלְלוּוהתפללו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה דֶּ֤רֶךְדֶּרֶךְדרך הָעִיר֙הָעִירהעיר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּחַ֣רְתָּבָּחַרְתָּבחרת בָּ֔הּבָּהּבה וְהַבַּ֖יִתוְהַבַּיִתוהבית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּנִ֥תִיבָּנִתִיבנתי לִשְׁמֶֽךָלִשְׁמֶךָלשמך׃׃׃ 8:45 וְשָׁמַעְתָּ֙וְשָׁמַעְתָּושמעת הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים אֶתאֶתאת־־־תְּפִלָּתָ֖םתְּפִלָּתָםתפלתם וְאֶתוְאֶתואת־־־תְּחִנָּתָ֑םתְּחִנָּתָםתחנתם וְעָשִׂ֖יתָוְעָשִׂיתָועשית מִשְׁפָּטָֽםמִשְׁפָּטָםמשפטם׃׃׃ 8:46 כִּ֣יכִּיכי יֶֽחֶטְאוּיֶחֶטְאוּיחטאו־־־לָ֗ךְלָךְלך כִּ֣יכִּיכי אֵ֤יןאֵיןאין אָדָם֙אָדָםאדם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יֶחֱטָ֔איֶחֱטָאיחטא וְאָנַפְתָּ֣וְאָנַפְתָּואנפת בָ֔םבָםבם וּנְתַתָּ֖םוּנְתַתָּםונתתם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אוֹיֵ֑באוֹיֵבאויב וְשָׁב֤וּםוְשָׁבוּםושבום שֹֽׁבֵיהֶם֙שֹׁבֵיהֶםשביהם אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הָאוֹיֵ֔בהָאוֹיֵבהאויב רְחוֹקָ֖הרְחוֹקָהרחוקה א֥וֹאוֹאו קְרוֹבָֽהקְרוֹבָהקרובה׃׃׃ 8:47 וְהֵשִׁ֙יבוּ֙וְהֵשִׁיבוּוהשיבו אֶלאֶלאל־־־לִבָּ֔םלִבָּםלבם בָּאָ֖רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִשְׁבּוּנִשְׁבּוּנשבו־־־שָׁ֑םשָׁםשם וְשָׁ֣בוּוְשָׁבוּושבו ׀׀׀ וְהִֽתְחַנְּנ֣וּוְהִתְחַנְּנוּוהתחננו אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך בְּאֶ֤רֶץבְּאֶרֶץבארץ שֹֽׁבֵיהֶם֙שֹׁבֵיהֶםשביהם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר חָטָ֥אנוּחָטָאנוּחטאנו וְהֶעֱוִ֖ינוּוְהֶעֱוִינוּוהעוינו רָשָֽׁעְנוּרָשָׁעְנוּרשענו׃׃׃ 8:48 וְשָׁ֣בוּוְשָׁבוּושבו אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָבָם֙לְבָבָםלבבם וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשָׁ֔םנַפְשָׁםנפשם בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ אֹיְבֵיהֶ֖םאֹיְבֵיהֶםאיביהם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁב֣וּשָׁבוּשבו אֹתָ֑םאֹתָםאתם וְהִֽתְפַּֽלְל֣וּוְהִתְפַּלְלוּוהתפללו אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך דֶּ֤רֶךְדֶּרֶךְדרך אַרְצָם֙אַרְצָםארצם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָתַ֣תָּהנָתַתָּהנתתה לַאֲבוֹתָ֔םלַאֲבוֹתָםלאבותם הָעִיר֙הָעִירהעיר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּחַ֔רְתָּבָּחַרְתָּבחרת וְהַבַּ֖יִתוְהַבַּיִתוהבית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־[בָּנִיתָ כ][בָּנִיתָ כ][בנית כ] (בָּנִ֥יתִי ק)(בָּנִיתִי ק)(בניתי ק) לִשְׁמֶֽךָלִשְׁמֶךָלשמך׃׃׃ 8:49 וְשָׁמַעְתָּ֤וְשָׁמַעְתָּושמעת הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים מְכ֣וֹןמְכוֹןמכון שִׁבְתְּךָ֔שִׁבְתְּךָשבתך אֶתאֶתאת־־־תְּפִלָּתָ֖םתְּפִלָּתָםתפלתם וְאֶתוְאֶתואת־־־תְּחִנָּתָ֑םתְּחִנָּתָםתחנתם וְעָשִׂ֖יתָוְעָשִׂיתָועשית מִשְׁפָּטָֽםמִשְׁפָּטָםמשפטם׃׃׃ 8:50 וְסָלַחְתָּ֤וְסָלַחְתָּוסלחת לְעַמְּךָ֙לְעַמְּךָלעמך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָֽטְאוּחָטְאוּחטאו־־־לָ֔ךְלָךְלך וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־פִּשְׁעֵיהֶ֖םפִּשְׁעֵיהֶםפשעיהם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר פָּשְׁעוּפָּשְׁעוּפשעו־־־בָ֑ךְבָךְבך וּנְתַתָּ֧םוּנְתַתָּםונתתם לְרַחֲמִ֛יםלְרַחֲמִיםלרחמים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני שֹׁבֵיהֶ֖םשֹׁבֵיהֶםשביהם וְרִֽחֲמֽוּםוְרִחֲמוּםורחמום׃׃׃ 8:51 כִּֽיכִּיכי־־־עַמְּךָ֥עַמְּךָעמך וְנַחֲלָתְךָ֖וְנַחֲלָתְךָונחלתך הֵ֑םהֵםהם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הוֹצֵ֙אתָ֙הוֹצֵאתָהוצאת מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים מִתּ֖וֹךְמִתּוֹךְמתוך כּ֥וּרכּוּרכור הַבַּרְזֶֽלהַבַּרְזֶלהברזל׃׃׃ 8:52 לִהְי֨וֹתלִהְיוֹתלהיות עֵינֶ֤יךָעֵינֶיךָעיניך פְתֻחוֹת֙פְתֻחוֹתפתחות אֶלאֶלאל־־־תְּחִנַּ֣תתְּחִנַּתתחנת עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך וְאֶלוְאֶלואל־־־תְּחִנַּ֖תתְּחִנַּתתחנת עַמְּךָ֣עַמְּךָעמך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לִשְׁמֹ֣עַלִשְׁמֹעַלשמע אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל קָרְאָ֥םקָרְאָםקראם אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 8:53 כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֞האַתָּהאתה הִבְדַּלְתָּ֤םהִבְדַּלְתָּםהבדלתם לְךָ֙לְךָלך לְֽנַחֲלָ֔הלְנַחֲלָהלנחלה מִכֹּ֖למִכֹּלמכל עַמֵּ֣יעַמֵּיעמי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּ֜רְתָּדִּבַּרְתָּדברת בְּיַ֣דבְּיַדביד ׀׀׀ מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עַבְדֶּ֗ךָעַבְדֶּךָעבדך בְּהוֹצִיאֲךָ֧בְּהוֹצִיאֲךָבהוציאך אֶתאֶתאת־־־אֲבֹתֵ֛ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו מִמִּצְרַ֖יִםמִמִּצְרַיִםממצרים אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ
8:54 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כְּכַלּ֣וֹתכְּכַלּוֹתככלות שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה לְהִתְפַּלֵּל֙לְהִתְפַּלֵּללהתפלל אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַתְּפִלָּ֥ההַתְּפִלָּההתפלה וְהַתְּחִנָּ֖הוְהַתְּחִנָּהוהתחנה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת קָ֞םקָםקם מִלִּפְנֵ֨ימִלִּפְנֵימלפני מִזְבַּ֤חמִזְבַּחמזבח יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִכְּרֹ֣עַמִכְּרֹעַמכרע עַלעַלעל־־־בִּרְכָּ֔יובִּרְכָּיוברכיו וְכַפָּ֖יווְכַפָּיווכפיו פְּרֻשׂ֥וֹתפְּרֻשׂוֹתפרשות הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 8:55 וַֽיַּעְמֹ֕דוַיַּעְמֹדויעמד וַיְבָ֕רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־קְהַ֣לקְהַלקהל יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל ק֥וֹלקוֹלקול גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 8:56 בָּר֣וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֤ןנָתַןנתן מְנוּחָה֙מְנוּחָהמנוחה לְעַמּ֣וֹלְעַמּוֹלעמו יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כְּכֹ֖לכְּכֹלככל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֵּ֑רדִּבֵּרדבר לֹֽאלֹאלא־־־נָפַ֞לנָפַלנפל דָּבָ֣רדָּבָרדבר אֶחָ֗דאֶחָדאחד מִכֹּל֙מִכֹּלמכל דְּבָר֣וֹדְּבָרוֹדברו הַטּ֔וֹבהַטּוֹבהטוב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֔רדִּבֶּרדבר בְּיַ֖דבְּיַדביד מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה עַבְדּֽוֹעַבְדּוֹעבדו׃׃׃ 8:57 יְהִ֨ייְהִייהי יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו עִמָּ֔נוּעִמָּנוּעמנו כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הָיָ֖ההָיָההיה עִםעִםעם־־־אֲבֹתֵ֑ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו אַלאַלאל־־־יַעַזְבֵ֖נוּיַעַזְבֵנוּיעזבנו וְאַֽלוְאַלואל־־־יִטְּשֵֽׁנוּיִטְּשֵׁנוּיטשנו׃׃׃ 8:58 לְהַטּ֥וֹתלְהַטּוֹתלהטות לְבָבֵ֖נוּלְבָבֵנוּלבבנו אֵלָ֑יואֵלָיואליו לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת בְּכָלבְּכָלבכל־־־דְּרָכָ֗יודְּרָכָיודרכיו וְלִשְׁמֹ֨רוְלִשְׁמֹרולשמר מִצְוֺתָ֤יומִצְוֺתָיומצותיו וְחֻקָּיו֙וְחֻקָּיווחקיו וּמִשְׁפָּטָ֔יווּמִשְׁפָּטָיוומשפטיו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוָּ֖הצִוָּהצוה אֶתאֶתאת־־־אֲבֹתֵֽינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו׃׃׃ 8:59 וְיִֽהְי֨וּוְיִהְיוּויהיו דְבָרַ֜ידְבָרַידברי אֵ֗לֶּהאֵלֶּהאלה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הִתְחַנַּ֙נְתִּי֙הִתְחַנַּנְתִּיהתחננתי לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה קְרֹבִ֛יםקְרֹבִיםקרבים אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו יוֹמָ֣םיוֹמָםיומם וָלָ֑יְלָהוָלָיְלָהולילה לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות ׀׀׀ מִשְׁפַּ֣טמִשְׁפַּטמשפט עַבְדּ֗וֹעַבְדּוֹעבדו וּמִשְׁפַּ֛טוּמִשְׁפַּטומשפט עַמּ֥וֹעַמּוֹעמו יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֥וֹםיוֹםיום בְּיוֹמֽוֹבְּיוֹמוֹביומו׃׃׃ 8:60 לְמַ֗עַןלְמַעַןלמען דַּ֚עַתדַּעַתדעת כָּלכָּלכל־־־עַמֵּ֣יעַמֵּיעמי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה ה֣וּאהוּאהוא הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֵ֖יןאֵיןאין עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 8:61 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה לְבַבְכֶם֙לְבַבְכֶםלבבכם שָׁלֵ֔םשָׁלֵםשלם עִ֖םעִםעם יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לָלֶ֧כֶתלָלֶכֶתללכת בְּחֻקָּ֛יובְּחֻקָּיובחקיו וְלִשְׁמֹ֥רוְלִשְׁמֹרולשמר מִצְוֺתָ֖יומִצְוֺתָיומצותיו כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:62 וְֽהַמֶּ֔לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו זֹבְחִ֥יםזֹבְחִיםזבחים זֶ֖בַחזֶבַחזבח לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 8:63 וַיִּזְבַּ֣חוַיִּזְבַּחויזבח שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה אֵ֣תאֵתאת זֶ֣בַחזֶבַחזבח הַשְּׁלָמִים֮הַשְּׁלָמִיםהשלמים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר זָבַ֣חזָבַחזבח לַיהוָה֒לַיהוָהליהוה בָּקָ֗רבָּקָרבקר עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁנַ֙יִם֙וּשְׁנַיִםושנים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וְצֹ֕אןוְצֹאןוצאן מֵאָ֥המֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֖יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אָ֑לֶףאָלֶףאלף וַֽיַּחְנְכוּ֙וַיַּחְנְכוּויחנכו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 8:64 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא קִדַּ֨שׁקִדַּשׁקדש הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך הֶחָצֵ֗רהֶחָצֵרהחצר אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּיכִּיכי־־־עָ֣שָׂהעָשָׂהעשה שָׁ֗םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־הָֽעֹלָה֙הָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּנְחָ֔ההַמִּנְחָההמנחה וְאֵ֖תוְאֵתואת חֶלְבֵ֣יחֶלְבֵיחלבי הַשְּׁלָמִ֑יםהַשְּׁלָמִיםהשלמים כִּֽיכִּיכי־־־מִזְבַּ֤חמִזְבַּחמזבח הַנְּחֹ֙שֶׁת֙הַנְּחֹשֶׁתהנחשת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה קָטֹ֗ןקָטֹןקטן מֵֽהָכִיל֙מֵהָכִילמהכיל אֶתאֶתאת־־־הָעֹלָ֣ההָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּנְחָ֔ההַמִּנְחָההמנחה וְאֵ֖תוְאֵתואת חֶלְבֵ֥יחֶלְבֵיחלבי הַשְּׁלָמִֽיםהַשְּׁלָמִיםהשלמים׃׃׃ 8:65 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה בָֽעֵתבָעֵתבעת־־־הַהִ֣יאהַהִיאההיא ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־הֶחָ֡גהֶחָגהחג וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּוֹ֩עִמּוֹעמו קָהָ֨לקָהָלקהל גָּד֜וֹלגָּדוֹלגדול מִלְּב֥וֹאמִלְּבוֹאמלבוא חֲמָ֣תחֲמָתחמת ׀׀׀ עַדעַדעד־־־נַ֣חַלנַחַלנחל מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים וְשִׁבְעַ֣תוְשִׁבְעַתושבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים אַרְבָּעָ֥האַרְבָּעָהארבעה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃ 8:66 בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁמִינִי֙הַשְּׁמִינִיהשמיני שִׁלַּ֣חשִׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וַֽיְבָרֲכ֖וּוַיְבָרֲכוּויברכו אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֵּלְכ֣וּוַיֵּלְכוּוילכו לְאָהֳלֵיהֶ֗םלְאָהֳלֵיהֶםלאהליהם שְׂמֵחִים֙שְׂמֵחִיםשמחים וְט֣וֹבֵיוְטוֹבֵיוטובי לֵ֔בלֵבלב עַ֣לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַטּוֹבָ֗ההַטּוֹבָההטובה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֤העָשָׂהעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְדָוִ֣דלְדָוִדלדוד עַבְדּ֔וֹעַבְדּוֹעבדו וּלְיִשְׂרָאֵ֖לוּלְיִשְׂרָאֵלולישראל עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain