Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 26

26:1 וַיָּבֹ֤אוּוַיָּבֹאוּויבאו הַזִּפִים֙הַזִּפִיםהזפים אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול הַגִּבְעָ֖תָההַגִּבְעָתָההגבעתה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא דָוִ֤דדָוִדדוד מִסְתַּתֵּר֙מִסְתַּתֵּרמסתתר בְּגִבְעַ֣תבְּגִבְעַתבגבעת הַחֲכִילָ֔ההַחֲכִילָההחכילה עַ֖לעַלעל פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַיְשִׁימֹֽןהַיְשִׁימֹןהישימן׃׃׃ 26:2 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול וַיֵּ֙רֶד֙וַיֵּרֶדוירד אֶלאֶלאל־־־מִדְבַּרמִדְבַּרמדבר־־־זִ֔יףזִיףזיף וְאִתּ֛וֹוְאִתּוֹואתו שְׁלֹֽשֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת־־־אֲלָפִ֥יםאֲלָפִיםאלפים אִ֖ישׁאִישׁאיש בְּחוּרֵ֣יבְּחוּרֵיבחורי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לְבַקֵּ֥שׁלְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד בְּמִדְבַּרבְּמִדְבַּרבמדבר־־־זִֽיףזִיףזיף׃׃׃ 26:3 וַיִּ֨חַןוַיִּחַןויחן שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול בְּגִבְעַ֣תבְּגִבְעַתבגבעת הַחֲכִילָ֗ההַחֲכִילָההחכילה אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַיְשִׁימֹ֖ןהַיְשִׁימֹןהישימן עַלעַלעל־־־הַדָּ֑רֶךְהַדָּרֶךְהדרך וְדָוִד֙וְדָוִדודוד יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר וַיַּ֕רְאוַיַּרְאוירא כִּ֣יכִּיכי בָ֥אבָאבא שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו הַמִּדְבָּֽרָההַמִּדְבָּרָההמדברה׃׃׃ 26:4 וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִ֖דדָּוִדדוד מְרַגְּלִ֑יםמְרַגְּלִיםמרגלים וַיֵּ֕דַעוַיֵּדַעוידע כִּֽיכִּיכי־־־בָ֥אבָאבא שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־נָכֽוֹןנָכוֹןנכון׃׃׃ 26:5 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֗דדָּוִדדוד וַיָּבֹא֮וַיָּבֹאויבא אֶֽלאֶלאל־־־הַמָּקוֹם֮הַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָנָהחָנָהחנה־־־שָׁ֣םשָׁםשם שָׁאוּל֒שָׁאוּלשאול וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא דָּוִ֗דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הַמָּקוֹם֙הַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָֽׁכַבשָׁכַבשכב־־־שָׁ֣םשָׁםשם שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וְאַבְנֵ֥רוְאַבְנֵרואבנר בֶּןבֶּןבן־־־נֵ֖רנֵרנר שַׂרשַׂרשר־־־צְבָא֑וֹצְבָאוֹצבאו וְשָׁאוּל֙וְשָׁאוּלושאול שֹׁכֵ֣בשֹׁכֵבשכב בַּמַּעְגָּ֔לבַּמַּעְגָּלבמעגל וְהָעָ֖םוְהָעָםוהעם חֹנִ֥יםחֹנִיםחנים [סְבִיבֹתֹו כ][סְבִיבֹתֹו כ][סביבתו כ] (סְבִיבֹתָֽיו ק)(סְבִיבֹתָיו ק)(סביבתיו ק)׃׃׃ 26:6 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען דָּוִ֜דדָּוִדדוד וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־אֲחִימֶ֣לֶךְאֲחִימֶלֶךְאחימלך הַחִתִּ֗יהַחִתִּיהחתי וְאֶלוְאֶלואל־־־אֲבִישַׁ֨יאֲבִישַׁיאבישי בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֜הצְרוּיָהצרויה אֲחִ֤יאֲחִיאחי יוֹאָב֙יוֹאָביואב לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מִֽימִימי־־־יֵרֵ֥דיֵרֵדירד אִתִּ֛יאִתִּיאתי אֶלאֶלאל־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִישַׁ֔יאֲבִישַׁיאבישי אֲנִ֖יאֲנִיאני אֵרֵ֥דאֵרֵדארד עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 26:7 וַיָּבֹא֩וַיָּבֹאויבא דָוִ֨דדָוִדדוד וַאֲבִישַׁ֥יוַאֲבִישַׁיואבישי ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־הָעָם֮הָעָםהעם לַיְלָה֒לַיְלָהלילה וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול שֹׁכֵ֤בשֹׁכֵבשכב יָשֵׁן֙יָשֵׁןישן בַּמַּעְגָּ֔לבַּמַּעְגָּלבמעגל וַחֲנִית֥וֹוַחֲנִיתוֹוחניתו מְעוּכָֽהמְעוּכָהמעוכה־־־בָאָ֖רֶץבָאָרֶץבארץ [מְרַאֲשֹׁתֹו כ][מְרַאֲשֹׁתֹו כ][מראשתו כ] (מְרַאֲשֹׁתָ֑יו ק)(מְרַאֲשֹׁתָיו ק)(מראשתיו ק) וְאַבְנֵ֣רוְאַבְנֵרואבנר וְהָעָ֔םוְהָעָםוהעם שֹׁכְבִ֖יםשֹׁכְבִיםשכבים [סְבִיבֹתֹו כ][סְבִיבֹתֹו כ][סביבתו כ] (סְבִיבֹתָֽיו ק)(סְבִיבֹתָיו ק)(סביבתיו ק)׃׃׃ ססס 26:8 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִישַׁי֙אֲבִישַׁיאבישי אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד סִגַּ֨רסִגַּרסגר אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום אֶתאֶתאת־־־אוֹיִבְךָ֖אוֹיִבְךָאויבך בְּיָדֶ֑ךָבְּיָדֶךָבידך וְעַתָּה֩וְעַתָּהועתה אַכֶּ֨נּוּאַכֶּנּוּאכנו נָ֜אנָאנא בַּחֲנִ֤יתבַּחֲנִיתבחנית וּבָאָ֙רֶץ֙וּבָאָרֶץובארץ פַּ֣עַםפַּעַםפעם אַחַ֔תאַחַתאחת וְלֹ֥אוְלֹאולא אֶשְׁנֶ֖האֶשְׁנֶהאשנה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 26:9 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אֲבִישַׁ֖יאֲבִישַׁיאבישי אַלאַלאל־־־תַּשְׁחִיתֵ֑הוּתַּשְׁחִיתֵהוּתשחיתהו כִּ֠יכִּיכי מִ֣ימִימי שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח יָד֛וֹיָדוֹידו בִּמְשִׁ֥יחַבִּמְשִׁיחַבמשיח יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְנִקָּֽהוְנִקָּהונקה׃׃׃ פפפ
26:10 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד חַיחַיחי־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה יִגָּפֶ֑נּוּיִגָּפֶנּוּיגפנו אֽוֹאוֹאו־־־יוֹמ֤וֹיוֹמוֹיומו יָבוֹא֙יָבוֹאיבוא וָמֵ֔תוָמֵתומת א֧וֹאוֹאו בַמִּלְחָמָ֛הבַמִּלְחָמָהבמלחמה יֵרֵ֖דיֵרֵדירד וְנִסְפָּֽהוְנִסְפָּהונספה׃׃׃ 26:11 חָלִ֤ילָהחָלִילָהחלילה לִּי֙לִּילי מֵֽיהוָ֔המֵיהוָהמיהוה מִשְּׁלֹ֥חַמִשְּׁלֹחַמשלח יָדִ֖ייָדִיידי בִּמְשִׁ֣יחַבִּמְשִׁיחַבמשיח יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְ֠עַתָּהוְעַתָּהועתה קַחקַחקח־־־נָ֨אנָאנא אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲנִ֜יתהַחֲנִיתהחנית אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר [מְרַאֲשֹׁתֹו כ][מְרַאֲשֹׁתֹו כ][מראשתו כ] (מְרַאֲשֹׁתָ֛יו ק)(מְרַאֲשֹׁתָיו ק)(מראשתיו ק) וְאֶתוְאֶתואת־־־צַפַּ֥חַתצַפַּחַתצפחת הַמַּ֖יִםהַמַּיִםהמים וְנֵ֥לֲכָהוְנֵלֲכָהונלכה לָּֽנוּלָּנוּלנו׃׃׃ 26:12 וַיִּקַּח֩וַיִּקַּחויקח דָּוִ֨דדָּוִדדוד אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲנִ֜יתהַחֲנִיתהחנית וְאֶתוְאֶתואת־־־צַפַּ֤חַתצַפַּחַתצפחת הַמַּ֙יִם֙הַמַּיִםהמים מֵרַאֲשֹׁתֵ֣ימֵרַאֲשֹׁתֵימראשתי שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְאֵ֣יןוְאֵיןואין רֹאֶה֩רֹאֶהראה וְאֵ֨יןוְאֵיןואין יוֹדֵ֜עַיוֹדֵעַיודע וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מֵקִ֗יץמֵקִיץמקיץ כִּ֤יכִּיכי כֻלָּם֙כֻלָּםכלם יְשֵׁנִ֔יםיְשֵׁנִיםישנים כִּ֚יכִּיכי תַּרְדֵּמַ֣תתַּרְדֵּמַתתרדמת יְהוָ֔היְהוָהיהוה נָפְלָ֖הנָפְלָהנפלה עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 26:13 וַיַּעֲבֹ֤רוַיַּעֲבֹרויעבר דָּוִד֙דָּוִדדוד הָעֵ֔בֶרהָעֵבֶרהעבר וַיַּעֲמֹ֥דוַיַּעֲמֹדויעמד עַלעַלעל־־־רֹאשׁרֹאשׁראש־־־הָהָ֖רהָהָרההר מֵֽרָחֹ֑קמֵרָחֹקמרחק רַ֥ברַברב הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום בֵּינֵיהֶֽםבֵּינֵיהֶםביניהם׃׃׃ 26:14 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא דָוִ֜דדָוִדדוד אֶלאֶלאל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם וְאֶלוְאֶלואל־־־אַבְנֵ֤ראַבְנֵראבנר בֶּןבֶּןבן־־־נֵר֙נֵרנר לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הֲל֥וֹאהֲלוֹאהלוא תַעֲנֶ֖התַעֲנֶהתענה אַבְנֵ֑ראַבְנֵראבנר וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען אַבְנֵר֙אַבְנֵראבנר וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִ֥ימִימי אַתָּ֖האַתָּהאתה קָרָ֥אתָקָרָאתָקראת אֶלאֶלאל־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ פפפ
26:15 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֨דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אַבְנֵ֜ראַבְנֵראבנר הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש אַתָּ֗האַתָּהאתה וּמִ֤יוּמִיומי כָמ֙וֹךָ֙כָמוֹךָכמוך בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וְלָ֙מָּה֙וְלָמָּהולמה לֹ֣אלֹאלא שָׁמַ֔רְתָּשָׁמַרְתָּשמרת אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנֶ֖יךָאֲדֹנֶיךָאדניך הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּיכִּיכי־־־בָא֙בָאבא אַחַ֣דאַחַדאחד הָעָ֔םהָעָםהעם לְהַשְׁחִ֖יתלְהַשְׁחִיתלהשחית אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲדֹנֶֽיךָאֲדֹנֶיךָאדניך׃׃׃ 26:16 לֹאלֹאלא־־־ט֞וֹבטוֹבטוב הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּה֮הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂיתָ֒עָשִׂיתָעשית חַיחַיחי־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה כִּ֤יכִּיכי בְנֵיבְנֵיבני־־־מָ֙וֶת֙מָוֶתמות אַתֶּ֔םאַתֶּםאתם אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־שְׁמַרְתֶּ֛םשְׁמַרְתֶּםשמרתם עַלעַלעל־־־אֲדֹנֵיכֶ֖םאֲדֹנֵיכֶםאדניכם עַלעַלעל־־־מְשִׁ֣יחַמְשִׁיחַמשיח יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ רְאֵ֗הרְאֵהראה אֵֽיאֵיאי־־־חֲנִ֥יתחֲנִיתחנית הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־צַפַּ֥חַתצַפַּחַתצפחת הַמַּ֖יִםהַמַּיִםהמים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר [מְרַאֲשֹׁתֹו כ][מְרַאֲשֹׁתֹו כ][מראשתו כ] (מְרַאֲשֹׁתָֽיו ק)(מְרַאֲשֹׁתָיו ק)(מראשתיו ק)׃׃׃ 26:17 וַיַּכֵּ֤רוַיַּכֵּרויכר שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲקוֹלְךָ֥הֲקוֹלְךָהקולך זֶ֖הזֶהזה בְּנִ֣יבְּנִיבני דָוִ֑דדָוִדדוד וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֔דדָּוִדדוד קוֹלִ֖יקוֹלִיקולי אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 26:18 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָ֥מָּהלָמָּהלמה זֶּ֛הזֶּהזה אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני רֹדֵ֖ףרֹדֵףרדף אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי עַבְדּ֑וֹעַבְדּוֹעבדו כִּ֚יכִּיכי מֶ֣המֶהמה עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי וּמַהוּמַהומה־־־בְּיָדִ֖יבְּיָדִיבידי רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 26:19 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה יִֽשְׁמַֽעיִשְׁמַעישמע־־־נָא֙נָאנא אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵ֖תאֵתאת דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי עַבְדּ֑וֹעַבְדּוֹעבדו אִםאִםאם־־־יְהוָ֞היְהוָהיהוה הֱסִֽיתְךָ֥הֱסִיתְךָהסיתך בִי֙בִיבי יָרַ֣חיָרַחירח מִנְחָ֔המִנְחָהמנחה וְאִ֣םוְאִםואם ׀׀׀ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הָאָדָ֗םהָאָדָםהאדם אֲרוּרִ֥יםאֲרוּרִיםארורים הֵם֙הֵםהם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־גֵרְשׁ֣וּנִיגֵרְשׁוּנִיגרשוני הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום מֵהִסְתַּפֵּ֜חַמֵהִסְתַּפֵּחַמהסתפח בְּנַחֲלַ֤תבְּנַחֲלַתבנחלת יְהוָה֙יְהוָהיהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֵ֥ךְלֵךְלך עֲבֹ֖דעֲבֹדעבד אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִֽיםאֲחֵרִיםאחרים׃׃׃ 26:20 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אַלאַלאל־־־יִפֹּ֤ליִפֹּליפל דָּֽמִי֙דָּמִידמי אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה מִנֶּ֖גֶדמִנֶּגֶדמנגד פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־יָצָ֞איָצָאיצא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לְבַקֵּשׁ֙לְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־פַּרְעֹ֣שׁפַּרְעֹשׁפרעש אֶחָ֔דאֶחָדאחד כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר יִרְדֹּ֥ףיִרְדֹּףירדף הַקֹּרֵ֖אהַקֹּרֵאהקרא בֶּהָרִֽיםבֶּהָרִיםבהרים׃׃׃ 26:21 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֨וּלשָׁאוּלשאול חָטָ֜אתִיחָטָאתִיחטאתי שׁ֣וּבשׁוּבשוב בְּנִֽיבְּנִיבני־־־דָוִ֗דדָוִדדוד כִּ֠יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־אָרַ֤עאָרַעארע לְךָ֙לְךָלך ע֔וֹדעוֹדעוד תַּ֠חַתתַּחַתתחת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָקְרָ֥היָקְרָהיקרה נַפְשִׁ֛ינַפְשִׁינפשי בְּעֵינֶ֖יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה הִנֵּ֥ההִנֵּההנה הִסְכַּ֛לְתִּיהִסְכַּלְתִּיהסכלתי וָאֶשְׁגֶּ֖הוָאֶשְׁגֶּהואשגה הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 26:22 וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען דָּוִד֙דָּוִדדוד וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֖ההִנֵּההנה [הַחֲנִית כ][הַחֲנִית כ][החנית כ] (חֲנִ֣ית ק)(חֲנִית ק)(חנית ק) הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְיַעֲבֹ֛רוְיַעֲבֹרויעבר אֶחָ֥דאֶחָדאחד מֵֽהַנְּעָרִ֖יםמֵהַנְּעָרִיםמהנערים וְיִקָּחֶֽהָוְיִקָּחֶהָויקחה׃׃׃ 26:23 וַֽיהוָה֙וַיהוָהויהוה יָשִׁ֣יביָשִׁיבישיב לָאִ֔ישׁלָאִישׁלאיש אֶתאֶתאת־־־צִדְקָת֖וֹצִדְקָתוֹצדקתו וְאֶתוְאֶתואת־־־אֱמֻנָת֑וֹאֱמֻנָתוֹאמנתו אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נְתָנְךָ֨נְתָנְךָנתנך יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום בְּיָ֔דבְּיָדביד וְלֹ֣אוְלֹאולא אָבִ֔יתִיאָבִיתִיאביתי לִשְׁלֹ֥חַלִשְׁלֹחַלשלח יָדִ֖ייָדִיידי בִּמְשִׁ֥יחַבִּמְשִׁיחַבמשיח יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 26:24 וְהִנֵּ֗הוְהִנֵּהוהנה כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר גָּדְלָ֧הגָּדְלָהגדלה נַפְשְׁךָ֛נַפְשְׁךָנפשך הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בְּעֵינָ֑יבְּעֵינָיבעיני כֵּ֣ןכֵּןכן תִּגְדַּ֤לתִּגְדַּלתגדל נַפְשִׁי֙נַפְשִׁינפשי בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְיַצִּלֵ֖נִיוְיַצִּלֵנִיויצלני מִכָּלמִכָּלמכל־־־צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain