Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 28

28:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם וַיִּקְבְּצ֨וּוַיִּקְבְּצוּויקבצו פְלִשְׁתִּ֤יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים אֶתאֶתאת־־־מַֽחֲנֵיהֶם֙מַחֲנֵיהֶםמחניהם לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא לְהִלָּחֵ֖םלְהִלָּחֵםלהלחם בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָכִישׁ֙אָכִישׁאכיש אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד יָדֹ֣עַיָדֹעַידע תֵּדַ֗עתֵּדַעתדע כִּ֤יכִּיכי אִתִּי֙אִתִּיאתי תֵּצֵ֣אתֵּצֵאתצא בַֽמַּחֲנֶ֔הבַמַּחֲנֶהבמחנה אַתָּ֖האַתָּהאתה וַאֲנָשֶֽׁיךָוַאֲנָשֶׁיךָואנשיך׃׃׃ 28:2 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אָכִ֔ישׁאָכִישׁאכיש לָכֵן֙לָכֵןלכן אַתָּ֣האַתָּהאתה תֵדַ֔עתֵדַעתדע אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲשֶׂ֖היַעֲשֶׂהיעשה עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָכִישׁ֙אָכִישׁאכיש אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד לָכֵ֗ןלָכֵןלכן שֹׁמֵ֧רשֹׁמֵרשמר לְרֹאשִׁ֛ילְרֹאשִׁילראשי אֲשִֽׂימְךָ֖אֲשִׂימְךָאשימך כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ פפפ
28:3 וּשְׁמוּאֵ֣לוּשְׁמוּאֵלושמואל מֵ֔תמֵתמת וַיִּסְפְּדוּוַיִּסְפְּדוּויספדו־־־לוֹ֙לוֹלו כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּקְבְּרֻ֥הוּוַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בָרָמָ֖הבָרָמָהברמה וּבְעִיר֑וֹוּבְעִירוֹובעירו וְשָׁא֗וּלוְשָׁאוּלושאול הֵסִ֛ירהֵסִירהסיר הָאֹב֥וֹתהָאֹבוֹתהאבות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיִּדְּעֹנִ֖יםהַיִּדְּעֹנִיםהידענים מֵהָאָֽרֶץמֵהָאָרֶץמהארץ׃׃׃ 28:4 וַיִּקָּבְצ֣וּוַיִּקָּבְצוּויקבצו פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו וַיַּחֲנ֣וּוַיַּחֲנוּויחנו בְשׁוּנֵ֑םבְשׁוּנֵםבשונם וַיִּקְבֹּ֤ץוַיִּקְבֹּץויקבץ שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו בַּגִּלְבֹּֽעַבַּגִּלְבֹּעַבגלבע׃׃׃ 28:5 וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה פְלִשְׁתִּ֑יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיִּרָ֕אוַיִּרָאוירא וַיֶּחֱרַ֥דוַיֶּחֱרַדויחרד לִבּ֖וֹלִבּוֹלבו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 28:6 וַיִּשְׁאַ֤לוַיִּשְׁאַלוישאל שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא עָנָ֖הוּעָנָהוּענהו יְהוָ֑היְהוָהיהוה גַּ֧םגַּםגם בַּחֲלֹמ֛וֹתבַּחֲלֹמוֹתבחלמות גַּ֥םגַּםגם בָּאוּרִ֖יםבָּאוּרִיםבאורים גַּ֥םגַּםגם בַּנְּבִיאִֽםבַּנְּבִיאִםבנביאם׃׃׃ 28:7 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול לַעֲבָדָ֗יולַעֲבָדָיולעבדיו בַּקְּשׁוּבַּקְּשׁוּבקשו־־־לִי֙לִילי אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת בַּעֲלַתבַּעֲלַתבעלת־־־א֔וֹבאוֹבאוב וְאֵלְכָ֥הוְאֵלְכָהואלכה אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה וְאֶדְרְשָׁהוְאֶדְרְשָׁהואדרשה־־־בָּ֑הּבָּהּבה וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו אֵלָ֔יואֵלָיואליו הִנֵּ֛ההִנֵּההנה אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת בַּֽעֲלַתבַּעֲלַתבעלת־־־א֖וֹבאוֹבאוב בְּעֵ֥יןבְּעֵיןבעין דּֽוֹרדּוֹרדור׃׃׃ 28:8 וַיִּתְחַפֵּ֣שׂוַיִּתְחַפֵּשׂויתחפש שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול וַיִּלְבַּשׁ֙וַיִּלְבַּשׁוילבש בְּגָדִ֣יםבְּגָדִיםבגדים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך ה֗וּאהוּאהוא וּשְׁנֵ֤יוּשְׁנֵיושני אֲנָשִׁים֙אֲנָשִׁיםאנשים עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר [קָסֹומִי כ][קָסֹומִי כ][קסומי כ] (קָֽסֳמִי ק)(קָסֳמִי ק)(קסמי ק) נָ֥אנָאנא לִי֙לִילי בָּא֔וֹבבָּאוֹבבאוב וְהַ֣עֲלִיוְהַעֲלִיוהעלי לִ֔ילִילי אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֹמַ֖ראֹמַראמר אֵלָֽיִךְאֵלָיִךְאליך׃׃׃ 28:9 וַתֹּ֨אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָֽאִשָּׁ֜ההָאִשָּׁההאשה אֵלָ֗יואֵלָיואליו הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אַתָּ֤האַתָּהאתה יָדַ֙עְתָּ֙יָדַעְתָּידעת אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֣העָשָׂהעשה שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִכְרִ֛יתהִכְרִיתהכרית אֶתאֶתאת־־־הָאֹב֥וֹתהָאֹבוֹתהאבות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיִּדְּעֹנִ֖יהַיִּדְּעֹנִיהידעני מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְלָמָ֥הוְלָמָהולמה אַתָּ֛האַתָּהאתה מִתְנַקֵּ֥שׁמִתְנַקֵּשׁמתנקש בְּנַפְשִׁ֖יבְּנַפְשִׁיבנפשי לַהֲמִיתֵֽנִילַהֲמִיתֵנִילהמיתני׃׃׃ 28:10 וַיִּשָּׁ֤בַֽעוַיִּשָּׁבַעוישבע לָהּ֙לָהּלה שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול בַּֽיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר חַיחַיחי־־־יְהוָ֕היְהוָהיהוה אִֽםאִםאם־־־יִקְּרֵ֥ךְיִקְּרֵךְיקרך עָוֺ֖ןעָוֺןעון בַּדָּבָ֥רבַּדָּבָרבדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 28:11 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה אֶתאֶתאת־־־מִ֖ימִימי אַֽעֲלֶהאַעֲלֶהאעלה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶתאֶתאת־־־שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל הַֽעֲלִיהַעֲלִיהעלי־־־לִֽילִילי׃׃׃ 28:12 וַתֵּ֤רֶאוַתֵּרֶאותרא הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה אֶתאֶתאת־־־שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל וַתִּזְעַ֖קוַתִּזְעַקותזעק בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וַתֹּאמֶר֩וַתֹּאמֶרותאמר הָאִשָּׁ֨ההָאִשָּׁההאשה אֶלאֶלאל־־־שָׁא֧וּלשָׁאוּלשאול לֵאמֹ֛רלֵאמֹרלאמר לָ֥מָּהלָמָּהלמה רִמִּיתָ֖נִירִמִּיתָנִירמיתני וְאַתָּ֥הוְאַתָּהואתה שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 28:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָ֥הּלָהּלה הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַלאַלאל־־־תִּֽירְאִ֖יתִּירְאִיתיראי כִּ֣יכִּיכי מָ֣המָהמה רָאִ֑יתרָאִיתראית וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי עֹלִ֥יםעֹלִיםעלים מִןמִןמן־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 28:14 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהּ֙לָהּלה מַֽהמַהמה־־־תָּאֳר֔וֹתָּאֳרוֹתארו וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אִ֤ישׁאִישׁאיש זָקֵן֙זָקֵןזקן עֹלֶ֔העֹלֶהעלה וְה֥וּאוְהוּאוהוא עֹטֶ֖העֹטֶהעטה מְעִ֑ילמְעִילמעיל וַיֵּ֤דַעוַיֵּדַעוידע שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול כִּֽיכִּיכי־־־שְׁמוּאֵ֣לשְׁמוּאֵלשמואל ה֔וּאהוּאהוא וַיִּקֹּ֥דוַיִּקֹּדויקד אַפַּ֛יִםאַפַּיִםאפים אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה וַיִּשְׁתָּֽחוּוַיִּשְׁתָּחוּוישתחו׃׃׃ ססס 28:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול לָ֥מָּהלָמָּהלמה הִרְגַּזְתַּ֖נִיהִרְגַּזְתַּנִיהרגזתני לְהַעֲל֣וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות אֹתִ֑יאֹתִיאתי וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁ֠אוּלשָׁאוּלשאול צַרצַרצר־־־לִ֨ילִילי מְאֹ֜דמְאֹדמאד וּפְלִשְׁתִּ֣יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים ׀׀׀ נִלְחָמִ֣יםנִלְחָמִיםנלחמים בִּ֗יבִּיבי וֵֽאלֹהִ֞יםוֵאלֹהִיםואלהים סָ֤רסָרסר מֵֽעָלַי֙מֵעָלַימעלי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־עָנָ֣נִיעָנָנִיענני ע֗וֹדעוֹדעוד גַּ֤םגַּםגם בְּיַֽדבְּיַדביד־־־הַנְּבִיאִם֙הַנְּבִיאִםהנביאם גַּםגַּםגם־־־בַּ֣חֲלֹמ֔וֹתבַּחֲלֹמוֹתבחלמות וָאֶקְרָאֶ֣הוָאֶקְרָאֶהואקראה לְךָ֔לְךָלך לְהוֹדִיעֵ֖נִילְהוֹדִיעֵנִילהודיעני מָ֥המָהמה אֶעֱשֶֽׂהאֶעֱשֶׂהאעשה׃׃׃ ססס 28:16 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל וְלָ֖מָּהוְלָמָּהולמה תִּשְׁאָלֵ֑נִיתִּשְׁאָלֵנִיתשאלני וַיהוָ֛הוַיהוָהויהוה סָ֥רסָרסר מֵעָלֶ֖יךָמֵעָלֶיךָמעליך וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי עָרֶֽךָעָרֶךָערך׃׃׃ 28:17 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוָה֙יְהוָהיהוה ל֔וֹלוֹלו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר בְּיָדִ֑יבְּיָדִיבידי וַיִּקְרַ֨עוַיִּקְרַעויקרע יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַמַּמְלָכָה֙הַמַּמְלָכָההממלכה מִיָּדֶ֔ךָמִיָּדֶךָמידך וַֽיִּתְּנָ֖הּוַיִּתְּנָהּויתנה לְרֵעֲךָ֥לְרֵעֲךָלרעך לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 28:18 כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר לֹֽאלֹאלא־־־שָׁמַ֙עְתָּ֙שָׁמַעְתָּשמעת בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־עָשִׂ֥יתָעָשִׂיתָעשית חֲרוֹןחֲרוֹןחרון־־־אַפּ֖וֹאַפּוֹאפו בַּעֲמָלֵ֑קבַּעֲמָלֵקבעמלק עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה עָשָֽׂהעָשָׂהעשה־־־לְךָ֥לְךָלך יְהוָ֖היְהוָהיהוה הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 28:19 וְיִתֵּ֣ןוְיִתֵּןויתן יְ֠הוָהיְהוָהיהוה גַּ֣םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל עִמְּךָ֙עִמְּךָעמך בְּיַדבְּיַדביד־־־פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וּמָחָ֕רוּמָחָרומחר אַתָּ֥האַתָּהאתה וּבָנֶ֖יךָוּבָנֶיךָובניך עִמִּ֑יעִמִּיעמי גַּ֚םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 28:20 וַיְמַהֵ֣רוַיְמַהֵרוימהר שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול וַיִּפֹּ֤לוַיִּפֹּלויפל מְלֹאמְלֹאמלא־־־קֽוֹמָתוֹ֙קוֹמָתוֹקומתו אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה וַיִּרָ֥אוַיִּרָאוירא מְאֹ֖דמְאֹדמאד מִדִּבְרֵ֣ימִדִּבְרֵימדברי שְׁמוּאֵ֑לשְׁמוּאֵלשמואל גַּםגַּםגם־־־כֹּ֙חַ֙כֹּחַכח לֹאלֹאלא־־־הָ֣יָההָיָההיה ב֔וֹבוֹבו כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא אָכַל֙אָכַלאכל לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם כָּלכָּלכל־־־הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום וְכָלוְכָלוכל־־־הַלָּֽיְלָההַלָּיְלָההלילה׃׃׃ 28:21 וַתָּב֤וֹאוַתָּבוֹאותבוא הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַתֵּ֖רֶאוַתֵּרֶאותרא כִּיכִּיכי־־־נִבְהַ֣לנִבְהַלנבהל מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו הִנֵּ֨ההִנֵּההנה שָׁמְעָ֤השָׁמְעָהשמעה שִׁפְחָֽתְךָ֙שִׁפְחָתְךָשפחתך בְּקוֹלֶ֔ךָבְּקוֹלֶךָבקולך וָאָשִׂ֤יםוָאָשִׂיםואשים נַפְשִׁי֙נַפְשִׁינפשי בְּכַפִּ֔יבְּכַפִּיבכפי וָֽאֶשְׁמַע֙וָאֶשְׁמַעואשמע אֶתאֶתאת־־־דְּבָרֶ֔יךָדְּבָרֶיךָדבריך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֖רְתָּדִּבַּרְתָּדברת אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 28:22 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה שְׁמַֽעשְׁמַעשמע־־־נָ֤אנָאנא גַםגַםגם־־־אַתָּה֙אַתָּהאתה בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול שִׁפְחָתֶ֔ךָשִׁפְחָתֶךָשפחתך וְאָשִׂ֧מָהוְאָשִׂמָהואשמה לְפָנֶ֛יךָלְפָנֶיךָלפניך פַּתפַּתפת־־־לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם וֶאֱכ֑וֹלוֶאֱכוֹלואכול וִיהִ֤יוִיהִיויהי בְךָ֙בְךָבך כֹּ֔חַכֹּחַכח כִּ֥יכִּיכי תֵלֵ֖ךְתֵלֵךְתלך בַּדָּֽרֶךְבַּדָּרֶךְבדרך׃׃׃ 28:23 וַיְמָאֵ֗ןוַיְמָאֵןוימאן וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא אֹכַ֔לאֹכַלאכל וַיִּפְרְצוּוַיִּפְרְצוּויפרצו־־־ב֤וֹבוֹבו עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו וְגַםוְגַםוגם־־־הָ֣אִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה וַיִּשְׁמַ֖עוַיִּשְׁמַעוישמע לְקֹלָ֑םלְקֹלָםלקלם וַיָּ֙קָם֙וַיָּקָםויקם מֵֽהָאָ֔רֶץמֵהָאָרֶץמהארץ וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב אֶלאֶלאל־־־הַמִּטָּֽההַמִּטָּההמטה׃׃׃ 28:24 וְלָאִשָּׁ֤הוְלָאִשָּׁהולאשה עֵֽגֶלעֵגֶלעגל־־־מַרְבֵּק֙מַרְבֵּקמרבק בַּבַּ֔יִתבַּבַּיִתבבית וַתְּמַהֵ֖רוַתְּמַהֵרותמהר וַתִּזְבָּחֵ֑הוּוַתִּזְבָּחֵהוּותזבחהו וַתִּקַּחוַתִּקַּחותקח־־־קֶ֣מַחקֶמַחקמח וַתָּ֔לָשׁוַתָּלָשׁותלש וַתֹּפֵ֖הוּוַתֹּפֵהוּותפהו מַצּֽוֹתמַצּוֹתמצות׃׃׃ 28:25 וַתַּגֵּ֧שׁוַתַּגֵּשׁותגש לִפְנֵֽילִפְנֵילפני־־־שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול וְלִפְנֵ֥יוְלִפְנֵיולפני עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו וַיֹּאכֵ֑לוּוַיֹּאכֵלוּויאכלו וַיָּקֻ֥מוּוַיָּקֻמוּויקמו וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו בַּלַּ֥יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain