Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 4

4:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא יִשְׂרָאֵל֩יִשְׂרָאֵלישראל לִקְרַ֨אתלִקְרַאתלקראת פְּלִשְׁתִּ֜יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים לַמִּלְחָמָ֗הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וַֽיַּחֲנוּ֙וַיַּחֲנוּויחנו עַלעַלעל־־־הָאֶ֣בֶןהָאֶבֶןהאבן הָעֵ֔זֶרהָעֵזֶרהעזר וּפְלִשְׁתִּ֖יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים חָנ֥וּחָנוּחנו בַאֲפֵֽקבַאֲפֵקבאפק׃׃׃ 4:2 וַיַּעַרְכ֨וּוַיַּעַרְכוּויערכו פְלִשְׁתִּ֜יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וַתִּטֹּשׁ֙וַתִּטֹּשׁותטש הַמִּלְחָמָ֔ההַמִּלְחָמָההמלחמה וַיִּנָּ֥גֶףוַיִּנָּגֶףוינגף יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני פְלִשְׁתִּ֑יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיַּכּ֤וּוַיַּכּוּויכו בַמַּֽעֲרָכָה֙בַמַּעֲרָכָהבמערכה בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה כְּאַרְבַּ֥עַתכְּאַרְבַּעַתכארבעת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 4:3 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא הָעָם֮הָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶה֒הַמַּחֲנֶההמחנה וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לָ֣מָּהלָמָּהלמה נְגָפָ֧נוּנְגָפָנוּנגפנו יְהוָ֛היְהוָהיהוה הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני פְלִשְׁתִּ֑יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים נִקְחָ֧הנִקְחָהנקחה אֵלֵ֣ינוּאֵלֵינוּאלינו מִשִּׁלֹ֗המִשִּׁלֹהמשלה אֶתאֶתאת־־־אֲרוֹן֙אֲרוֹןארון בְּרִ֣יתבְּרִיתברית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְיָבֹ֣אוְיָבֹאויבא בְקִרְבֵּ֔נוּבְקִרְבֵּנוּבקרבנו וְיֹשִׁעֵ֖נוּוְיֹשִׁעֵנוּוישענו מִכַּ֥ףמִכַּףמכף אֹיְבֵֽינוּאֹיְבֵינוּאיבינו׃׃׃ 4:4 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח הָעָם֙הָעָםהעם שִׁלֹ֔השִׁלֹהשלה וַיִּשְׂא֣וּוַיִּשְׂאוּוישאו מִשָּׁ֗םמִשָּׁםמשם אֵ֣תאֵתאת אֲר֧וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב הַכְּרֻבִ֑יםהַכְּרֻבִיםהכרבים וְשָׁ֞םוְשָׁםושם שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עֵלִ֗יעֵלִיעלי עִםעִםעם־־־אֲרוֹן֙אֲרוֹןארון בְּרִ֣יתבְּרִיתברית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים חָפְנִ֖יחָפְנִיחפני וּפִֽינְחָֽסוּפִינְחָסופינחס׃׃׃ 4:5 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּב֨וֹאכְּבוֹאכבוא אֲר֤וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה וַיָּרִ֥עוּוַיָּרִעוּוירעו כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל תְּרוּעָ֣התְּרוּעָהתרועה גְדוֹלָ֑הגְדוֹלָהגדולה וַתֵּהֹ֖םוַתֵּהֹםותהם הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 4:6 וַיִּשְׁמְע֤וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו פְלִשְׁתִּים֙פְלִשְׁתִּיםפלשתים אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול הַתְּרוּעָ֔ההַתְּרוּעָההתרועה וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מֶ֠המֶהמה ק֣וֹלקוֹלקול הַתְּרוּעָ֧ההַתְּרוּעָההתרועה הַגְּדוֹלָ֛ההַגְּדוֹלָההגדולה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בְּמַחֲנֵ֣הבְּמַחֲנֵהבמחנה הָעִבְרִ֑יםהָעִבְרִיםהעברים וַיֵּ֣דְע֔וּוַיֵּדְעוּוידעו כִּ֚יכִּיכי אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון יְהוָ֔היְהוָהיהוה בָּ֖אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶֽההַמַּחֲנֶההמחנה׃׃׃ 4:7 וַיִּֽרְאוּ֙וַיִּרְאוּויראו הַפְּלִשְׁתִּ֔יםהַפְּלִשְׁתִּיםהפלשתים כִּ֣יכִּיכי אָמְר֔וּאָמְרוּאמרו בָּ֥אבָּאבא אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה וַיֹּאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו א֣וֹיאוֹיאוי לָ֔נוּלָנוּלנו כִּ֣יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא הָיְתָ֛ההָיְתָההיתה כָּזֹ֖אתכָּזֹאתכזאת אֶתְמ֥וֹלאֶתְמוֹלאתמול שִׁלְשֹֽׁםשִׁלְשֹׁםשלשם׃׃׃ 4:8 א֣וֹיאוֹיאוי לָ֔נוּלָנוּלנו מִ֣ימִימי יַצִּילֵ֔נוּיַצִּילֵנוּיצילנו מִיַּ֛דמִיַּדמיד הָאֱלֹהִ֥יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הָאַדִּירִ֖יםהָאַדִּירִיםהאדירים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה אֵ֧לֶּהאֵלֶּהאלה הֵ֣םהֵםהם הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הַמַּכִּ֧יםהַמַּכִּיםהמכים אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים בְּכָלבְּכָלבכל־־־מַכָּ֖המַכָּהמכה בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 4:9 הִֽתְחַזְּק֞וּהִתְחַזְּקוּהתחזקו וִֽהְי֤וּוִהְיוּוהיו לַֽאֲנָשִׁים֙לַאֲנָשִׁיםלאנשים פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים פֶּ֚ןפֶּןפן תַּעַבְד֣וּתַּעַבְדוּתעבדו לָעִבְרִ֔יםלָעִבְרִיםלעברים כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָבְד֖וּעָבְדוּעבדו לָכֶ֑םלָכֶםלכם וִהְיִיתֶ֥םוִהְיִיתֶםוהייתם לַאֲנָשִׁ֖יםלַאֲנָשִׁיםלאנשים וְנִלְחַמְתֶּֽםוְנִלְחַמְתֶּםונלחמתם׃׃׃ 4:10 וַיִּלָּחֲמ֣וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו פְלִשְׁתִּ֗יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיִּנָּ֤גֶףוַיִּנָּגֶףוינגף יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיָּנֻ֙סוּ֙וַיָּנֻסוּוינסו אִ֣ישׁאִישׁאיש לְאֹהָלָ֔יולְאֹהָלָיולאהליו וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי הַמַּכָּ֖ההַמַּכָּההמכה גְּדוֹלָ֣הגְּדוֹלָהגדולה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיִּפֹּל֙וַיִּפֹּלויפל מִיִּשְׂרָאֵ֔למִיִּשְׂרָאֵלמישראל שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף רַגְלִֽירַגְלִירגלי׃׃׃ 4:11 וַאֲר֥וֹןוַאֲרוֹןוארון אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים נִלְקָ֑חנִלְקָחנלקח וּשְׁנֵ֤יוּשְׁנֵיושני בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עֵלִי֙עֵלִיעלי מֵ֔תוּמֵתוּמתו חָפְנִ֖יחָפְנִיחפני וּפִֽינְחָֽסוּפִינְחָסופינחס׃׃׃ 4:12 וַיָּ֤רָץוַיָּרָץוירץ אִישׁאִישׁאיש־־־בִּנְיָמִן֙בִּנְיָמִןבנימן מֵהַמַּ֣עֲרָכָ֔המֵהַמַּעֲרָכָהמהמערכה וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא שִׁלֹ֖השִׁלֹהשלה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וּמַדָּ֣יווּמַדָּיוומדיו קְרֻעִ֔יםקְרֻעִיםקרעים וַאֲדָמָ֖הוַאֲדָמָהואדמה עַלעַלעל־־־רֹאשֽׁוֹרֹאשׁוֹראשו׃׃׃ 4:13 וַיָּב֗וֹאוַיָּבוֹאויבוא וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה עֵ֠לִיעֵלִיעלי יֹשֵׁ֨ביֹשֵׁבישב עַֽלעַלעל־־־הַכִּסֵּ֜אהַכִּסֵּאהכסא [יַךְ כ][יַךְ כ][יך כ] (יַ֥ד ק)(יַד ק)(יד ק) דֶּ֙רֶךְ֙דֶּרֶךְדרך מְצַפֶּ֔המְצַפֶּהמצפה כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֤ההָיָההיה לִבּוֹ֙לִבּוֹלבו חָרֵ֔דחָרֵדחרד עַ֖לעַלעל אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְהָאִ֗ישׁוְהָאִישׁוהאיש בָּ֚אבָּאבא לְהַגִּ֣ידלְהַגִּידלהגיד בָּעִ֔ירבָּעִירבעיר וַתִּזְעַ֖קוַתִּזְעַקותזעק כָּלכָּלכל־־־הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 4:14 וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע עֵלִי֙עֵלִיעלי אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול הַצְּעָקָ֔ההַצְּעָקָההצעקה וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶ֛המֶהמה ק֥וֹלקוֹלקול הֶהָמ֖וֹןהֶהָמוֹןההמון הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְהָאִ֣ישׁוְהָאִישׁוהאיש מִהַ֔רמִהַרמהר וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא וַיַּגֵּ֥דוַיַּגֵּדויגד לְעֵלִֽילְעֵלִילעלי׃׃׃ 4:15 וְעֵלִ֕יוְעֵלִיועלי בֶּןבֶּןבן־־־תִּשְׁעִ֥יםתִּשְׁעִיםתשעים וּשְׁמֹנֶ֖הוּשְׁמֹנֶהושמנה שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וְעֵינָ֣יווְעֵינָיוועיניו קָ֔מָהקָמָהקמה וְלֹ֥אוְלֹאולא יָכ֖וֹליָכוֹליכול לִרְאֽוֹתלִרְאוֹתלראות׃׃׃ 4:16 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָאִ֜ישׁהָאִישׁהאיש אֶלאֶלאל־־־עֵלִ֗יעֵלִיעלי אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי הַבָּ֣אהַבָּאהבא מִןמִןמן־־־הַמַּעֲרָכָ֔ההַמַּעֲרָכָההמערכה וַאֲנִ֕יוַאֲנִיואני מִןמִןמן־־־הַמַּעֲרָכָ֖ההַמַּעֲרָכָההמערכה נַ֣סְתִּינַסְתִּינסתי הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶֽהמֶהמה־־־הָיָ֥ההָיָההיה הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר בְּנִֽיבְּנִיבני׃׃׃ 4:17 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען הַֽמְבַשֵּׂ֜רהַמְבַשֵּׂרהמבשר וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נָ֤סנָסנס יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וְגַ֛םוְגַםוגם מַגֵּפָ֥המַגֵּפָהמגפה גְדוֹלָ֖הגְדוֹלָהגדולה הָיְתָ֣ההָיְתָההיתה בָעָ֑םבָעָםבעם וְגַםוְגַםוגם־־־שְׁנֵ֨ישְׁנֵישני בָנֶ֜יךָבָנֶיךָבניך מֵ֗תוּמֵתוּמתו חָפְנִי֙חָפְנִיחפני וּפִ֣ינְחָ֔סוּפִינְחָסופינחס וַאֲר֥וֹןוַאֲרוֹןוארון הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים נִלְקָֽחָהנִלְקָחָהנלקחה׃׃׃ פפפ
4:18 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי כְּהַזְכִּיר֣וֹכְּהַזְכִּירוֹכהזכירו ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיִּפֹּ֣לוַיִּפֹּלויפל מֵֽעַלמֵעַלמעל־־־הַ֠כִּסֵּאהַכִּסֵּאהכסא אֲחֹ֨רַנִּ֜יתאֲחֹרַנִּיתאחרנית בְּעַ֣דבְּעַדבעד ׀׀׀ יַ֣דיַדיד הַשַּׁ֗עַרהַשַּׁעַרהשער וַתִּשָּׁבֵ֤רוַתִּשָּׁבֵרותשבר מַפְרַקְתּוֹ֙מַפְרַקְתּוֹמפרקתו וַיָּמֹ֔תוַיָּמֹתוימת כִּֽיכִּיכי־־־זָקֵ֥ןזָקֵןזקן הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש וְכָבֵ֑דוְכָבֵדוכבד וְה֛וּאוְהוּאוהוא שָׁפַ֥טשָׁפַטשפט אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 4:19 וְכַלָּת֣וֹוְכַלָּתוֹוכלתו אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־פִּינְחָס֮פִּינְחָספינחס הָרָ֣ההָרָההרה לָלַת֒לָלַתללת וַתִּשְׁמַ֣עוַתִּשְׁמַעותשמע אֶתאֶתאת־־־הַשְּׁמֻעָ֔ההַשְּׁמֻעָההשמעה אֶלאֶלאל־־־הִלָּקַח֙הִלָּקַחהלקח אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּמֵ֥תוּמֵתומת חָמִ֖יהָחָמִיהָחמיה וְאִישָׁ֑הּוְאִישָׁהּואישה וַתִּכְרַ֣עוַתִּכְרַעותכרע וַתֵּ֔לֶדוַתֵּלֶדותלד כִּֽיכִּיכי־־־נֶהֶפְכ֥וּנֶהֶפְכוּנהפכו עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה צִרֶֽיהָצִרֶיהָצריה׃׃׃ 4:20 וּכְעֵ֣תוּכְעֵתוכעת מוּתָ֗הּמוּתָהּמותה וַתְּדַבֵּ֙רְנָה֙וַתְּדַבֵּרְנָהותדברנה הַנִּצָּב֣וֹתהַנִּצָּבוֹתהנצבות עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה אַלאַלאל־־־תִּֽירְאִ֖יתִּירְאִיתיראי כִּ֣יכִּיכי בֵ֣ןבֵןבן יָלָ֑דְתְּיָלָדְתְּילדת וְלֹ֥אוְלֹאולא עָנְתָ֖העָנְתָהענתה וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁ֥תָהשָׁתָהשתה לִבָּֽהּלִבָּהּלבה׃׃׃ 4:21 וַתִּקְרָ֣אוַתִּקְרָאותקרא לַנַּ֗עַרלַנַּעַרלנער אִֽיאִיאי־־־כָבוֹד֙כָבוֹדכבוד לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר גָּלָ֥הגָּלָהגלה כָב֖וֹדכָבוֹדכבוד מִיִּשְׂרָאֵ֑למִיִּשְׂרָאֵלמישראל אֶלאֶלאל־־־הִלָּקַח֙הִלָּקַחהלקח אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְאֶלוְאֶלואל־־־חָמִ֖יהָחָמִיהָחמיה וְאִישָֽׁהּוְאִישָׁהּואישה׃׃׃ 4:22 וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר גָּלָ֥הגָּלָהגלה כָב֖וֹדכָבוֹדכבוד מִיִּשְׂרָאֵ֑למִיִּשְׂרָאֵלמישראל כִּ֥יכִּיכי נִלְקַ֖חנִלְקַחנלקח אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain