Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 34

34:1 בֶּןבֶּןבן־־־שְׁמוֹנֶ֥השְׁמוֹנֶהשמונה שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים יֹאשִׁיָּ֣הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו בְמָלְכ֑וֹבְמָלְכוֹבמלכו וּשְׁלֹשִׁ֤יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים וְאַחַת֙וְאַחַתואחת שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 34:2 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֵּ֗לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּדַרְכֵי֙בְּדַרְכֵיבדרכי דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אָבִ֔יואָבִיואביו וְלֹאוְלֹאולא־־־סָ֖רסָרסר יָמִ֥יןיָמִיןימין וּשְׂמֹֽאולוּשְׂמֹאולושמאול׃׃׃ 34:3 וּבִשְׁמוֹנֶ֨הוּבִשְׁמוֹנֶהובשמונה שָׁנִ֜יםשָׁנִיםשנים לְמָלְכ֗וֹלְמָלְכוֹלמלכו וְהוּא֙וְהוּאוהוא עוֹדֶ֣נּוּעוֹדֶנּוּעודנו נַ֔עַרנַעַרנער הֵחֵ֕להֵחֵלהחל לִדְר֕וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש לֵאלֹהֵ֖ילֵאלֹהֵילאלהי דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אָבִ֑יואָבִיואביו וּבִשְׁתֵּ֧יםוּבִשְׁתֵּיםובשתים עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֗השָׁנָהשנה הֵחֵל֙הֵחֵלהחל לְטַהֵ֔רלְטַהֵרלטהר אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וִיר֣וּשָׁלִַ֔םוִירוּשָׁלִַםוירושלם מִןמִןמן־־־הַבָּמוֹת֙הַבָּמוֹתהבמות וְהָ֣אֲשֵׁרִ֔יםוְהָאֲשֵׁרִיםוהאשרים וְהַפְּסִלִ֖יםוְהַפְּסִלִיםוהפסלים וְהַמַּסֵּכֽוֹתוְהַמַּסֵּכוֹתוהמסכות׃׃׃ 34:4 וַיְנַתְּצ֣וּוַיְנַתְּצוּוינתצו לְפָנָ֗יולְפָנָיולפניו אֵ֚תאֵתאת מִזְבְּח֣וֹתמִזְבְּחוֹתמזבחות הַבְּעָלִ֔יםהַבְּעָלִיםהבעלים וְהַֽחַמָּנִ֛יםוְהַחַמָּנִיםוהחמנים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְמַ֥עְלָהלְמַעְלָהלמעלה מֵעֲלֵיהֶ֖םמֵעֲלֵיהֶםמעליהם גִּדֵּ֑עַגִּדֵּעַגדע וְ֠הָאֲשֵׁרִיםוְהָאֲשֵׁרִיםוהאשרים וְהַפְּסִלִ֤יםוְהַפְּסִלִיםוהפסלים וְהַמַּסֵּכוֹת֙וְהַמַּסֵּכוֹתוהמסכות שִׁבַּ֣רשִׁבַּרשבר וְהֵדַ֔קוְהֵדַקוהדק וַיִּזְרֹק֙וַיִּזְרֹקויזרק עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַקְּבָרִ֔יםהַקְּבָרִיםהקברים הַזֹּבְחִ֖יםהַזֹּבְחִיםהזבחים לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 34:5 וְעַצְמוֹת֙וְעַצְמוֹתועצמות כֹּֽהֲנִ֔יםכֹּהֲנִיםכהנים שָׂרַ֖ףשָׂרַףשרף עַלעַלעל־־־[מִזְבְּחֹותָים כ][מִזְבְּחֹותָים כ][מזבחותים כ] (מִזְבְּחוֹתָ֑ם ק)(מִזְבְּחוֹתָם ק)(מזבחותם ק) וַיְטַהֵ֥רוַיְטַהֵרויטהר אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 34:6 וּבְעָרֵ֨יוּבְעָרֵיובערי מְנַשֶּׁ֧המְנַשֶּׁהמנשה וְאֶפְרַ֛יִםוְאֶפְרַיִםואפרים וְשִׁמְע֖וֹןוְשִׁמְעוֹןושמעון וְעַדוְעַדועד־־־נַפְתָּלִ֑ינַפְתָּלִינפתלי [בְּהַר כ][בְּהַר כ][בהר כ] [בָּתֵּיהֶם כ][בָּתֵּיהֶם כ][בתיהם כ] (בְּחַרְבֹתֵיהֶ֖ם ק)(בְּחַרְבֹתֵיהֶם ק)(בחרבתיהם ק) סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 34:7 וַיְנַתֵּ֣ץוַיְנַתֵּץוינתץ אֶתאֶתאת־־־הַֽמִּזְבְּח֗וֹתהַמִּזְבְּחוֹתהמזבחות וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֲשֵׁרִ֤יםהָאֲשֵׁרִיםהאשרים וְהַפְּסִלִים֙וְהַפְּסִלִיםוהפסלים כִּתַּ֣תכִּתַּתכתת לְהֵדַ֔קלְהֵדַקלהדק וְכָלוְכָלוכל־־־הַֽחַמָּנִ֥יםהַחַמָּנִיםהחמנים גִּדַּ֖עגִּדַּעגדע בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב לִירוּשָׁלִָֽםלִירוּשָׁלִָםלירושלם׃׃׃ ססס 34:8 וּבִשְׁנַ֨תוּבִשְׁנַתובשנת שְׁמוֹנֶ֤השְׁמוֹנֶהשמונה עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה לְמָלְכ֔וֹלְמָלְכוֹלמלכו לְטַהֵ֥רלְטַהֵרלטהר הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְהַבָּ֑יִתוְהַבָּיִתוהבית שָׁ֠לַחשָׁלַחשלח אֶתאֶתאת־־־שָׁפָ֨ןשָׁפָןשפן בֶּןבֶּןבן־־־אֲצַלְיָ֜הוּאֲצַלְיָהוּאצליהו וְאֶתוְאֶתואת־־־מַעֲשֵׂיָ֣הוּמַעֲשֵׂיָהוּמעשיהו שַׂרשַׂרשר־־־הָעִ֗ירהָעִירהעיר וְ֠אֵתוְאֵתואת יוֹאָ֤חיוֹאָחיואח בֶּןבֶּןבן־־־יֽוֹאָחָז֙יוֹאָחָזיואחז הַמַּזְכִּ֔ירהַמַּזְכִּירהמזכיר לְחַזֵּ֕קלְחַזֵּקלחזק אֶתאֶתאת־־־בֵּ֖יתבֵּיתבית יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָֽיואֱלֹהָיואלהיו׃׃׃ 34:9 וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־חִלְקִיָּ֣הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו ׀׀׀ הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּד֗וֹלהַגָּדוֹלהגדול וַֽיִּתְּנוּ֮וַיִּתְּנוּויתנו אֶתאֶתאת־־־הַכֶּסֶף֮הַכֶּסֶףהכסף הַמּוּבָ֣אהַמּוּבָאהמובא בֵיתבֵיתבית־־־אֱלֹהִים֒אֱלֹהִיםאלהים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָסְפֽוּאָסְפוּאספו־־־הַלְוִיִּם֩הַלְוִיִּםהלוים שֹׁמְרֵ֨ישֹׁמְרֵישמרי הַסַּ֜ףהַסַּףהסף מִיַּ֧דמִיַּדמיד מְנַשֶּׁ֣המְנַשֶּׁהמנשה וְאֶפְרַ֗יִםוְאֶפְרַיִםואפרים וּמִכֹּל֙וּמִכֹּלומכל שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וּמִכָּלוּמִכָּלומכל־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִ֑ןוּבִנְיָמִןובנימן [וְיֹשְׁבֵי כ][וְיֹשְׁבֵי כ][וישבי כ] (וַיָּשֻׁ֖בוּ ק)(וַיָּשֻׁבוּ ק)(וישבו ק) יְרֽוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 34:10 וַֽיִּתְּנ֗וּוַיִּתְּנוּויתנו עַלעַלעל־־־יַד֙יַדיד עֹשֵׂ֣העֹשֵׂהעשה הַמְּלָאכָ֔ההַמְּלָאכָההמלאכה הַמֻּפְקָדִ֖יםהַמֻּפְקָדִיםהמפקדים בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּתְּנ֨וּוַיִּתְּנוּויתנו אֹת֜וֹאֹתוֹאתו עוֹשֵׂ֣יעוֹשֵׂיעושי הַמְּלָאכָ֗ההַמְּלָאכָההמלאכה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עֹשִׂים֙עֹשִׂיםעשים בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה לִבְדּ֥וֹקלִבְדּוֹקלבדוק וּלְחַזֵּ֖קוּלְחַזֵּקולחזק הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 34:11 וַֽיִּתְּנ֗וּוַיִּתְּנוּויתנו לֶחָֽרָשִׁים֙לֶחָרָשִׁיםלחרשים וְלַבֹּנִ֔יםוְלַבֹּנִיםולבנים לִקְנוֹת֙לִקְנוֹתלקנות אַבְנֵ֣יאַבְנֵיאבני מַחְצֵ֔במַחְצֵבמחצב וְעֵצִ֖יםוְעֵצִיםועצים לַֽמְחַבְּר֑וֹתלַמְחַבְּרוֹתלמחברות וּלְקָרוֹת֙וּלְקָרוֹתולקרות אֶתאֶתאת־־־הַבָּ֣תִּ֔יםהַבָּתִּיםהבתים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִשְׁחִ֖יתוּהִשְׁחִיתוּהשחיתו מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 34:12 וְהָאֲנָשִׁים֩וְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים עֹשִׂ֨יםעֹשִׂיםעשים בֶּאֱמוּנָ֜הבֶּאֱמוּנָהבאמונה בַּמְּלָאכָ֗הבַּמְּלָאכָהבמלאכה וַעֲלֵיהֶ֣םוַעֲלֵיהֶםועליהם ׀׀׀ מֻ֠פְקָדִיםמֻפְקָדִיםמפקדים יַ֣חַתיַחַתיחת וְעֹבַדְיָ֤הוּוְעֹבַדְיָהוּועבדיהו הַלְוִיִּם֙הַלְוִיִּםהלוים מִןמִןמן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מְרָרִ֔ימְרָרִימררי וּזְכַרְיָ֧הוּזְכַרְיָהוזכריה וּמְשֻׁלָּ֛םוּמְשֻׁלָּםומשלם מִןמִןמן־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הַקְּהָתִ֖יםהַקְּהָתִיםהקהתים לְנַצֵּ֑חַלְנַצֵּחַלנצח וְהַ֨לְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים כָּלכָּלכל־־־מֵבִ֖יןמֵבִיןמבין בִּכְלֵיבִּכְלֵיבכלי־־־שִֽׁירשִׁירשיר׃׃׃ 34:13 וְעַ֣לוְעַלועל הַסַּבָּלִ֗יםהַסַּבָּלִיםהסבלים וּֽמְנַצְּחִים֙וּמְנַצְּחִיםומנצחים לְכֹל֙לְכֹללכל עֹשֵׂ֣העֹשֵׂהעשה מְלָאכָ֔המְלָאכָהמלאכה לַעֲבוֹדָ֖הלַעֲבוֹדָהלעבודה וַעֲבוֹדָ֑הוַעֲבוֹדָהועבודה וּמֵֽהַלְוִיִּ֔םוּמֵהַלְוִיִּםומהלוים סוֹפְרִ֥יםסוֹפְרִיםסופרים וְשֹׁטְרִ֖יםוְשֹׁטְרִיםושטרים וְשׁוֹעֲרִֽיםוְשׁוֹעֲרִיםושוערים׃׃׃ 34:14 וּבְהוֹצִיאָ֣םוּבְהוֹצִיאָםובהוציאם אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֔סֶףהַכֶּסֶףהכסף הַמּוּבָ֖אהַמּוּבָאהמובא בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה מָצָא֙מָצָאמצא חִלְקִיָּ֣הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־סֵ֥פֶרסֵפֶרספר תּֽוֹרַתתּוֹרַתתורת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 34:15 וַיַּ֣עַןוַיַּעַןויען חִלְקִיָּ֗הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־שָׁפָ֣ןשָׁפָןשפן הַסּוֹפֵ֔רהַסּוֹפֵרהסופר סֵ֧פֶרסֵפֶרספר הַתּוֹרָ֛ההַתּוֹרָההתורה מָצָ֖אתִימָצָאתִימצאתי בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּתֵּ֧ןוַיִּתֵּןויתן חִלְקִיָּ֛הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו אֶתאֶתאת־־־הַסֵּ֖פֶרהַסֵּפֶרהספר אֶלאֶלאל־־־שָׁפָֽןשָׁפָןשפן׃׃׃ 34:16 וַיָּבֵ֨אוַיָּבֵאויבא שָׁפָ֤ןשָׁפָןשפן אֶתאֶתאת־־־הַסֵּ֙פֶר֙הַסֵּפֶרהספר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיָּ֨שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב ע֧וֹדעוֹדעוד אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּבָ֖רדָּבָרדבר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִתַּ֥ןנִתַּןנתן בְּיַדבְּיַדביד־־־עֲבָדֶ֖יךָעֲבָדֶיךָעבדיך הֵ֥םהֵםהם עֹשִֽׂיםעֹשִׂיםעשים׃׃׃ 34:17 וַיַּתִּ֕יכוּוַיַּתִּיכוּויתיכו אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֖סֶףהַכֶּסֶףהכסף הַנִּמְצָ֣אהַנִּמְצָאהנמצא בְּבֵיתבְּבֵיתבבית־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַֽיִּתְּנ֗וּהוּוַיִּתְּנוּהוּויתנוהו עַלעַלעל־־־יַד֙יַדיד הַמֻּפְקָדִ֔יםהַמֻּפְקָדִיםהמפקדים וְעַלוְעַלועל־־־יַ֖דיַדיד עוֹשֵׂ֥יעוֹשֵׂיעושי הַמְּלָאכָֽההַמְּלָאכָההמלאכה׃׃׃ 34:18 וַיַּגֵּ֞דוַיַּגֵּדויגד שָׁפָ֤ןשָׁפָןשפן הַסּוֹפֵר֙הַסּוֹפֵרהסופר לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר סֵ֚פֶרסֵפֶרספר נָ֣תַןנָתַןנתן לִ֔ילִילי חִלְקִיָּ֖הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־ב֥וֹבוֹבו שָׁפָ֖ןשָׁפָןשפן לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 34:19 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי כִּשְׁמֹ֣עַכִּשְׁמֹעַכשמע הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵ֖תאֵתאת דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָ֑ההַתּוֹרָההתורה וַיִּקְרַ֖עוַיִּקְרַעויקרע אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָֽיובְּגָדָיובגדיו׃׃׃ 34:20 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־חִלְקִיָּ֡הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲחִיקָ֣םאֲחִיקָםאחיקם בֶּןבֶּןבן־־־שָׁ֠פָןשָׁפָןשפן וְאֶתוְאֶתואת־־־עַבְדּ֨וֹןעַבְדּוֹןעבדון בֶּןבֶּןבן־־־מִיכָ֜המִיכָהמיכה וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ שָׁפָ֣ןשָׁפָןשפן הַסּוֹפֵ֗רהַסּוֹפֵרהסופר וְאֵ֛תוְאֵתואת עֲשָׂיָ֥העֲשָׂיָהעשיה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 34:21 לְכוּ֩לְכוּלכו דִרְשׁ֨וּדִרְשׁוּדרשו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֜היְהוָהיהוה בַּעֲדִ֗יבַּעֲדִיבעדי וּבְעַד֙וּבְעַדובעד הַנִּשְׁאָר֙הַנִּשְׁאָרהנשאר בְּיִשְׂרָאֵ֣לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וּבִֽיהוּדָ֔הוּבִיהוּדָהוביהודה עַלעַלעל־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַסֵּ֖פֶרהַסֵּפֶרהספר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִמְצָ֑אנִמְצָאנמצא כִּֽיכִּיכי־־־גְדוֹלָ֤הגְדוֹלָהגדולה חֲמַתחֲמַתחמת־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִתְּכָ֣הנִתְּכָהנתכה בָ֔נוּבָנוּבנו עַל֩עַלעל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־שָׁמְר֤וּשָׁמְרוּשמרו אֲבוֹתֵ֙ינוּ֙אֲבוֹתֵינוּאבותינו אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה לַעֲשׂ֕וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כְּכָלכְּכָלככל־־־הַכָּת֖וּבהַכָּתוּבהכתוב עַלעַלעל־־־הַסֵּ֥פֶרהַסֵּפֶרהספר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
34:22 וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך חִלְקִיָּ֜הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־חֻלְדָּ֨החֻלְדָּהחלדה הַנְּבִיאָ֜ההַנְּבִיאָההנביאה אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת ׀׀׀ שַׁלֻּ֣םשַׁלֻּםשלם בֶּןבֶּןבן־־־[תֹּוקְהַת כ][תֹּוקְהַת כ][תוקהת כ] (תָּקְהַ֗ת ק)(תָּקְהַת ק)(תקהת ק) בֶּןבֶּןבן־־־חַסְרָה֙חַסְרָהחסרה שׁוֹמֵ֣רשׁוֹמֵרשומר הַבְּגָדִ֔יםהַבְּגָדִיםהבגדים וְהִ֛יאוְהִיאוהיא יוֹשֶׁ֥בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם בַּמִּשְׁנֶ֑הבַּמִּשְׁנֶהבמשנה וַיְדַבְּר֥וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה כָּזֹֽאתכָּזֹאתכזאת׃׃׃ ססס 34:23 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָהֶ֔םלָהֶםלהם כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אִמְר֣וּאִמְרוּאמרו לָאִ֔ישׁלָאִישׁלאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ ססס 34:24 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מֵבִ֥יאמֵבִיאמביא רָעָ֛הרָעָהרעה עַלעַלעל־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה וְעַלוְעַלועל־־־יוֹשְׁבָ֑יויוֹשְׁבָיויושביו אֵ֤תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָאָלוֹת֙הָאָלוֹתהאלות הַכְּתוּב֣וֹתהַכְּתוּבוֹתהכתובות עַלעַלעל־־־הַסֵּ֔פֶרהַסֵּפֶרהספר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר קָֽרְא֔וּקָרְאוּקראו לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 34:25 תַּ֣חַתתַּחַתתחת ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֲזָב֗וּנִיעֲזָבוּנִיעזבוני [וַיַּקְטִירוּ כ][וַיַּקְטִירוּ כ][ויקטירו כ] (וַֽיְקַטְּרוּ֙ ק)(וַיְקַטְּרוּ ק)(ויקטרו ק) לֵֽאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען הַכְעִיסֵ֔נִיהַכְעִיסֵנִיהכעיסני בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מַעֲשֵׂ֣ימַעֲשֵׂימעשי יְדֵיהֶ֑םיְדֵיהֶםידיהם וְתִתַּ֧ךְוְתִתַּךְותתך חֲמָתִ֛יחֲמָתִיחמתי בַּמָּק֥וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה וְלֹ֥אוְלֹאולא תִכְבֶּֽהתִכְבֶּהתכבה׃׃׃ 34:26 וְאֶלוְאֶלואל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה הַשֹּׁלֵ֤חַהַשֹּׁלֵחַהשלח אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם לִדְר֣וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה כֹּ֥הכֹּהכה תֹאמְר֖וּתֹאמְרוּתאמרו אֵלָ֑יואֵלָיואליו ססס כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁמָֽעְתָּשָׁמָעְתָּשמעת׃׃׃ 34:27 יַ֠עַןיַעַןיען רַךְרַךְרך־־־לְבָ֨בְךָ֜לְבָבְךָלבבך וַתִּכָּנַ֣עוַתִּכָּנַעותכנע ׀׀׀ מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים בְּשָׁמְעֲךָ֤בְּשָׁמְעֲךָבשמעך אֶתאֶתאת־־־דְּבָרָיו֙דְּבָרָיודבריו עַלעַלעל־־־הַמָּק֤וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּה֙הַזֶּההזה וְעַלוְעַלועל־־־יֹ֣שְׁבָ֔יויֹשְׁבָיוישביו וַתִּכָּנַ֣עוַתִּכָּנַעותכנע לְפָנַ֔ילְפָנַילפני וַתִּקְרַ֥עוַתִּקְרַעותקרע אֶתאֶתאת־־־בְּגָדֶ֖יךָבְּגָדֶיךָבגדיך וַתֵּ֣בְךְּוַתֵּבְךְּותבך לְפָנָ֑ילְפָנָילפני וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני שָׁמַ֖עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 34:28 הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני אֹֽסִפְךָ֜אֹסִפְךָאספך אֶלאֶלאל־־־אֲבֹתֶ֗יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך וְנֶאֱסַפְתָּ֣וְנֶאֱסַפְתָּונאספת אֶלאֶלאל־־־קִבְרֹתֶיךָ֮קִבְרֹתֶיךָקברתיך בְּשָׁלוֹם֒בְּשָׁלוֹםבשלום וְלֹאוְלֹאולא־־־תִרְאֶ֣ינָהתִרְאֶינָהתראינה עֵינֶ֔יךָעֵינֶיךָעיניך בְּכֹל֙בְּכֹלבכל הָֽרָעָ֔ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֲנִ֥יאֲנִיאני מֵבִ֛יאמֵבִיאמביא עַלעַלעל־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה וְעַלוְעַלועל־־־יֹשְׁבָ֑יויֹשְׁבָיוישביו וַיָּשִׁ֥יבוּוַיָּשִׁיבוּוישיבו אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ פפפ
34:29 וַיִּשְׁלַ֖חוַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֶּאֱסֹ֕ףוַיֶּאֱסֹףויאסף אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִָֽםוִירוּשָׁלִָםוירושלם׃׃׃ 34:30 וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בֵּיתבֵּיתבית־־־יְ֠הוָהיְהוָהיהוה וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה וְיֹשְׁבֵ֣יוְיֹשְׁבֵיוישבי יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְהַכֹּֽהֲנִים֙וְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְהַלְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם מִגָּד֣וֹלמִגָּדוֹלמגדול וְעַדוְעַדועד־־־קָטָ֑ןקָטָןקטן וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא בְאָזְנֵיהֶ֗םבְאָזְנֵיהֶםבאזניהם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי סֵ֣פֶרסֵפֶרספר הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית הַנִּמְצָ֖אהַנִּמְצָאהנמצא בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 34:31 וַיַּעֲמֹ֨דוַיַּעֲמֹדויעמד הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־עָמְד֗וֹעָמְדוֹעמדו וַיִּכְרֹ֣תוַיִּכְרֹתויכרת אֶֽתאֶתאת־־־הַבְּרִית֮הַבְּרִיתהברית לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָה֒יְהוָהיהוה לָלֶ֜כֶתלָלֶכֶתללכת אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְלִשְׁמ֤וֹרוְלִשְׁמוֹרולשמור אֶתאֶתאת־־־מִצְוֺתָיו֙מִצְוֺתָיומצותיו וְעֵֽדְוֺתָ֣יווְעֵדְוֺתָיוועדותיו וְחֻקָּ֔יווְחֻקָּיווחקיו בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָב֖וֹלְבָבוֹלבבו וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו לַעֲשׂוֹת֙לַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית הַכְּתוּבִ֖יםהַכְּתוּבִיםהכתובים עַלעַלעל־־־הַסֵּ֥פֶרהַסֵּפֶרהספר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 34:32 וַיַּעֲמֵ֕דוַיַּעֲמֵדויעמד אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַנִּמְצָ֥אהַנִּמְצָאהנמצא בִירוּשָׁלִַ֖םבִירוּשָׁלִַםבירושלם וּבִנְיָמִ֑ןוּבִנְיָמִןובנימן וַֽיַּעֲשׂוּ֙וַיַּעֲשׂוּויעשו יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם כִּבְרִ֥יתכִּבְרִיתכברית אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶֽםאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם׃׃׃ 34:33 וַיָּ֨סַרוַיָּסַרויסר יֹֽאשִׁיָּ֜הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַתּוֹעֵב֗וֹתהַתּוֹעֵבוֹתהתועבות מִֽכָּלמִכָּלמכל־־־הָאֲרָצוֹת֮הָאֲרָצוֹתהארצות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וַֽיַּעֲבֵ֗דוַיַּעֲבֵדויעבד אֵ֤תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַנִּמְצָא֙הַנִּמְצָאהנמצא בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל לַעֲב֖וֹדלַעֲבוֹדלעבוד אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם כָּלכָּלכל־־־יָמָ֕יויָמָיוימיו לֹ֣אלֹאלא סָ֔רוּסָרוּסרו מֵֽאַחֲרֵ֕ימֵאַחֲרֵימאחרי יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶֽםאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain