Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Chronicles 36

36:1 וַיִּקְחוּ֙וַיִּקְחוּויקחו עַםעַםעם־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־יְהוֹאָחָ֖זיְהוֹאָחָזיהואחז בֶּןבֶּןבן־־־יֹאשִׁיָּ֑הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו וַיַּמְלִיכֻ֥הוּוַיַּמְלִיכֻהוּוימליכהו תַֽחַתתַחַתתחת־־־אָבִ֖יואָבִיואביו בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 36:2 בֶּןבֶּןבן־־־שָׁל֧וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש וְעֶשְׂרִ֛יםוְעֶשְׂרִיםועשרים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה יוֹאָחָ֣זיוֹאָחָזיואחז בְּמָלְכ֑וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וּשְׁלֹשָׁ֣הוּשְׁלֹשָׁהושלשה חֳדָשִׁ֔יםחֳדָשִׁיםחדשים מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 36:3 וַיְסִירֵ֥הוּוַיְסִירֵהוּויסירהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים בִּֽירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וַֽיַּעֲנֹשׁ֙וַיַּעֲנֹשׁויענש אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מֵאָ֥המֵאָהמאה כִכַּרכִכַּרככר־־־כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף וְכִכַּ֥רוְכִכַּרוככר זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 36:4 וַיַּמְלֵ֨ךְוַיַּמְלֵךְוימלך מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֜יִםמִצְרַיִםמצרים אֶתאֶתאת־־־אֶלְיָקִ֣יםאֶלְיָקִיםאליקים אָחִ֗יואָחִיואחיו עַלעַלעל־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וִיר֣וּשָׁלִַ֔םוִירוּשָׁלִַםוירושלם וַיַּסֵּ֥בוַיַּסֵּבויסב אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו יְהוֹיָקִ֑יםיְהוֹיָקִיםיהויקים וְאֶתוְאֶתואת־־־יוֹאָחָ֤זיוֹאָחָזיואחז אָחִיו֙אָחִיואחיו לָקַ֣חלָקַחלקח נְכ֔וֹנְכוֹנכו וַיְבִיאֵ֖הוּוַיְבִיאֵהוּויביאהו מִצְרָֽיְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה׃׃׃ פפפ
36:5 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְחָמֵ֤שׁוְחָמֵשׁוחמש שָׁנָה֙שָׁנָהשנה יְהוֹיָקִ֣יםיְהוֹיָקִיםיהויקים בְּמָלְכ֔וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וְאַחַ֤תוְאַחַתואחת עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֔עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֖יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָֽיואֱלֹהָיואלהיו׃׃׃ 36:6 עָלָ֣יועָלָיועליו עָלָ֔העָלָהעלה נְבוּכַדְנֶאצַּ֖רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל וַיַּֽאַסְרֵ֙הוּ֙וַיַּאַסְרֵהוּויאסרהו בַּֽנְחֻשְׁתַּ֔יִםבַּנְחֻשְׁתַּיִםבנחשתים לְהֹלִיכ֖וֹלְהֹלִיכוֹלהליכו בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 36:7 וּמִכְּלֵי֙וּמִכְּלֵיומכלי בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה הֵבִ֥יאהֵבִיאהביא נְבוּכַדְנֶאצַּ֖רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר לְבָבֶ֑ללְבָבֶללבבל וַיִּתְּנֵ֥םוַיִּתְּנֵםויתנם בְּהֵיכָל֖וֹבְּהֵיכָלוֹבהיכלו בְּבָבֶֽלבְּבָבֶלבבבל׃׃׃ 36:8 וְיֶתֶר֩וְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֨ידִּבְרֵידברי יְהֽוֹיָקִ֜יםיְהוֹיָקִיםיהויקים וְתֹֽעֲבֹתָ֤יווְתֹעֲבֹתָיוותעבתיו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂה֙עָשָׂהעשה וְהַנִּמְצָ֣אוְהַנִּמְצָאוהנמצא עָלָ֔יועָלָיועליו הִנָּ֣םהִנָּםהנם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוּדָ֑הוִיהוּדָהויהודה וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יְהוֹיָכִ֥יןיְהוֹיָכִיןיהויכין בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ
36:9 בֶּןבֶּןבן־־־שְׁמוֹנֶ֤השְׁמוֹנֶהשמונה שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים יְהוֹיָכִ֣יןיְהוֹיָכִיןיהויכין בְּמָלְכ֔וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וּשְׁלֹשָׁ֤הוּשְׁלֹשָׁהושלשה חֳדָשִׁים֙חֳדָשִׁיםחדשים וַעֲשֶׂ֣רֶתוַעֲשֶׂרֶתועשרת יָמִ֔יםיָמִיםימים מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 36:10 וְלִתְשׁוּבַ֣תוְלִתְשׁוּבַתולתשובת הַשָּׁנָ֗ההַשָּׁנָההשנה שָׁלַח֙שָׁלַחשלח הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך נְבֽוּכַדְנֶאצַּ֔רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר וַיְבִאֵ֣הוּוַיְבִאֵהוּויבאהו בָבֶ֔לָהבָבֶלָהבבלה עִםעִםעם־־־כְּלֵ֖יכְּלֵיכלי חֶמְדַּ֣תחֶמְדַּתחמדת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּמְלֵךְ֙וַיַּמְלֵךְוימלך אֶתאֶתאת־־־צִדְקִיָּ֣הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו אָחִ֔יואָחִיואחיו עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִֽירוּשָׁלִָֽםוִירוּשָׁלִָםוירושלם׃׃׃ פפפ
36:11 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֧יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאַחַ֛תוְאַחַתואחת שָׁנָ֖השָׁנָהשנה צִדְקִיָּ֣הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בְמָלְכ֑וֹבְמָלְכוֹבמלכו וְאַחַ֤תוְאַחַתואחת עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 36:12 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֔עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֖יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו לֹ֣אלֹאלא נִכְנַ֗ענִכְנַענכנע מִלִּפְנֵ֛ימִלִּפְנֵימלפני יִרְמְיָ֥הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא מִפִּ֥ימִפִּימפי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 36:13 וְ֠גַםוְגַםוגם בַּמֶּ֤לֶךְבַּמֶּלֶךְבמלך נְבֽוּכַדְנֶאצַּר֙נְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מָרָ֔דמָרָדמרד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִשְׁבִּיע֖וֹהִשְׁבִּיעוֹהשביעו בֵּֽאלֹהִ֑יםבֵּאלֹהִיםבאלהים וַיֶּ֤קֶשׁוַיֶּקֶשׁויקש אֶתאֶתאת־־־עָרְפּוֹ֙עָרְפּוֹערפו וַיְאַמֵּ֣ץוַיְאַמֵּץויאמץ אֶתאֶתאת־־־לְבָב֔וֹלְבָבוֹלבבו מִשּׁ֕וּבמִשּׁוּבמשוב אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 36:14 גַּ֠םגַּםגם כָּלכָּלכל־־־שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי הַכֹּהֲנִ֤יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהָעָם֙וְהָעָםוהעם הִרְבּ֣וּהִרְבּוּהרבו לִמְעָוללִמְעָוללמעול־־־מַ֔עַלמַעַלמעל כְּכֹ֖לכְּכֹלככל תֹּעֲב֣וֹתתֹּעֲבוֹתתעבות הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וַֽיְטַמְּאוּ֙וַיְטַמְּאוּויטמאו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִקְדִּ֖ישׁהִקְדִּישׁהקדיש בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 36:15 וַיִּשְׁלַ֡חוַיִּשְׁלַחוישלח יְהוָה֩יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיהֶ֧םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם בְּיַ֥דבְּיַדביד מַלְאָכָ֖יומַלְאָכָיומלאכיו הַשְׁכֵּ֣םהַשְׁכֵּםהשכם וְשָׁל֑וֹחַוְשָׁלוֹחַושלוח כִּֽיכִּיכי־־־חָמַ֥לחָמַלחמל עַלעַלעל־־־עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו וְעַלוְעַלועל־־־מְעוֹנֽוֹמְעוֹנוֹמעונו׃׃׃ 36:16 וַיִּֽהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו מַלְעִבִים֙מַלְעִבִיםמלעבים בְּמַלְאֲכֵ֣יבְּמַלְאֲכֵיבמלאכי הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּבוֹזִ֣יםוּבוֹזִיםובוזים דְּבָרָ֔יודְּבָרָיודבריו וּמִֽתַּעְתְּעִ֖יםוּמִתַּעְתְּעִיםומתעתעים בִּנְבִאָ֑יובִּנְבִאָיובנבאיו עַ֠דעַדעד עֲל֧וֹתעֲלוֹתעלות חֲמַתחֲמַתחמת־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּעַמּ֖וֹבְּעַמּוֹבעמו עַדעַדעד־־־לְאֵ֥יןלְאֵיןלאין מַרְפֵּֽאמַרְפֵּאמרפא׃׃׃ 36:17 וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל עֲלֵיהֶ֜םעֲלֵיהֶםעליהם אֶתאֶתאת־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך [כַּשְׂדִּיִּים כ][כַּשְׂדִּיִּים כ][כשדיים כ] (כַּשְׂדִּ֗ים ק)(כַּשְׂדִּים ק)(כשדים ק) וַיַּהֲרֹ֨גוַיַּהֲרֹגויהרג בַּחוּרֵיהֶ֤םבַּחוּרֵיהֶםבחוריהם בַּחֶ֙רֶב֙בַּחֶרֶבבחרב בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית מִקְדָּשָׁ֔םמִקְדָּשָׁםמקדשם וְלֹ֥אוְלֹאולא חָמַ֛לחָמַלחמל עַלעַלעל־־־בָּח֥וּרבָּחוּרבחור וּבְתוּלָ֖הוּבְתוּלָהובתולה זָקֵ֣ןזָקֵןזקן וְיָשֵׁ֑שׁוְיָשֵׁשׁוישש הַכֹּ֖להַכֹּלהכל נָתַ֥ןנָתַןנתן בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 36:18 וְ֠כֹלוְכֹלוכל כְּלֵ֞יכְּלֵיכלי בֵּ֤יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים הַגְּדֹלִ֣יםהַגְּדֹלִיםהגדלים וְהַקְּטַנִּ֔יםוְהַקְּטַנִּיםוהקטנים וְאֹֽצְרוֹת֙וְאֹצְרוֹתואצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאֹצְר֥וֹתוְאֹצְרוֹתואצרות הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְשָׂרָ֑יווְשָׂרָיוושריו הַכֹּ֖להַכֹּלהכל הֵבִ֥יאהֵבִיאהביא בָבֶֽלבָבֶלבבל׃׃׃ 36:19 וַֽיִּשְׂרְפוּ֙וַיִּשְׂרְפוּוישרפו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַֽיְנַתְּצ֔וּוַיְנַתְּצוּוינתצו אֵ֖תאֵתאת חוֹמַ֣תחוֹמַתחומת יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְכָלוְכָלוכל־־־אַרְמְנוֹתֶ֙יהָ֙אַרְמְנוֹתֶיהָארמנותיה שָׂרְפ֣וּשָׂרְפוּשרפו בָאֵ֔שׁבָאֵשׁבאש וְכָלוְכָלוכל־־־כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי מַחֲמַדֶּ֖יהָמַחֲמַדֶּיהָמחמדיה לְהַשְׁחִֽיתלְהַשְׁחִיתלהשחית׃׃׃ ססס 36:20 וַיֶּ֛גֶלוַיֶּגֶלויגל הַשְּׁאֵרִ֥יתהַשְּׁאֵרִיתהשארית מִןמִןמן־־־הַחֶ֖רֶבהַחֶרֶבהחרב אֶלאֶלאל־־־בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל וַֽיִּהְיוּוַיִּהְיוּויהיו־־־ל֤וֹלוֹלו וּלְבָנָיו֙וּלְבָנָיוולבניו לַעֲבָדִ֔יםלַעֲבָדִיםלעבדים עַדעַדעד־־־מְלֹ֖ךְמְלֹךְמלך מַלְכ֥וּתמַלְכוּתמלכות פָּרָֽספָּרָספרס׃׃׃ 36:21 לְמַלֹּ֤אותלְמַלֹּאותלמלאות דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּפִ֣יבְּפִיבפי יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו עַדעַדעד־־־רָצְתָ֥הרָצְתָהרצתה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־שַׁבְּתוֹתֶ֑יהָשַׁבְּתוֹתֶיהָשבתותיה כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֤ייְמֵיימי הָשַּׁמָּה֙הָשַּׁמָּההשמה שָׁבָ֔תָהשָׁבָתָהשבתה לְמַלֹּ֖אותלְמַלֹּאותלמלאות שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ פפפ
36:22 וּבִשְׁנַ֣תוּבִשְׁנַתובשנת אַחַ֗תאַחַתאחת לְכ֙וֹרֶשׁ֙לְכוֹרֶשׁלכורש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך פָּרַ֔ספָּרַספרס לִכְל֥וֹתלִכְלוֹתלכלות דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּפִ֣יבְּפִיבפי יִרְמְיָ֑הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הֵעִ֣ירהֵעִירהעיר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־ר֙וּחַ֙רוּחַרוח כּ֣וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־פָּרַ֔ספָּרַספרס וַיַּֽעֲבֶרוַיַּעֲבֶרויעבר־־־קוֹל֙קוֹלקול בְּכָלבְּכָלבכל־־־מַלְכוּת֔וֹמַלְכוּתוֹמלכותו וְגַםוְגַםוגם־־־בְּמִכְתָּ֖בבְּמִכְתָּבבמכתב לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ ססס 36:23 כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר כּ֣וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש ׀׀׀ מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך פָּרַ֗ספָּרַספרס כָּלכָּלכל־־־מַמְלְכ֤וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ נָ֣תַןנָתַןנתן לִ֗ילִילי יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־פָקַ֤דפָקַדפקד עָלַי֙עָלַיעלי לִבְנֽוֹתלִבְנוֹתלבנות־־־ל֣וֹלוֹלו בַ֔יִתבַיִתבית בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּֽיהוּדָ֑הבִּיהוּדָהביהודה מִֽימִימי־־־בָכֶ֣םבָכֶםבכם מִכָּלמִכָּלמכל־־־עַמּ֗וֹעַמּוֹעמו יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֛יואֱלֹהָיואלהיו עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו וְיָֽעַלוְיָעַלויעל׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain