Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 14

14:1 בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת שְׁתַּ֔יִםשְׁתַּיִםשתים לְיוֹאָ֥שׁלְיוֹאָשׁליואש בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאָחָ֖זיוֹאָחָזיואחז מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מָלַ֛ךְמָלַךְמלך אֲמַצְיָ֥הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו בֶןבֶןבן־־־יוֹאָ֖שׁיוֹאָשׁיואש מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 14:2 בֶּןבֶּןבן־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְחָמֵ֤שׁוְחָמֵשׁוחמש שָׁנָה֙שָׁנָהשנה הָיָ֣ההָיָההיה בְמָלְכ֔וֹבְמָלְכוֹבמלכו וְעֶשְׂרִ֤יםוְעֶשְׂרִיםועשרים וָתֵ֙שַׁע֙וָתֵשַׁעותשע שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו [יְהֹועַדִּין כ][יְהֹועַדִּין כ][יהועדין כ] (יְהֽוֹעַדָּ֖ן ק)(יְהוֹעַדָּן ק)(יהועדן ק) מִןמִןמן־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 14:3 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַיָּשָׁר֙הַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֔היְהוָהיהוה רַ֕קרַקרק לֹ֖אלֹאלא כְּדָוִ֣דכְּדָוִדכדוד אָבִ֑יואָבִיואביו כְּכֹ֧לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֛העָשָׂהעשה יוֹאָ֥שׁיוֹאָשׁיואש אָבִ֖יואָבִיואביו עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 14:4 רַ֥קרַקרק הַבָּמ֖וֹתהַבָּמוֹתהבמות לֹאלֹאלא־־־סָ֑רוּסָרוּסרו ע֥וֹדעוֹדעוד הָעָ֛םהָעָםהעם מְזַבְּחִ֥יםמְזַבְּחִיםמזבחים וּֽמְקַטְּרִ֖יםוּמְקַטְּרִיםומקטרים בַּבָּמֽוֹתבַּבָּמוֹתבבמות׃׃׃ 14:5 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר חָזְקָ֥החָזְקָהחזקה הַמַּמְלָכָ֖ההַמַּמְלָכָההממלכה בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וַיַּךְ֙וַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו הַמַּכִּ֖יםהַמַּכִּיםהמכים אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 14:6 וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הַמַּכִּ֖יםהַמַּכִּיםהמכים לֹ֣אלֹאלא הֵמִ֑יתהֵמִיתהמית כַּכָּת֣וּבכַּכָּתוּבככתוב בְּסֵ֣פֶרבְּסֵפֶרבספר תּֽוֹרַתתּוֹרַתתורת־־־מֹ֠שֶׁהמֹשֶׁהמשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֨הצִוָּהצוה יְהוָ֜היְהוָהיהוה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־יוּמְת֨וּיוּמְתוּיומתו אָב֤וֹתאָבוֹתאבות עַלעַלעל־־־בָּנִים֙בָּנִיםבנים וּבָנִים֙וּבָנִיםובנים לֹאלֹאלא־־־יוּמְת֣וּיוּמְתוּיומתו עַלעַלעל־־־אָב֔וֹתאָבוֹתאבות כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש בְּחֶטְא֖וֹבְּחֶטְאוֹבחטאו [יָמוּת כ][יָמוּת כ][ימות כ] (יוּמָֽת ק)(יוּמָת ק)(יומת ק)׃׃׃ 14:7 הוּאהוּאהוא־־־הִכָּ֨ההִכָּההכה אֶתאֶתאת־־־אֱד֤וֹםאֱדוֹםאדום בְּגֵיאבְּגֵיאבגיא־־־[הַמֶּלַח כ][הַמֶּלַח כ][המלח כ] (מֶ֙לַח֙ ק)(מֶלַח ק)(מלח ק) עֲשֶׂ֣רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת אֲלָפִ֔יםאֲלָפִיםאלפים וְתָפַ֥שׂוְתָפַשׂותפש אֶתאֶתאת־־־הַסֶּ֖לַעהַסֶּלַעהסלע בַּמִּלְחָמָ֑הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמָהּ֙שְׁמָהּשמה יָקְתְאֵ֔ליָקְתְאֵליקתאל עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
14:8 אָ֣זאָזאז שָׁלַ֤חשָׁלַחשלח אֲמַצְיָה֙אֲמַצְיָהאמציה מַלְאָכִ֔יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־יְהוֹאָ֨שׁיְהוֹאָשׁיהואש בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹאָחָ֧זיְהוֹאָחָזיהואחז בֶּןבֶּןבן־־־יֵה֛וּאיֵהוּאיהוא מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לְכָ֖הלְכָהלכה נִתְרָאֶ֥הנִתְרָאֶהנתראה פָנִֽיםפָנִיםפנים׃׃׃ 14:9 וַיִּשְׁלַ֞חוַיִּשְׁלַחוישלח יְהוֹאָ֣שׁיְהוֹאָשׁיהואש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־אֲמַצְיָ֣הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֮יְהוּדָהיהודה לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר הַח֜וֹחַהַחוֹחַהחוח אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּלְּבָנ֗וֹןבַּלְּבָנוֹןבלבנון שָׁ֠לַחשָׁלַחשלח אֶלאֶלאל־־־הָאֶ֜רֶזהָאֶרֶזהארז אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בַּלְּבָנוֹן֙בַּלְּבָנוֹןבלבנון לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר תְּנָֽהתְּנָהתנה־־־אֶתאֶתאת־־־בִּתְּךָ֥בִּתְּךָבתך לִבְנִ֖ילִבְנִילבני לְאִשָּׁ֑הלְאִשָּׁהלאשה וַֽתַּעֲבֹ֞רוַתַּעֲבֹרותעבר חַיַּ֤תחַיַּתחית הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּלְּבָנ֔וֹןבַּלְּבָנוֹןבלבנון וַתִּרְמֹ֖סוַתִּרְמֹסותרמס אֶתאֶתאת־־־הַחֽוֹחַהַחוֹחַהחוח׃׃׃ 14:10 הַכֵּ֤ההַכֵּההכה הִכִּ֙יתָ֙הִכִּיתָהכית אֶתאֶתאת־־־אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום וּֽנְשָׂאֲךָ֖וּנְשָׂאֲךָונשאך לִבֶּ֑ךָלִבֶּךָלבך הִכָּבֵד֙הִכָּבֵדהכבד וְשֵׁ֣בוְשֵׁבושב בְּבֵיתֶ֔ךָבְּבֵיתֶךָבביתך וְלָ֤מָּהוְלָמָּהולמה תִתְגָּרֶה֙תִתְגָּרֶהתתגרה בְּרָעָ֔הבְּרָעָהברעה וְנָ֣פַלְתָּ֔הוְנָפַלְתָּהונפלתה אַתָּ֖האַתָּהאתה וִיהוּדָ֥הוִיהוּדָהויהודה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 14:11 וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע אֲמַצְיָ֔הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל יְהוֹאָ֤שׁיְהוֹאָשׁיהואש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיִּתְרָא֣וּוַיִּתְרָאוּויתראו פָנִ֔יםפָנִיםפנים ה֖וּאהוּאהוא וַאֲמַצְיָ֣הוּוַאֲמַצְיָהוּואמציהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית שֶׁ֖מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לִיהוּדָֽהלִיהוּדָהליהודה׃׃׃ 14:12 וַיִּנָּ֥גֶףוַיִּנָּגֶףוינגף יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּנֻ֖סוּוַיָּנֻסוּוינסו אִ֥ישׁאִישׁאיש [לְאָהֳלֹו כ][לְאָהֳלֹו כ][לאהלו כ] (לְאֹהָלָֽיו ק)(לְאֹהָלָיו ק)(לאהליו ק)׃׃׃ 14:13 וְאֵת֩וְאֵתואת אֲמַצְיָ֨הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹאָ֣שׁיְהוֹאָשׁיהואש בֶּןבֶּןבן־־־אֲחַזְיָ֗הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו תָּפַ֛שׂתָּפַשׂתפש יְהוֹאָ֥שׁיְהוֹאָשׁיהואש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית שָׁ֑מֶשׁשָׁמֶשׁשמש [וַיָּבֹאוּ כ][וַיָּבֹאוּ כ][ויבאו כ] (וַיָּבֹא֙ ק)(וַיָּבֹא ק)(ויבא ק) יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַיִּפְרֹץ֩וַיִּפְרֹץויפרץ בְּחוֹמַ֨תבְּחוֹמַתבחומת יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם בְּשַׁ֤עַרבְּשַׁעַרבשער אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים עַדעַדעד־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַפִּנָּ֔ההַפִּנָּההפנה אַרְבַּ֥עאַרְבַּעארבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אַמָּֽהאַמָּהאמה׃׃׃ 14:14 וְלָקַ֣חוְלָקַחולקח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַזָּהָבהַזָּהָבהזהב־־־וְ֠הַכֶּסֶףוְהַכֶּסֶףוהכסף וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֜יםהַכֵּלִיםהכלים הַנִּמְצְאִ֣יםהַנִּמְצְאִיםהנמצאים בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וּבְאֹֽצְרוֹת֙וּבְאֹצְרוֹתובאצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֵ֖תוְאֵתואת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַתַּֽעֲרֻב֑וֹתהַתַּעֲרֻבוֹתהתערבות וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב שֹׁמְרֽוֹנָהשֹׁמְרוֹנָהשמרונה׃׃׃ 14:15 וְיֶתֶר֩וְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֨ידִּבְרֵידברי יְהוֹאָ֜שׁיְהוֹאָשׁיהואש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשָׂה֙עָשָׂהעשה וּגְב֣וּרָת֔וֹוּגְבוּרָתוֹוגבורתו וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר נִלְחַ֔םנִלְחַםנלחם עִ֖םעִםעם אֲמַצְיָ֣הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:16 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב יְהוֹאָשׁ֙יְהוֹאָשׁיהואש עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקָּבֵר֙וַיִּקָּבֵרויקבר בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון עִ֖םעִםעם מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יָרָבְעָ֥םיָרָבְעָםירבעם בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ
14:17 וַיְחִ֨יוַיְחִיויחי אֲמַצְיָ֤הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו בֶןבֶןבן־־־יוֹאָשׁ֙יוֹאָשׁיואש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אַֽחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי מ֔וֹתמוֹתמות יְהוֹאָ֥שׁיְהוֹאָשׁיהואש בֶּןבֶּןבן־־־יְהֽוֹאָחָ֖זיְהוֹאָחָזיהואחז מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל חֲמֵ֥שׁחֲמֵשׁחמש עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 14:18 וְיֶ֖תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי אֲמַצְיָ֑הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 14:19 וַיִּקְשְׁר֨וּוַיִּקְשְׁרוּויקשרו עָלָ֥יועָלָיועליו קֶ֛שֶׁרקֶשֶׁרקשר בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וַיָּ֣נָסוַיָּנָסוינס לָכִ֑ישָׁהלָכִישָׁהלכישה וַיִּשְׁלְח֤וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו אַֽחֲרָיו֙אַחֲרָיואחריו לָכִ֔ישָׁהלָכִישָׁהלכישה וַיְמִתֻ֖הוּוַיְמִתֻהוּוימתהו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 14:20 וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו עַלעַלעל־־־הַסּוּסִ֑יםהַסּוּסִיםהסוסים וַיִּקָּבֵ֧רוַיִּקָּבֵרויקבר בִּירוּשָׁלִַ֛םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֖יואֲבֹתָיואבתיו בְּעִ֥ירבְּעִירבעיר דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 14:21 וַיִּקְח֞וּוַיִּקְחוּויקחו כָּלכָּלכל־־־עַ֤םעַםעם יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה אֶתאֶתאת־־־עֲזַרְיָ֔העֲזַרְיָהעזריה וְה֕וּאוְהוּאוהוא בֶּןבֶּןבן־־־שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וַיַּמְלִ֣כוּוַיַּמְלִכוּוימלכו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו תַּ֖חַתתַּחַתתחת אָבִ֥יואָבִיואביו אֲמַצְיָֽהוּאֲמַצְיָהוּאמציהו׃׃׃ 14:22 ה֚וּאהוּאהוא בָּנָ֣הבָּנָהבנה אֶתאֶתאת־־־אֵילַ֔תאֵילַתאילת וַיְשִׁבֶ֖הָוַיְשִׁבֶהָוישבה לִֽיהוּדָ֑הלִיהוּדָהליהודה אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי שְׁכַֽבשְׁכַבשכב־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עִםעִםעם־־־אֲבֹתָֽיואֲבֹתָיואבתיו׃׃׃ פפפ
14:23 בִּשְׁנַת֙בִּשְׁנַתבשנת חֲמֵשׁחֲמֵשׁחמש־־־עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לַאֲמַצְיָ֥הוּלַאֲמַצְיָהוּלאמציהו בֶןבֶןבן־־־יוֹאָ֖שׁיוֹאָשׁיואש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה מָ֠לַךְמָלַךְמלך יָרָבְעָ֨םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאָ֤שׁיוֹאָשׁיואש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים וְאַחַ֖תוְאַחַתואחת שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 14:24 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹ֣אלֹאלא סָ֗רסָרסר מִכָּלמִכָּלמכל־־־חַטֹּאות֙חַטֹּאותחטאות יָרָבְעָ֣םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָ֔טנְבָטנבט אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶחֱטִ֖יאהֶחֱטִיאהחטיא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:25 ה֗וּאהוּאהוא הֵשִׁיב֙הֵשִׁיבהשיב אֶתאֶתאת־־־גְּב֣וּלגְּבוּלגבול יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִלְּב֥וֹאמִלְּבוֹאמלבוא חֲמָ֖תחֲמָתחמת עַדעַדעד־־־יָ֣םיָםים הָעֲרָבָ֑ההָעֲרָבָההערבה כִּדְבַ֤רכִּדְבַרכדבר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֗רדִּבֶּרדבר בְּיַדבְּיַדביד־־־עַבְדּ֞וֹעַבְדּוֹעבדו יוֹנָ֤היוֹנָהיונה בֶןבֶןבן־־־אֲמִתַּי֙אֲמִתַּיאמתי הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר מִגַּ֥תמִגַּתמגת הַחֵֽפֶרהַחֵפֶרהחפר׃׃׃ 14:26 כִּיכִּיכי־־־רָאָ֧הרָאָהראה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־עֳנִ֥יעֳנִיעני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מֹרֶ֣המֹרֶהמרה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְאֶ֤פֶסוְאֶפֶסואפס עָצוּר֙עָצוּרעצור וְאֶ֣פֶסוְאֶפֶסואפס עָז֔וּבעָזוּבעזוב וְאֵ֥יןוְאֵיןואין עֹזֵ֖רעֹזֵרעזר לְיִשְׂרָאֵֽללְיִשְׂרָאֵללישראל׃׃׃ 14:27 וְלֹאוְלֹאולא־־־דִבֶּ֣רדִבֶּרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה לִמְחוֹת֙לִמְחוֹתלמחות אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣םשֵׁםשם יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִתַּ֖חַתמִתַּחַתמתחת הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וַיּ֣וֹשִׁיעֵ֔םוַיּוֹשִׁיעֵםויושיעם בְּיַ֖דבְּיַדביד יָרָבְעָ֥םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאָֽשׁיוֹאָשׁיואש׃׃׃ 14:28 וְיֶתֶר֩וְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֨ידִּבְרֵידברי יָרָבְעָ֜םיָרָבְעָםירבעם וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשָׂה֙עָשָׂהעשה וּגְבוּרָת֣וֹוּגְבוּרָתוֹוגבורתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִלְחָ֔םנִלְחָםנלחם וַאֲשֶׁ֨רוַאֲשֶׁרואשר הֵשִׁ֜יבהֵשִׁיבהשיב אֶתאֶתאת־־־דַּמֶּ֧שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲמָ֛תחֲמָתחמת לִיהוּדָ֖הלִיהוּדָהליהודה בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:29 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב יָֽרָבְעָם֙יָרָבְעָםירבעם עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו עִ֖םעִםעם מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך זְכַרְיָ֥הזְכַרְיָהזכריה בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain