Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 3

3:1 וִיהוֹרָ֣םוִיהוֹרָםויהורם בֶּןבֶּןבן־־־אַחְאָ֗באַחְאָבאחאב מָלַ֤ךְמָלַךְמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון בִּשְׁנַת֙בִּשְׁנַתבשנת שְׁמֹנֶ֣השְׁמֹנֶהשמנה עֶשְׂרֵ֔העֶשְׂרֵהעשרה לִיהוֹשָׁפָ֖טלִיהוֹשָׁפָטליהושפט מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיִּמְלֹ֖ךְוַיִּמְלֹךְוימלך שְׁתֵּיםשְׁתֵּיםשתים־־־עֶשְׂרֵ֥העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 3:2 וַיַּעֲשֶׂ֤הוַיַּעֲשֶׂהויעשה הָרַע֙הָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֔היְהוָהיהוה רַ֕קרַקרק לֹ֥אלֹאלא כְאָבִ֖יוכְאָבִיוכאביו וּכְאִמּ֑וֹוּכְאִמּוֹוכאמו וַיָּ֙סַר֙וַיָּסַרויסר אֶתאֶתאת־־־מַצְּבַ֣תמַצְּבַתמצבת הַבַּ֔עַלהַבַּעַלהבעל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 3:3 רַ֠קרַקרק בְּחַטֹּ֞אותבְּחַטֹּאותבחטאות יָרָבְעָ֧םיָרָבְעָםירבעם בֶּֽןבֶּןבן־־־נְבָ֛טנְבָטנבט אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֶחֱטִ֥יאהֶחֱטִיאהחטיא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל דָּבֵ֑קדָּבֵקדבק לֹאלֹאלא־־־סָ֖רסָרסר מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ ססס 3:4 וּמֵישַׁ֥עוּמֵישַׁעומישע מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב הָיָ֣ההָיָההיה נֹקֵ֑דנֹקֵדנקד וְהֵשִׁ֤יבוְהֵשִׁיבוהשיב לְמֶֽלֶךְלְמֶלֶךְלמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מֵאָהמֵאָהמאה־־־אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף כָּרִ֔יםכָּרִיםכרים וּמֵ֥אָהוּמֵאָהומאה אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אֵילִ֥יםאֵילִיםאילים צָֽמֶרצָמֶרצמר׃׃׃ 3:5 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי כְּמ֣וֹתכְּמוֹתכמות אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב וַיִּפְשַׁ֥עוַיִּפְשַׁעויפשע מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב בְּמֶ֥לֶךְבְּמֶלֶךְבמלך יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 3:6 וַיֵּצֵ֞אוַיֵּצֵאויצא הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יְהוֹרָ֛םיְהוֹרָםיהורם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא מִשֹּׁמְר֑וֹןמִשֹּׁמְרוֹןמשמרון וַיִּפְקֹ֖דוַיִּפְקֹדויפקד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 3:7 וַיֵּ֡לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשָׁפָ֨טיְהוֹשָׁפָטיהושפט מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך מוֹאָב֙מוֹאָבמואב פָּשַׁ֣עפָּשַׁעפשע בִּ֔יבִּיבי הֲתֵלֵ֥ךְהֲתֵלֵךְהתלך אִתִּ֛יאִתִּיאתי אֶלאֶלאל־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶעֱלֶ֔האֶעֱלֶהאעלה כָּמ֧וֹנִיכָּמוֹנִיכמוני כָמ֛וֹךָכָמוֹךָכמוך כְּעַמִּ֥יכְּעַמִּיכעמי כְעַמֶּ֖ךָכְעַמֶּךָכעמך כְּסוּסַ֥יכְּסוּסַיכסוסי כְּסוּסֶֽיךָכְּסוּסֶיךָכסוסיך׃׃׃ 3:8 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵיאֵיאי־־־זֶ֥הזֶהזה הַדֶּ֖רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך נַעֲלֶ֑הנַעֲלֶהנעלה וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך מִדְבַּ֥רמִדְבַּרמדבר אֱדֽוֹםאֱדוֹםאדום׃׃׃ 3:9 וַיֵּלֶךְ֩וַיֵּלֶךְוילך מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל וּמֶֽלֶךוּמֶלֶךומלך־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום וַיָּסֹ֕בּוּוַיָּסֹבּוּויסבו דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים וְלֹאוְלֹאולא־־־הָיָ֨ההָיָההיה מַ֧יִםמַיִםמים לַֽמַּחֲנֶ֛הלַמַּחֲנֶהלמחנה וְלַבְּהֵמָ֖הוְלַבְּהֵמָהולבהמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּרַגְלֵיהֶֽםבְּרַגְלֵיהֶםברגליהם׃׃׃ 3:10 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֲהָ֕הּאֲהָהּאהה כִּֽיכִּיכי־־־קָרָ֣אקָרָאקרא יְהוָ֗היְהוָהיהוה לִשְׁלֹ֙שֶׁת֙לִשְׁלֹשֶׁתלשלשת הַמְּלָכִ֣יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה לָתֵ֥תלָתֵתלתת אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם בְּיַדבְּיַדביד־־־מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 3:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשָׁפָ֗טיְהוֹשָׁפָטיהושפט הַאֵ֨יןהַאֵיןהאין פֹּ֤הפֹּהפה נָבִיא֙נָבִיאנביא לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וְנִדְרְשָׁ֥הוְנִדְרְשָׁהונדרשה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה מֵאוֹת֑וֹמֵאוֹתוֹמאותו וַ֠יַּעַןוַיַּעַןויען אֶחָ֞דאֶחָדאחד מֵעַבְדֵ֤ימֵעַבְדֵימעבדי מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פֹּ֚הפֹּהפה אֱלִישָׁ֣עאֱלִישָׁעאלישע בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָ֔טשָׁפָטשפט אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָ֥צַקיָצַקיצק מַ֖יִםמַיִםמים עַלעַלעל־־־יְדֵ֥ייְדֵיידי אֵלִיָּֽהוּאֵלִיָּהוּאליהו׃׃׃ 3:12 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יְה֣וֹשָׁפָ֔טיְהוֹשָׁפָטיהושפט יֵ֥שׁיֵשׁיש אוֹת֖וֹאוֹתוֹאותו דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֵּרְד֣וּוַיֵּרְדוּוירדו אֵלָ֗יואֵלָיואליו מֶ֧לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל וִיהוֹשָׁפָ֖טוִיהוֹשָׁפָטויהושפט וּמֶ֥לֶךְוּמֶלֶךְומלך אֱדֽוֹםאֱדוֹםאדום׃׃׃ 3:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלִישָׁ֜עאֱלִישָׁעאלישע אֶלאֶלאל־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מַהמַהמה־־־לִּ֣ילִּילי וָלָ֔ךְוָלָךְולך לֵ֚ךְלֵךְלך אֶלאֶלאל־־־נְבִיאֵ֣ינְבִיאֵינביאי אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך וְאֶלוְאֶלואל־־־נְבִיאֵ֖ינְבִיאֵינביאי אִמֶּ֑ךָאִמֶּךָאמך וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַ֗לאַלאל כִּֽיכִּיכי־־־קָרָ֤אקָרָאקרא יְהוָה֙יְהוָהיהוה לִשְׁלֹ֙שֶׁת֙לִשְׁלֹשֶׁתלשלשת הַמְּלָכִ֣יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה לָתֵ֥תלָתֵתלתת אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם בְּיַדבְּיַדביד־־־מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 3:14 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלִישָׁ֗עאֱלִישָׁעאלישע חַיחַיחי־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָמַ֣דְתִּיעָמַדְתִּיעמדתי לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו כִּ֗יכִּיכי לוּלֵ֛ילוּלֵילולי פְּנֵ֛יפְּנֵיפני יְהוֹשָׁפָ֥טיְהוֹשָׁפָטיהושפט מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה אֲנִ֣יאֲנִיאני נֹשֵׂ֑אנֹשֵׂאנשא אִםאִםאם־־־אַבִּ֥יטאַבִּיטאביט אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך וְאִםוְאִםואם־־־אֶרְאֶֽךָּאֶרְאֶךָּאראך׃׃׃ 3:15 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה קְחוּקְחוּקחו־־־לִ֣ילִילי מְנַגֵּ֑ןמְנַגֵּןמנגן וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כְּנַגֵּ֣ןכְּנַגֵּןכנגן הַֽמְנַגֵּ֔ןהַמְנַגֵּןהמנגן וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי עָלָ֖יועָלָיועליו יַדיַדיד־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 3:16 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה עָשֹׂ֛העָשֹׂהעשה הַנַּ֥חַלהַנַּחַלהנחל הַזֶּ֖ההַזֶּההזה גֵּבִ֥יםגֵּבִיםגבים ׀׀׀ גֵּבִֽיםגֵּבִיםגבים׃׃׃ 3:17 כִּֽיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה לֹֽאלֹאלא־־־תִרְא֥וּתִרְאוּתראו ר֙וּחַ֙רוּחַרוח וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִרְא֣וּתִרְאוּתראו גֶ֔שֶׁםגֶשֶׁםגשם וְהַנַּ֥חַלוְהַנַּחַלוהנחל הַה֖וּאהַהוּאההוא יִמָּ֣לֵאיִמָּלֵאימלא מָ֑יִםמָיִםמים וּשְׁתִיתֶ֛םוּשְׁתִיתֶםושתיתם אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם וּמִקְנֵיכֶ֖םוּמִקְנֵיכֶםומקניכם וּֽבְהֶמְתְּכֶֽםוּבְהֶמְתְּכֶםובהמתכם׃׃׃ 3:18 וְנָקַ֥לוְנָקַלונקל זֹ֖אתזֹאתזאת בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן אֶתאֶתאת־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב בְּיֶדְכֶֽםבְּיֶדְכֶםבידכם׃׃׃ 3:19 וְהִכִּיתֶ֞םוְהִכִּיתֶםוהכיתם כָּלכָּלכל־־־עִ֤ירעִירעיר מִבְצָר֙מִבְצָרמבצר וְכָלוְכָלוכל־־־עִ֣ירעִירעיר מִבְח֔וֹרמִבְחוֹרמבחור וְכָלוְכָלוכל־־־עֵ֥ץעֵץעץ טוֹב֙טוֹבטוב תַּפִּ֔ילוּתַּפִּילוּתפילו וְכָלוְכָלוכל־־־מַעְיְנֵימַעְיְנֵימעיני־־־מַ֖יִםמַיִםמים תִּסְתֹּ֑מוּתִּסְתֹּמוּתסתמו וְכֹל֙וְכֹלוכל הַחֶלְקָ֣ההַחֶלְקָההחלקה הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה תַּכְאִ֖בוּתַּכְאִבוּתכאבו בָּאֲבָנִֽיםבָּאֲבָנִיםבאבנים׃׃׃ 3:20 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי בַבֹּ֙קֶר֙בַבֹּקֶרבבקר כַּעֲל֣וֹתכַּעֲלוֹתכעלות הַמִּנְחָ֔ההַמִּנְחָההמנחה וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־מַ֥יִםמַיִםמים בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים מִדֶּ֣רֶךְמִדֶּרֶךְמדרך אֱד֑וֹםאֱדוֹםאדום וַתִּמָּלֵ֥אוַתִּמָּלֵאותמלא הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃ 3:21 וְכָלוְכָלוכל־־־מוֹאָב֙מוֹאָבמואב שָֽׁמְע֔וּשָׁמְעוּשמעו כִּֽיכִּיכי־־־עָל֥וּעָלוּעלו הַמְּלָכִ֖יםהַמְּלָכִיםהמלכים לְהִלָּ֣חֶםלְהִלָּחֶםלהלחם בָּ֑םבָּםבם וַיִּצָּעֲק֗וּוַיִּצָּעֲקוּויצעקו מִכֹּ֨למִכֹּלמכל חֹגֵ֤רחֹגֵרחגר חֲגֹרָה֙חֲגֹרָהחגרה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה וַיַּעַמְד֖וּוַיַּעַמְדוּויעמדו עַֽלעַלעל־־־הַגְּבֽוּלהַגְּבוּלהגבול׃׃׃ 3:22 וַיַּשְׁכִּ֣ימוּוַיַּשְׁכִּימוּוישכימו בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וְהַשֶּׁ֖מֶשׁוְהַשֶּׁמֶשׁוהשמש זָרְחָ֣הזָרְחָהזרחה עַלעַלעל־־־הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים וַיִּרְא֨וּוַיִּרְאוּויראו מוֹאָ֥במוֹאָבמואב מִנֶּ֛גֶדמִנֶּגֶדמנגד אֶתאֶתאת־־־הַמַּ֖יִםהַמַּיִםהמים אֲדֻמִּ֥יםאֲדֻמִּיםאדמים כַּדָּֽםכַּדָּםכדם׃׃׃ 3:23 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו דָּ֣םדָּםדם זֶ֔הזֶהזה הָחֳרֵ֤בהָחֳרֵבהחרב נֶֽחֶרְבוּ֙נֶחֶרְבוּנחרבו הַמְּלָכִ֔יםהַמְּלָכִיםהמלכים וַיַּכּ֖וּוַיַּכּוּויכו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וְעַתָּ֥הוְעַתָּהועתה לַשָּׁלָ֖ללַשָּׁלָללשלל מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 3:24 וַיָּבֹאוּ֮וַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וַיָּקֻ֤מוּוַיָּקֻמוּויקמו יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיַּכּ֣וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וַיָּנֻ֖סוּוַיָּנֻסוּוינסו מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם [וַיָּבֹו כ][וַיָּבֹו כ][ויבו כ] (וַיַּכּוּ ק)(וַיַּכּוּ ק)(ויכו ק) בָ֔הּבָהּבה וְהַכּ֖וֹתוְהַכּוֹתוהכות אֶתאֶתאת־־־מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 3:25 וְהֶעָרִ֣יםוְהֶעָרִיםוהערים יַהֲרֹ֡סוּיַהֲרֹסוּיהרסו וְכָלוְכָלוכל־־־חֶלְקָ֣החֶלְקָהחלקה ט֠וֹבָהטוֹבָהטובה יַשְׁלִ֨יכוּיַשְׁלִיכוּישליכו אִישׁאִישׁאיש־־־אַבְנ֜וֹאַבְנוֹאבנו וּמִלְא֗וּהָוּמִלְאוּהָומלאוה וְכָלוְכָלוכל־־־מַעְיַןמַעְיַןמעין־־־מַ֤יִםמַיִםמים יִסְתֹּ֙מוּ֙יִסְתֹּמוּיסתמו וְכָלוְכָלוכל־־־עֵֽץעֵץעץ־־־ט֣וֹבטוֹבטוב יַפִּ֔ילוּיַפִּילוּיפילו עַדעַדעד־־־הִשְׁאִ֧ירהִשְׁאִירהשאיר אֲבָנֶ֛יהָאֲבָנֶיהָאבניה בַּקִּ֖ירבַּקִּירבקיר חֲרָ֑שֶׂתחֲרָשֶׂתחרשת וַיָּסֹ֥בּוּוַיָּסֹבּוּויסבו הַקַּלָּעִ֖יםהַקַּלָּעִיםהקלעים וַיַּכּֽוּהָוַיַּכּוּהָויכוה׃׃׃ 3:26 וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מוֹאָ֔במוֹאָבמואב כִּֽיכִּיכי־־־חָזַ֥קחָזַקחזק מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו הַמִּלְחָמָ֑ההַמִּלְחָמָההמלחמה וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח א֠וֹתוֹאוֹתוֹאותו שְׁבַעשְׁבַעשבע־־־מֵא֨וֹתמֵאוֹתמאות אִ֜ישׁאִישׁאיש שֹׁ֣לֵֽףשֹׁלֵףשלף חֶ֗רֶבחֶרֶבחרב לְהַבְקִ֛יעַלְהַבְקִיעַלהבקיע אֶלאֶלאל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אֱד֖וֹםאֱדוֹםאדום וְלֹ֥אוְלֹאולא יָכֹֽלוּיָכֹלוּיכלו׃׃׃ 3:27 וַיִּקַּח֩וַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־בְּנ֨וֹבְּנוֹבנו הַבְּכ֜וֹרהַבְּכוֹרהבכור אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִמְלֹ֣ךְיִמְלֹךְימלך תַּחְתָּ֗יותַּחְתָּיותחתיו וַיַּעֲלֵ֤הוּוַיַּעֲלֵהוּויעלהו עֹלָה֙עֹלָהעלה עַלעַלעל־־־הַ֣חֹמָ֔ההַחֹמָההחמה וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי קֶצֶףקֶצֶףקצף־־־גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּסְעוּ֙וַיִּסְעוּויסעו מֵֽעָלָ֔יומֵעָלָיומעליו וַיָּשֻׁ֖בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו לָאָֽרֶץלָאָרֶץלארץ׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain