Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Kings 5

5:1 וְ֠נַעֲמָןוְנַעֲמָןונעמן שַׂרשַׂרשר־־־צְבָ֨אצְבָאצבא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָ֜םאֲרָםארם הָיָ֣ההָיָההיה אִישׁ֩אִישׁאיש גָּד֨וֹלגָּדוֹלגדול לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני אֲדֹנָיו֙אֲדֹנָיואדניו וּנְשֻׂ֣אוּנְשֻׂאונשא פָנִ֔יםפָנִיםפנים כִּֽיכִּיכי־־־ב֛וֹבוֹבו נָֽתַןנָתַןנתן־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה תְּשׁוּעָ֖התְּשׁוּעָהתשועה לַאֲרָ֑םלַאֲרָםלארם וְהָאִ֗ישׁוְהָאִישׁוהאיש הָיָ֛ההָיָההיה גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור חַ֖יִלחַיִלחיל מְצֹרָֽעמְצֹרָעמצרע׃׃׃ 5:2 וַאֲרָם֙וַאֲרָםוארם יָצְא֣וּיָצְאוּיצאו גְדוּדִ֔יםגְדוּדִיםגדודים וַיִּשְׁבּ֛וּוַיִּשְׁבּוּוישבו מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נַעֲרָ֣הנַעֲרָהנערה קְטַנָּ֑הקְטַנָּהקטנה וַתְּהִ֕יוַתְּהִיותהי לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת נַעֲמָֽןנַעֲמָןנעמן׃׃׃ 5:3 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־גְּבִרְתָּ֔הּגְּבִרְתָּהּגברתה אַחֲלֵ֣יאַחֲלֵיאחלי אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּשֹׁמְר֑וֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון אָ֛זאָזאז יֶאֱסֹ֥ףיֶאֱסֹףיאסף אֹת֖וֹאֹתוֹאתו מִצָּרַעְתּֽוֹמִצָּרַעְתּוֹמצרעתו׃׃׃ 5:4 וַיָּבֹ֕אוַיָּבֹאויבא וַיַּגֵּ֥דוַיַּגֵּדויגד לַאדֹנָ֖יולַאדֹנָיולאדניו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כָּזֹ֤אתכָּזֹאתכזאת וְכָזֹאת֙וְכָזֹאתוכזאת דִּבְּרָ֣הדִּבְּרָהדברה הַֽנַּעֲרָ֔ההַנַּעֲרָההנערה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 5:5 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָם֙אֲרָםארם לֶךְלֶךְלך־־־בֹּ֔אבֹּאבא וְאֶשְׁלְחָ֥הוְאֶשְׁלְחָהואשלחה סֵ֖פֶרסֵפֶרספר אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֵּלֶךְ֩וַיֵּלֶךְוילך וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח בְּיָד֜וֹבְּיָדוֹבידו עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר כִּכְּרֵיכִּכְּרֵיככרי־־־כֶ֗סֶףכֶסֶףכסף וְשֵׁ֤שֶׁתוְשֵׁשֶׁתוששת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים זָהָ֔בזָהָבזהב וְעֶ֖שֶׂרוְעֶשֶׂרועשר חֲלִיפ֥וֹתחֲלִיפוֹתחליפות בְּגָדִֽיםבְּגָדִיםבגדים׃׃׃ 5:6 וַיָּבֵ֣אוַיָּבֵאויבא הַסֵּ֔פֶרהַסֵּפֶרהספר אֶלאֶלאל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה כְּב֨וֹאכְּבוֹאכבוא הַסֵּ֤פֶרהַסֵּפֶרהספר הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך הִנֵּ֨ההִנֵּההנה שָׁלַ֤חְתִּישָׁלַחְתִּישלחתי אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך אֶתאֶתאת־־־נַעֲמָ֣ןנַעֲמָןנעמן עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי וַאֲסַפְתּ֖וֹוַאֲסַפְתּוֹואספתו מִצָּרַעְתּֽוֹמִצָּרַעְתּוֹמצרעתו׃׃׃ 5:7 וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי כִּקְרֹא֩כִּקְרֹאכקרא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַסֵּ֜פֶרהַסֵּפֶרהספר וַיִּקְרַ֣עוַיִּקְרַעויקרע בְּגָדָ֗יובְּגָדָיובגדיו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַאֱלֹהִ֥יםהַאֱלֹהִיםהאלהים אָ֙נִי֙אָנִיאני לְהָמִ֣יתלְהָמִיתלהמית וּֽלְהַחֲי֔וֹתוּלְהַחֲיוֹתולהחיות כִּֽיכִּיכי־־־זֶה֙זֶהזה שֹׁלֵ֣חַשֹׁלֵחַשלח אֵלַ֔יאֵלַיאלי לֶאֱסֹ֥ףלֶאֱסֹףלאסף אִ֖ישׁאִישׁאיש מִצָּֽרַעְתּ֑וֹמִצָּרַעְתּוֹמצרעתו כִּ֤יכִּיכי אַךְאַךְאך־־־דְּעֽוּדְּעוּדעו־־־נָא֙נָאנא וּרְא֔וּוּרְאוּוראו כִּֽיכִּיכי־־־מִתְאַנֶּ֥המִתְאַנֶּהמתאנה ה֖וּאהוּאהוא לִֽילִילי׃׃׃ 5:8 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי כִּשְׁמֹ֣עַכִּשְׁמֹעַכשמע ׀׀׀ אֱלִישָׁ֣עאֱלִישָׁעאלישע אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כִּֽיכִּיכי־־־קָרַ֤עקָרַעקרע מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֔יובְּגָדָיובגדיו וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לָ֥מָּהלָמָּהלמה קָרַ֖עְתָּקָרַעְתָּקרעת בְּגָדֶ֑יךָבְּגָדֶיךָבגדיך יָבֹֽאיָבֹאיבא־־־נָ֣אנָאנא אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְיֵדַ֕עוְיֵדַעוידע כִּ֛יכִּיכי יֵ֥שׁיֵשׁיש נָבִ֖יאנָבִיאנביא בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 5:9 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא נַעֲמָ֖ןנַעֲמָןנעמן [בְּסוּסֹו כ][בְּסוּסֹו כ][בסוסו כ] (בְּסוּסָ֣יו ק)(בְּסוּסָיו ק)(בסוסיו ק) וּבְרִכְבּ֑וֹוּבְרִכְבּוֹוברכבו וַיַּעֲמֹ֥דוַיַּעֲמֹדויעמד פֶּֽתַחפֶּתַחפתח־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית לֶאֱלִישָֽׁעלֶאֱלִישָׁעלאלישע׃׃׃ 5:10 וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח אֵלָ֛יואֵלָיואליו אֱלִישָׁ֖עאֱלִישָׁעאלישע מַלְאָ֣ךְמַלְאָךְמלאך לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הָל֗וֹךְהָלוֹךְהלוך וְרָחַצְתָּ֤וְרָחַצְתָּורחצת שֶֽׁבַעשֶׁבַעשבע־־־פְּעָמִים֙פְּעָמִיםפעמים בַּיַּרְדֵּ֔ןבַּיַּרְדֵּןבירדן וְיָשֹׁ֧בוְיָשֹׁבוישב בְּשָׂרְךָ֛בְּשָׂרְךָבשרך לְךָ֖לְךָלך וּטְהָֽרוּטְהָרוטהר׃׃׃ 5:11 וַיִּקְצֹ֥ףוַיִּקְצֹףויקצף נַעֲמָ֖ןנַעֲמָןנעמן וַיֵּלַ֑ךְוַיֵּלַךְוילך וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָמַ֜רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֵלַ֣יאֵלַיאלי ׀׀׀ יֵצֵ֣איֵצֵאיצא יָצ֗וֹאיָצוֹאיצוא וְעָמַד֙וְעָמַדועמד וְקָרָא֙וְקָרָאוקרא בְּשֵׁםבְּשֵׁםבשם־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יואֱלֹהָיואלהיו וְהֵנִ֥יףוְהֵנִיףוהניף יָד֛וֹיָדוֹידו אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום וְאָסַ֥ףוְאָסַףואסף הַמְּצֹרָֽעהַמְּצֹרָעהמצרע׃׃׃ 5:12 הֲלֹ֡אהֲלֹאהלא טוֹב֩טוֹבטוב [אֲבָנָה כ][אֲבָנָה כ][אבנה כ] (אֲמָנָ֨ה ק)(אֲמָנָה ק)(אמנה ק) וּפַרְפַּ֜רוּפַרְפַּרופרפר נַהֲר֣וֹתנַהֲרוֹתנהרות דַּמֶּ֗שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק מִכֹּל֙מִכֹּלמכל מֵימֵ֣ימֵימֵימימי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הֲלֹֽאהֲלֹאהלא־־־אֶרְחַ֥ץאֶרְחַץארחץ בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם וְטָהָ֑רְתִּיוְטָהָרְתִּיוטהרתי וַיִּ֖פֶןוַיִּפֶןויפן וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּחֵמָֽהבְּחֵמָהבחמה׃׃׃ 5:13 וַיִּגְּשׁ֣וּוַיִּגְּשׁוּויגשו עֲבָדָיו֮עֲבָדָיועבדיו וַיְדַבְּר֣וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֵלָיו֒אֵלָיואליו וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אָבִי֙אָבִיאבי דָּבָ֣רדָּבָרדבר גָּד֗וֹלגָּדוֹלגדול הַנָּבִ֛יאהַנָּבִיאהנביא דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא תַעֲשֶׂ֑התַעֲשֶׂהתעשה וְאַ֛ףוְאַףואף כִּֽיכִּיכי־־־אָמַ֥ראָמַראמר אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך רְחַ֥ץרְחַץרחץ וּטְהָֽרוּטְהָרוטהר׃׃׃ 5:14 וַיֵּ֗רֶדוַיֵּרֶדוירד וַיִּטְבֹּ֤לוַיִּטְבֹּלויטבל בַּיַּרְדֵּן֙בַּיַּרְדֵּןבירדן שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִ֔יםפְּעָמִיםפעמים כִּדְבַ֖רכִּדְבַרכדבר אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב בְּשָׂר֗וֹבְּשָׂרוֹבשרו כִּבְשַׂ֛רכִּבְשַׂרכבשר נַ֥עַרנַעַרנער קָטֹ֖ןקָטֹןקטן וַיִּטְהָֽרוַיִּטְהָרויטהר׃׃׃ 5:15 וַיָּשָׁב֩וַיָּשָׁבוישב אֶלאֶלאל־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֜יםהָאֱלֹהִיםהאלהים ה֣וּאהוּאהוא וְכָֽלוְכָלוכל־־־מַחֲנֵ֗הוּמַחֲנֵהוּמחנהו וַיָּבֹא֮וַיָּבֹאויבא וַיַּעֲמֹ֣דוַיַּעֲמֹדויעמד לְפָנָיו֒לְפָנָיולפניו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֤אנָאנא יָדַ֙עְתִּי֙יָדַעְתִּיידעתי כִּ֣יכִּיכי אֵ֤יןאֵיןאין אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה קַחקַחקח־־־נָ֥אנָאנא בְרָכָ֖הבְרָכָהברכה מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת עַבְדֶּֽךָעַבְדֶּךָעבדך׃׃׃ 5:16 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חַיחַיחי־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָמַ֥דְתִּיעָמַדְתִּיעמדתי לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו אִםאִםאם־־־אֶקָּ֑חאֶקָּחאקח וַיִּפְצַרוַיִּפְצַרויפצר־־־בּ֥וֹבּוֹבו לָקַ֖חַתלָקַחַתלקחת וַיְמָאֵֽןוַיְמָאֵןוימאן׃׃׃ 5:17 וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר נַעֲמָן֒נַעֲמָןנעמן וָלֹ֕אוָלֹאולא יֻתַּןיֻתַּןיתן־־־נָ֣אנָאנא לְעַבְדְּךָ֔לְעַבְדְּךָלעבדך מַשָּׂ֥אמַשָּׂאמשא צֶֽמֶדצֶמֶדצמד־־־פְּרָדִ֖יםפְּרָדִיםפרדים אֲדָמָ֑האֲדָמָהאדמה כִּ֡יכִּיכי לֽוֹאלוֹאלוא־־־יַעֲשֶׂה֩יַעֲשֶׂהיעשה ע֨וֹדעוֹדעוד עַבְדְּךָ֜עַבְדְּךָעבדך עֹלָ֤העֹלָהעלה וָזֶ֙בַח֙וָזֶבַחוזבח לֵאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 5:18 לַדָּבָ֣רלַדָּבָרלדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה יִסְלַ֥חיִסְלַחיסלח יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְעַבְדֶּ֑ךָלְעַבְדֶּךָלעבדך בְּב֣וֹאבְּבוֹאבבוא אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני בֵיתבֵיתבית־־־רִמּוֹן֩רִמּוֹןרמון לְהִשְׁתַּחֲוֺ֨תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות שָׁ֜מָּהשָׁמָּהשמה וְה֣וּאוְהוּאוהוא ׀׀׀ נִשְׁעָ֣ןנִשְׁעָןנשען עַלעַלעל־־־יָדִ֗ייָדִיידי וְהִֽשְׁתַּחֲוֵ֙יתִי֙וְהִשְׁתַּחֲוֵיתִיוהשתחויתי בֵּ֣יתבֵּיתבית רִמֹּ֔ןרִמֹּןרמן בְּהִשְׁתַּחֲוָיָ֙תִי֙בְּהִשְׁתַּחֲוָיָתִיבהשתחויתי בֵּ֣יתבֵּיתבית רִמֹּ֔ןרִמֹּןרמן יִסְלַחיִסְלַחיסלח־־־[נָא כ][נָא כ][נא כ] יְהוָ֥היְהוָהיהוה לְעַבְדְּךָ֖לְעַבְדְּךָלעבדך בַּדָּבָ֥רבַּדָּבָרבדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 5:19 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֖וֹלוֹלו לֵ֣ךְלֵךְלך לְשָׁל֑וֹםלְשָׁלוֹםלשלום וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מֵאִתּ֖וֹמֵאִתּוֹמאתו כִּבְרַתכִּבְרַתכברת־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ ססס 5:20 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גֵּיחֲזִ֗יגֵּיחֲזִיגיחזי נַעַר֮נַעַרנער אֱלִישָׁ֣עאֱלִישָׁעאלישע אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִים֒הָאֱלֹהִיםהאלהים הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ חָשַׂ֣ךְחָשַׂךְחשך אֲדֹנִ֗יאֲדֹנִיאדני אֶֽתאֶתאת־־־נַעֲמָ֤ןנַעֲמָןנעמן הָֽאֲרַמִּי֙הָאֲרַמִּיהארמי הַזֶּ֔ההַזֶּההזה מִקַּ֥חַתמִקַּחַתמקחת מִיָּד֖וֹמִיָּדוֹמידו אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵבִ֑יאהֵבִיאהביא חַיחַיחי־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־אִםאִםאם־־־רַ֣צְתִּירַצְתִּירצתי אַחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו וְלָקַחְתִּ֥יוְלָקַחְתִּיולקחתי מֵאִתּ֖וֹמֵאִתּוֹמאתו מְאֽוּמָהמְאוּמָהמאומה׃׃׃ 5:21 וַיִּרְדֹּ֥ףוַיִּרְדֹּףוירדף גֵּיחֲזִ֖יגֵּיחֲזִיגיחזי אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי נַֽעֲמָ֑ןנַעֲמָןנעמן וַיִּרְאֶ֤הוַיִּרְאֶהויראה נַֽעֲמָן֙נַעֲמָןנעמן רָ֣ץרָץרץ אַחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו וַיִּפֹּ֞לוַיִּפֹּלויפל מֵעַ֧למֵעַלמעל הַמֶּרְכָּבָ֛ההַמֶּרְכָּבָההמרכבה לִקְרָאת֖וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲשָׁלֽוֹםהֲשָׁלוֹםהשלום׃׃׃ 5:22 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ שָׁל֗וֹםשָׁלוֹםשלום אֲדֹנִי֮אֲדֹנִיאדני שְׁלָחַ֣נִישְׁלָחַנִישלחני לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה עַתָּ֡העַתָּהעתה זֶ֠הזֶהזה בָּ֣אוּבָּאוּבאו אֵלַ֧יאֵלַיאלי שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־נְעָרִ֛יםנְעָרִיםנערים מֵהַ֥רמֵהַרמהר אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני הַנְּבִיאִ֑יםהַנְּבִיאִיםהנביאים תְּנָהתְּנָהתנה־־־נָּ֤אנָּאנא לָהֶם֙לָהֶםלהם כִּכַּרכִּכַּרככר־־־כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף וּשְׁתֵּ֖יוּשְׁתֵּיושתי חֲלִפ֥וֹתחֲלִפוֹתחלפות בְּגָדִֽיםבְּגָדִיםבגדים׃׃׃ 5:23 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נַעֲמָ֔ןנַעֲמָןנעמן הוֹאֵ֖להוֹאֵלהואל קַ֣חקַחקח כִּכָּרָ֑יִםכִּכָּרָיִםככרים וַיִּפְרָץוַיִּפְרָץויפרץ־־־בּ֗וֹבּוֹבו וַיָּצַר֩וַיָּצַרויצר כִּכְּרַ֨יִםכִּכְּרַיִםככרים כֶּ֜סֶףכֶּסֶףכסף בִּשְׁנֵ֣יבִּשְׁנֵיבשני חֲרִטִ֗יםחֲרִטִיםחרטים וּשְׁתֵּי֙וּשְׁתֵּיושתי חֲלִפ֣וֹתחֲלִפוֹתחלפות בְּגָדִ֔יםבְּגָדִיםבגדים וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן אֶלאֶלאל־־־שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני נְעָרָ֔יונְעָרָיונעריו וַיִּשְׂא֖וּוַיִּשְׂאוּוישאו לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 5:24 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־הָעֹ֔פֶלהָעֹפֶלהעפל וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח מִיָּדָ֖םמִיָּדָםמידם וַיִּפְקֹ֣דוַיִּפְקֹדויפקד בַּבָּ֑יִתבַּבָּיִתבבית וַיְשַׁלַּ֥חוַיְשַׁלַּחוישלח אֶתאֶתאת־־־הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיֵּלֵֽכוּוַיֵּלֵכוּוילכו׃׃׃ 5:25 וְהוּאוְהוּאוהוא־־־בָא֙בָאבא וַיַּעֲמֹ֣דוַיַּעֲמֹדויעמד אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנָ֔יואֲדֹנָיואדניו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו אֱלִישָׁ֔עאֱלִישָׁעאלישע [מֵאָן כ][מֵאָן כ][מאן כ] (מֵאַ֖יִן ק)(מֵאַיִן ק)(מאין ק) גֵּחֲזִ֑יגֵּחֲזִיגחזי וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹֽאלֹאלא־־־הָלַ֥ךְהָלַךְהלך עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך אָ֥נֶהאָנֶהאנה וָאָֽנָהוָאָנָהואנה׃׃׃ 5:26 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו לֹאלֹאלא־־־לִבִּ֣ילִבִּילבי הָלַ֔ךְהָלַךְהלך כַּאֲשֶׁ֧רכַּאֲשֶׁרכאשר הָֽפַךְהָפַךְהפך־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש מֵעַ֥למֵעַלמעל מֶרְכַּבְתּ֖וֹמֶרְכַּבְתּוֹמרכבתו לִקְרָאתֶ֑ךָלִקְרָאתֶךָלקראתך הַעֵ֞תהַעֵתהעת לָקַ֤חַתלָקַחַתלקחת אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֙סֶף֙הַכֶּסֶףהכסף וְלָקַ֣חַתוְלָקַחַתולקחת בְּגָדִ֔יםבְּגָדִיםבגדים וְזֵיתִ֤יםוְזֵיתִיםוזיתים וּכְרָמִים֙וּכְרָמִיםוכרמים וְצֹ֣אןוְצֹאןוצאן וּבָקָ֔רוּבָקָרובקר וַעֲבָדִ֖יםוַעֲבָדִיםועבדים וּשְׁפָחֽוֹתוּשְׁפָחוֹתושפחות׃׃׃ 5:27 וְצָרַ֤עַתוְצָרַעַתוצרעת נַֽעֲמָן֙נַעֲמָןנעמן תִּֽדְבַּקתִּדְבַּקתדבק־־־בְּךָ֔בְּךָבך וּֽבְזַרְעֲךָוּבְזַרְעֲךָובזרעך לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא מִלְּפָנָ֖יומִלְּפָנָיומלפניו מְצֹרָ֥עמְצֹרָעמצרע כַּשָּֽׁלֶגכַּשָּׁלֶגכשלג׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain