Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 16

16:1 וְדָוִ֗דוְדָוִדודוד עָבַ֤רעָבַרעבר מְעַט֙מְעַטמעט מֵֽהָרֹ֔אשׁמֵהָרֹאשׁמהראש וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה צִיבָ֛אצִיבָאציבא נַ֥עַרנַעַרנער מְפִימְפִימפי־־־בֹ֖שֶׁתבֹשֶׁתבשת לִקְרָאת֑וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וְצֶ֨מֶדוְצֶמֶדוצמד חֲמֹרִ֜יםחֲמֹרִיםחמרים חֲבֻשִׁ֗יםחֲבֻשִׁיםחבשים וַעֲלֵיהֶם֩וַעֲלֵיהֶםועליהם מָאתַ֨יִםמָאתַיִםמאתים לֶ֜חֶםלֶחֶםלחם וּמֵאָ֧הוּמֵאָהומאה צִמּוּקִ֛יםצִמּוּקִיםצמוקים וּמֵ֥אָהוּמֵאָהומאה קַ֖יִץקַיִץקיץ וְנֵ֥בֶלוְנֵבֶלונבל יָֽיִןיָיִןיין׃׃׃ 16:2 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־צִיבָ֖אצִיבָאציבא מָהמָהמה־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה לָּ֑ךְלָּךְלך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר צִ֠יבָאצִיבָאציבא הַחֲמוֹרִ֨יםהַחֲמוֹרִיםהחמורים לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לִרְכֹּ֗בלִרְכֹּבלרכב [וּלְהַלֶּחֶם כ][וּלְהַלֶּחֶם כ][ולהלחם כ] (וְהַלֶּ֤חֶם ק)(וְהַלֶּחֶם ק)(והלחם ק) וְהַקַּ֙יִץ֙וְהַקַּיִץוהקיץ לֶאֱכ֣וֹללֶאֱכוֹללאכול הַנְּעָרִ֔יםהַנְּעָרִיםהנערים וְהַיַּ֕יִןוְהַיַּיִןוהיין לִשְׁתּ֥וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות הַיָּעֵ֖ףהַיָּעֵףהיעף בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 16:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאַיֵּ֖הוְאַיֵּהואיה בֶּןבֶּןבן־־־אֲדֹנֶ֑יךָאֲדֹנֶיךָאדניך וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר צִיבָ֜אצִיבָאציבא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הִנֵּה֙הִנֵּההנה יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב בִּירוּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם כִּ֣יכִּיכי אָמַ֔ראָמַראמר הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום יָשִׁ֤יבוּיָשִׁיבוּישיבו לִי֙לִילי בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֵ֖תאֵתאת מַמְלְכ֥וּתמַמְלְכוּתממלכות אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 16:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך לְצִבָ֔אלְצִבָאלצבא הִנֵּ֣ההִנֵּההנה לְךָ֔לְךָלך כֹּ֖לכֹּלכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לִמְפִילִמְפִילמפי־־־בֹ֑שֶׁתבֹשֶׁתבשת וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר צִיבָא֙צִיבָאציבא הִֽשְׁתַּחֲוֵ֔יתִיהִשְׁתַּחֲוֵיתִיהשתחויתי אֶמְצָאאֶמְצָאאמצא־־־חֵ֥ןחֵןחן בְּעֵינֶ֖יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 16:5 וּבָ֛אוּבָאובא הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֖דדָּוִדדוד עַדעַדעד־־־בַּֽחוּרִ֑יםבַּחוּרִיםבחורים וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה מִשָּׁם֩מִשָּׁםמשם אִ֨ישׁאִישׁאיש יוֹצֵ֜איוֹצֵאיוצא מִמִּשְׁפַּ֣חַתמִמִּשְׁפַּחַתממשפחת בֵּיתבֵּיתבית־־־שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול וּשְׁמוֹ֙וּשְׁמוֹושמו שִׁמְעִ֣ישִׁמְעִישמעי בֶןבֶןבן־־־גֵּרָ֔אגֵּרָאגרא יֹצֵ֥איֹצֵאיצא יָצ֖וֹאיָצוֹאיצוא וּמְקַלֵּֽלוּמְקַלֵּלומקלל׃׃׃ 16:6 וַיְסַקֵּ֤לוַיְסַקֵּלויסקל בָּֽאֲבָנִים֙בָּאֲבָנִיםבאבנים אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עַבְדֵ֖יעַבְדֵיעבדי הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֑דדָּוִדדוד וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם וְכָלוְכָלוכל־־־הַגִּבֹּרִ֔יםהַגִּבֹּרִיםהגברים מִימִינ֖וֹמִימִינוֹמימינו וּמִשְּׂמֹאלֽוֹוּמִשְּׂמֹאלוֹומשמאלו׃׃׃ 16:7 וְכֹֽהוְכֹהוכה־־־אָמַ֥ראָמַראמר שִׁמְעִ֖ישִׁמְעִישמעי בְּקַֽלְל֑וֹבְּקַלְלוֹבקללו צֵ֥אצֵאצא צֵ֛אצֵאצא אִ֥ישׁאִישׁאיש הַדָּמִ֖יםהַדָּמִיםהדמים וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש הַבְּלִיָּֽעַלהַבְּלִיָּעַלהבליעל׃׃׃ 16:8 הֵשִׁיב֩הֵשִׁיבהשיב עָלֶ֨יךָעָלֶיךָעליך יְהוָ֜היְהוָהיהוה כֹּ֣לכֹּלכל ׀׀׀ דְּמֵ֣ידְּמֵידמי בֵיתבֵיתבית־־־שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר מָלַ֙כְתָּ֙מָלַכְתָּמלכת [תַּחְתֹּו כ][תַּחְתֹּו כ][תחתו כ] (תַּחְתָּ֔יו ק)(תַּחְתָּיו ק)(תחתיו ק) וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַמְּלוּכָ֔ההַמְּלוּכָההמלוכה בְּיַ֖דבְּיַדביד אַבְשָׁל֣וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום בְּנֶ֑ךָבְּנֶךָבנך וְהִנְּךָ֙וְהִנְּךָוהנך בְּרָ֣עָתֶ֔ךָבְּרָעָתֶךָברעתך כִּ֛יכִּיכי אִ֥ישׁאִישׁאיש דָּמִ֖יםדָּמִיםדמים אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 16:9 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִישַׁ֤יאֲבִישַׁיאבישי בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָה֙צְרוּיָהצרויה אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לָ֣מָּהלָמָּהלמה יְקַלֵּ֞ליְקַלֵּליקלל הַכֶּ֤לֶבהַכֶּלֶבהכלב הַמֵּת֙הַמֵּתהמת הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶעְבְּרָהאֶעְבְּרָהאעברה־־־נָּ֖אנָּאנא וְאָסִ֥ירָהוְאָסִירָהואסירה אֶתאֶתאת־־־רֹאשֽׁוֹרֹאשׁוֹראשו׃׃׃ ססס 16:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מַהמַהמה־־־לִּ֥ילִּילי וְלָכֶ֖םוְלָכֶםולכם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני צְרֻיָ֑הצְרֻיָהצריה [כִּי כ][כִּי כ][כי כ] (כֹּ֣ה ק)(כֹּה ק)(כה ק) יְקַלֵּ֗ליְקַלֵּליקלל [וְכִי כ][וְכִי כ][וכי כ] (כִּ֤י ק)(כִּי ק)(כי ק) יְהוָה֙יְהוָהיהוה אָ֤מַראָמַראמר לוֹ֙לוֹלו קַלֵּ֣לקַלֵּלקלל אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד וּמִ֣יוּמִיומי יֹאמַ֔ריֹאמַריאמר מַדּ֖וּעַמַדּוּעַמדוע עָשִׂ֥יתָהעָשִׂיתָהעשיתה כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ ססס 16:11 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֤דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אֲבִישַׁי֙אֲבִישַׁיאבישי וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו הִנֵּ֥ההִנֵּההנה בְנִ֛יבְנִיבני אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָצָ֥איָצָאיצא מִמֵּעַ֖ימִמֵּעַיממעי מְבַקֵּ֣שׁמְבַקֵּשׁמבקש אֶתאֶתאת־־־נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי וְאַ֨ףוְאַףואף כִּֽיכִּיכי־־־עַתָּ֜העַתָּהעתה בֶּןבֶּןבן־־־הַיְמִינִ֗יהַיְמִינִיהימיני הַנִּ֤חוּהַנִּחוּהנחו לוֹ֙לוֹלו וִֽיקַלֵּ֔לוִיקַלֵּלויקלל כִּ֥יכִּיכי אָֽמַראָמַראמר־־־ל֖וֹלוֹלו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:12 אוּלַ֛יאוּלַיאולי יִרְאֶ֥היִרְאֶהיראה יְהוָ֖היְהוָהיהוה [בְּעֲוֹנִי כ][בְּעֲוֹנִי כ][בעוני כ] (בְּעֵינִ֑י ק)(בְּעֵינִי ק)(בעיני ק) וְהֵשִׁ֨יבוְהֵשִׁיבוהשיב יְהוָ֥היְהוָהיהוה לִי֙לִילי טוֹבָ֔הטוֹבָהטובה תַּ֥חַתתַּחַתתחת קִלְלָת֖וֹקִלְלָתוֹקללתו הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 16:13 וַיֵּ֧לֶךְוַיֵּלֶךְוילך דָּוִ֛דדָּוִדדוד וַאֲנָשָׁ֖יווַאֲנָשָׁיוואנשיו בַּדָּ֑רֶךְבַּדָּרֶךְבדרך ססס וְשִׁמְעִ֡יוְשִׁמְעִיושמעי הֹלֵךְ֩הֹלֵךְהלך בְּצֵ֨לַעבְּצֵלַעבצלע הָהָ֜רהָהָרההר לְעֻמָּת֗וֹלְעֻמָּתוֹלעמתו הָלוֹךְ֙הָלוֹךְהלוך וַיְקַלֵּ֔לוַיְקַלֵּלויקלל וַיְסַקֵּ֤לוַיְסַקֵּלויסקל בָּֽאֲבָנִים֙בָּאֲבָנִיםבאבנים לְעֻמָּת֔וֹלְעֻמָּתוֹלעמתו וְעִפַּ֖רוְעִפַּרועפר בֶּעָפָֽרבֶּעָפָרבעפר׃׃׃ פפפ
16:14 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו עֲיֵפִ֑יםעֲיֵפִיםעיפים וַיִּנָּפֵ֖שׁוַיִּנָּפֵשׁוינפש שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 16:15 וְאַבְשָׁל֗וֹםוְאַבְשָׁלוֹםואבשלום וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בָּ֖אוּבָּאוּבאו יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וַאֲחִיתֹ֖פֶלוַאֲחִיתֹפֶלואחיתפל אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 16:16 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כַּֽאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־בָּ֞אבָּאבא חוּשַׁ֧יחוּשַׁיחושי הָאַרְכִּ֛יהָאַרְכִּיהארכי רֵעֶ֥הרֵעֶהרעה דָוִ֖דדָוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁל֑וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חוּשַׁי֙חוּשַׁיחושי אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁלֹ֔םאַבְשָׁלֹםאבשלם יְחִ֥ייְחִייחי הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יְחִ֥ייְחִייחי הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 16:17 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶלאֶלאל־־־חוּשַׁ֔יחוּשַׁיחושי זֶ֥הזֶהזה חַסְדְּךָ֖חַסְדְּךָחסדך אֶתאֶתאת־־־רֵעֶ֑ךָרֵעֶךָרעך לָ֥מָּהלָמָּהלמה לֹֽאלֹאלא־־־הָלַ֖כְתָּהָלַכְתָּהלכת אֶתאֶתאת־־־רֵעֶֽךָרֵעֶךָרעך׃׃׃ 16:18 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חוּשַׁי֮חוּשַׁיחושי אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁלֹם֒אַבְשָׁלֹםאבשלם לֹ֕אלֹאלא כִּי֩כִּיכי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בָּחַ֧רבָּחַרבחר יְהוָ֛היְהוָהיהוה וְהָעָ֥םוְהָעָםוהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֥וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) אֶהְיֶ֖האֶהְיֶהאהיה וְאִתּ֥וֹוְאִתּוֹואתו אֵשֵֽׁבאֵשֵׁבאשב׃׃׃ 16:19 וְהַשֵּׁנִ֗יתוְהַשֵּׁנִיתוהשנית לְמִי֙לְמִילמי אֲנִ֣יאֲנִיאני אֶֽעֱבֹ֔דאֶעֱבֹדאעבד הֲל֖וֹאהֲלוֹאהלוא לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני בְנ֑וֹבְנוֹבנו כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר עָבַ֙דְתִּי֙עָבַדְתִּיעבדתי לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך כֵּ֖ןכֵּןכן אֶהְיֶ֥האֶהְיֶהאהיה לְפָנֶֽיךָלְפָנֶיךָלפניך׃׃׃ פפפ
16:20 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְשָׁל֖וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶלאֶלאל־־־אֲחִיתֹ֑פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל הָב֥וּהָבוּהבו לָכֶ֛םלָכֶםלכם עֵצָ֖העֵצָהעצה מַֽהמַהמה־־־נַּעֲשֶֽׂהנַּעֲשֶׂהנעשה׃׃׃ 16:21 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲחִיתֹ֙פֶל֙אֲחִיתֹפֶלאחיתפל אֶלאֶלאל־־־אַבְשָׁלֹ֔םאַבְשָׁלֹםאבשלם בּ֚וֹאבּוֹאבוא אֶלאֶלאל־־־פִּלַגְשֵׁ֣יפִּלַגְשֵׁיפלגשי אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִנִּ֖יחַהִנִּיחַהניח לִשְׁמ֣וֹרלִשְׁמוֹרלשמור הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וְשָׁמַ֤עוְשָׁמַעושמע כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל כִּֽיכִּיכי־־־נִבְאַ֣שְׁתָּנִבְאַשְׁתָּנבאשת אֶתאֶתאת־־־אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך וְחָ֣זְק֔וּוְחָזְקוּוחזקו יְדֵ֖ייְדֵיידי כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 16:22 וַיַּטּ֧וּוַיַּטּוּויטו לְאַבְשָׁל֛וֹםלְאַבְשָׁלוֹםלאבשלום הָאֹ֖הֶלהָאֹהֶלהאהל עַלעַלעל־־־הַגָּ֑גהַגָּגהגג וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא אַבְשָׁלוֹם֙אַבְשָׁלוֹםאבשלום אֶלאֶלאל־־־פִּֽלַגְשֵׁ֣יפִּלַגְשֵׁיפלגשי אָבִ֔יואָבִיואביו לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 16:23 וַעֲצַ֣תוַעֲצַתועצת אֲחִיתֹ֗פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יָעַץ֙יָעַץיעץ בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר יִשְׁאַליִשְׁאַלישאל־־־(אִ֖ישׁ ק)(אִישׁ ק)(איש ק) בִּדְבַ֣רבִּדְבַרבדבר הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כֵּ֚ןכֵּןכן כָּלכָּלכל־־־עֲצַ֣תעֲצַתעצת אֲחִיתֹ֔פֶלאֲחִיתֹפֶלאחיתפל גַּםגַּםגם־־־לְדָוִ֖דלְדָוִדלדוד גַּ֥םגַּםגם לְאַבְשָׁלֹֽםלְאַבְשָׁלֹםלאבשלם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain