Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

2 Samuel 4

4:1 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע בֶּןבֶּןבן־־־שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול כִּ֣יכִּיכי מֵ֤תמֵתמת אַבְנֵר֙אַבְנֵראבנר בְּחֶבְר֔וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון וַיִּרְפּ֖וּוַיִּרְפּוּוירפו יָדָ֑יויָדָיוידיו וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נִבְהָֽלוּנִבְהָלוּנבהלו׃׃׃ 4:2 וּשְׁנֵ֣יוּשְׁנֵיושני אֲנָשִׁ֣יםאֲנָשִׁיםאנשים שָׂרֵֽישָׂרֵישרי־־־גְדוּדִ֣יםגְדוּדִיםגדודים הָי֪וּהָיוּהיו בֶןבֶןבן־־־שָׁא֟וּלשָׁאוּלשאול שֵׁם֩שֵׁםשם הָאֶחָ֨דהָאֶחָדהאחד בַּֽעֲנָ֜הבַּעֲנָהבענה וְשֵׁ֧םוְשֵׁםושם הַשֵּׁנִ֣יהַשֵּׁנִיהשני רֵכָ֗ברֵכָברכב בְּנֵ֛יבְּנֵיבני רִמּ֥וֹןרִמּוֹןרמון הַבְּאֶֽרֹתִ֖יהַבְּאֶרֹתִיהבארתי מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני בִנְיָמִ֑ןבִנְיָמִןבנימן כִּ֚יכִּיכי גַּםגַּםגם־־־בְּאֵר֔וֹתבְּאֵרוֹתבארות תֵּחָשֵׁ֖בתֵּחָשֵׁבתחשב עַלעַלעל־־־בִּנְיָמִֽןבִּנְיָמִןבנימן׃׃׃ 4:3 וַיִּבְרְח֥וּוַיִּבְרְחוּויברחו הַבְּאֵרֹתִ֖יםהַבְּאֵרֹתִיםהבארתים גִּתָּ֑יְמָהגִּתָּיְמָהגתימה וַֽיִּהְיוּוַיִּהְיוּויהיו־־־שָׁ֣םשָׁםשם גָּרִ֔יםגָּרִיםגרים עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 4:4 וְלִיהֽוֹנָתָן֙וְלִיהוֹנָתָןוליהונתן בֶּןבֶּןבן־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול בֵּ֖ןבֵּןבן נְכֵ֣הנְכֵהנכה רַגְלָ֑יִםרַגְלָיִםרגלים בֶּןבֶּןבן־־־חָמֵ֣שׁחָמֵשׁחמש שָׁנִ֣יםשָׁנִיםשנים הָיָ֡ההָיָההיה בְּבֹ֣אבְּבֹאבבא שְׁמֻעַת֩שְׁמֻעַתשמעת שָׁא֨וּלשָׁאוּלשאול וִיהֽוֹנָתָ֜ןוִיהוֹנָתָןויהונתן מִֽיִּזְרְעֶ֗אלמִיִּזְרְעֶאלמיזרעאל וַתִּשָּׂאֵ֤הוּוַתִּשָּׂאֵהוּותשאהו אֹֽמַנְתּוֹ֙אֹמַנְתּוֹאמנתו וַתָּנֹ֔סוַתָּנֹסותנס וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי בְּחָפְזָ֥הּבְּחָפְזָהּבחפזה לָנ֛וּסלָנוּסלנוס וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל וַיִּפָּסֵ֖חַוַיִּפָּסֵחַויפסח וּשְׁמ֥וֹוּשְׁמוֹושמו מְפִיבֹֽשֶׁתמְפִיבֹשֶׁתמפיבשת׃׃׃ 4:5 וַיֵּ֨לְכ֜וּוַיֵּלְכוּוילכו בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־רִמּ֤וֹןרִמּוֹןרמון הַבְּאֵֽרֹתִי֙הַבְּאֵרֹתִיהבארתי רֵכָ֣ברֵכָברכב וּבַעֲנָ֔הוּבַעֲנָהובענה וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו כְּחֹ֣םכְּחֹםכחם הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום אֶלאֶלאל־־־בֵּ֖יתבֵּיתבית אִ֣ישׁאִישׁאיש בֹּ֑שֶׁתבֹּשֶׁתבשת וְה֣וּאוְהוּאוהוא שֹׁכֵ֔בשֹׁכֵבשכב אֵ֖תאֵתאת מִשְׁכַּ֥במִשְׁכַּבמשכב הַֽצָּהֳרָֽיִםהַצָּהֳרָיִםהצהרים׃׃׃ 4:6 וְ֠הֵנָּהוְהֵנָּהוהנה בָּ֜אוּבָּאוּבאו עַדעַדעד־־־תּ֤וֹךְתּוֹךְתוך הַבַּ֙יִת֙הַבַּיִתהבית לֹקְחֵ֣ילֹקְחֵילקחי חִטִּ֔יםחִטִּיםחטים וַיַּכֻּ֖הוּוַיַּכֻּהוּויכהו אֶלאֶלאל־־־הַחֹ֑מֶשׁהַחֹמֶשׁהחמש וְרֵכָ֛בוְרֵכָבורכב וּבַעֲנָ֥הוּבַעֲנָהובענה אָחִ֖יואָחִיואחיו נִמְלָֽטוּנִמְלָטוּנמלטו׃׃׃ 4:7 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו הַבַּ֗יִתהַבַּיִתהבית וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־שֹׁכֵ֤בשֹׁכֵבשכב עַלעַלעל־־־מִטָּתוֹ֙מִטָּתוֹמטתו בַּחֲדַ֣רבַּחֲדַרבחדר מִשְׁכָּב֔וֹמִשְׁכָּבוֹמשכבו וַיַּכֻּ֙הוּ֙וַיַּכֻּהוּויכהו וַיְמִתֻ֔הוּוַיְמִתֻהוּוימתהו וַיָּסִ֖ירוּוַיָּסִירוּויסירו אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וַיִּקְחוּ֙וַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁ֔וֹרֹאשׁוֹראשו וַיֵּֽלְכ֛וּוַיֵּלְכוּוילכו דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הָעֲרָבָ֖ההָעֲרָבָההערבה כָּלכָּלכל־־־הַלָּֽיְלָההַלָּיְלָההלילה׃׃׃ 4:8 וַ֠יָּבִאוּוַיָּבִאוּויבאו אֶתאֶתאת־־־רֹ֨אשׁרֹאשׁראש אִֽישׁאִישׁאיש־־־בֹּ֥שֶׁתבֹּשֶׁתבשת אֶלאֶלאל־־־דָּוִד֮דָּוִדדוד חֶבְרוֹן֒חֶבְרוֹןחברון וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש אִֽישׁאִישׁאיש־־־בֹּ֗שֶׁתבֹּשֶׁתבשת בֶּןבֶּןבן־־־שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֹֽיִבְךָ֔אֹיִבְךָאיבך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּקֵּ֖שׁבִּקֵּשׁבקש אֶתאֶתאת־־־נַפְשֶׁ֑ךָנַפְשֶׁךָנפשך וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן יְ֠הוָהיְהוָהיהוה לַֽאדֹנִ֨ילַאדֹנִילאדני הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך נְקָמוֹת֙נְקָמוֹתנקמות הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה מִשָּׁא֖וּלמִשָּׁאוּלמשאול וּמִזַּרְעֽוֹוּמִזַּרְעוֹומזרעו׃׃׃ ססס 4:9 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־רֵכָ֣ברֵכָברכב ׀׀׀ וְאֶתוְאֶתואת־־־בַּעֲנָ֣הבַּעֲנָהבענה אָחִ֗יואָחִיואחיו בְּנֵ֛יבְּנֵיבני רִמּ֥וֹןרִמּוֹןרמון הַבְּאֵֽרֹתִ֖יהַבְּאֵרֹתִיהבארתי וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֑םלָהֶםלהם חַיחַיחי־־־יְהוָ֕היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־פָּדָ֥הפָּדָהפדה אֶתאֶתאת־־־נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי מִכָּלמִכָּלמכל־־־צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ 4:10 כִּ֣יכִּיכי הַמַּגִּיד֩הַמַּגִּידהמגיד לִ֨ילִילי לֵאמֹ֜רלֵאמֹרלאמר הִנֵּההִנֵּההנה־־־מֵ֣תמֵתמת שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־הָיָ֤ההָיָההיה כִמְבַשֵּׂר֙כִמְבַשֵּׂרכמבשר בְּעֵינָ֔יובְּעֵינָיובעיניו וָאֹחֲזָ֣הוָאֹחֲזָהואחזה ב֔וֹבוֹבו וָאֶהְרְגֵ֖הוּוָאֶהְרְגֵהוּואהרגהו בְּצִֽקְלָ֑גבְּצִקְלָגבצקלג אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְתִתִּילְתִתִּילתתי־־־ל֖וֹלוֹלו בְּשֹׂרָֽהבְּשֹׂרָהבשרה׃׃׃ 4:11 אַ֞ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־אֲנָשִׁ֣יםאֲנָשִׁיםאנשים רְשָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים הָרְג֧וּהָרְגוּהרגו אֶתאֶתאת־־־אִישׁאִישׁאיש־־־צַדִּ֛יקצַדִּיקצדיק בְּבֵית֖וֹבְּבֵיתוֹבביתו עַלעַלעל־־־מִשְׁכָּב֑וֹמִשְׁכָּבוֹמשכבו וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא אֲבַקֵּ֤שׁאֲבַקֵּשׁאבקש אֶתאֶתאת־־־דָּמוֹ֙דָּמוֹדמו מִיֶּדְכֶ֔םמִיֶּדְכֶםמידכם וּבִעַרְתִּ֥יוּבִעַרְתִּיובערתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מִןמִןמן־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 4:12 וַיְצַו֩וַיְצַוויצו דָּוִ֨דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הַנְּעָרִ֜יםהַנְּעָרִיםהנערים וַיַּהַרְג֗וּםוַיַּהַרְגוּםויהרגום וַֽיְקַצְּצ֤וּוַיְקַצְּצוּויקצצו אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶם֙יְדֵיהֶםידיהם וְאֶתוְאֶתואת־־־רַגְלֵיהֶ֔םרַגְלֵיהֶםרגליהם וַיִּתְל֥וּוַיִּתְלוּויתלו עַלעַלעל־־־הַבְּרֵכָ֖ההַבְּרֵכָההברכה בְּחֶבְר֑וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון וְאֵ֨תוְאֵתואת רֹ֤אשׁרֹאשׁראש אִֽישׁאִישׁאיש־־־בֹּ֙שֶׁת֙בֹּשֶׁתבשת לָקָ֔חוּלָקָחוּלקחו וַיִּקְבְּר֥וּוַיִּקְבְּרוּויקברו בְקֶֽבֶרבְקֶבֶרבקבר־־־אַבְנֵ֖ראַבְנֵראבנר בְּחֶבְרֽוֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain