Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Song of Songs 6

6:1 אָ֚נָהאָנָהאנה הָלַ֣ךְהָלַךְהלך דּוֹדֵ֔ךְדּוֹדֵךְדודך הַיָּפָ֖ההַיָּפָההיפה בַּנָּשִׁ֑יםבַּנָּשִׁיםבנשים אָ֚נָהאָנָהאנה פָּנָ֣הפָּנָהפנה דוֹדֵ֔ךְדוֹדֵךְדודך וּנְבַקְשֶׁ֖נּוּוּנְבַקְשֶׁנּוּונבקשנו עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 6:2 דּוֹדִי֙דּוֹדִידודי יָרַ֣דיָרַדירד לְגַנּ֔וֹלְגַנּוֹלגנו לַעֲרוּג֖וֹתלַעֲרוּגוֹתלערוגות הַבֹּ֑שֶׂםהַבֹּשֶׂםהבשם לִרְעוֹת֙לִרְעוֹתלרעות בַּגַּנִּ֔יםבַּגַּנִּיםבגנים וְלִלְקֹ֖טוְלִלְקֹטוללקט שֽׁוֹשַׁנִּֽיםשׁוֹשַׁנִּיםשושנים׃׃׃ 6:3 אֲנִ֤יאֲנִיאני לְדוֹדִי֙לְדוֹדִילדודי וְדוֹדִ֣יוְדוֹדִיודודי לִ֔ילִילי הָרֹעֶ֖ההָרֹעֶההרעה בַּשׁוֹשַׁנִּֽיםבַּשׁוֹשַׁנִּיםבשושנים׃׃׃ ססס 6:4 יָפָ֨היָפָהיפה אַ֤תְּאַתְּאת רַעְיָתִי֙רַעְיָתִירעיתי כְּתִרְצָ֔הכְּתִרְצָהכתרצה נָאוָ֖הנָאוָהנאוה כִּירוּשָׁלִָ֑םכִּירוּשָׁלִָםכירושלם אֲיֻמָּ֖האֲיֻמָּהאימה כַּנִּדְגָּלֽוֹתכַּנִּדְגָּלוֹתכנדגלות׃׃׃ 6:5 הָסֵ֤בִּיהָסֵבִּיהסבי עֵינַ֙יִךְ֙עֵינַיִךְעיניך מִנֶּגְדִּ֔ימִנֶּגְדִּימנגדי שֶׁ֥הֵ֖םשֶׁהֵםשהם הִרְהִיבֻ֑נִיהִרְהִיבֻנִיהרהיבני שַׂעְרֵךְ֙שַׂעְרֵךְשערך כְּעֵ֣דֶרכְּעֵדֶרכעדר הָֽעִזִּ֔יםהָעִזִּיםהעזים שֶׁגָּלְשׁ֖וּשֶׁגָּלְשׁוּשגלשו מִןמִןמן־־־הַגִּלְעָֽדהַגִּלְעָדהגלעד׃׃׃ 6:6 שִׁנַּ֙יִךְ֙שִׁנַּיִךְשניך כְּעֵ֣דֶרכְּעֵדֶרכעדר הָֽרְחֵלִ֔יםהָרְחֵלִיםהרחלים שֶׁעָל֖וּשֶׁעָלוּשעלו מִןמִןמן־־־הָרַחְצָ֑ההָרַחְצָההרחצה שֶׁכֻּלָּם֙שֶׁכֻּלָּםשכלם מַתְאִימ֔וֹתמַתְאִימוֹתמתאימות וְשַׁכֻּלָ֖הוְשַׁכֻּלָהושכלה אֵ֥יןאֵיןאין בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 6:7 כְּפֶ֤לַחכְּפֶלַחכפלח הָרִמּוֹן֙הָרִמּוֹןהרמון רַקָּתֵ֔ךְרַקָּתֵךְרקתך מִבַּ֖עַדמִבַּעַדמבעד לְצַמָּתֵֽךְלְצַמָּתֵךְלצמתך׃׃׃ 6:8 שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה מְּלָכ֔וֹתמְּלָכוֹתמלכות וּשְׁמֹנִ֖יםוּשְׁמֹנִיםושמנים פִּֽילַגְשִׁ֑יםפִּילַגְשִׁיםפילגשים וַעֲלָמ֖וֹתוַעֲלָמוֹתועלמות אֵ֥יןאֵיןאין מִסְפָּֽרמִסְפָּרמספר׃׃׃ 6:9 אַחַ֥תאַחַתאחת הִיא֙הִיאהיא יוֹנָתִ֣ייוֹנָתִייונתי תַמָּתִ֔יתַמָּתִיתמתי אַחַ֥תאַחַתאחת הִיא֙הִיאהיא לְאִמָּ֔הּלְאִמָּהּלאמה בָּרָ֥הבָּרָהברה הִ֖יאהִיאהיא לְיֽוֹלַדְתָּ֑הּלְיוֹלַדְתָּהּליולדתה רָא֤וּהָרָאוּהָראוה בָנוֹת֙בָנוֹתבנות וַֽיְאַשְּׁר֔וּהָוַיְאַשְּׁרוּהָויאשרוה מְלָכ֥וֹתמְלָכוֹתמלכות וּפִֽילַגְשִׁ֖יםוּפִילַגְשִׁיםופילגשים וַֽיְהַלְלֽוּהָוַיְהַלְלוּהָויהללוה׃׃׃ ססס 6:10 מִימִימי־־־זֹ֥אתזֹאתזאת הַנִּשְׁקָפָ֖ההַנִּשְׁקָפָההנשקפה כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־שָׁ֑חַרשָׁחַרשחר יָפָ֣היָפָהיפה כַלְּבָנָ֗הכַלְּבָנָהכלבנה בָּרָה֙בָּרָהברה כַּֽחַמָּ֔הכַּחַמָּהכחמה אֲיֻמָּ֖האֲיֻמָּהאימה כַּנִּדְגָּלֽוֹתכַּנִּדְגָּלוֹתכנדגלות׃׃׃ ססס 6:11 אֶלאֶלאל־־־גִּנַּ֤תגִּנַּתגנת אֱגוֹז֙אֱגוֹזאגוז יָרַ֔דְתִּייָרַדְתִּיירדתי לִרְא֖וֹתלִרְאוֹתלראות בְּאִבֵּ֣יבְּאִבֵּיבאבי הַנָּ֑חַלהַנָּחַלהנחל לִרְאוֹת֙לִרְאוֹתלראות הֲפָֽרְחָ֣ההֲפָרְחָההפרחה הַגֶּ֔פֶןהַגֶּפֶןהגפן הֵנֵ֖צוּהֵנֵצוּהנצו הָרִמֹּנִֽיםהָרִמֹּנִיםהרמנים׃׃׃ 6:12 לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי נַפְשִׁ֣ינַפְשִׁינפשי שָׂמַ֔תְנִישָׂמַתְנִישמתני מַרְכְּב֖וֹתמַרְכְּבוֹתמרכבות עַמִּיעַמִּיעמי־־־נָדִֽיבנָדִיבנדיב׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain