Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 27

27:1 וַיְצַ֤ווַיְצַוויצו מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וְזִקְנֵ֣יוְזִקְנֵיוזקני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר שָׁמֹר֙שָׁמֹרשמר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמִּצְוָ֔ההַמִּצְוָההמצוה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֥המְצַוֶּהמצוה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 27:2 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה בַּיּוֹם֮בַּיּוֹםביום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תַּעַבְר֣וּתַּעַבְרוּתעברו אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּן֒הַיַּרְדֵּןהירדן אֶלאֶלאל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לָ֑ךְלָךְלך וַהֲקֵמֹתָ֤וַהֲקֵמֹתָוהקמת לְךָ֙לְךָלך אֲבָנִ֣יםאֲבָנִיםאבנים גְּדֹל֔וֹתגְּדֹלוֹתגדלות וְשַׂדְתָּ֥וְשַׂדְתָּושדת אֹתָ֖םאֹתָםאתם בַּשִּֽׂידבַּשִּׂידבשיד׃׃׃ 27:3 וְכָתַבְתָּ֣וְכָתַבְתָּוכתבת עֲלֵיהֶ֗ןעֲלֵיהֶןעליהן אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֛ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָ֥ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בְּעָבְרֶ֑ךָבְּעָבְרֶךָבעברך לְמַ֡עַןלְמַעַןלמען אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר תָּבֹ֨אתָּבֹאתבא אֶלאֶלאל־־־הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֣יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך ׀׀׀ נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לְךָ֗לְךָלך אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֤תזָבַתזבת חָלָב֙חָלָבחלב וּדְבַ֔שׁוּדְבַשׁודבש כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֛רדִּבֶּרדבר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־אֲבֹתֶ֖יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 27:4 וְהָיָה֮וְהָיָהוהיה בְּעָבְרְכֶ֣םבְּעָבְרְכֶםבעברכם אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּן֒הַיַּרְדֵּןהירדן תָּקִ֜ימוּתָּקִימוּתקימו אֶתאֶתאת־־־הָאֲבָנִ֣יםהָאֲבָנִיםהאבנים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי מְצַוֶּ֥המְצַוֶּהמצוה אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום בְּהַ֣רבְּהַרבהר עֵיבָ֑לעֵיבָלעיבל וְשַׂדְתָּ֥וְשַׂדְתָּושדת אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם בַּשִּֽׂידבַּשִּׂידבשיד׃׃׃ 27:5 וּבָנִ֤יתָוּבָנִיתָובנית שָּׁם֙שָּׁםשם מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח אֲבָנִ֔יםאֲבָנִיםאבנים לֹאלֹאלא־־־תָנִ֥יףתָנִיףתניף עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם בַּרְזֶֽלבַּרְזֶלברזל׃׃׃ 27:6 אֲבָנִ֤יםאֲבָנִיםאבנים שְׁלֵמוֹת֙שְׁלֵמוֹתשלמות תִּבְנֶ֔התִּבְנֶהתבנה אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֖חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְהַעֲלִ֤יתָוְהַעֲלִיתָוהעלית עָלָיו֙עָלָיועליו עוֹלֹ֔תעוֹלֹתעולת לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 27:7 וְזָבַחְתָּ֥וְזָבַחְתָּוזבחת שְׁלָמִ֖יםשְׁלָמִיםשלמים וְאָכַ֣לְתָּוְאָכַלְתָּואכלת שָּׁ֑םשָּׁםשם וְשָׂ֣מַחְתָּ֔וְשָׂמַחְתָּושמחת לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 27:8 וְכָתַבְתָּ֣וְכָתַבְתָּוכתבת עַלעַלעל־־־הָאֲבָנִ֗יםהָאֲבָנִיםהאבנים אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֛ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָ֥ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בַּאֵ֥רבַּאֵרבאר הֵיטֵֽבהֵיטֵבהיטב׃׃׃ ססס 27:9 וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וְהַכֹּהֲנִ֣יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים אֶ֥לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הַסְכֵּ֤תהַסְכֵּתהסכת ׀׀׀ וּשְׁמַע֙וּשְׁמַעושמע יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הַיּ֤וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּה֙הַזֶּההזה נִהְיֵ֣יתָֽנִהְיֵיתָנהיית לְעָ֔םלְעָםלעם לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 27:10 וְשָׁ֣מַעְתָּ֔וְשָׁמַעְתָּושמעת בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְעָשִׂ֤יתָוְעָשִׂיתָועשית אֶתאֶתאת־־־מִצְוֺתָו֙מִצְוֺתָומצותו וְאֶתוְאֶתואת־־־חֻקָּ֔יוחֻקָּיוחקיו אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מְצַוְּךָ֖מְצַוְּךָמצוך הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ ססס 27:11 וַיְצַ֤ווַיְצַוויצו מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 27:12 אֵ֠לֶּהאֵלֶּהאלה יַֽעַמְד֞וּיַעַמְדוּיעמדו לְבָרֵ֤ךְלְבָרֵךְלברך אֶתאֶתאת־־־הָעָם֙הָעָםהעם עַלעַלעל־־־הַ֣רהַרהר גְּרִזִ֔יםגְּרִזִיםגרזים בְּעָבְרְכֶ֖םבְּעָבְרְכֶםבעברכם אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן שִׁמְעוֹן֙שִׁמְעוֹןשמעון וְלֵוִ֣יוְלֵוִיולוי וִֽיהוּדָ֔הוִיהוּדָהויהודה וְיִשָּׂשכָ֖רוְיִשָּׂשכָרויששכר וְיוֹסֵ֥ףוְיוֹסֵףויוסף וּבִנְיָמִֽןוּבִנְיָמִןובנימן׃׃׃ 27:13 וְאֵ֛לֶּהוְאֵלֶּהואלה יַֽעַמְד֥וּיַעַמְדוּיעמדו עַלעַלעל־־־הַקְּלָלָ֖ההַקְּלָלָההקללה בְּהַ֣רבְּהַרבהר עֵיבָ֑לעֵיבָלעיבל רְאוּבֵן֙רְאוּבֵןראובן גָּ֣דגָּדגד וְאָשֵׁ֔רוְאָשֵׁרואשר וּזְבוּלֻ֖ןוּזְבוּלֻןוזבולן דָּ֥ןדָּןדן וְנַפְתָּלִֽיוְנַפְתָּלִיונפתלי׃׃׃ 27:14 וְעָנ֣וּוְעָנוּוענו הַלְוִיִּ֗םהַלְוִיִּםהלוים וְאָֽמְר֛וּוְאָמְרוּואמרו אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל ק֥וֹלקוֹלקול רָֽםרָםרם׃׃׃ ססס 27:15 אָר֣וּראָרוּרארור הָאִ֡ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יַעֲשֶׂה֩יַעֲשֶׂהיעשה פֶ֨סֶלפֶסֶלפסל וּמַסֵּכָ֜הוּמַסֵּכָהומסכה תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֗היְהוָהיהוה מַעֲשֵׂ֛המַעֲשֵׂהמעשה יְדֵ֥ייְדֵיידי חָרָ֖שׁחָרָשׁחרש וְשָׂ֣םוְשָׂםושם בַּסָּ֑תֶרבַּסָּתֶרבסתר וְעָנ֧וּוְעָנוּוענו כָלכָלכל־־־הָעָ֛םהָעָםהעם וְאָמְר֖וּוְאָמְרוּואמרו אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:16 אָר֕וּראָרוּרארור מַקְלֶ֥המַקְלֶהמקלה אָבִ֖יואָבִיואביו וְאִמּ֑וֹוְאִמּוֹואמו וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:17 אָר֕וּראָרוּרארור מַסִּ֖יגמַסִּיגמסיג גְּב֣וּלגְּבוּלגבול רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:18 אָר֕וּראָרוּרארור מַשְׁגֶּ֥המַשְׁגֶּהמשגה עִוֵּ֖רעִוֵּרעור בַּדָּ֑רֶךְבַּדָּרֶךְבדרך וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:19 אָר֗וּראָרוּרארור מַטֶּ֛המַטֶּהמטה מִשְׁפַּ֥טמִשְׁפַּטמשפט גֵּרגֵּרגר־־־יָת֖וֹםיָתוֹםיתום וְאַלְמָנָ֑הוְאַלְמָנָהואלמנה וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:20 אָר֗וּראָרוּרארור שֹׁכֵב֙שֹׁכֵבשכב עִםעִםעם־־־אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת אָבִ֔יואָבִיואביו כִּ֥יכִּיכי גִלָּ֖הגִלָּהגלה כְּנַ֣ףכְּנַףכנף אָבִ֑יואָבִיואביו וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:21 אָר֕וּראָרוּרארור שֹׁכֵ֖בשֹׁכֵבשכב עִםעִםעם־־־כָּלכָּלכל־־־בְּהֵמָ֑הבְּהֵמָהבהמה וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:22 אָר֗וּראָרוּרארור שֹׁכֵב֙שֹׁכֵבשכב עִםעִםעם־־־אֲחֹת֔וֹאֲחֹתוֹאחתו בַּתבַּתבת־־־אָבִ֖יואָבִיואביו א֣וֹאוֹאו בַתבַתבת־־־אִמּ֑וֹאִמּוֹאמו וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:23 אָר֕וּראָרוּרארור שֹׁכֵ֖בשֹׁכֵבשכב עִםעִםעם־־־חֹֽתַנְתּ֑וֹחֹתַנְתּוֹחתנתו וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:24 אָר֕וּראָרוּרארור מַכֵּ֥המַכֵּהמכה רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו בַּסָּ֑תֶרבַּסָּתֶרבסתר וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:25 אָרוּר֙אָרוּרארור לֹקֵ֣חַלֹקֵחַלקח שֹׁ֔חַדשֹׁחַדשחד לְהַכּ֥וֹתלְהַכּוֹתלהכות נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש דָּ֣םדָּםדם נָקִ֑ינָקִינקי וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ ססס 27:26 אָר֗וּראָרוּרארור אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָקִ֛יםיָקִיםיקים אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָֽההַתּוֹרָההתורה־־־הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain