Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ecclesiastes 10

10:1 זְב֣וּבֵיזְבוּבֵיזבובי מָ֔וֶתמָוֶתמות יַבְאִ֥ישׁיַבְאִישׁיבאיש יַבִּ֖יעַיַבִּיעַיביע שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן רוֹקֵ֑חַרוֹקֵחַרוקח יָקָ֛ריָקָריקר מֵחָכְמָ֥המֵחָכְמָהמחכמה מִכָּב֖וֹדמִכָּבוֹדמכבוד סִכְל֥וּתסִכְלוּתסכלות מְעָֽטמְעָטמעט׃׃׃ 10:2 לֵ֤בלֵבלב חָכָם֙חָכָםחכם לִֽימִינ֔וֹלִימִינוֹלימינו וְלֵ֥בוְלֵבולב כְּסִ֖ילכְּסִילכסיל לִשְׂמֹאלֽוֹלִשְׂמֹאלוֹלשמאלו׃׃׃ 10:3 וְגַםוְגַםוגם־־־בַּדֶּ֛רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך [כְּשֶׁהַסָּכָל כ][כְּשֶׁהַסָּכָל כ][כשהסכל כ] (כְּשֶׁסָּכָ֥ל ק)(כְּשֶׁסָּכָל ק)(כשסכל ק) הֹלֵ֖ךְהֹלֵךְהלך לִבּ֣וֹלִבּוֹלבו חָסֵ֑רחָסֵרחסר וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר לַכֹּ֖ללַכֹּללכל סָכָ֥לסָכָלסכל הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 10:4 אִםאִםאם־־־ר֤וּחַרוּחַרוח הַמּוֹשֵׁל֙הַמּוֹשֵׁלהמושל תַּעֲלֶ֣התַּעֲלֶהתעלה עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך מְקוֹמְךָ֖מְקוֹמְךָמקומך אַלאַלאל־־־תַּנַּ֑חתַּנַּחתנח כִּ֣יכִּיכי מַרְפֵּ֔אמַרְפֵּאמרפא יַנִּ֖יחַיַנִּיחַיניח חֲטָאִ֥יםחֲטָאִיםחטאים גְּדוֹלִֽיםגְּדוֹלִיםגדולים׃׃׃ 10:5 יֵ֣שׁיֵשׁיש רָעָ֔הרָעָהרעה רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש כִּשְׁגָגָ֕הכִּשְׁגָגָהכשגגה שֶׁיֹּצָ֖אשֶׁיֹּצָאשיצא מִלִּפְנֵ֥ימִלִּפְנֵימלפני הַשַּׁלִּֽיטהַשַּׁלִּיטהשליט׃׃׃ 10:6 נִתַּ֣ןנִתַּןנתן הַסֶּ֔כֶלהַסֶּכֶלהסכל בַּמְּרוֹמִ֖יםבַּמְּרוֹמִיםבמרומים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וַעֲשִׁירִ֖יםוַעֲשִׁירִיםועשירים בַּשֵּׁ֥פֶלבַּשֵּׁפֶלבשפל יֵשֵֽׁבוּיֵשֵׁבוּישבו׃׃׃ 10:7 רָאִ֥יתִירָאִיתִיראיתי עֲבָדִ֖יםעֲבָדִיםעבדים עַלעַלעל־־־סוּסִ֑יםסוּסִיםסוסים וְשָׂרִ֛יםוְשָׂרִיםושרים הֹלְכִ֥יםהֹלְכִיםהלכים כַּעֲבָדִ֖יםכַּעֲבָדִיםכעבדים עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 10:8 חֹפֵ֥רחֹפֵרחפר גּוּמָּ֖ץגּוּמָּץגומץ בּ֣וֹבּוֹבו יִפּ֑וֹליִפּוֹליפול וּפֹרֵ֥ץוּפֹרֵץופרץ גָּדֵ֖רגָּדֵרגדר יִשְּׁכֶ֥נּוּיִשְּׁכֶנּוּישכנו נָחָֽשׁנָחָשׁנחש׃׃׃ 10:9 מַסִּ֣יעַמַסִּיעַמסיע אֲבָנִ֔יםאֲבָנִיםאבנים יֵעָצֵ֖ביֵעָצֵביעצב בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם בּוֹקֵ֥עַבּוֹקֵעַבוקע עֵצִ֖יםעֵצִיםעצים יִסָּ֥כֶןיִסָּכֶןיסכן בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 10:10 אִםאִםאם־־־קֵהָ֣הקֵהָהקהה הַבַּרְזֶ֗להַבַּרְזֶלהברזל וְהוּא֙וְהוּאוהוא לֹאלֹאלא־־־פָנִ֣יםפָנִיםפנים קִלְקַ֔לקִלְקַלקלקל וַחֲיָלִ֖יםוַחֲיָלִיםוחילים יְגַבֵּ֑ריְגַבֵּריגבר וְיִתְר֥וֹןוְיִתְרוֹןויתרון [הכשיר כ][הכשיר כ][הכשיר כ] (הַכְשֵׁ֖ר ק)(הַכְשֵׁר ק)(הכשר ק) חָכְמָֽהחָכְמָהחכמה׃׃׃ 10:11 אִםאִםאם־־־יִשֹּׁ֥ךְיִשֹּׁךְישך הַנָּחָ֖שׁהַנָּחָשׁהנחש בְּלוֹאבְּלוֹאבלוא־־־לָ֑חַשׁלָחַשׁלחש וְאֵ֣יןוְאֵיןואין יִתְר֔וֹןיִתְרוֹןיתרון לְבַ֖עַללְבַעַללבעל הַלָּשֽׁוֹןהַלָּשׁוֹןהלשון׃׃׃ 10:12 דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי פִיפִיפי־־־חָכָ֖םחָכָםחכם חֵ֑ןחֵןחן וְשִׂפְת֥וֹתוְשִׂפְתוֹתושפתות כְּסִ֖ילכְּסִילכסיל תְּבַלְּעֶֽנּוּתְּבַלְּעֶנּוּתבלענו׃׃׃ 10:13 תְּחִלַּ֥תתְּחִלַּתתחלת דִּבְרֵידִּבְרֵידברי־־־פִ֖יהוּפִיהוּפיהו סִכְל֑וּתסִכְלוּתסכלות וְאַחֲרִ֣יתוְאַחֲרִיתואחרית פִּ֔יהוּפִּיהוּפיהו הוֹלֵל֖וּתהוֹלֵלוּתהוללות רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 10:14 וְהַסָּכָ֖לוְהַסָּכָלוהסכל יַרְבֶּ֣היַרְבֶּהירבה דְבָרִ֑יםדְבָרִיםדברים לֹאלֹאלא־־־יֵדַ֤עיֵדַעידע הָאָדָם֙הָאָדָםהאדם מַהמַהמה־־־שֶׁיִּֽהְיֶ֔השֶׁיִּהְיֶהשיהיה וַאֲשֶׁ֤רוַאֲשֶׁרואשר יִֽהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה מֵֽאַחֲרָ֔יומֵאַחֲרָיומאחריו מִ֖ימִימי יַגִּ֥ידיַגִּידיגיד לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 10:15 עֲמַ֥לעֲמַלעמל הַכְּסִילִ֖יםהַכְּסִילִיםהכסילים תְּיַגְּעֶ֑נּוּתְּיַגְּעֶנּוּתיגענו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָדַ֖עיָדַעידע לָלֶ֥כֶתלָלֶכֶתללכת אֶלאֶלאל־־־עִֽירעִירעיר׃׃׃ 10:16 אִֽיאִיאי־־־לָ֣ךְלָךְלך אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ שֶׁמַּלְכֵּ֖ךְשֶׁמַּלְכֵּךְשמלכך נָ֑עַרנָעַרנער וְשָׂרַ֖יִךְוְשָׂרַיִךְושריך בַּבֹּ֥קֶרבַּבֹּקֶרבבקר יֹאכֵֽלוּיֹאכֵלוּיאכלו׃׃׃ 10:17 אַשְׁרֵ֣יךְאַשְׁרֵיךְאשריך אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ שֶׁמַּלְכֵּ֖ךְשֶׁמַּלְכֵּךְשמלכך בֶּןבֶּןבן־־־חוֹרִ֑יםחוֹרִיםחורים וְשָׂרַ֙יִךְ֙וְשָׂרַיִךְושריך בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת יֹאכֵ֔לוּיֹאכֵלוּיאכלו בִּגְבוּרָ֖הבִּגְבוּרָהבגבורה וְלֹ֥אוְלֹאולא בַשְּׁתִֽיבַשְּׁתִיבשתי׃׃׃ 10:18 בַּעֲצַלְתַּ֖יִםבַּעֲצַלְתַּיִםבעצלתים יִמַּ֣ךְיִמַּךְימך הַמְּקָרֶ֑ההַמְּקָרֶההמקרה וּבְשִׁפְל֥וּתוּבְשִׁפְלוּתובשפלות יָדַ֖יִםיָדַיִםידים יִדְלֹ֥ףיִדְלֹףידלף הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 10:19 לִשְׂחוֹק֙לִשְׂחוֹקלשחוק עֹשִׂ֣יםעֹשִׂיםעשים לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וְיַ֖יִןוְיַיִןויין יְשַׂמַּ֣חיְשַׂמַּחישמח חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וְהַכֶּ֖סֶףוְהַכֶּסֶףוהכסף יַעֲנֶ֥היַעֲנֶהיענה אֶתאֶתאת־־־הַכֹּֽלהַכֹּלהכל׃׃׃ 10:20 גַּ֣םגַּםגם בְּמַדָּֽעֲךָ֗בְּמַדָּעֲךָבמדעך מֶ֚לֶךְמֶלֶךְמלך אַלאַלאל־־־תְּקַלֵּ֔לתְּקַלֵּלתקלל וּבְחַדְרֵי֙וּבְחַדְרֵיובחדרי מִשְׁכָּ֣בְךָ֔מִשְׁכָּבְךָמשכבך אַלאַלאל־־־תְּקַלֵּ֖לתְּקַלֵּלתקלל עָשִׁ֑ירעָשִׁירעשיר כִּ֣יכִּיכי ע֤וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים יוֹלִ֣יךְיוֹלִיךְיוליך אֶתאֶתאת־־־הַקּ֔וֹלהַקּוֹלהקול וּבַ֥עַלוּבַעַלובעל [הַכְּנָפַיִם כ][הַכְּנָפַיִם כ][הכנפים כ] (כְּנָפַ֖יִם ק)(כְּנָפַיִם ק)(כנפים ק) יַגֵּ֥ידיַגֵּידיגיד דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain