Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 20

20:1 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ ססס 20:2 אָֽנֹכִ֖י֙אָנֹכִיאנכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הוֹצֵאתִ֛יךָהוֹצֵאתִיךָהוצאתיך מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים מִבֵּ֣֥יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִֽ֑יםעֲבָדִיםעבדים׃׃׃ 20:3 לֹֽ֣אלֹאלא יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה־־־לְךָ֛֩לְךָלך אֱלֹהִ֥֨יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֖֜יםאֲחֵרִיםאחרים עַלעַלעל־־־פָּנָֽ֗יַפָּנָיַפני 20:4 לֹֽ֣אלֹאלא תַֽעֲשֶׂ֨התַעֲשֶׂהתעשה־־־לְךָ֥֣לְךָלך פֶ֣֙סֶל֙פֶסֶלפסל ׀׀׀ וְכָלוְכָלוכל־־־תְּמוּנָ֡֔התְּמוּנָהתמונה אֲשֶׁ֤֣ראֲשֶׁראשר בַּשָּׁמַ֣֙יִם֙בַּשָּׁמַיִםבשמים ׀׀׀ מִמַּ֡֔עַלמִמַּעַלממעל וַֽאֲשֶׁ֥ר֩וַאֲשֶׁרואשר בָּאָ֖֨רֶץבָּאָרֶץבארץ מִתַָּ֑֜חַתמִתַָּחַתמתחת וַאֲשֶׁ֥֣רוַאֲשֶׁרואשר בַּמַּ֖֣יִםבַּמַּיִםבמים ׀׀׀ מִתַּ֥֣חַתמִתַּחַתמתחת לָאָֽ֗רֶץלָאָרֶץלארץ 20:5 לֹֽאלֹאלא־־־תִשְׁתַּחְוֶ֥֣התִשְׁתַּחְוֶהתשתחוה לָהֶ֖ם֮לָהֶםלהם וְלֹ֣אוְלֹאולא תָעָבְדֵ֑ם֒תָעָבְדֵםתעבדם כִּ֣יכִּיכי אָֽנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך אֵ֣לאֵלאל קַנָּ֔אקַנָּאקנא פֹּ֠קֵדפֹּקֵדפקד עֲוֺ֨ןעֲוֺןעון אָבֹ֧תאָבֹתאבת עַלעַלעל־־־בָּנִ֛יםבָּנִיםבנים עַלעַלעל־־־שִׁלֵּשִׁ֥יםשִׁלֵּשִׁיםשלשים וְעַלוְעַלועל־־־רִבֵּעִ֖יםרִבֵּעִיםרבעים לְשֹׂנְאָֽ֑ילְשֹׂנְאָילשנאי׃׃׃ 20:6 וְעֹ֥֤שֶׂהוְעֹשֶׂהועשה חֶ֖֙סֶד֙חֶסֶדחסד לַאֲלָפִ֑֔יםלַאֲלָפִיםלאלפים לְאֹהֲבַ֖ילְאֹהֲבַילאהבי וּלְשֹׁמְרֵ֥יוּלְשֹׁמְרֵיולשמרי מִצְוֺתָֽימִצְוֺתָימצותי׃׃׃ ססס 20:7 לֹ֥אלֹאלא תִשָּׂ֛אתִשָּׂאתשא אֶתאֶתאת־־־שֵֽׁםשֵׁםשם־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לַשָּׁ֑וְאלַשָּׁוְאלשוא כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יְנַקֶּה֙יְנַקֶּהינקה יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִשָּׂ֥איִשָּׂאישא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו לַשָּֽׁוְאלַשָּׁוְאלשוא׃׃׃ פפפ
20:8 זָכ֛וֹר֩זָכוֹרזכור אֶתאֶתאת־־־י֥֨וֹםיוֹםיום הַשַּׁבָּ֖֜תהַשַּׁבָּתהשבת לְקַדְּשֽׁ֗וֹלְקַדְּשׁוֹלקדשו 20:9 שֵׁ֤֣שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִ֣ים֙יָמִיםימים תַּֽעֲבֹ֔ד֮תַּעֲבֹדתעבד וְעָשִׂ֖֣יתָוְעָשִׂיתָועשית כָּלכָּלכל־־־מְלַאכְתֶּֽךָ֒מְלַאכְתֶּךָמלאכתך 20:10 וְי֙וֹם֙וְיוֹםויום הַשְּׁבִיעִ֔֜יהַשְּׁבִיעִיהשביעי שַׁבָּ֖֣תשַׁבָּתשבת ׀׀׀ לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לֹֽ֣אלֹאלא־־־תַעֲשֶׂ֣֨התַעֲשֶׂהתעשה כָלכָלכל־־־מְלָאכָ֡֜המְלָאכָהמלאכה אַתָּ֣האַתָּהאתה ׀׀׀ וּבִנְךָֽ֣וּבִנְךָובנך־־־וּ֠בִתֶּ֗ךָוּבִתֶּךָובתך עַבְדְּךָ֤֨עַבְדְּךָעבדך וַאֲמָֽתְךָ֜֙וַאֲמָתְךָואמתך וּבְהֶמְתֶּ֔֗ךָוּבְהֶמְתֶּךָובהמתך וְגֵרְךָ֖֙וְגֵרְךָוגרך אֲשֶׁ֥֣ראֲשֶׁראשר בִּשְׁעָרֶֽ֔יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך 20:11 כִּ֣יכִּיכי שֵֽׁשֶׁתשֵׁשֶׁתששת־־־יָמִים֩יָמִיםימים עָשָׂ֨העָשָׂהעשה יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־הַיָּם֙הַיָּםהים וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֔םבָּםבם וַיָּ֖נַחוַיָּנַחוינח בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֑יהַשְּׁבִיעִיהשביעי עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן בֵּרַ֧ךְבֵּרַךְברך יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־י֥וֹםיוֹםיום הַשַּׁבָּ֖תהַשַּׁבָּתהשבת וַֽיְקַדְּשֵֽׁהוּוַיְקַדְּשֵׁהוּויקדשהו׃׃׃ ססס 20:12 כַּבֵּ֥דכַּבֵּדכבד אֶתאֶתאת־־־אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך וְאֶתוְאֶתואת־־־אִמֶּ֑ךָאִמֶּךָאמך לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען יַאֲרִכ֣וּןיַאֲרִכוּןיארכון יָמֶ֔יךָיָמֶיךָימיך עַ֚לעַלעל הָאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 20:13 לֹ֥֖אלֹאלא תִּֿרְצָֽ֖חתִּרְצָחתרצח׃׃׃ ססס 20:14 לֹ֣֖אלֹאלא תִּֿנְאָֽ֑ףתִּנְאָףתנאף׃׃׃ ססס 20:15 לֹ֣֖אלֹאלא תִּֿגְנֹֽ֔בתִּגְנֹבתגנב׃׃׃ ססס 20:16 לֹֽאלֹאלא־־־תַעֲנֶ֥התַעֲנֶהתענה בְרֵעֲךָ֖בְרֵעֲךָברעך עֵ֥דעֵדעד שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ ססס 20:17 לֹ֥אלֹאלא תַחְמֹ֖דתַחְמֹדתחמד בֵּ֣יתבֵּיתבית רֵעֶ֑ךָרֵעֶךָרעך לֹֽאלֹאלא־־־תַחְמֹ֞דתַחְמֹדתחמד אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת רֵעֶ֗ךָרֵעֶךָרעך וְעַבְדּ֤וֹוְעַבְדּוֹועבדו וַאֲמָתוֹ֙וַאֲמָתוֹואמתו וְשׁוֹר֣וֹוְשׁוֹרוֹושורו וַחֲמֹר֔וֹוַחֲמֹרוֹוחמרו וְכֹ֖לוְכֹלוכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְרֵעֶֽךָלְרֵעֶךָלרעך׃׃׃ פפפ
20:18 וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָם֩הָעָםהעם רֹאִ֨יםרֹאִיםראים אֶתאֶתאת־־־הַקּוֹלֹ֜תהַקּוֹלֹתהקולת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַלַּפִּידִ֗םהַלַּפִּידִםהלפידם וְאֵת֙וְאֵתואת ק֣וֹלקוֹלקול הַשֹּׁפָ֔רהַשֹּׁפָרהשפר וְאֶתוְאֶתואת־־־הָהָ֖רהָהָרההר עָשֵׁ֑ןעָשֵׁןעשן וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא הָעָם֙הָעָםהעם וַיָּנֻ֔עוּוַיָּנֻעוּוינעו וַיַּֽעַמְד֖וּוַיַּעַמְדוּויעמדו מֵֽרָחֹֽקמֵרָחֹקמרחק׃׃׃ 20:19 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה דַּבֵּרדַּבֵּרדבר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה עִמָּ֖נוּעִמָּנוּעמנו וְנִשְׁמָ֑עָהוְנִשְׁמָעָהונשמעה וְאַלוְאַלואל־־־יְדַבֵּ֥ריְדַבֵּרידבר עִמָּ֛נוּעִמָּנוּעמנו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים פֶּןפֶּןפן־־־נָמֽוּתנָמוּתנמות׃׃׃ 20:20 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָעָם֮הָעָםהעם אַלאַלאל־־־תִּירָאוּ֒תִּירָאוּתיראו כִּ֗יכִּיכי לְבַֽעֲבוּר֙לְבַעֲבוּרלבעבור נַסּ֣וֹתנַסּוֹתנסות אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם בָּ֖אבָּאבא הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּבַעֲב֗וּרוּבַעֲבוּרובעבור תִּהְיֶ֧התִּהְיֶהתהיה יִרְאָת֛וֹיִרְאָתוֹיראתו עַלעַלעל־־־פְּנֵיכֶ֖םפְּנֵיכֶםפניכם לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי תֶחֱטָֽאוּתֶחֱטָאוּתחטאו׃׃׃ 20:21 וַיַּעֲמֹ֥דוַיַּעֲמֹדויעמד הָעָ֖םהָעָםהעם מֵרָחֹ֑קמֵרָחֹקמרחק וּמֹשֶׁה֙וּמֹשֶׁהומשה נִגַּ֣שׁנִגַּשׁנגש אֶלאֶלאל־־־הָֽעֲרָפֶ֔להָעֲרָפֶלהערפל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁ֖םשָׁםשם הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ פפפ
20:22 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כֹּ֥הכֹּהכה תֹאמַ֖רתֹאמַרתאמר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם רְאִיתֶ֔םרְאִיתֶםראיתם כִּ֚יכִּיכי מִןמִןמן־־־הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי עִמָּכֶֽםעִמָּכֶםעמכם׃׃׃ 20:23 לֹ֥אלֹאלא תַעֲשׂ֖וּןתַעֲשׂוּןתעשון אִתִּ֑יאִתִּיאתי אֱלֹ֤הֵיאֱלֹהֵיאלהי כֶ֙סֶף֙כֶסֶףכסף וֵאלֹהֵ֣יוֵאלֹהֵיואלהי זָהָ֔בזָהָבזהב לֹ֥אלֹאלא תַעֲשׂ֖וּתַעֲשׂוּתעשו לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 20:24 מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח אֲדָמָה֮אֲדָמָהאדמה תַּעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לִּי֒לִּילי וְזָבַחְתָּ֣וְזָבַחְתָּוזבחת עָלָ֗יועָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־עֹלֹתֶ֙יךָ֙עֹלֹתֶיךָעלתיך וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁלָמֶ֔יךָשְׁלָמֶיךָשלמיך אֶתאֶתאת־־־צֹֽאנְךָ֖צֹאנְךָצאנך וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּקָרֶ֑ךָבְּקָרֶךָבקרך בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַמָּקוֹם֙הַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַזְכִּ֣יראַזְכִּיראזכיר אֶתאֶתאת־־־שְׁמִ֔ישְׁמִישמי אָב֥וֹאאָבוֹאאבוא אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך וּבֵרַכְתִּֽיךָוּבֵרַכְתִּיךָוברכתיך׃׃׃ 20:25 וְאִםוְאִםואם־־־מִזְבַּ֤חמִזְבַּחמזבח אֲבָנִים֙אֲבָנִיםאבנים תַּֽעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לִּ֔ילִּילי לֹֽאלֹאלא־־־תִבְנֶ֥התִבְנֶהתבנה אֶתְהֶ֖ןאֶתְהֶןאתהן גָּזִ֑יתגָּזִיתגזית כִּ֧יכִּיכי חַרְבְּךָ֛חַרְבְּךָחרבך הֵנַ֥פְתָּהֵנַפְתָּהנפת עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה וַתְּחַֽלְלֶֽהָוַתְּחַלְלֶהָותחללה׃׃׃ 20:26 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תַעֲלֶ֥התַעֲלֶהתעלה בְמַעֲלֹ֖תבְמַעֲלֹתבמעלת עַֽלעַלעל־־־מִזְבְּחִ֑ימִזְבְּחִימזבחי אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תִגָּלֶ֥התִגָּלֶהתגלה עֶרְוָתְךָ֖עֶרְוָתְךָערותך עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain