Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 1

1:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בִּשְׁלֹשִׁ֣יםבִּשְׁלֹשִׁיםבשלשים שָׁנָ֗השָׁנָהשנה בָּֽרְבִיעִי֙בָּרְבִיעִיברביעי בַּחֲמִשָּׁ֣הבַּחֲמִשָּׁהבחמשה לַחֹ֔דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני בְתֽוֹךְבְתוֹךְבתוך־־־הַגּוֹלָ֖ההַגּוֹלָההגולה עַלעַלעל־־־נְהַרנְהַרנהר־־־כְּבָ֑רכְּבָרכבר נִפְתְּחוּ֙נִפְתְּחוּנפתחו הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וָאֶרְאֶ֖הוָאֶרְאֶהואראה מַרְא֥וֹתמַרְאוֹתמראות אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 1:2 בַּחֲמִשָּׁ֖הבַּחֲמִשָּׁהבחמשה לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הִ֚יאהִיאהיא הַשָּׁנָ֣ההַשָּׁנָההשנה הַחֲמִישִׁ֔יתהַחֲמִישִׁיתהחמישית לְגָל֖וּתלְגָלוּתלגלות הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יוֹיָכִֽיןיוֹיָכִיןיויכין׃׃׃ 1:3 הָיֹ֣ההָיֹההיה הָיָ֣ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְ֠הוָהיְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְחֶזְקֵ֨אליְחֶזְקֵאליחזקאל בֶּןבֶּןבן־־־בּוּזִ֧יבּוּזִיבוזי הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ כַּשְׂדִּ֖יםכַּשְׂדִּיםכשדים עַלעַלעל־־־נְהַרנְהַרנהר־־־כְּבָ֑רכְּבָרכבר וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי עָלָ֛יועָלָיועליו שָׁ֖םשָׁםשם יַדיַדיד־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:4 וָאֵ֡רֶאוָאֵרֶאוארא וְהִנֵּה֩וְהִנֵּהוהנה ר֨וּחַרוּחַרוח סְעָרָ֜הסְעָרָהסערה בָּאָ֣הבָּאָהבאה מִןמִןמן־־־הַצָּפ֗וֹןהַצָּפוֹןהצפון עָנָ֤ןעָנָןענן גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול וְאֵ֣שׁוְאֵשׁואש מִתְלַקַּ֔חַתמִתְלַקַּחַתמתלקחת וְנֹ֥גַֽהּוְנֹגַהּונגה ל֖וֹלוֹלו סָבִ֑יבסָבִיבסביב וּמִ֨תּוֹכָ֔הּוּמִתּוֹכָהּומתוכה כְּעֵ֥יןכְּעֵיןכעין הַחַשְׁמַ֖להַחַשְׁמַלהחשמל מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֵֽשׁהָאֵשׁהאש׃׃׃ 1:5 וּמִ֨תּוֹכָ֔הּוּמִתּוֹכָהּומתוכה דְּמ֖וּתדְּמוּתדמות אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע חַיּ֑וֹתחַיּוֹתחיות וְזֶה֙וְזֶהוזה מַרְאֵֽיהֶ֔ןמַרְאֵיהֶןמראיהן דְּמ֥וּתדְּמוּתדמות אָדָ֖םאָדָםאדם לָהֵֽנָּהלָהֵנָּהלהנה׃׃׃ 1:6 וְאַרְבָּעָ֥הוְאַרְבָּעָהוארבעה פָנִ֖יםפָנִיםפנים לְאֶחָ֑תלְאֶחָתלאחת וְאַרְבַּ֥עוְאַרְבַּעוארבע כְּנָפַ֖יִםכְּנָפַיִםכנפים לְאַחַ֥תלְאַחַתלאחת לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 1:7 וְרַגְלֵיהֶ֖םוְרַגְלֵיהֶםורגליהם רֶ֣גֶלרֶגֶלרגל יְשָׁרָ֑היְשָׁרָהישרה וְכַ֣ףוְכַףוכף רַגְלֵיהֶ֗םרַגְלֵיהֶםרגליהם כְּכַף֙כְּכַףככף רֶ֣גֶלרֶגֶלרגל עֵ֔גֶלעֵגֶלעגל וְנֹ֣צְצִ֔יםוְנֹצְצִיםונצצים כְּעֵ֖יןכְּעֵיןכעין נְחֹ֥שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת קָלָֽלקָלָלקלל׃׃׃ 1:8 [וְיָדֹו כ][וְיָדֹו כ][וידו כ] (וִידֵ֣י ק)(וִידֵי ק)(וידי ק) אָדָ֗םאָדָםאדם מִתַּ֙חַת֙מִתַּחַתמתחת כַּנְפֵיהֶ֔םכַּנְפֵיהֶםכנפיהם עַ֖לעַלעל אַרְבַּ֣עַתאַרְבַּעַתארבעת רִבְעֵיהֶ֑םרִבְעֵיהֶםרבעיהם וּפְנֵיהֶ֥םוּפְנֵיהֶםופניהם וְכַנְפֵיהֶ֖םוְכַנְפֵיהֶםוכנפיהם לְאַרְבַּעְתָּֽםלְאַרְבַּעְתָּםלארבעתם׃׃׃ 1:9 חֹֽבְרֹ֛תחֹבְרֹתחברת אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה אֶלאֶלאל־־־אֲחוֹתָ֖הּאֲחוֹתָהּאחותה כַּנְפֵיהֶ֑םכַּנְפֵיהֶםכנפיהם לֹאלֹאלא־־־יִסַּ֣בּוּיִסַּבּוּיסבו בְלֶכְתָּ֔ןבְלֶכְתָּןבלכתן אִ֛ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־עֵ֥בֶרעֵבֶרעבר פָּנָ֖יופָּנָיופניו יֵלֵֽכוּיֵלֵכוּילכו׃׃׃ 1:10 וּדְמ֣וּתוּדְמוּתודמות פְּנֵיהֶם֮פְּנֵיהֶםפניהם פְּנֵ֣יפְּנֵיפני אָדָם֒אָדָםאדם וּפְנֵ֨יוּפְנֵיופני אַרְיֵ֤האַרְיֵהאריה אֶלאֶלאל־־־הַיָּמִין֙הַיָּמִיןהימין לְאַרְבַּעְתָּ֔םלְאַרְבַּעְתָּםלארבעתם וּפְנֵיוּפְנֵיופני־־־שׁ֥וֹרשׁוֹרשור מֵֽהַשְּׂמֹ֖אולמֵהַשְּׂמֹאולמהשמאול לְאַרְבַּעְתָּ֑ןלְאַרְבַּעְתָּןלארבעתן וּפְנֵיוּפְנֵיופני־־־נֶ֖שֶׁרנֶשֶׁרנשר לְאַרְבַּעְתָּֽןלְאַרְבַּעְתָּןלארבעתן׃׃׃ 1:11 וּפְנֵיהֶ֕םוּפְנֵיהֶםופניהם וְכַנְפֵיהֶ֥םוְכַנְפֵיהֶםוכנפיהם פְּרֻד֖וֹתפְּרֻדוֹתפרדות מִלְמָ֑עְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה לְאִ֗ישׁלְאִישׁלאיש שְׁ֚תַּיִםשְׁתַּיִםשתים חֹבְר֣וֹתחֹבְרוֹתחברות אִ֔ישׁאִישׁאיש וּשְׁתַּ֣יִםוּשְׁתַּיִםושתים מְכַסּ֔וֹתמְכַסּוֹתמכסות אֵ֖תאֵתאת גְּוִיֹתֵיהֶֽנָהגְּוִיֹתֵיהֶנָהגויתיהנה׃׃׃ 1:12 וְאִ֛ישׁוְאִישׁואיש אֶלאֶלאל־־־עֵ֥בֶרעֵבֶרעבר פָּנָ֖יופָּנָיופניו יֵלֵ֑כוּיֵלֵכוּילכו אֶ֣לאֶלאל אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־שָׁ֨מָּהשָׁמָּהשמה הָר֤וּחַהָרוּחַהרוח לָלֶ֙כֶת֙לָלֶכֶתללכת יֵלֵ֔כוּיֵלֵכוּילכו לֹ֥אלֹאלא יִסַּ֖בּוּיִסַּבּוּיסבו בְּלֶכְתָּֽןבְּלֶכְתָּןבלכתן׃׃׃ 1:13 וּדְמ֨וּתוּדְמוּתודמות הַחַיּ֜וֹתהַחַיּוֹתהחיות מַרְאֵיהֶ֣םמַרְאֵיהֶםמראיהם כְּגַחֲלֵיכְּגַחֲלֵיכגחלי־־־אֵ֗שׁאֵשׁאש בֹּֽעֲרוֹת֙בֹּעֲרוֹתבערות כְּמַרְאֵ֣הכְּמַרְאֵהכמראה הַלַּפִּדִ֔יםהַלַּפִּדִיםהלפדים הִ֕יאהִיאהיא מִתְהַלֶּ֖כֶתמִתְהַלֶּכֶתמתהלכת בֵּ֣יןבֵּיןבין הַחַיּ֑וֹתהַחַיּוֹתהחיות וְנֹ֣גַהּוְנֹגַהּונגה לָאֵ֔שׁלָאֵשׁלאש וּמִןוּמִןומן־־־הָאֵ֖שׁהָאֵשׁהאש יוֹצֵ֥איוֹצֵאיוצא בָרָֽקבָרָקברק׃׃׃ 1:14 וְהַחַיּ֖וֹתוְהַחַיּוֹתוהחיות רָצ֣וֹארָצוֹארצוא וָשׁ֑וֹבוָשׁוֹבושוב כְּמַרְאֵ֖הכְּמַרְאֵהכמראה הַבָּזָֽקהַבָּזָקהבזק׃׃׃ 1:15 וָאֵ֖רֶאוָאֵרֶאוארא הַחַיּ֑וֹתהַחַיּוֹתהחיות וְהִנֵּה֩וְהִנֵּהוהנה אוֹפַ֨ןאוֹפַןאופן אֶחָ֥דאֶחָדאחד בָּאָ֛רֶץבָּאָרֶץבארץ אֵ֥צֶלאֵצֶלאצל הַחַיּ֖וֹתהַחַיּוֹתהחיות לְאַרְבַּ֥עַתלְאַרְבַּעַתלארבעת פָּנָֽיופָּנָיופניו׃׃׃ 1:16 מַרְאֵ֨המַרְאֵהמראה הָאוֹפַנִּ֤יםהָאוֹפַנִּיםהאופנים וּמַעֲשֵׂיהֶם֙וּמַעֲשֵׂיהֶםומעשיהם כְּעֵ֣יןכְּעֵיןכעין תַּרְשִׁ֔ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש וּדְמ֥וּתוּדְמוּתודמות אֶחָ֖דאֶחָדאחד לְאַרְבַּעְתָּ֑ןלְאַרְבַּעְתָּןלארבעתן וּמַרְאֵיהֶם֙וּמַרְאֵיהֶםומראיהם וּמַ֣עֲשֵׂיהֶ֔םוּמַעֲשֵׂיהֶםומעשיהם כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה הָאוֹפַ֖ןהָאוֹפַןהאופן בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָאוֹפָֽןהָאוֹפָןהאופן׃׃׃ 1:17 עַלעַלעל־־־אַרְבַּ֥עַתאַרְבַּעַתארבעת רִבְעֵיהֶ֖ןרִבְעֵיהֶןרבעיהן בְּלֶכְתָּ֣םבְּלֶכְתָּםבלכתם יֵלֵ֑כוּיֵלֵכוּילכו לֹ֥אלֹאלא יִסַּ֖בּוּיִסַּבּוּיסבו בְּלֶכְתָּֽןבְּלֶכְתָּןבלכתן׃׃׃ 1:18 וְגַ֨בֵּיהֶ֔ןוְגַבֵּיהֶןוגביהן וְגֹ֥בַהּוְגֹבַהּוגבה לָהֶ֖םלָהֶםלהם וְיִרְאָ֣הוְיִרְאָהויראה לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְגַבֹּתָ֗םוְגַבֹּתָםוגבתם מְלֵאֹ֥תמְלֵאֹתמלאת עֵינַ֛יִםעֵינַיִםעינים סָבִ֖יבסָבִיבסביב לְאַרְבַּעְתָּֽןלְאַרְבַּעְתָּןלארבעתן׃׃׃ 1:19 וּבְלֶ֙כֶת֙וּבְלֶכֶתובלכת הַֽחַיּ֔וֹתהַחַיּוֹתהחיות יֵלְכ֥וּיֵלְכוּילכו הָאוֹפַנִּ֖יםהָאוֹפַנִּיםהאופנים אֶצְלָ֑םאֶצְלָםאצלם וּבְהִנָּשֵׂ֤אוּבְהִנָּשֵׂאובהנשא הַֽחַיּוֹת֙הַחַיּוֹתהחיות מֵעַ֣למֵעַלמעל הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ יִנָּשְׂא֖וּיִנָּשְׂאוּינשאו הָאוֹפַנִּֽיםהָאוֹפַנִּיםהאופנים׃׃׃ 1:20 עַ֣לעַלעל אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־שָּׁ֨םשָּׁםשם הָר֤וּחַהָרוּחַהרוח לָלֶ֙כֶת֙לָלֶכֶתללכת יֵלֵ֔כוּיֵלֵכוּילכו שָׁ֥מָּהשָׁמָּהשמה הָר֖וּחַהָרוּחַהרוח לָלֶ֑כֶתלָלֶכֶתללכת וְהָאוֹפַנִּ֗יםוְהָאוֹפַנִּיםוהאופנים יִנָּשְׂאוּ֙יִנָּשְׂאוּינשאו לְעֻמָּתָ֔םלְעֻמָּתָםלעמתם כִּ֛יכִּיכי ר֥וּחַרוּחַרוח הַחַיָּ֖ההַחַיָּההחיה בָּאוֹפַנִּֽיםבָּאוֹפַנִּיםבאופנים׃׃׃ 1:21 בְּלֶכְתָּ֣םבְּלֶכְתָּםבלכתם יֵלֵ֔כוּיֵלֵכוּילכו וּבְעָמְדָ֖םוּבְעָמְדָםובעמדם יַֽעֲמֹ֑דוּיַעֲמֹדוּיעמדו וּֽבְהִנָּשְׂאָ֞םוּבְהִנָּשְׂאָםובהנשאם מֵעַ֣למֵעַלמעל הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ יִנָּשְׂא֤וּיִנָּשְׂאוּינשאו הָאֽוֹפַנִּים֙הָאוֹפַנִּיםהאופנים לְעֻמָּתָ֔םלְעֻמָּתָםלעמתם כִּ֛יכִּיכי ר֥וּחַרוּחַרוח הַחַיָּ֖ההַחַיָּההחיה בָּאוֹפַנִּֽיםבָּאוֹפַנִּיםבאופנים׃׃׃ 1:22 וּדְמ֞וּתוּדְמוּתודמות עַלעַלעל־־־רָאשֵׁ֤ירָאשֵׁיראשי הַחַיָּה֙הַחַיָּההחיה רָקִ֔יעַרָקִיעַרקיע כְּעֵ֖יןכְּעֵיןכעין הַקֶּ֣רַחהַקֶּרַחהקרח הַנּוֹרָ֑אהַנּוֹרָאהנורא נָט֥וּינָטוּינטוי עַלעַלעל־־־רָאשֵׁיהֶ֖םרָאשֵׁיהֶםראשיהם מִלְמָֽעְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה׃׃׃ 1:23 וְתַ֙חַת֙וְתַחַתותחת הָרָקִ֔יעַהָרָקִיעַהרקיע כַּנְפֵיהֶ֣םכַּנְפֵיהֶםכנפיהם יְשָׁר֔וֹתיְשָׁרוֹתישרות אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה אֶלאֶלאל־־־אֲחוֹתָ֑הּאֲחוֹתָהּאחותה לְאִ֗ישׁלְאִישׁלאיש שְׁתַּ֤יִםשְׁתַּיִםשתים מְכַסּוֹת֙מְכַסּוֹתמכסות לָהֵ֔נָּהלָהֵנָּהלהנה וּלְאִ֗ישׁוּלְאִישׁולאיש שְׁתַּ֤יִםשְׁתַּיִםשתים מְכַסּוֹת֙מְכַסּוֹתמכסות לָהֵ֔נָּהלָהֵנָּהלהנה אֵ֖תאֵתאת גְּוִיֹּתֵיהֶֽםגְּוִיֹּתֵיהֶםגויתיהם׃׃׃ 1:24 וָאֶשְׁמַ֣עוָאֶשְׁמַעואשמע אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול כַּנְפֵיהֶ֡םכַּנְפֵיהֶםכנפיהם כְּקוֹל֩כְּקוֹלכקול מַ֨יִםמַיִםמים רַבִּ֤יםרַבִּיםרבים כְּקוֹלכְּקוֹלכקול־־־שַׁדַּי֙שַׁדַּישדי בְּלֶכְתָּ֔םבְּלֶכְתָּםבלכתם ק֥וֹלקוֹלקול הֲמֻלָּ֖ההֲמֻלָּההמלה כְּק֣וֹלכְּקוֹלכקול מַחֲנֶ֑המַחֲנֶהמחנה בְּעָמְדָ֖םבְּעָמְדָםבעמדם תְּרַפֶּ֥ינָהתְּרַפֶּינָהתרפינה כַנְפֵיהֶֽןכַנְפֵיהֶןכנפיהן׃׃׃ 1:25 וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־ק֕וֹלקוֹלקול מֵעַ֕למֵעַלמעל לָרָקִ֖יעַלָרָקִיעַלרקיע אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־רֹאשָׁ֑םרֹאשָׁםראשם בְּעָמְדָ֖םבְּעָמְדָםבעמדם תְּרַפֶּ֥ינָהתְּרַפֶּינָהתרפינה כַנְפֵיהֶֽןכַנְפֵיהֶןכנפיהן׃׃׃ 1:26 וּמִמַּ֗עַלוּמִמַּעַלוממעל לָרָקִ֙יעַ֙לָרָקִיעַלרקיע אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־רֹאשָׁ֔םרֹאשָׁםראשם כְּמַרְאֵ֥הכְּמַרְאֵהכמראה אֶֽבֶןאֶבֶןאבן־־־סַפִּ֖ירסַפִּירספיר דְּמ֣וּתדְּמוּתדמות כִּסֵּ֑אכִּסֵּאכסא וְעַל֙וְעַלועל דְּמ֣וּתדְּמוּתדמות הַכִּסֵּ֔אהַכִּסֵּאהכסא דְּמ֞וּתדְּמוּתדמות כְּמַרְאֵ֥הכְּמַרְאֵהכמראה אָדָ֛םאָדָםאדם עָלָ֖יועָלָיועליו מִלְמָֽעְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה׃׃׃ 1:27 וָאֵ֣רֶאוָאֵרֶאוארא ׀׀׀ כְּעֵ֣יןכְּעֵיןכעין חַשְׁמַ֗לחַשְׁמַלחשמל כְּמַרְאֵהכְּמַרְאֵהכמראה־־־אֵ֤שׁאֵשׁאש בֵּֽיתבֵּיתבית־־־לָהּ֙לָהּלה סָבִ֔יבסָבִיבסביב מִמַּרְאֵ֥המִמַּרְאֵהממראה מָתְנָ֖יומָתְנָיומתניו וּלְמָ֑עְלָהוּלְמָעְלָהולמעלה וּמִמַּרְאֵ֤הוּמִמַּרְאֵהוממראה מָתְנָיו֙מָתְנָיומתניו וּלְמַ֔טָּהוּלְמַטָּהולמטה רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי כְּמַרְאֵהכְּמַרְאֵהכמראה־־־אֵ֔שׁאֵשׁאש וְנֹ֥גַֽהּוְנֹגַהּונגה ל֖וֹלוֹלו סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 1:28 כְּמַרְאֵ֣הכְּמַרְאֵהכמראה הַקֶּ֡שֶׁתהַקֶּשֶׁתהקשת אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יִֽהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה בֶעָנָ֜ןבֶעָנָןבענן בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הַגֶּ֗שֶׁםהַגֶּשֶׁםהגשם כֵּ֣ןכֵּןכן מַרְאֵ֤המַרְאֵהמראה הַנֹּ֙גַהּ֙הַנֹּגַהּהנגה סָבִ֔יבסָבִיבסביב ה֕וּאהוּאהוא מַרְאֵ֖המַרְאֵהמראה דְּמ֣וּתדְּמוּתדמות כְּבוֹדכְּבוֹדכבוד־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וָֽאֶרְאֶה֙וָאֶרְאֶהואראה וָאֶפֹּ֣לוָאֶפֹּלואפל עַלעַלעל־־־פָּנַ֔יפָּנַיפני וָאֶשְׁמַ֖עוָאֶשְׁמַעואשמע ק֥וֹלקוֹלקול מְדַבֵּֽרמְדַבֵּרמדבר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain