Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 26

26:1 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי רָעָב֙רָעָברעב בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ מִלְּבַד֙מִלְּבַדמלבד הָרָעָ֣בהָרָעָבהרעב הָרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָיָ֖ההָיָההיה בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם וַיֵּ֧לֶךְוַיֵּלֶךְוילך יִצְחָ֛קיִצְחָקיצחק אֶלאֶלאל־־־אֲבִימֶּ֥לֶךְאֲבִימֶּלֶךְאבימלך מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים גְּרָֽרָהגְּרָרָהגררה׃׃׃ 26:2 וַיֵּרָ֤אוַיֵּרָאוירא אֵלָיו֙אֵלָיואליו יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַלאַלאל־־־תֵּרֵ֣דתֵּרֵדתרד מִצְרָ֑יְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה שְׁכֹ֣ןשְׁכֹןשכן בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אֹמַ֥ראֹמַראמר אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 26:3 גּ֚וּרגּוּרגור בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְאֶֽהְיֶ֥הוְאֶהְיֶהואהיה עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך וַאֲבָרְכֶ֑ךָּוַאֲבָרְכֶךָּואברכך כִּֽיכִּיכי־־־לְךָ֣לְךָלך וּֽלְזַרְעֲךָ֗וּלְזַרְעֲךָולזרעך אֶתֵּן֙אֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָֽאֲרָצֹ֣תהָאֲרָצֹתהארצת הָאֵ֔להָאֵלהאל וַהֲקִֽמֹתִי֙וַהֲקִמֹתִיוהקמתי אֶתאֶתאת־־־הַשְּׁבֻעָ֔ההַשְּׁבֻעָההשבעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֖עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לְאַבְרָהָ֥םלְאַבְרָהָםלאברהם אָבִֽיךָאָבִיךָאביך׃׃׃ 26:4 וְהִרְבֵּיתִ֤יוְהִרְבֵּיתִיוהרביתי אֶֽתאֶתאת־־־זַרְעֲךָ֙זַרְעֲךָזרעך כְּכוֹכְבֵ֣יכְּכוֹכְבֵיככוכבי הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְנָתַתִּ֣יוְנָתַתִּיונתתי לְזַרְעֲךָ֔לְזַרְעֲךָלזרעך אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָאֲרָצֹ֖תהָאֲרָצֹתהארצת הָאֵ֑להָאֵלהאל וְהִתְבָּרֲכ֣וּוְהִתְבָּרֲכוּוהתברכו בְזַרְעֲךָ֔בְזַרְעֲךָבזרעך כֹּ֖לכֹּלכל גּוֹיֵ֥יגּוֹיֵיגויי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 26:5 עֵ֕קֶבעֵקֶבעקב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁמַ֥עשָׁמַעשמע אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם בְּקֹלִ֑יבְּקֹלִיבקלי וַיִּשְׁמֹר֙וַיִּשְׁמֹרוישמר מִשְׁמַרְתִּ֔ימִשְׁמַרְתִּימשמרתי מִצְוֺתַ֖ימִצְוֺתַימצותי חֻקּוֹתַ֥יחֻקּוֹתַיחקותי וְתוֹרֹתָֽיוְתוֹרֹתָיותורתי׃׃׃ 26:6 וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב יִצְחָ֖קיִצְחָקיצחק בִּגְרָֽרבִּגְרָרבגרר׃׃׃ 26:7 וַֽיִּשְׁאֲל֞וּוַיִּשְׁאֲלוּוישאלו אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הַמָּקוֹם֙הַמָּקוֹםהמקום לְאִשְׁתּ֔וֹלְאִשְׁתּוֹלאשתו וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲחֹ֣תִיאֲחֹתִיאחתי הִ֑ואהִואהוא כִּ֤יכִּיכי יָרֵא֙יָרֵאירא לֵאמֹ֣רלֵאמֹרלאמר אִשְׁתִּ֔יאִשְׁתִּיאשתי פֶּןפֶּןפן־־־יַֽהַרְגֻ֜נִייַהַרְגֻנִייהרגני אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הַמָּקוֹם֙הַמָּקוֹםהמקום עַלעַלעל־־־רִבְקָ֔הרִבְקָהרבקה כִּֽיכִּיכי־־־טוֹבַ֥תטוֹבַתטובת מַרְאֶ֖המַרְאֶהמראה הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 26:8 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כִּ֣יכִּיכי אָֽרְכוּאָרְכוּארכו־־־ל֥וֹלוֹלו שָׁם֙שָׁםשם הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים וַיַּשְׁקֵ֗ףוַיַּשְׁקֵףוישקף אֲבִימֶ֙לֶךְ֙אֲבִימֶלֶךְאבימלך מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים בְּעַ֖דבְּעַדבעד הַֽחַלּ֑וֹןהַחַלּוֹןהחלון וַיַּ֗רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה יִצְחָק֙יִצְחָקיצחק מְצַחֵ֔קמְצַחֵקמצחק אֵ֖תאֵתאת רִבְקָ֥הרִבְקָהרבקה אִשְׁתּֽוֹאִשְׁתּוֹאשתו׃׃׃ 26:9 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא אֲבִימֶ֜לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך לְיִצְחָ֗קלְיִצְחָקליצחק וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אַ֣ךְאַךְאך הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אִשְׁתְּךָ֙אִשְׁתְּךָאשתך הִ֔ואהִואהוא וְאֵ֥יךְוְאֵיךְואיך אָמַ֖רְתָּאָמַרְתָּאמרת אֲחֹ֣תִיאֲחֹתִיאחתי הִ֑ואהִואהוא וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו יִצְחָ֔קיִצְחָקיצחק כִּ֣יכִּיכי אָמַ֔רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי פֶּןפֶּןפן־־־אָמ֖וּתאָמוּתאמות עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 26:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִימֶ֔לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך מַהמַהמה־־־זֹּ֖אתזֹּאתזאת עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית לָּ֑נוּלָּנוּלנו כִּ֠מְעַטכִּמְעַטכמעט שָׁכַ֞בשָׁכַבשכב אַחַ֤דאַחַדאחד הָעָם֙הָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתֶּ֔ךָאִשְׁתֶּךָאשתך וְהֵבֵאתָ֥וְהֵבֵאתָוהבאת עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו אָשָֽׁםאָשָׁםאשם׃׃׃ 26:11 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו אֲבִימֶ֔לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הַנֹּגֵ֜עַהַנֹּגֵעַהנגע בָּאִ֥ישׁבָּאִישׁבאיש הַזֶּ֛ההַזֶּההזה וּבְאִשְׁתּ֖וֹוּבְאִשְׁתּוֹובאשתו מ֥וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 26:12 וַיִּזְרַ֤עוַיִּזְרַעויזרע יִצְחָק֙יִצְחָקיצחק בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ הַהִ֔ואהַהִואההוא וַיִּמְצָ֛אוַיִּמְצָאוימצא בַּשָּׁנָ֥הבַּשָּׁנָהבשנה הַהִ֖ואהַהִואההוא מֵאָ֣המֵאָהמאה שְׁעָרִ֑יםשְׁעָרִיםשערים וַֽיְבָרֲכֵ֖הוּוַיְבָרֲכֵהוּויברכהו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 26:13 וַיִּגְדַּ֖לוַיִּגְדַּלויגדל הָאִ֑ישׁהָאִישׁהאיש וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הָלוֹךְ֙הָלוֹךְהלוך וְגָדֵ֔לוְגָדֵלוגדל עַ֥דעַדעד כִּֽיכִּיכי־־־גָדַ֖לגָדַלגדל מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 26:14 וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֤וֹלוֹלו מִקְנֵהמִקְנֵהמקנה־־־צֹאן֙צֹאןצאן וּמִקְנֵ֣הוּמִקְנֵהומקנה בָקָ֔רבָקָרבקר וַעֲבֻדָּ֖הוַעֲבֻדָּהועבדה רַבָּ֑הרַבָּהרבה וַיְקַנְא֥וּוַיְקַנְאוּויקנאו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 26:15 וְכָלוְכָלוכל־־־הַבְּאֵרֹ֗תהַבְּאֵרֹתהבארת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר חָֽפְרוּ֙חָפְרוּחפרו עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי אָבִ֔יואָבִיואביו בִּימֵ֖יבִּימֵיבימי אַבְרָהָ֣םאַבְרָהָםאברהם אָבִ֑יואָבִיואביו סִתְּמ֣וּםסִתְּמוּםסתמום פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיְמַלְא֖וּםוַיְמַלְאוּםוימלאום עָפָֽרעָפָרעפר׃׃׃ 26:16 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִימֶ֖לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך אֶלאֶלאל־־־יִצְחָ֑קיִצְחָקיצחק לֵ֚ךְלֵךְלך מֵֽעִמָּ֔נוּמֵעִמָּנוּמעמנו כִּֽיכִּיכי־־־עָצַֽמְתָּעָצַמְתָּעצמת־־־מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 26:17 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם יִצְחָ֑קיִצְחָקיצחק וַיִּ֥חַןוַיִּחַןויחן בְּנַֽחַלבְּנַחַלבנחל־־־גְּרָ֖רגְּרָרגרר וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 26:18 וַיָּ֨שָׁבוַיָּשָׁבוישב יִצְחָ֜קיִצְחָקיצחק וַיַּחְפֹּ֣רוַיַּחְפֹּרויחפר ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־בְּאֵרֹ֣תבְּאֵרֹתבארת הַמַּ֗יִםהַמַּיִםהמים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר חָֽפְרוּ֙חָפְרוּחפרו בִּימֵי֙בִּימֵיבימי אַבְרָהָ֣םאַבְרָהָםאברהם אָבִ֔יואָבִיואביו וַיְסַתְּמ֣וּםוַיְסַתְּמוּםויסתמום פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי מ֣וֹתמוֹתמות אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא לָהֶן֙לָהֶןלהן שֵׁמ֔וֹתשֵׁמוֹתשמות כַּשֵּׁמֹ֕תכַּשֵּׁמֹתכשמת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־קָרָ֥אקָרָאקרא לָהֶ֖ןלָהֶןלהן אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 26:19 וַיַּחְפְּר֥וּוַיַּחְפְּרוּויחפרו עַבְדֵֽיעַבְדֵיעבדי־־־יִצְחָ֖קיִצְחָקיצחק בַּנָּ֑חַלבַּנָּחַלבנחל וַיִּ֨מְצְאוּוַיִּמְצְאוּוימצאו־־־שָׁ֔םשָׁםשם בְּאֵ֖רבְּאֵרבאר מַ֥יִםמַיִםמים חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 26:20 וַיָּרִ֜יבוּוַיָּרִיבוּויריבו רֹעֵ֣ירֹעֵירעי גְרָ֗רגְרָרגרר עִםעִםעם־־־רֹעֵ֥ירֹעֵירעי יִצְחָ֛קיִצְחָקיצחק לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר לָ֣נוּלָנוּלנו הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא שֵֽׁםשֵׁםשם־־־הַבְּאֵר֙הַבְּאֵרהבאר עֵ֔שֶׂקעֵשֶׂקעשק כִּ֥יכִּיכי הִֽתְעַשְּׂק֖וּהִתְעַשְּׂקוּהתעשקו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 26:21 וַֽיַּחְפְּרוּ֙וַיַּחְפְּרוּויחפרו בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר אַחֶ֔רֶתאַחֶרֶתאחרת וַיָּרִ֖יבוּוַיָּרִיבוּויריבו גַּםגַּםגם־־־עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא שְׁמָ֖הּשְׁמָהּשמה שִׂטְנָֽהשִׂטְנָהשטנה׃׃׃ 26:22 וַיַּעְתֵּ֣קוַיַּעְתֵּקויעתק מִשָּׁ֗םמִשָּׁםמשם וַיַּחְפֹּר֙וַיַּחְפֹּרויחפר בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר אַחֶ֔רֶתאַחֶרֶתאחרת וְלֹ֥אוְלֹאולא רָב֖וּרָבוּרבו עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא שְׁמָהּ֙שְׁמָהּשמה רְחֹב֔וֹתרְחֹבוֹתרחבות וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כִּֽיכִּיכי־־־עַתָּ֞העַתָּהעתה הִרְחִ֧יבהִרְחִיבהרחיב יְהוָ֛היְהוָהיהוה לָ֖נוּלָנוּלנו וּפָרִ֥ינוּוּפָרִינוּופרינו בָאָֽרֶץבָאָרֶץבארץ׃׃׃ 26:23 וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם בְּאֵ֥רבְּאֵרבאר שָֽׁבַעשָׁבַעשבע׃׃׃ 26:24 וַיֵּרָ֨אוַיֵּרָאוירא אֵלָ֤יואֵלָיואליו יְהוָה֙יְהוָהיהוה בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַה֔וּאהַהוּאההוא וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָנֹכִ֕יאָנֹכִיאנכי אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָ֣םאַבְרָהָםאברהם אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך אַלאַלאל־־־תִּירָא֙תִּירָאתירא כִּֽיכִּיכי־־־אִתְּךָ֣אִתְּךָאתך אָנֹ֔כִיאָנֹכִיאנכי וּבֵֽרַכְתִּ֙יךָ֙וּבֵרַכְתִּיךָוברכתיך וְהִרְבֵּיתִ֣יוְהִרְבֵּיתִיוהרביתי אֶֽתאֶתאת־־־זַרְעֲךָ֔זַרְעֲךָזרעך בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור אַבְרָהָ֥םאַבְרָהָםאברהם עַבְדִּֽיעַבְדִּיעבדי׃׃׃ 26:25 וַיִּ֧בֶןוַיִּבֶןויבן שָׁ֣םשָׁםשם מִזְבֵּ֗חַמִזְבֵּחַמזבח וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיֶּטוַיֶּטויט־־־שָׁ֖םשָׁםשם אָהֳל֑וֹאָהֳלוֹאהלו וַיִּכְרוּוַיִּכְרוּויכרו־־־שָׁ֥םשָׁםשם עַבְדֵיעַבְדֵיעבדי־־־יִצְחָ֖קיִצְחָקיצחק בְּאֵֽרבְּאֵרבאר׃׃׃ 26:26 וַאֲבִימֶ֕לֶךְוַאֲבִימֶלֶךְואבימלך הָלַ֥ךְהָלַךְהלך אֵלָ֖יואֵלָיואליו מִגְּרָ֑רמִגְּרָרמגרר וַאֲחֻזַּת֙וַאֲחֻזַּתואחזת מֵֽרֵעֵ֔הוּמֵרֵעֵהוּמרעהו וּפִיכֹ֖לוּפִיכֹלופיכל שַׂרשַׂרשר־־־צְבָאֽוֹצְבָאוֹצבאו׃׃׃ 26:27 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם יִצְחָ֔קיִצְחָקיצחק מַדּ֖וּעַמַדּוּעַמדוע בָּאתֶ֣םבָּאתֶםבאתם אֵלָ֑יאֵלָיאלי וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם שְׂנֵאתֶ֣םשְׂנֵאתֶםשנאתם אֹתִ֔יאֹתִיאתי וַתְּשַׁלְּח֖וּנִיוַתְּשַׁלְּחוּנִיותשלחוני מֵאִתְּכֶֽםמֵאִתְּכֶםמאתכם׃׃׃ 26:28 וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו רָא֣וֹרָאוֹראו רָאִינוּ֮רָאִינוּראינו כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֣ההָיָההיה יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ עִמָּךְ֒עִמָּךְעמך וַנֹּ֗אמֶרוַנֹּאמֶרונאמר תְּהִ֨יתְּהִיתהי נָ֥אנָאנא אָלָ֛האָלָהאלה בֵּינוֹתֵ֖ינוּבֵּינוֹתֵינוּבינותינו בֵּינֵ֣ינוּבֵּינֵינוּבינינו וּבֵינֶ֑ךָוּבֵינֶךָובינך וְנִכְרְתָ֥הוְנִכְרְתָהונכרתה בְרִ֖יתבְרִיתברית עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 26:29 אִםאִםאם־־־תַּעֲשֵׂ֨התַּעֲשֵׂהתעשה עִמָּ֜נוּעִמָּנוּעמנו רָעָ֗הרָעָהרעה כַּאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר לֹ֣אלֹאלא נְגַֽעֲנ֔וּךָנְגַעֲנוּךָנגענוך וְכַאֲשֶׁ֨רוְכַאֲשֶׁרוכאשר עָשִׂ֤ינוּעָשִׂינוּעשינו עִמְּךָ֙עִמְּךָעמך רַקרַקרק־־־ט֔וֹבטוֹבטוב וַנְּשַׁלֵּֽחֲךָ֖וַנְּשַׁלֵּחֲךָונשלחך בְּשָׁל֑וֹםבְּשָׁלוֹםבשלום אַתָּ֥האַתָּהאתה עַתָּ֖העַתָּהעתה בְּר֥וּךְבְּרוּךְברוך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 26:30 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש לָהֶם֙לָהֶםלהם מִשְׁתֶּ֔המִשְׁתֶּהמשתה וַיֹּאכְל֖וּוַיֹּאכְלוּויאכלו וַיִּשְׁתּֽוּוַיִּשְׁתּוּוישתו׃׃׃ 26:31 וַיַּשְׁכִּ֣ימוּוַיַּשְׁכִּימוּוישכימו בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וַיִּשָּׁבְע֖וּוַיִּשָּׁבְעוּוישבעו אִ֣ישׁאִישׁאיש לְאָחִ֑יולְאָחִיולאחיו וַיְשַׁלְּחֵ֣םוַיְשַׁלְּחֵםוישלחם יִצְחָ֔קיִצְחָקיצחק וַיֵּלְכ֥וּוַיֵּלְכוּוילכו מֵאִתּ֖וֹמֵאִתּוֹמאתו בְּשָׁלֽוֹםבְּשָׁלוֹםבשלום׃׃׃ 26:32 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי יִצְחָ֔קיִצְחָקיצחק וַיַּגִּ֣דוּוַיַּגִּדוּויגדו ל֔וֹלוֹלו עַלעַלעל־־־אֹד֥וֹתאֹדוֹתאדות הַבְּאֵ֖רהַבְּאֵרהבאר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָפָ֑רוּחָפָרוּחפרו וַיֹּ֥אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֖וֹלוֹלו מָצָ֥אנוּמָצָאנוּמצאנו מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 26:33 וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה שִׁבְעָ֑השִׁבְעָהשבעה עַלעַלעל־־־כֵּ֤ןכֵּןכן שֵׁםשֵׁםשם־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר שֶׁ֔בַעשֶׁבַעשבע עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 26:34 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי עֵשָׂו֙עֵשָׂועשו בֶּןבֶּןבן־־־אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה אֶתאֶתאת־־־יְהוּדִ֔יתיְהוּדִיתיהודית בַּתבַּתבת־־־בְּאֵרִ֖יבְּאֵרִיבארי הַֽחִתִּ֑יהַחִתִּיהחתי וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּ֣שְׂמַ֔תבָּשְׂמַתבשמת בַּתבַּתבת־־־אֵילֹ֖ןאֵילֹןאילן הַֽחִתִּֽיהַחִתִּיהחתי׃׃׃ 26:35 וַתִּהְיֶ֖יןָוַתִּהְיֶיןָותהיין מֹ֣רַתמֹרַתמרת ר֑וּחַרוּחַרוח לְיִצְחָ֖קלְיִצְחָקליצחק וּלְרִבְקָֽהוּלְרִבְקָהולרבקה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain