Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Habakkuk 3

3:1 תְּפִלָּ֖התְּפִלָּהתפלה לַחֲבַקּ֣וּקלַחֲבַקּוּקלחבקוק הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא עַ֖לעַלעל שִׁגְיֹנֽוֹתשִׁגְיֹנוֹתשגינות׃׃׃ 3:2 יְהוָ֗היְהוָהיהוה שָׁמַ֣עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי שִׁמְעֲךָ֮שִׁמְעֲךָשמעך יָרֵאתִי֒יָרֵאתִייראתי יְהוָ֗היְהוָהיהוה פָּֽעָלְךָ֙פָּעָלְךָפעלך בְּקֶ֤רֶבבְּקֶרֶבבקרב שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים חַיֵּ֔יהוּחַיֵּיהוּחייהו בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים תּוֹדִ֑יעַתּוֹדִיעַתודיע בְּרֹ֖גֶזבְּרֹגֶזברגז רַחֵ֥םרַחֵםרחם תִּזְכּֽוֹרתִּזְכּוֹרתזכור׃׃׃ 3:3 אֱל֙וֹהַ֙אֱלוֹהַאלוה מִתֵּימָ֣ןמִתֵּימָןמתימן יָב֔וֹאיָבוֹאיבוא וְקָד֥וֹשׁוְקָדוֹשׁוקדוש מֵֽהַרמֵהַרמהר־־־פָּארָ֖ןפָּארָןפארן סֶ֑לָהסֶלָהסלה כִּסָּ֤הכִּסָּהכסה שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים הוֹד֔וֹהוֹדוֹהודו וּתְהִלָּת֖וֹוּתְהִלָּתוֹותהלתו מָלְאָ֥המָלְאָהמלאה הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 3:4 וְנֹ֙גַהּ֙וְנֹגַהּונגה כָּא֣וֹרכָּאוֹרכאור תִּֽהְיֶ֔התִּהְיֶהתהיה קַרְנַ֥יִםקַרְנַיִםקרנים מִיָּד֖וֹמִיָּדוֹמידו ל֑וֹלוֹלו וְשָׁ֖םוְשָׁםושם חֶבְי֥וֹןחֶבְיוֹןחביון עֻזֹּֽהעֻזֹּהעזה׃׃׃ 3:5 לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו יֵ֣לֶךְיֵלֶךְילך דָּ֑בֶרדָּבֶרדבר וְיֵצֵ֥אוְיֵצֵאויצא רֶ֖שֶׁףרֶשֶׁףרשף לְרַגְלָֽיולְרַגְלָיולרגליו׃׃׃ 3:6 עָמַ֣דעָמַדעמד ׀׀׀ וַיְמֹ֣דֶדוַיְמֹדֶדוימדד אֶ֗רֶץאֶרֶץארץ רָאָה֙רָאָהראה וַיַּתֵּ֣רוַיַּתֵּרויתר גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים וַיִּתְפֹּֽצְצוּ֙וַיִּתְפֹּצְצוּויתפצצו הַרְרֵיהַרְרֵיהררי־־־עַ֔דעַדעד שַׁח֖וּשַׁחוּשחו גִּבְע֣וֹתגִּבְעוֹתגבעות עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם הֲלִיכ֥וֹתהֲלִיכוֹתהליכות עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 3:7 תַּ֣חַתתַּחַתתחת אָ֔וֶןאָוֶןאון רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי אָהֳלֵ֣יאָהֳלֵיאהלי כוּשָׁ֑ןכוּשָׁןכושן יִרְגְּז֕וּןיִרְגְּזוּןירגזון יְרִיע֖וֹתיְרִיעוֹתיריעות אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִדְיָֽןמִדְיָןמדין׃׃׃ ססס 3:8 הֲבִנְהָרִים֙הֲבִנְהָרִיםהבנהרים חָרָ֣החָרָהחרה יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִ֤םאִםאם בַּנְּהָרִים֙בַּנְּהָרִיםבנהרים אַפֶּ֔ךָאַפֶּךָאפך אִםאִםאם־־־בַּיָּ֖םבַּיָּםבים עֶבְרָתֶ֑ךָעֶבְרָתֶךָעברתך כִּ֤יכִּיכי תִרְכַּב֙תִרְכַּבתרכב עַלעַלעל־־־סוּסֶ֔יךָסוּסֶיךָסוסיך מַרְכְּבֹתֶ֖יךָמַרְכְּבֹתֶיךָמרכבתיך יְשׁוּעָֽהיְשׁוּעָהישועה׃׃׃ 3:9 עֶרְיָ֤העֶרְיָהעריה תֵעוֹר֙תֵעוֹרתעור קַשְׁתֶּ֔ךָקַשְׁתֶּךָקשתך שְׁבֻע֥וֹתשְׁבֻעוֹתשבעות מַטּ֖וֹתמַטּוֹתמטות אֹ֣מֶראֹמֶראמר סֶ֑לָהסֶלָהסלה נְהָר֖וֹתנְהָרוֹתנהרות תְּבַקַּעתְּבַקַּעתבקע־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 3:10 רָא֤וּךָרָאוּךָראוך יָחִ֙ילוּ֙יָחִילוּיחילו הָרִ֔יםהָרִיםהרים זֶ֥רֶםזֶרֶםזרם מַ֖יִםמַיִםמים עָבָ֑רעָבָרעבר נָתַ֤ןנָתַןנתן תְּהוֹם֙תְּהוֹםתהום קוֹל֔וֹקוֹלוֹקולו ר֖וֹםרוֹםרום יָדֵ֥יהוּיָדֵיהוּידיהו נָשָֽׂאנָשָׂאנשא׃׃׃ 3:11 שֶׁ֥מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש יָרֵ֖חַיָרֵחַירח עָ֣מַדעָמַדעמד זְבֻ֑לָהזְבֻלָהזבלה לְא֤וֹרלְאוֹרלאור חִצֶּ֙יךָ֙חִצֶּיךָחציך יְהַלֵּ֔כוּיְהַלֵּכוּיהלכו לְנֹ֖גַהּלְנֹגַהּלנגה בְּרַ֥קבְּרַקברק חֲנִיתֶֽךָחֲנִיתֶךָחניתך׃׃׃ 3:12 בְּזַ֖עַםבְּזַעַםבזעם תִּצְעַדתִּצְעַדתצעד־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ בְּאַ֖ףבְּאַףבאף תָּד֥וּשׁתָּדוּשׁתדוש גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 3:13 יָצָ֙אתָ֙יָצָאתָיצאת לְיֵ֣שַׁעלְיֵשַׁעלישע עַמֶּ֔ךָעַמֶּךָעמך לְיֵ֖שַׁעלְיֵשַׁעלישע אֶתאֶתאת־־־מְשִׁיחֶ֑ךָמְשִׁיחֶךָמשיחך מָחַ֤צְתָּמָחַצְתָּמחצת רֹּאשׁ֙רֹּאשׁראש מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית רָשָׁ֔ערָשָׁערשע עָר֛וֹתעָרוֹתערות יְס֥וֹדיְסוֹדיסוד עַדעַדעד־־־צַוָּ֖ארצַוָּארצואר סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ פפפ
3:14 נָקַ֤בְתָּנָקַבְתָּנקבת בְמַטָּיו֙בְמַטָּיובמטיו רֹ֣אשׁרֹאשׁראש [פְּרָזֹו כ][פְּרָזֹו כ][פרזו כ] (פְּרָזָ֔יו ק)(פְּרָזָיו ק)(פרזיו ק) יִסְעֲר֖וּיִסְעֲרוּיסערו לַהֲפִיצֵ֑נִילַהֲפִיצֵנִילהפיצני עֲלִ֣יצֻתָ֔םעֲלִיצֻתָםעליצתם כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־לֶאֱכֹ֥ללֶאֱכֹללאכל עָנִ֖יעָנִיעני בַּמִּסְתָּֽרבַּמִּסְתָּרבמסתר׃׃׃ 3:15 דָּרַ֥כְתָּדָּרַכְתָּדרכת בַיָּ֖םבַיָּםבים סוּסֶ֑יךָסוּסֶיךָסוסיך חֹ֖מֶרחֹמֶרחמר מַ֥יִםמַיִםמים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 3:16 שָׁמַ֣עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי ׀׀׀ וַתִּרְגַּ֣זוַתִּרְגַּזותרגז בִּטְנִ֗יבִּטְנִיבטני לְקוֹל֙לְקוֹללקול צָלֲל֣וּצָלֲלוּצללו שְׂפָתַ֔ישְׂפָתַישפתי יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא רָקָ֛ברָקָברקב בַּעֲצָמַ֖יבַּעֲצָמַיבעצמי וְתַחְתַּ֣יוְתַחְתַּיותחתי אֶרְגָּ֑זאֶרְגָּזארגז אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אָנ֙וּחַ֙אָנוּחַאנוח לְי֣וֹםלְיוֹםליום צָרָ֔הצָרָהצרה לַעֲל֖וֹתלַעֲלוֹתלעלות לְעַ֥םלְעַםלעם יְגוּדֶֽנּוּיְגוּדֶנּוּיגודנו׃׃׃ 3:17 כִּֽיכִּיכי־־־תְאֵנָ֣התְאֵנָהתאנה לֹֽאלֹאלא־־־תִפְרָ֗חתִפְרָחתפרח וְאֵ֤יןוְאֵיןואין יְבוּל֙יְבוּליבול בַּגְּפָנִ֔יםבַּגְּפָנִיםבגפנים כִּחֵשׁ֙כִּחֵשׁכחש מַעֲשֵׂהמַעֲשֵׂהמעשה־־־זַ֔יִתזַיִתזית וּשְׁדֵמ֖וֹתוּשְׁדֵמוֹתושדמות לֹאלֹאלא־־־עָ֣שָׂהעָשָׂהעשה אֹ֑כֶלאֹכֶלאכל גָּזַ֤רגָּזַרגזר מִמִּכְלָה֙מִמִּכְלָהממכלה צֹ֔אןצֹאןצאן וְאֵ֥יןוְאֵיןואין בָּקָ֖רבָּקָרבקר בָּרְפָתִֽיםבָּרְפָתִיםברפתים׃׃׃ 3:18 וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני בַּיהוָ֣הבַּיהוָהביהוה אֶעְל֑וֹזָהאֶעְלוֹזָהאעלוזה אָגִ֖ילָהאָגִילָהאגילה בֵּאלֹהֵ֥יבֵּאלֹהֵיבאלהי יִשְׁעִֽייִשְׁעִיישעי׃׃׃ 3:19 יְהוִ֤הּיְהוִהּיהוה אֲדֹנָי֙אֲדֹנָיאדני חֵילִ֔יחֵילִיחילי וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם רַגְלַי֙רַגְלַירגלי כָּֽאַיָּל֔וֹתכָּאַיָּלוֹתכאילות וְעַ֥לוְעַלועל בָּמוֹתַ֖יבָּמוֹתַיבמותי יַדְרִכֵ֑נִייַדְרִכֵנִיידרכני לַמְנַצֵּ֖חַלַמְנַצֵּחַלמנצח בִּנְגִינוֹתָֽיבִּנְגִינוֹתָיבנגינותי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain