Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 36

36:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בַּשָּׁנָ֣הבַּשָּׁנָהבשנה הָרְבִיעִ֔תהָרְבִיעִתהרביעת לִיהוֹיָקִ֥יםלִיהוֹיָקִיםליהויקים בֶּןבֶּןבן־־־יֹאשִׁיָּ֖הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה הָיָ֞ההָיָההיה הַדָּבָ֤רהַדָּבָרהדבר הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 36:2 קַחקַחקח־־־לְךָ֮לְךָלך מְגִלַּתמְגִלַּתמגלת־־־סֵפֶר֒סֵפֶרספר וְכָתַבְתָּ֣וְכָתַבְתָּוכתבת אֵלֶ֗יהָאֵלֶיהָאליה אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֞יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֧רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֵלֶ֛יךָאֵלֶיךָאליך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל וְעַלוְעַלועל־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים מִיּ֞וֹםמִיּוֹםמיום דִּבַּ֤רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך מִימֵ֣ימִימֵימימי יֹאשִׁיָּ֔הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו וְעַ֖דוְעַדועד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 36:3 אוּלַ֤יאוּלַיאולי יִשְׁמְעוּ֙יִשְׁמְעוּישמעו בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי חֹשֵׁ֖בחֹשֵׁבחשב לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָהֶ֑םלָהֶםלהם לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען יָשׁ֗וּבוּיָשׁוּבוּישובו אִ֚ישׁאִישׁאיש מִדַּרְכּ֣וֹמִדַּרְכּוֹמדרכו הָרָעָ֔ההָרָעָההרעה וְסָלַחְתִּ֥יוְסָלַחְתִּיוסלחתי לַעֲוֺנָ֖םלַעֲוֺנָםלעונם וּלְחַטָּאתָֽםוּלְחַטָּאתָםולחטאתם׃׃׃ ססס 36:4 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶתאֶתאת־־־בָּר֖וּךְבָּרוּךְברוך בֶּןבֶּןבן־־־נֵֽרִיָּ֑הנֵרִיָּהנריה וַיִּכְתֹּ֨בוַיִּכְתֹּבויכתב בָּר֜וּךְבָּרוּךְברוך מִפִּ֣ימִפִּימפי יִרְמְיָ֗הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֧ידִּבְרֵידברי יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֵלָ֖יואֵלָיואליו עַלעַלעל־־־מְגִלַּתמְגִלַּתמגלת־־־סֵֽפֶרסֵפֶרספר׃׃׃ 36:5 וַיְצַוֶּ֣הוַיְצַוֶּהויצוה יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶתאֶתאת־־־בָּר֖וּךְבָּרוּךְברוך לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אֲנִ֣יאֲנִיאני עָצ֔וּרעָצוּרעצור לֹ֣אלֹאלא אוּכַ֔לאוּכַלאוכל לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 36:6 וּבָאתָ֣וּבָאתָובאת אַתָּ֡האַתָּהאתה וְקָרָ֣אתָוְקָרָאתָוקראת בַמְּגִלָּ֣הבַמְּגִלָּהבמגלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כָּתַֽבְתָּכָּתַבְתָּכתבת־־־מִפִּי֩מִפִּימפי אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֨ידִּבְרֵידברי יְהוָ֜היְהוָהיהוה בְּאָזְנֵ֥יבְּאָזְנֵיבאזני הָעָ֛םהָעָםהעם בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום צ֑וֹםצוֹםצום וְגַ֨םוְגַםוגם בְּאָזְנֵ֧יבְּאָזְנֵיבאזני כָלכָלכל־־־יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה הַבָּאִ֥יםהַבָּאִיםהבאים מֵעָרֵיהֶ֖םמֵעָרֵיהֶםמעריהם תִּקְרָאֵֽםתִּקְרָאֵםתקראם׃׃׃ 36:7 אוּלַ֞יאוּלַיאולי תִּפֹּ֤לתִּפֹּלתפל תְּחִנָּתָם֙תְּחִנָּתָםתחנתם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְיָשֻׁ֕בוּוְיָשֻׁבוּוישבו אִ֖ישׁאִישׁאיש מִדַּרְכּ֣וֹמִדַּרְכּוֹמדרכו הָרָעָ֑ההָרָעָההרעה כִּֽיכִּיכי־־־גָד֤וֹלגָדוֹלגדול הָאַף֙הָאַףהאף וְהַ֣חֵמָ֔הוְהַחֵמָהוהחמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 36:8 וַיַּ֗עַשׂוַיַּעַשׂויעש בָּרוּךְ֙בָּרוּךְברוך בֶּןבֶּןבן־־־נֵ֣רִיָּ֔הנֵרִיָּהנריה כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֖הוּצִוָּהוּצוהו יִרְמְיָ֣הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא לִקְרֹ֥אלִקְרֹאלקרא בַסֵּ֛פֶרבַסֵּפֶרבספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יְהוָ֖היְהוָהיהוה בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהֹוָֽהיְהֹוָהיהוה׃׃׃ ססס 36:9 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בַשָּׁנָ֣הבַשָּׁנָהבשנה הַ֠חֲמִשִׁיתהַחֲמִשִׁיתהחמשית לִיהוֹיָקִ֨יםלִיהוֹיָקִיםליהויקים בֶּןבֶּןבן־־־יֹאשִׁיָּ֤הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַתְּשִׁעִ֔יהַתְּשִׁעִיהתשעי קָרְא֨וּקָרְאוּקראו צ֜וֹםצוֹםצום לִפְנֵ֧ילִפְנֵילפני יְהוָ֛היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בִּירֽוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם הַבָּאִ֛יםהַבָּאִיםהבאים מֵעָרֵ֥ימֵעָרֵימערי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 36:10 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא בָר֥וּךְבָרוּךְברוך בַּסֵּ֛פֶרבַּסֵּפֶרבספר אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה בְּלִשְׁכַּ֡תבְּלִשְׁכַּתבלשכת גְּמַרְיָהוּ֩גְּמַרְיָהוּגמריהו בֶןבֶןבן־־־שָׁפָ֨ןשָׁפָןשפן הַסֹּפֵ֜רהַסֹּפֵרהספר בֶּחָצֵ֣רבֶּחָצֵרבחצר הָעֶלְי֗וֹןהָעֶלְיוֹןהעליון פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח שַׁ֤עַרשַׁעַרשער בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה הֶֽחָדָ֔שׁהֶחָדָשׁהחדש בְּאָזְנֵ֖יבְּאָזְנֵיבאזני כָּלכָּלכל־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 36:11 וַ֠יִּשְׁמַ֗עוַיִּשְׁמַעוישמע מִכָ֨יְהוּמִכָיְהוּמכיהו בֶןבֶןבן־־־גְּמַרְיָ֧הוּגְּמַרְיָהוּגמריהו בֶןבֶןבן־־־שָׁפָ֛ןשָׁפָןשפן אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יְהוָ֖היְהוָהיהוה מֵעַ֥למֵעַלמעל הַסֵּֽפֶרהַסֵּפֶרהספר׃׃׃ 36:12 וַיֵּ֤רֶדוַיֵּרֶדוירד בֵּיתבֵּיתבית־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־לִשְׁכַּ֣תלִשְׁכַּתלשכת הַסֹּפֵ֔רהַסֹּפֵרהספר וְהִ֨נֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־שָׁ֔םשָׁםשם כָּלכָּלכל־־־הַשָּׂרִ֖יםהַשָּׂרִיםהשרים יֽוֹשְׁבִ֑יםיוֹשְׁבִיםיושבים אֱלִישָׁמָ֣עאֱלִישָׁמָעאלישמע הַסֹּפֵ֡רהַסֹּפֵרהספר וּדְלָיָ֣הוּוּדְלָיָהוּודליהו בֶןבֶןבן־־־שְׁ֠מַעְיָהוּשְׁמַעְיָהוּשמעיהו וְאֶלְנָתָ֨ןוְאֶלְנָתָןואלנתן בֶּןבֶּןבן־־־עַכְבּ֜וֹרעַכְבּוֹרעכבור וּגְמַרְיָ֧הוּוּגְמַרְיָהוּוגמריהו בֶןבֶןבן־־־שָׁפָ֛ןשָׁפָןשפן וְצִדְקִיָּ֥הוּוְצִדְקִיָּהוּוצדקיהו בֶןבֶןבן־־־חֲנַנְיָ֖הוּחֲנַנְיָהוּחנניהו וְכָלוְכָלוכל־־־הַשָּׂרִֽיםהַשָּׂרִיםהשרים׃׃׃ 36:13 וַיַּגֵּ֤דוַיַּגֵּדויגד לָהֶם֙לָהֶםלהם מִכָ֔יְהוּמִכָיְהוּמכיהו אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁמֵ֑עַשָׁמֵעַשמע בִּקְרֹ֥אבִּקְרֹאבקרא בָר֛וּךְבָרוּךְברוך בַּסֵּ֖פֶרבַּסֵּפֶרבספר בְּאָזְנֵ֥יבְּאָזְנֵיבאזני הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 36:14 וַיִּשְׁלְח֨וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו כָלכָלכל־־־הַשָּׂרִ֜יםהַשָּׂרִיםהשרים אֶלאֶלאל־־־בָּר֗וּךְבָּרוּךְברוך אֶתאֶתאת־־־יְהוּדִ֡ייְהוּדִייהודי בֶּןבֶּןבן־־־נְ֠תַנְיָהוּנְתַנְיָהוּנתניהו בֶּןבֶּןבן־־־שֶׁלֶמְיָ֣הוּשֶׁלֶמְיָהוּשלמיהו בֶןבֶןבן־־־כּוּשִׁי֮כּוּשִׁיכושי לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר הַמְּגִלָּ֗ההַמְּגִלָּההמגלה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר קָרָ֤אתָקָרָאתָקראת בָּהּ֙בָּהּבה בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני הָעָ֔םהָעָםהעם קָחֶ֥נָּהקָחֶנָּהקחנה בְיָדְךָ֖בְיָדְךָבידך וָלֵ֑ךְוָלֵךְולך וַ֠יִּקַּחוַיִּקַּחויקח בָּר֨וּךְבָּרוּךְברוך בֶּןבֶּןבן־־־נֵרִיָּ֤הוּנֵרִיָּהוּנריהו אֶתאֶתאת־־־הַמְּגִלָּה֙הַמְּגִלָּההמגלה בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 36:15 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֔יואֵלָיואליו שֵׁ֣בשֵׁבשב נָ֔אנָאנא וּקְרָאֶ֖נָּהוּקְרָאֶנָּהוקראנה בְּאָזְנֵ֑ינוּבְּאָזְנֵינוּבאזנינו וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא בָר֖וּךְבָרוּךְברוך בְּאָזְנֵיהֶֽםבְּאָזְנֵיהֶםבאזניהם׃׃׃ 36:16 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּשָׁמְעָם֙כְּשָׁמְעָםכשמעם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים פָּחֲד֖וּפָּחֲדוּפחדו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־בָּר֔וּךְבָּרוּךְברוך הַגֵּ֤ידהַגֵּידהגיד נַגִּיד֙נַגִּידנגיד לַמֶּ֔לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 36:17 וְאֶ֨תוְאֶתואת־־־בָּר֔וּךְבָּרוּךְברוך שָׁאֲל֖וּשָׁאֲלוּשאלו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הַגֶּדהַגֶּדהגד־־־נָ֣אנָאנא לָ֔נוּלָנוּלנו אֵ֗יךְאֵיךְאיך כָּתַ֛בְתָּכָּתַבְתָּכתבת אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה מִפִּֽיומִפִּיומפיו׃׃׃ 36:18 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם בָּר֔וּךְבָּרוּךְברוך מִפִּיו֙מִפִּיומפיו יִקְרָ֣איִקְרָאיקרא אֵלַ֔יאֵלַיאלי אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַאֲנִ֛יוַאֲנִיואני כֹּתֵ֥בכֹּתֵבכתב עַלעַלעל־־־הַסֵּ֖פֶרהַסֵּפֶרהספר בַּדְּיֽוֹבַּדְּיוֹבדיו׃׃׃ פפפ
36:19 וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הַשָּׂרִים֙הַשָּׂרִיםהשרים אֶלאֶלאל־־־בָּר֔וּךְבָּרוּךְברוך לֵ֥ךְלֵךְלך הִסָּתֵ֖רהִסָּתֵרהסתר אַתָּ֣האַתָּהאתה וְיִרְמְיָ֑הוּוְיִרְמְיָהוּוירמיהו וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אַלאַלאל־־־יֵדַ֖עיֵדַעידע אֵיפֹ֥האֵיפֹהאיפה אַתֶּֽםאַתֶּםאתם׃׃׃ 36:20 וַיָּבֹ֤אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך חָצֵ֔רָהחָצֵרָהחצרה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּגִלָּ֣ההַמְּגִלָּההמגלה הִפְקִ֔דוּהִפְקִדוּהפקדו בְּלִשְׁכַּ֖תבְּלִשְׁכַּתבלשכת אֱלִישָׁמָ֣עאֱלִישָׁמָעאלישמע הַסֹּפֵ֑רהַסֹּפֵרהספר וַיַּגִּ֙ידוּ֙וַיַּגִּידוּויגידו בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִֽיםהַדְּבָרִיםהדברים׃׃׃ 36:21 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־יְהוּדִ֗ייְהוּדִייהודי לָקַ֙חַת֙לָקַחַתלקחת אֶתאֶתאת־־־הַמְּגִלָּ֔ההַמְּגִלָּההמגלה וַיִּ֨קָּחֶ֔הָוַיִּקָּחֶהָויקחה מִלִּשְׁכַּ֖תמִלִּשְׁכַּתמלשכת אֱלִישָׁמָ֣עאֱלִישָׁמָעאלישמע הַסֹּפֵ֑רהַסֹּפֵרהספר וַיִּקְרָאֶ֤הָוַיִּקְרָאֶהָויקראה יְהוּדִי֙יְהוּדִייהודי בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּבְאָזְנֵי֙וּבְאָזְנֵיובאזני כָּלכָּלכל־־־הַשָּׂרִ֔יםהַשָּׂרִיםהשרים הָעֹמְדִ֖יםהָעֹמְדִיםהעמדים מֵעַ֥למֵעַלמעל הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 36:22 וְהַמֶּ֗לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך יוֹשֵׁב֙יוֹשֵׁביושב בֵּ֣יתבֵּיתבית הַחֹ֔רֶףהַחֹרֶףהחרף בַּחֹ֖דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַתְּשִׁיעִ֑יהַתְּשִׁיעִיהתשיעי וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֖חהָאָחהאח לְפָנָ֥יולְפָנָיולפניו מְבֹעָֽרֶתמְבֹעָרֶתמבערת׃׃׃ 36:23 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כִּקְר֣וֹאכִּקְרוֹאכקרוא יְהוּדִ֗ייְהוּדִייהודי שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש דְּלָתוֹת֮דְּלָתוֹתדלתות וְאַרְבָּעָה֒וְאַרְבָּעָהוארבעה יִֽקְרָעֶ֙הָ֙יִקְרָעֶהָיקרעה בְּתַ֣עַרבְּתַעַרבתער הַסֹּפֵ֔רהַסֹּפֵרהספר וְהַשְׁלֵ֕ךְוְהַשְׁלֵךְוהשלך אֶלאֶלאל־־־הָאֵ֖שׁהָאֵשׁהאש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶלאֶלאל־־־הָאָ֑חהָאָחהאח עַדעַדעד־־־תֹּם֙תֹּםתם כָּלכָּלכל־־־הַמְּגִלָּ֔ההַמְּגִלָּההמגלה עַלעַלעל־־־הָאֵ֖שׁהָאֵשׁהאש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הָאָֽחהָאָחהאח׃׃׃ 36:24 וְלֹ֣אוְלֹאולא פָחֲד֔וּפָחֲדוּפחדו וְלֹ֥אוְלֹאולא קָרְע֖וּקָרְעוּקרעו אֶתאֶתאת־־־בִּגְדֵיהֶ֑םבִּגְדֵיהֶםבגדיהם הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו הַשֹּׁ֣מְעִ֔יםהַשֹּׁמְעִיםהשמעים אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 36:25 וְגַם֩וְגַםוגם אֶלְנָתָ֨ןאֶלְנָתָןאלנתן וּדְלָיָ֤הוּוּדְלָיָהוּודליהו וּגְמַרְיָ֙הוּ֙וּגְמַרְיָהוּוגמריהו הִפְגִּ֣עוּהִפְגִּעוּהפגעו בַמֶּ֔לֶךְבַמֶּלֶךְבמלך לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי שְׂרֹ֖ףשְׂרֹףשרף אֶתאֶתאת־־־הַמְּגִלָּ֑ההַמְּגִלָּההמגלה וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמַ֖עשָׁמַעשמע אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 36:26 וַיְצַוֶּ֣הוַיְצַוֶּהויצוה הַ֠מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־יְרַחְמְאֵ֨ליְרַחְמְאֵלירחמאל בֶּןבֶּןבן־־־הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׂרָיָ֣הוּשְׂרָיָהוּשריהו בֶןבֶןבן־־־עַזְרִיאֵ֗לעַזְרִיאֵלעזריאל וְאֶתוְאֶתואת־־־שֶֽׁלֶמְיָ֙הוּ֙שֶׁלֶמְיָהוּשלמיהו בֶּֽןבֶּןבן־־־עַבְדְּאֵ֔לעַבְדְּאֵלעבדאל לָקַ֙חַת֙לָקַחַתלקחת אֶתאֶתאת־־־בָּר֣וּךְבָּרוּךְברוך הַסֹּפֵ֔רהַסֹּפֵרהספר וְאֵ֖תוְאֵתואת יִרְמְיָ֣הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא וַיַּסְתִּרֵ֖םוַיַּסְתִּרֵםויסתרם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 36:27 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֑הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי ׀׀׀ שְׂרֹ֣ףשְׂרֹףשרף הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־הַמְּגִלָּה֙הַמְּגִלָּההמגלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר כָּתַ֥בכָּתַבכתב בָּר֛וּךְבָּרוּךְברוך מִפִּ֥ימִפִּימפי יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 36:28 שׁ֥וּבשׁוּבשוב קַחקַחקח־־־לְךָ֖לְךָלך מְגִלָּ֣המְגִלָּהמגלה אַחֶ֑רֶתאַחֶרֶתאחרת וּכְתֹ֣בוּכְתֹבוכתב עָלֶ֗יהָעָלֶיהָעליה אֵ֤תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִים֙הַדְּבָרִיםהדברים הָרִ֣אשֹׁנִ֔יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָי֗וּהָיוּהיו עַלעַלעל־־־הַמְּגִלָּה֙הַמְּגִלָּההמגלה הָרִ֣אשֹׁנָ֔ההָרִאשֹׁנָההראשנה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׂרַ֖ףשָׂרַףשרף יְהוֹיָקִ֥יםיְהוֹיָקִיםיהויקים מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 36:29 וְעַלוְעַלועל־־־יְהוֹיָקִ֤יםיְהוֹיָקִיםיהויקים מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה תֹּאמַ֔רתֹּאמַרתאמר כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה אַ֠תָּהאַתָּהאתה שָׂרַ֜פְתָּשָׂרַפְתָּשרפת אֶתאֶתאת־־־הַמְּגִלָּ֤ההַמְּגִלָּההמגלה הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מַדּוּעַ֩מַדּוּעַמדוע כָּתַ֨בְתָּכָּתַבְתָּכתבת עָלֶ֜יהָעָלֶיהָעליה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר בֹּֽאבֹּאבא־־־יָב֤וֹאיָבוֹאיבוא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל וְהִשְׁחִית֙וְהִשְׁחִיתוהשחית אֶתאֶתאת־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְהִשְׁבִּ֥יתוְהִשְׁבִּיתוהשבית מִמֶּ֖נָּהמִמֶּנָּהממנה אָדָ֥םאָדָםאדם וּבְהֵמָֽהוּבְהֵמָהובהמה׃׃׃ ססס 36:30 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־יְהֽוֹיָקִים֙יְהוֹיָקִיםיהויקים מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה לֹאלֹאלא־־־יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לּ֥וֹלּוֹלו יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא דָוִ֑דדָוִדדוד וְנִבְלָתוֹ֙וְנִבְלָתוֹונבלתו תִּֽהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה מֻשְׁלֶ֔כֶתמֻשְׁלֶכֶתמשלכת לַחֹ֥רֶבלַחֹרֶבלחרב בַּיּ֖וֹםבַּיּוֹםביום וְלַקֶּ֥רַחוְלַקֶּרַחולקרח בַּלָּֽיְלָהבַּלָּיְלָהבלילה׃׃׃ 36:31 וּפָקַדְתִּ֨יוּפָקַדְתִּיופקדתי עָלָ֧יועָלָיועליו וְעַלוְעַלועל־־־זַרְע֛וֹזַרְעוֹזרעו וְעַלוְעַלועל־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו אֶתאֶתאת־־־עֲוֺנָ֑םעֲוֺנָםעונם וְהֵבֵאתִ֣יוְהֵבֵאתִיוהבאתי עֲ֠לֵיהֶםעֲלֵיהֶםעליהם וְעַלוְעַלועל־־־יֹשְׁבֵ֨ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְאֶלוְאֶלואל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֵ֧תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֛ההָרָעָההרעה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֥רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמֵֽעוּשָׁמֵעוּשמעו׃׃׃ ססס 36:32 וְיִרְמְיָ֜הוּוְיִרְמְיָהוּוירמיהו לָקַ֣חלָקַחלקח ׀׀׀ מְגִלָּ֣המְגִלָּהמגלה אַחֶ֗רֶתאַחֶרֶתאחרת וַֽיִּתְּנָהּ֮וַיִּתְּנָהּויתנה אֶלאֶלאל־־־בָּר֣וּךְבָּרוּךְברוך בֶּןבֶּןבן־־־נֵרִיָּהוּ֮נֵרִיָּהוּנריהו הַסֹּפֵר֒הַסֹּפֵרהספר וַיִּכְתֹּ֤בוַיִּכְתֹּבויכתב עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה מִפִּ֣ימִפִּימפי יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הַסֵּ֔פֶרהַסֵּפֶרהספר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׂרַ֛ףשָׂרַףשרף יְהוֹיָקִ֥יםיְהוֹיָקִיםיהויקים מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש וְע֨וֹדוְעוֹדועוד נוֹסַ֧ףנוֹסַףנוסף עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם דְּבָרִ֥יםדְּבָרִיםדברים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים כָּהֵֽמָּהכָּהֵמָּהכהמה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain