Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 18

18:1 וַ֭יַּעַןוַיַּעַןויען בִּלְדַּ֥דבִּלְדַּדבלדד הַשֻּׁחִ֗יהַשֻּׁחִיהשחי וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 18:2 עַדעַדעד־־־אָ֤נָהאָנָהאנה ׀׀׀ תְּשִׂימ֣וּןתְּשִׂימוּןתשימון קִנְצֵ֣יקִנְצֵיקנצי לְמִלִּ֑יןלְמִלִּיןלמלין תָּ֝בִ֗ינוּתָּבִינוּתבינו וְאַחַ֥רוְאַחַרואחר נְדַבֵּֽרנְדַבֵּרנדבר׃׃׃ 18:3 מַ֭דּוּעַמַדּוּעַמדוע נֶחְשַׁ֣בְנוּנֶחְשַׁבְנוּנחשבנו כַבְּהֵמָ֑הכַבְּהֵמָהכבהמה נִ֝טְמִ֗ינוּנִטְמִינוּנטמינו בְּעֵינֵיכֶֽםבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם׃׃׃ 18:4 טֹֽרֵ֥ףטֹרֵףטרף נַפְשׁ֗וֹנַפְשׁוֹנפשו בְּאַ֫פּ֥וֹבְּאַפּוֹבאפו הַ֭לְמַעַנְךָהַלְמַעַנְךָהלמענך תֵּעָ֣זַבתֵּעָזַבתעזב אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְיֶעְתַּקוְיֶעְתַּקויעתק־־־צ֝֗וּרצוּרצור מִמְּקֹמֽוֹמִמְּקֹמוֹממקמו׃׃׃ 18:5 גַּ֤םגַּםגם א֣וֹראוֹראור רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים יִדְעָ֑ךְיִדְעָךְידעך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִ֝גַּ֗הּיִגַּהּיגה שְׁבִ֣יבשְׁבִיבשביב אִשּֽׁוֹאִשּׁוֹאשו׃׃׃ 18:6 א֭וֹראוֹראור חָשַׁ֣ךְחָשַׁךְחשך בְּאָהֳל֑וֹבְּאָהֳלוֹבאהלו וְ֝נֵר֗וֹוְנֵרוֹונרו עָלָ֥יועָלָיועליו יִדְעָֽךְיִדְעָךְידעך׃׃׃ 18:7 יֵֽ֭צְרוּיֵצְרוּיצרו צַעֲדֵ֣יצַעֲדֵיצעדי אוֹנ֑וֹאוֹנוֹאונו וְֽתַשְׁלִיכֵ֥הוּוְתַשְׁלִיכֵהוּותשליכהו עֲצָתֽוֹעֲצָתוֹעצתו׃׃׃ 18:8 כִּֽיכִּיכי־־־שֻׁלַּ֣חשֻׁלַּחשלח בְּרֶ֣שֶׁתבְּרֶשֶׁתברשת בְּרַגְלָ֑יובְּרַגְלָיוברגליו וְעַלוְעַלועל־־־שְׂ֝בָכָ֗השְׂבָכָהשבכה יִתְהַלָּֽךְיִתְהַלָּךְיתהלך׃׃׃ 18:9 יֹאחֵ֣זיֹאחֵזיאחז בְּעָקֵ֣בבְּעָקֵבבעקב פָּ֑חפָּחפח יַחֲזֵ֖קיַחֲזֵקיחזק עָלָ֣יועָלָיועליו צַמִּֽיםצַמִּיםצמים׃׃׃ 18:10 טָמ֣וּןטָמוּןטמון בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ חַבְל֑וֹחַבְלוֹחבלו וּ֝מַלְכֻּדְתּ֗וֹוּמַלְכֻּדְתּוֹומלכדתו עֲלֵ֣יעֲלֵיעלי נָתִֽיבנָתִיבנתיב׃׃׃ 18:11 סָ֭בִיבסָבִיבסביב בִּֽעֲתֻ֣הוּבִּעֲתֻהוּבעתהו בַלָּה֑וֹתבַלָּהוֹתבלהות וֶהֱפִיצֻ֥הוּוֶהֱפִיצֻהוּוהפיצהו לְרַגְלָֽיולְרַגְלָיולרגליו׃׃׃ 18:12 יְהִייְהִייהי־־־רָעֵ֥ברָעֵברעב אֹנ֑וֹאֹנוֹאנו וְ֝אֵ֗ידוְאֵידואיד נָכ֥וֹןנָכוֹןנכון לְצַלְעֽוֹלְצַלְעוֹלצלעו׃׃׃ 18:13 יֹ֭אכַליֹאכַליאכל בַּדֵּ֣יבַּדֵּיבדי עוֹר֑וֹעוֹרוֹעורו יֹאכַ֥ליֹאכַליאכל בַּ֝דָּ֗יובַּדָּיובדיו בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ 18:14 יִנָּתֵ֣קיִנָּתֵקינתק מֵ֭אָהֳלוֹמֵאָהֳלוֹמאהלו מִבְטַח֑וֹמִבְטַחוֹמבטחו וְ֝תַצְעִדֵ֗הוּוְתַצְעִדֵהוּותצעדהו לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך בַּלָּהֽוֹתבַּלָּהוֹתבלהות׃׃׃ 18:15 תִּשְׁכּ֣וֹןתִּשְׁכּוֹןתשכון בְּ֭אָהֳלוֹבְּאָהֳלוֹבאהלו מִבְּלִימִבְּלִימבלי־־־ל֑וֹלוֹלו יְזֹרֶ֖היְזֹרֶהיזרה עַלעַלעל־־־נָוֵ֣הוּנָוֵהוּנוהו גָפְרִֽיתגָפְרִיתגפרית׃׃׃ 18:16 מִ֭תַּחַתמִתַּחַתמתחת שָֽׁרָשָׁ֣יושָׁרָשָׁיושרשיו יִבָ֑שׁוּיִבָשׁוּיבשו וּ֝מִמַּ֗עַלוּמִמַּעַלוממעל יִמַּ֥ליִמַּלימל קְצִירֽוֹקְצִירוֹקצירו׃׃׃ 18:17 זִֽכְרוֹזִכְרוֹזכרו־־־אָ֭בַדאָבַדאבד מִנִּימִנִּימני־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְלֹאוְלֹאולא־־־שֵׁ֥םשֵׁםשם ל֝֗וֹלוֹלו עַלעַלעל־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־חֽוּץחוּץחוץ׃׃׃ 18:18 יֶ֭הְדְּפֻהוּיֶהְדְּפֻהוּיהדפהו מֵא֣וֹרמֵאוֹרמאור אֶלאֶלאל־־־חֹ֑שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וּֽמִתֵּבֵ֥לוּמִתֵּבֵלומתבל יְנִדֻּֽהוּיְנִדֻּהוּינדהו׃׃׃ 18:19 לֹ֘אלֹאלא נִ֤יןנִיןנין ל֣וֹלוֹלו וְלֹאוְלֹאולא־־־נֶ֣כֶדנֶכֶדנכד בְּעַמּ֑וֹבְּעַמּוֹבעמו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין שָׂ֝רִ֗ידשָׂרִידשריד בִּמְגוּרָֽיובִּמְגוּרָיובמגוריו׃׃׃ 18:20 עַלעַלעל־־־י֭וֹמוֹיוֹמוֹיומו נָשַׁ֣מּוּנָשַׁמּוּנשמו אַחֲרֹנִ֑יםאַחֲרֹנִיםאחרנים וְ֝קַדְמֹנִ֗יםוְקַדְמֹנִיםוקדמנים אָ֣חֲזוּאָחֲזוּאחזו שָֽׂעַרשָׂעַרשער׃׃׃ 18:21 אַךְאַךְאך־־־אֵ֭לֶּהאֵלֶּהאלה מִשְׁכְּנ֣וֹתמִשְׁכְּנוֹתמשכנות עַוָּ֑לעַוָּלעול וְ֝זֶ֗הוְזֶהוזה מְק֣וֹםמְקוֹםמקום לֹאלֹאלא־־־יָדַֽעיָדַעידע־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain