Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 5

5:1 וַתָּ֣שַׁרוַתָּשַׁרותשר דְּבוֹרָ֔הדְּבוֹרָהדבורה וּבָרָ֖קוּבָרָקוברק בֶּןבֶּןבן־־־אֲבִינֹ֑עַםאֲבִינֹעַםאבינעם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 5:2 בִּפְרֹ֤עַבִּפְרֹעַבפרע פְּרָעוֹת֙פְּרָעוֹתפרעות בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל בְּהִתְנַדֵּ֖בבְּהִתְנַדֵּבבהתנדב עָ֑םעָםעם בָּרֲכ֖וּבָּרֲכוּברכו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 5:3 שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו מְלָכִ֔יםמְלָכִיםמלכים הַאֲזִ֖ינוּהַאֲזִינוּהאזינו רֹֽזְנִ֑יםרֹזְנִיםרזנים אָֽנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי אָשִׁ֔ירָהאָשִׁירָהאשירה אֲזַמֵּ֕ראֲזַמֵּראזמר לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 5:4 יְהוָ֗היְהוָהיהוה בְּצֵאתְךָ֤בְּצֵאתְךָבצאתך מִשֵּׂעִיר֙מִשֵּׂעִירמשעיר בְּצַעְדְּךָ֙בְּצַעְדְּךָבצעדך מִשְּׂדֵ֣המִשְּׂדֵהמשדה אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ רָעָ֔שָׁהרָעָשָׁהרעשה גַּםגַּםגם־־־שָׁמַ֖יִםשָׁמַיִםשמים נָטָ֑פוּנָטָפוּנטפו גַּםגַּםגם־־־עָבִ֖יםעָבִיםעבים נָ֥טְפוּנָטְפוּנטפו מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 5:5 הָרִ֥יםהָרִיםהרים נָזְל֖וּנָזְלוּנזלו מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה זֶ֣הזֶהזה סִינַ֔יסִינַיסיני מִפְּנֵ֕ימִפְּנֵימפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 5:6 בִּימֵ֞יבִּימֵיבימי שַׁמְגַּ֤רשַׁמְגַּרשמגר בֶּןבֶּןבן־־־עֲנָת֙עֲנָתענת בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי יָעֵ֔ליָעֵליעל חָדְל֖וּחָדְלוּחדלו אֳרָח֑וֹתאֳרָחוֹתארחות וְהֹלְכֵ֣יוְהֹלְכֵיוהלכי נְתִיב֔וֹתנְתִיבוֹתנתיבות יֵלְכ֕וּיֵלְכוּילכו אֳרָח֖וֹתאֳרָחוֹתארחות עֲקַלְקַלּֽוֹתעֲקַלְקַלּוֹתעקלקלות׃׃׃ 5:7 חָדְל֧וּחָדְלוּחדלו פְרָז֛וֹןפְרָזוֹןפרזון בְּיִשְׂרָאֵ֖לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל חָדֵ֑לּוּחָדֵלּוּחדלו עַ֤דעַדעד שַׁקַּ֙מְתִּי֙שַׁקַּמְתִּישקמתי דְּבוֹרָ֔הדְּבוֹרָהדבורה שַׁקַּ֥מְתִּישַׁקַּמְתִּישקמתי אֵ֖םאֵםאם בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 5:8 יִבְחַר֙יִבְחַריבחר אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים חֲדָשִׁ֔יםחֲדָשִׁיםחדשים אָ֖זאָזאז לָחֶ֣םלָחֶםלחם שְׁעָרִ֑יםשְׁעָרִיםשערים מָגֵ֤ןמָגֵןמגן אִםאִםאם־־־יֵֽרָאֶה֙יֵרָאֶהיראה וָרֹ֔מַחוָרֹמַחורמח בְּאַרְבָּעִ֥יםבְּאַרְבָּעִיםבארבעים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 5:9 לִבִּי֙לִבִּילבי לְחוֹקְקֵ֣ילְחוֹקְקֵילחוקקי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הַמִּֽתְנַדְּבִ֖יםהַמִּתְנַדְּבִיםהמתנדבים בָּעָ֑םבָּעָםבעם בָּרֲכ֖וּבָּרֲכוּברכו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 5:10 רֹכְבֵי֩רֹכְבֵירכבי אֲתֹנ֨וֹתאֲתֹנוֹתאתנות צְחֹר֜וֹתצְחֹרוֹתצחרות יֹשְׁבֵ֧ייֹשְׁבֵיישבי עַלעַלעל־־־מִדִּ֛יןמִדִּיןמדין וְהֹלְכֵ֥יוְהֹלְכֵיוהלכי עַלעַלעל־־־דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך שִֽׂיחוּשִׂיחוּשיחו׃׃׃ 5:11 מִקּ֣וֹלמִקּוֹלמקול מְחַֽצְצִ֗יםמְחַצְצִיםמחצצים בֵּ֚יןבֵּיןבין מַשְׁאַבִּ֔יםמַשְׁאַבִּיםמשאבים שָׁ֤םשָׁםשם יְתַנּוּ֙יְתַנּוּיתנו צִדְק֣וֹתצִדְקוֹתצדקות יְהוָ֔היְהוָהיהוה צִדְקֹ֥תצִדְקֹתצדקת פִּרְזֹנ֖וֹפִּרְזֹנוֹפרזנו בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל אָ֛זאָזאז יָרְד֥וּיָרְדוּירדו לַשְּׁעָרִ֖יםלַשְּׁעָרִיםלשערים עַםעַםעם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 5:12 עוּרִ֤יעוּרִיעורי עוּרִי֙עוּרִיעורי דְּבוֹרָ֔הדְּבוֹרָהדבורה ע֥וּרִיעוּרִיעורי ע֖וּרִיעוּרִיעורי דַּבְּרִידַּבְּרִידברי־־־שִׁ֑ירשִׁירשיר ק֥וּםקוּםקום בָּרָ֛קבָּרָקברק וּֽשֲׁבֵ֥הוּשֲׁבֵהושבה שֶׁבְיְךָ֖שֶׁבְיְךָשביך בֶּןבֶּןבן־־־אֲבִינֹֽעַםאֲבִינֹעַםאבינעם׃׃׃ 5:13 אָ֚זאָזאז יְרַ֣דיְרַדירד שָׂרִ֔ידשָׂרִידשריד לְאַדִּירִ֖יםלְאַדִּירִיםלאדירים עָ֑םעָםעם יְהוָ֕היְהוָהיהוה יְרַדיְרַדירד־־־לִ֖ילִילי בַּגִּבּוֹרִֽיםבַּגִּבּוֹרִיםבגבורים׃׃׃ 5:14 מִנִּ֣ימִנִּימני אֶפְרַ֗יִםאֶפְרַיִםאפרים שָׁרְשָׁם֙שָׁרְשָׁםשרשם בַּעֲמָלֵ֔קבַּעֲמָלֵקבעמלק אַחֲרֶ֥יךָאַחֲרֶיךָאחריך בִנְיָמִ֖יןבִנְיָמִיןבנימין בַּֽעֲמָמֶ֑יךָבַּעֲמָמֶיךָבעממיך מִנִּ֣ימִנִּימני מָכִ֗ירמָכִירמכיר יָֽרְדוּ֙יָרְדוּירדו מְחֹ֣קְקִ֔יםמְחֹקְקִיםמחקקים וּמִ֨זְּבוּלֻ֔ןוּמִזְּבוּלֻןומזבולן מֹשְׁכִ֖יםמֹשְׁכִיםמשכים בְּשֵׁ֥בֶטבְּשֵׁבֶטבשבט סֹפֵֽרסֹפֵרספר׃׃׃ 5:15 וְשָׂרַ֤יוְשָׂרַיושרי בְּיִשָּׂשכָר֙בְּיִשָּׂשכָרביששכר עִםעִםעם־־־דְּבֹרָ֔הדְּבֹרָהדברה וְיִשָּׂשכָר֙וְיִשָּׂשכָרויששכר כֵּ֣ןכֵּןכן בָּרָ֔קבָּרָקברק בָּעֵ֖מֶקבָּעֵמֶקבעמק שֻׁלַּ֣חשֻׁלַּחשלח בְּרַגְלָ֑יובְּרַגְלָיוברגליו בִּפְלַגּ֣וֹתבִּפְלַגּוֹתבפלגות רְאוּבֵ֔ןרְאוּבֵןראובן גְּדֹלִ֖יםגְּדֹלִיםגדלים חִקְקֵיחִקְקֵיחקקי־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 5:16 לָ֣מָּהלָמָּהלמה יָשַׁ֗בְתָּיָשַׁבְתָּישבת בֵּ֚יןבֵּיןבין הַֽמִּשְׁפְּתַ֔יִםהַמִּשְׁפְּתַיִםהמשפתים לִשְׁמֹ֖עַלִשְׁמֹעַלשמע שְׁרִק֣וֹתשְׁרִקוֹתשרקות עֲדָרִ֑יםעֲדָרִיםעדרים לִפְלַגּ֣וֹתלִפְלַגּוֹתלפלגות רְאוּבֵ֔ןרְאוּבֵןראובן גְּדוֹלִ֖יםגְּדוֹלִיםגדולים חִקְרֵיחִקְרֵיחקרי־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 5:17 גִּלְעָ֗דגִּלְעָדגלעד בְּעֵ֤בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּן֙הַיַּרְדֵּןהירדן שָׁכֵ֔ןשָׁכֵןשכן וְדָ֕ןוְדָןודן לָ֥מָּהלָמָּהלמה יָג֖וּריָגוּריגור אֳנִיּ֑וֹתאֳנִיּוֹתאניות אָשֵׁ֗ראָשֵׁראשר יָשַׁב֙יָשַׁבישב לְח֣וֹףלְחוֹףלחוף יַמִּ֔יםיַמִּיםימים וְעַ֥לוְעַלועל מִפְרָצָ֖יומִפְרָצָיומפרציו יִשְׁכּֽוֹןיִשְׁכּוֹןישכון׃׃׃ 5:18 זְבֻל֗וּןזְבֻלוּןזבלון עַ֣םעַםעם חֵרֵ֥ףחֵרֵףחרף נַפְשׁ֛וֹנַפְשׁוֹנפשו לָמ֖וּתלָמוּתלמות וְנַפְתָּלִ֑יוְנַפְתָּלִיונפתלי עַ֖לעַלעל מְרוֹמֵ֥ימְרוֹמֵימרומי שָׂדֶֽהשָׂדֶהשדה׃׃׃ 5:19 בָּ֤אוּבָּאוּבאו מְלָכִים֙מְלָכִיםמלכים נִלְחָ֔מוּנִלְחָמוּנלחמו אָ֤זאָזאז נִלְחֲמוּ֙נִלְחֲמוּנלחמו מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי כְנַ֔עַןכְנַעַןכנען בְּתַעְנַ֖ךְבְּתַעְנַךְבתענך עַלעַלעל־־־מֵ֣ימֵימי מְגִדּ֑וֹמְגִדּוֹמגדו בֶּ֥צַעבֶּצַעבצע כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף לֹ֥אלֹאלא לָקָֽחוּלָקָחוּלקחו׃׃׃ 5:20 מִןמִןמן־־־שָׁמַ֖יִםשָׁמַיִםשמים נִלְחָ֑מוּנִלְחָמוּנלחמו הַכּֽוֹכָבִים֙הַכּוֹכָבִיםהכוכבים מִמְּסִלּוֹתָ֔םמִמְּסִלּוֹתָםממסלותם נִלְחֲמ֖וּנִלְחֲמוּנלחמו עִםעִםעם־־־סִיסְרָֽאסִיסְרָאסיסרא׃׃׃ 5:21 נַ֤חַלנַחַלנחל קִישׁוֹן֙קִישׁוֹןקישון גְּרָפָ֔םגְּרָפָםגרפם נַ֥חַלנַחַלנחל קְדוּמִ֖יםקְדוּמִיםקדומים נַ֣חַלנַחַלנחל קִישׁ֑וֹןקִישׁוֹןקישון תִּדְרְכִ֥יתִּדְרְכִיתדרכי נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי עֹֽזעֹזעז׃׃׃ 5:22 אָ֥זאָזאז הָלְמ֖וּהָלְמוּהלמו עִקְּבֵיעִקְּבֵיעקבי־־־ס֑וּססוּססוס מִֽדַּהֲר֖וֹתמִדַּהֲרוֹתמדהרות דַּהֲר֥וֹתדַּהֲרוֹתדהרות אַבִּירָֽיואַבִּירָיואביריו׃׃׃ 5:23 א֣וֹרוּאוֹרוּאורו מֵר֗וֹזמֵרוֹזמרוז אָמַר֙אָמַראמר מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֹ֥רוּאֹרוּארו אָר֖וֹראָרוֹרארור יֹשְׁבֶ֑יהָיֹשְׁבֶיהָישביה כִּ֤יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־בָ֙אוּ֙בָאוּבאו לְעֶזְרַ֣תלְעֶזְרַתלעזרת יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְעֶזְרַ֥תלְעֶזְרַתלעזרת יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּגִּבּוֹרִֽיםבַּגִּבּוֹרִיםבגבורים׃׃׃ 5:24 תְּבֹרַךְ֙תְּבֹרַךְתברך מִנָּשִׁ֔יםמִנָּשִׁיםמנשים יָעֵ֕ליָעֵליעל אֵ֖שֶׁתאֵשֶׁתאשת חֶ֣בֶרחֶבֶרחבר הַקֵּינִ֑יהַקֵּינִיהקיני מִנָּשִׁ֥יםמִנָּשִׁיםמנשים בָּאֹ֖הֶלבָּאֹהֶלבאהל תְּבֹרָֽךְתְּבֹרָךְתברך׃׃׃ 5:25 מַ֥יִםמַיִםמים שָׁאַ֖לשָׁאַלשאל חָלָ֣בחָלָבחלב נָתָ֑נָהנָתָנָהנתנה בְּסֵ֥פֶלבְּסֵפֶלבספל אַדִּירִ֖יםאַדִּירִיםאדירים הִקְרִ֥יבָההִקְרִיבָההקריבה חֶמְאָֽהחֶמְאָהחמאה׃׃׃ 5:26 יָדָהּ֙יָדָהּידה לַיָּתֵ֣דלַיָּתֵדליתד תִּשְׁלַ֔חְנָהתִּשְׁלַחְנָהתשלחנה וִֽימִינָ֖הּוִימִינָהּוימינה לְהַלְמ֣וּתלְהַלְמוּתלהלמות עֲמֵלִ֑יםעֲמֵלִיםעמלים וְהָלְמָ֤הוְהָלְמָהוהלמה סִֽיסְרָא֙סִיסְרָאסיסרא מָחֲקָ֣המָחֲקָהמחקה רֹאשׁ֔וֹרֹאשׁוֹראשו וּמָחֲצָ֥הוּמָחֲצָהומחצה וְחָלְפָ֖הוְחָלְפָהוחלפה רַקָּתֽוֹרַקָּתוֹרקתו׃׃׃ 5:27 בֵּ֣יןבֵּיןבין רַגְלֶ֔יהָרַגְלֶיהָרגליה כָּרַ֥עכָּרַעכרע נָפַ֖לנָפַלנפל שָׁכָ֑בשָׁכָבשכב בֵּ֤יןבֵּיןבין רַגְלֶ֙יהָ֙רַגְלֶיהָרגליה כָּרַ֣עכָּרַעכרע נָפָ֔לנָפָלנפל בַּאֲשֶׁ֣רבַּאֲשֶׁרבאשר כָּרַ֔עכָּרַעכרע שָׁ֖םשָׁםשם נָפַ֥לנָפַלנפל שָׁדֽוּדשָׁדוּדשדוד׃׃׃ 5:28 בְּעַד֩בְּעַדבעד הַחַלּ֨וֹןהַחַלּוֹןהחלון נִשְׁקְפָ֧הנִשְׁקְפָהנשקפה וַתְּיַבֵּ֛בוַתְּיַבֵּבותיבב אֵ֥םאֵםאם סִֽיסְרָ֖אסִיסְרָאסיסרא בְּעַ֣דבְּעַדבעד הָֽאֶשְׁנָ֑בהָאֶשְׁנָבהאשנב מַדּ֗וּעַמַדּוּעַמדוע בֹּשֵׁ֤שׁבֹּשֵׁשׁבשש רִכְבּוֹ֙רִכְבּוֹרכבו לָב֔וֹאלָבוֹאלבוא מַדּ֣וּעַמַדּוּעַמדוע אֶֽחֱר֔וּאֶחֱרוּאחרו פַּעֲמֵ֖יפַּעֲמֵיפעמי מַרְכְּבוֹתָֽיומַרְכְּבוֹתָיומרכבותיו׃׃׃ 5:29 חַכְמ֥וֹתחַכְמוֹתחכמות שָׂרוֹתֶ֖יהָשָׂרוֹתֶיהָשרותיה תַּעֲנֶ֑ינָּהתַּעֲנֶינָּהתענינה אַףאַףאף־־־הִ֕יאהִיאהיא תָּשִׁ֥יבתָּשִׁיבתשיב אֲמָרֶ֖יהָאֲמָרֶיהָאמריה לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 5:30 הֲלֹ֨אהֲלֹאהלא יִמְצְא֜וּיִמְצְאוּימצאו יְחַלְּק֣וּיְחַלְּקוּיחלקו שָׁלָ֗לשָׁלָלשלל רַ֤חַםרַחַםרחם רַחֲמָתַ֙יִם֙רַחֲמָתַיִםרחמתים לְרֹ֣אשׁלְרֹאשׁלראש גֶּ֔בֶרגֶּבֶרגבר שְׁלַ֤לשְׁלַלשלל צְבָעִים֙צְבָעִיםצבעים לְסִ֣יסְרָ֔אלְסִיסְרָאלסיסרא שְׁלַ֥לשְׁלַלשלל צְבָעִ֖יםצְבָעִיםצבעים רִקְמָ֑הרִקְמָהרקמה צֶ֥בַעצֶבַעצבע רִקְמָתַ֖יִםרִקְמָתַיִםרקמתים לְצַוְּארֵ֥ילְצַוְּארֵילצוארי שָׁלָֽלשָׁלָלשלל׃׃׃ 5:31 כֵּ֠ןכֵּןכן יֹאבְד֤וּיֹאבְדוּיאבדו כָלכָלכל־־־אוֹיְבֶ֙יךָ֙אוֹיְבֶיךָאויביך יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאֹ֣הֲבָ֔יווְאֹהֲבָיוואהביו כְּצֵ֥אתכְּצֵאתכצאת הַשֶּׁ֖מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש בִּגְבֻרָת֑וֹבִּגְבֻרָתוֹבגברתו וַתִּשְׁקֹ֥טוַתִּשְׁקֹטותשקט הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain