Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 18

18:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 18:2 דַּבֵּר֙דַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 18:3 כְּמַעֲשֵׂ֧הכְּמַעֲשֵׂהכמעשה אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְשַׁבְתֶּםיְשַׁבְתֶּםישבתם־־־בָּ֖הּבָּהּבה לֹ֣אלֹאלא תַעֲשׂ֑וּתַעֲשׂוּתעשו וּכְמַעֲשֵׂ֣הוּכְמַעֲשֵׂהוכמעשה אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־כְּנַ֡עַןכְּנַעַןכנען אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֲנִי֩אֲנִיאני מֵבִ֨יאמֵבִיאמביא אֶתְכֶ֥םאֶתְכֶםאתכם שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה לֹ֣אלֹאלא תַעֲשׂ֔וּתַעֲשׂוּתעשו וּבְחֻקֹּתֵיהֶ֖םוּבְחֻקֹּתֵיהֶםובחקתיהם לֹ֥אלֹאלא תֵלֵֽכוּתֵלֵכוּתלכו׃׃׃ 18:4 אֶתאֶתאת־־־מִשְׁפָּטַ֧ימִשְׁפָּטַימשפטי תַּעֲשׂ֛וּתַּעֲשׂוּתעשו וְאֶתוְאֶתואת־־־חֻקֹּתַ֥יחֻקֹּתַיחקתי תִּשְׁמְר֖וּתִּשְׁמְרוּתשמרו לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 18:5 וּשְׁמַרְתֶּ֤םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־חֻקֹּתַי֙חֻקֹּתַיחקתי וְאֶתוְאֶתואת־־־מִשְׁפָּטַ֔ימִשְׁפָּטַימשפטי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה אֹתָ֛םאֹתָםאתם הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם וָחַ֣יוָחַיוחי בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 18:6 אִ֥ישׁאִישׁאיש אִישׁ֙אִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־שְׁאֵ֣רשְׁאֵרשאר בְּשָׂר֔וֹבְּשָׂרוֹבשרו לֹ֥אלֹאלא תִקְרְב֖וּתִקְרְבוּתקרבו לְגַלּ֣וֹתלְגַלּוֹתלגלות עֶרְוָ֑העֶרְוָהערוה אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 18:7 עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות אָבִ֛יךָאָבִיךָאביך וְעֶרְוַ֥תוְעֶרְוַתוערות אִמְּךָ֖אִמְּךָאמך לֹ֣אלֹאלא תְגַלֵּ֑התְגַלֵּהתגלה אִמְּךָ֣אִמְּךָאמך הִ֔ואהִואהוא לֹ֥אלֹאלא תְגַלֶּ֖התְגַלֶּהתגלה עֶרְוָתָֽהּעֶרְוָתָהּערותה׃׃׃ ססס 18:8 עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך לֹ֣אלֹאלא תְגַלֵּ֑התְגַלֵּהתגלה עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך הִֽואהִואהוא׃׃׃ ססס 18:9 עֶרְוַ֨תעֶרְוַתערות אֲחֽוֹתְךָ֤אֲחוֹתְךָאחותך בַתבַתבת־־־אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך א֣וֹאוֹאו בַתבַתבת־־־אִמֶּ֔ךָאִמֶּךָאמך מוֹלֶ֣דֶתמוֹלֶדֶתמולדת בַּ֔יִתבַּיִתבית א֖וֹאוֹאו מוֹלֶ֣דֶתמוֹלֶדֶתמולדת ח֑וּץחוּץחוץ לֹ֥אלֹאלא תְגַלֶּ֖התְגַלֶּהתגלה עֶרְוָתָֽןעֶרְוָתָןערותן׃׃׃ ססס 18:10 עֶרְוַ֤תעֶרְוַתערות בַּתבַּתבת־־־בִּנְךָ֙בִּנְךָבנך א֣וֹאוֹאו בַֽתבַתבת־־־בִּתְּךָ֔בִּתְּךָבתך לֹ֥אלֹאלא תְגַלֶּ֖התְגַלֶּהתגלה עֶרְוָתָ֑ןעֶרְוָתָןערותן כִּ֥יכִּיכי עֶרְוָתְךָ֖עֶרְוָתְךָערותך הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ ססס 18:11 עֶרְוַ֨תעֶרְוַתערות בַּתבַּתבת־־־אֵ֤שֶׁתאֵשֶׁתאשת אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך מוֹלֶ֣דֶתמוֹלֶדֶתמולדת אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך אֲחוֹתְךָ֖אֲחוֹתְךָאחותך הִ֑ואהִואהוא לֹ֥אלֹאלא תְגַלֶּ֖התְגַלֶּהתגלה עֶרְוָתָֽהּעֶרְוָתָהּערותה׃׃׃ ססס 18:12 עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות אֲחוֹתאֲחוֹתאחות־־־אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך לֹ֣אלֹאלא תְגַלֵּ֑התְגַלֵּהתגלה שְׁאֵ֥רשְׁאֵרשאר אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך הִֽואהִואהוא׃׃׃ ססס 18:13 עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות אֲחֽוֹתאֲחוֹתאחות־־־אִמְּךָ֖אִמְּךָאמך לֹ֣אלֹאלא תְגַלֵּ֑התְגַלֵּהתגלה כִּֽיכִּיכי־־־שְׁאֵ֥רשְׁאֵרשאר אִמְּךָ֖אִמְּךָאמך הִֽואהִואהוא׃׃׃ ססס 18:14 עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות אֲחִֽיאֲחִיאחי־־־אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך לֹ֣אלֹאלא תְגַלֵּ֑התְגַלֵּהתגלה אֶלאֶלאל־־־אִשְׁתּוֹ֙אִשְׁתּוֹאשתו לֹ֣אלֹאלא תִקְרָ֔בתִקְרָבתקרב דֹּדָֽתְךָ֖דֹּדָתְךָדדתך הִֽואהִואהוא׃׃׃ ססס 18:15 עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות כַּלָּֽתְךָ֖כַּלָּתְךָכלתך לֹ֣אלֹאלא תְגַלֵּ֑התְגַלֵּהתגלה אֵ֤שֶׁתאֵשֶׁתאשת בִּנְךָ֙בִּנְךָבנך הִ֔ואהִואהוא לֹ֥אלֹאלא תְגַלֶּ֖התְגַלֶּהתגלה עֶרְוָתָֽהּעֶרְוָתָהּערותה׃׃׃ ססס 18:16 עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך לֹ֣אלֹאלא תְגַלֵּ֑התְגַלֵּהתגלה עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך הִֽואהִואהוא׃׃׃ ססס 18:17 עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות אִשָּׁ֛האִשָּׁהאשה וּבִתָּ֖הּוּבִתָּהּובתה לֹ֣אלֹאלא תְגַלֵּ֑התְגַלֵּהתגלה אֶֽתאֶתאת־־־בַּתבַּתבת־־־בְּנָ֞הּבְּנָהּבנה וְאֶתוְאֶתואת־־־בַּתבַּתבת־־־בִּתָּ֗הּבִּתָּהּבתה לֹ֤אלֹאלא תִקַּח֙תִקַּחתקח לְגַלּ֣וֹתלְגַלּוֹתלגלות עֶרְוָתָ֔הּעֶרְוָתָהּערותה שַׁאֲרָ֥השַׁאֲרָהשארה הֵ֖נָּההֵנָּההנה זִמָּ֥הזִמָּהזמה הִֽואהִואהוא 18:18 וְאִשָּׁ֥הוְאִשָּׁהואשה אֶלאֶלאל־־־אֲחֹתָ֖הּאֲחֹתָהּאחתה לֹ֣אלֹאלא תִקָּ֑חתִקָּחתקח לִצְרֹ֗רלִצְרֹרלצרר לְגַלּ֧וֹתלְגַלּוֹתלגלות עֶרְוָתָ֛הּעֶרְוָתָהּערותה עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה בְּחַיֶּֽיהָבְּחַיֶּיהָבחייה׃׃׃ 18:19 וְאֶלוְאֶלואל־־־אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה בְּנִדַּ֣תבְּנִדַּתבנדת טֻמְאָתָ֑הּטֻמְאָתָהּטמאתה לֹ֣אלֹאלא תִקְרַ֔בתִקְרַבתקרב לְגַלּ֖וֹתלְגַלּוֹתלגלות עֶרְוָתָֽהּעֶרְוָתָהּערותה׃׃׃ 18:20 וְאֶלוְאֶלואל־־־אֵ֙שֶׁת֙אֵשֶׁתאשת עֲמִֽיתְךָ֔עֲמִיתְךָעמיתך לֹאלֹאלא־־־תִתֵּ֥ןתִתֵּןתתן שְׁכָבְתְּךָ֖שְׁכָבְתְּךָשכבתך לְזָ֑רַעלְזָרַעלזרע לְטָמְאָהלְטָמְאָהלטמאה־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 18:21 וּמִֽזַּרְעֲךָ֥וּמִזַּרְעֲךָומזרעך לֹאלֹאלא־־־תִתֵּ֖ןתִתֵּןתתן לְהַעֲבִ֣ירלְהַעֲבִירלהעביר לַמֹּ֑לֶךְלַמֹּלֶךְלמלך וְלֹ֧אוְלֹאולא תְחַלֵּ֛לתְחַלֵּלתחלל אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֥םשֵׁםשם אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 18:22 וְאֶ֨תוְאֶתואת־־־זָכָ֔רזָכָרזכר לֹ֥אלֹאלא תִשְׁכַּ֖בתִשְׁכַּבתשכב מִשְׁכְּבֵ֣ימִשְׁכְּבֵימשכבי אִשָּׁ֑האִשָּׁהאשה תּוֹעֵבָ֖התּוֹעֵבָהתועבה הִֽואהִואהוא׃׃׃ 18:23 וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־בְּהֵמָ֛הבְּהֵמָהבהמה לֹאלֹאלא־־־תִתֵּ֥ןתִתֵּןתתן שְׁכָבְתְּךָ֖שְׁכָבְתְּךָשכבתך לְטָמְאָהלְטָמְאָהלטמאה־־־בָ֑הּבָהּבה וְאִשָּׁ֗הוְאִשָּׁהואשה לֹֽאלֹאלא־־־תַעֲמֹ֞דתַעֲמֹדתעמד לִפְנֵ֧ילִפְנֵילפני בְהֵמָ֛הבְהֵמָהבהמה לְרִבְעָ֖הּלְרִבְעָהּלרבעה תֶּ֥בֶלתֶּבֶלתבל הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 18:24 אַלאַלאל־־־תִּֽטַּמְּא֖וּתִּטַּמְּאוּתטמאו בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה כִּ֤יכִּיכי בְכָלבְכָלבכל־־־אֵ֙לֶּה֙אֵלֶּהאלה נִטְמְא֣וּנִטְמְאוּנטמאו הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני מְשַׁלֵּ֖חַמְשַׁלֵּחַמשלח מִפְּנֵיכֶֽםמִפְּנֵיכֶםמפניכם׃׃׃ 18:25 וַתִּטְמָ֣אוַתִּטְמָאותטמא הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וָאֶפְקֹ֥דוָאֶפְקֹדואפקד עֲוֺנָ֖הּעֲוֺנָהּעונה עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה וַתָּקִ֥אוַתָּקִאותקא הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־יֹשְׁבֶֽיהָיֹשְׁבֶיהָישביה׃׃׃ 18:26 וּשְׁמַרְתֶּ֣םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אַתֶּ֗םאַתֶּםאתם אֶתאֶתאת־־־חֻקֹּתַי֙חֻקֹּתַיחקתי וְאֶתוְאֶתואת־־־מִשְׁפָּטַ֔ימִשְׁפָּטַימשפטי וְלֹ֣אוְלֹאולא תַעֲשׂ֔וּתַעֲשׂוּתעשו מִכֹּ֥למִכֹּלמכל הַתּוֹעֵבֹ֖תהַתּוֹעֵבֹתהתועבת הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה הָֽאֶזְרָ֔חהָאֶזְרָחהאזרח וְהַגֵּ֖רוְהַגֵּרוהגר הַגָּ֥רהַגָּרהגר בְּתוֹכְכֶֽםבְּתוֹכְכֶםבתוככם׃׃׃ 18:27 כִּ֚יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַתּוֹעֵבֹ֣תהַתּוֹעֵבֹתהתועבת הָאֵ֔להָאֵלהאל עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו אַנְשֵֽׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לִפְנֵיכֶ֑םלִפְנֵיכֶםלפניכם וַתִּטְמָ֖אוַתִּטְמָאותטמא הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 18:28 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תָקִ֤יאתָקִיאתקיא הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם בְּטַֽמַּאֲכֶ֖םבְּטַמַּאֲכֶםבטמאכם אֹתָ֑הּאֹתָהּאתה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר קָאָ֛הקָאָהקאה אֶתאֶתאת־־־הַגּ֖וֹיהַגּוֹיהגוי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לִפְנֵיכֶֽםלִפְנֵיכֶםלפניכם׃׃׃ 18:29 כִּ֚יכִּיכי כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יַעֲשֶׂ֔היַעֲשֶׂהיעשה מִכֹּ֥למִכֹּלמכל הַתּוֹעֵב֖וֹתהַתּוֹעֵבוֹתהתועבות הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וְנִכְרְת֛וּוְנִכְרְתוּונכרתו הַנְּפָשׁ֥וֹתהַנְּפָשׁוֹתהנפשות הָעֹשֹׂ֖תהָעֹשֹׂתהעשת מִקֶּ֥רֶבמִקֶּרֶבמקרב עַמָּֽםעַמָּםעמם׃׃׃ 18:30 וּשְׁמַרְתֶּ֣םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמַרְתִּ֗ימִשְׁמַרְתִּימשמרתי לְבִלְתִּ֨ילְבִלְתִּילבלתי עֲשׂ֜וֹתעֲשׂוֹתעשות מֵחֻקּ֤וֹתמֵחֻקּוֹתמחקות הַתּֽוֹעֵבֹת֙הַתּוֹעֵבֹתהתועבת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נַעֲשׂ֣וּנַעֲשׂוּנעשו לִפְנֵיכֶ֔םלִפְנֵיכֶםלפניכם וְלֹ֥אוְלֹאולא תִֽטַּמְּא֖וּתִטַּמְּאוּתטמאו בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain