Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 2

2:1 וְנֶ֗פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש כִּֽיכִּיכי־־־תַקְרִ֞יבתַקְרִיבתקריב קָרְבַּ֤ןקָרְבַּןקרבן מִנְחָה֙מִנְחָהמנחה לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה סֹ֖לֶתסֹלֶתסלת יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה קָרְבָּנ֑וֹקָרְבָּנוֹקרבנו וְיָצַ֤קוְיָצַקויצק עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה שֶׁ֔מֶןשֶׁמֶןשמן וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה לְבֹנָֽהלְבֹנָהלבנה׃׃׃ 2:2 וֶֽהֱבִיאָ֗הּוֶהֱבִיאָהּוהביאה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַהֲרֹן֮אַהֲרֹןאהרן הַכֹּהֲנִים֒הַכֹּהֲנִיםהכהנים וְקָמַ֨ץוְקָמַץוקמץ מִשָּׁ֜םמִשָּׁםמשם מְלֹ֣אמְלֹאמלא קֻמְצ֗וֹקֻמְצוֹקמצו מִסָּלְתָּהּ֙מִסָּלְתָּהּמסלתה וּמִשַּׁמְנָ֔הּוּמִשַּׁמְנָהּומשמנה עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־לְבֹנָתָ֑הּלְבֹנָתָהּלבנתה וְהִקְטִ֨ירוְהִקְטִירוהקטיר הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־אַזְכָּרָתָהּ֙אַזְכָּרָתָהּאזכרתה הַמִּזְבֵּ֔חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה אִשֵּׁ֛האִשֵּׁהאשה רֵ֥יחַרֵיחַריח נִיחֹ֖חַנִיחֹחַניחח לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 2:3 וְהַנּוֹתֶ֙רֶת֙וְהַנּוֹתֶרֶתוהנותרת מִןמִןמן־־־הַמִּנְחָ֔ההַמִּנְחָההמנחה לְאַהֲרֹ֖ןלְאַהֲרֹןלאהרן וּלְבָנָ֑יווּלְבָנָיוולבניו קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֖יםקָדָשִׁיםקדשים מֵאִשֵּׁ֥ימֵאִשֵּׁימאשי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 2:4 וְכִ֥יוְכִיוכי תַקְרִ֛בתַקְרִבתקרב קָרְבַּ֥ןקָרְבַּןקרבן מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה מַאֲפֵ֣המַאֲפֵהמאפה תַנּ֑וּרתַנּוּרתנור סֹ֣לֶתסֹלֶתסלת חַלּ֤וֹתחַלּוֹתחלות מַצֹּת֙מַצֹּתמצת בְּלוּלֹ֣תבְּלוּלֹתבלולת בַּשֶּׁ֔מֶןבַּשֶּׁמֶןבשמן וּרְקִיקֵ֥יוּרְקִיקֵיורקיקי מַצּ֖וֹתמַצּוֹתמצות מְשֻׁחִ֥יםמְשֻׁחִיםמשחים בַּשָּֽׁמֶןבַּשָּׁמֶןבשמן׃׃׃ ססס 2:5 וְאִםוְאִםואם־־־מִנְחָ֥המִנְחָהמנחה עַלעַלעל־־־הַֽמַּחֲבַ֖תהַמַּחֲבַתהמחבת קָרְבָּנֶ֑ךָקָרְבָּנֶךָקרבנך סֹ֛לֶתסֹלֶתסלת בְּלוּלָ֥הבְּלוּלָהבלולה בַשֶּׁ֖מֶןבַשֶּׁמֶןבשמן מַצָּ֥המַצָּהמצה תִהְיֶֽהתִהְיֶהתהיה׃׃׃ 2:6 פָּת֤וֹתפָּתוֹתפתות אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה פִּתִּ֔יםפִּתִּיםפתים וְיָצַקְתָּ֥וְיָצַקְתָּויצקת עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה שָׁ֑מֶןשָׁמֶןשמן מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה הִֽואהִואהוא׃׃׃ ססס 2:7 וְאִםוְאִםואם־־־מִנְחַ֥תמִנְחַתמנחת מַרְחֶ֖שֶׁתמַרְחֶשֶׁתמרחשת קָרְבָּנֶ֑ךָקָרְבָּנֶךָקרבנך סֹ֥לֶתסֹלֶתסלת בַּשֶּׁ֖מֶןבַּשֶּׁמֶןבשמן תֵּעָשֶֽׂהתֵּעָשֶׂהתעשה׃׃׃ 2:8 וְהֵבֵאתָ֣וְהֵבֵאתָוהבאת אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְחָ֗ההַמִּנְחָההמנחה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר יֵעָשֶׂ֛היֵעָשֶׂהיעשה מֵאֵ֖לֶּהמֵאֵלֶּהמאלה לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְהִקְרִיבָהּ֙וְהִקְרִיבָהּוהקריבה אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְהִגִּישָׁ֖הּוְהִגִּישָׁהּוהגישה אֶלאֶלאל־־־הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 2:9 וְהֵרִ֨יםוְהֵרִיםוהרים הַכֹּהֵ֤ןהַכֹּהֵןהכהן מִןמִןמן־־־הַמִּנְחָה֙הַמִּנְחָההמנחה אֶתאֶתאת־־־אַזְכָּ֣רָתָ֔הּאַזְכָּרָתָהּאזכרתה וְהִקְטִ֖ירוְהִקְטִירוהקטיר הַמִּזְבֵּ֑חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה אִשֵּׁ֛האִשֵּׁהאשה רֵ֥יחַרֵיחַריח נִיחֹ֖חַנִיחֹחַניחח לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 2:10 וְהַנּוֹתֶ֙רֶת֙וְהַנּוֹתֶרֶתוהנותרת מִןמִןמן־־־הַמִּנְחָ֔ההַמִּנְחָההמנחה לְאַהֲרֹ֖ןלְאַהֲרֹןלאהרן וּלְבָנָ֑יווּלְבָנָיוולבניו קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֖יםקָדָשִׁיםקדשים מֵאִשֵּׁ֥ימֵאִשֵּׁימאשי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:11 כָּלכָּלכל־־־הַמִּנְחָ֗ההַמִּנְחָההמנחה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תַּקְרִ֙יבוּ֙תַּקְרִיבוּתקריבו לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה לֹ֥אלֹאלא תֵעָשֶׂ֖התֵעָשֶׂהתעשה חָמֵ֑ץחָמֵץחמץ כִּ֤יכִּיכי כָלכָלכל־־־שְׂאֹר֙שְׂאֹרשאר וְכָלוְכָלוכל־־־דְּבַ֔שׁדְּבַשׁדבש לֹֽאלֹאלא־־־תַקְטִ֧ירוּתַקְטִירוּתקטירו מִמֶּ֛נּוּמִמֶּנּוּממנו אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 2:12 קָרְבַּ֥ןקָרְבַּןקרבן רֵאשִׁ֛יתרֵאשִׁיתראשית תַּקְרִ֥יבוּתַּקְרִיבוּתקריבו אֹתָ֖םאֹתָםאתם לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְאֶלוְאֶלואל־־־הַמִּזְבֵּ֥חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח לֹאלֹאלא־־־יַעֲל֖וּיַעֲלוּיעלו לְרֵ֥יחַלְרֵיחַלריח נִיחֹֽחַנִיחֹחַניחח׃׃׃ 2:13 וְכָלוְכָלוכל־־־קָרְבַּ֣ןקָרְבַּןקרבן מִנְחָתְךָ֮מִנְחָתְךָמנחתך בַּמֶּ֣לַחבַּמֶּלַחבמלח תִּמְלָח֒תִּמְלָחתמלח וְלֹ֣אוְלֹאולא תַשְׁבִּ֗יתתַשְׁבִּיתתשבית מֶ֚לַחמֶלַחמלח בְּרִ֣יתבְּרִיתברית אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מֵעַ֖למֵעַלמעל מִנְחָתֶ֑ךָמִנְחָתֶךָמנחתך עַ֥לעַלעל כָּלכָּלכל־־־קָרְבָּנְךָ֖קָרְבָּנְךָקרבנך תַּקְרִ֥יבתַּקְרִיבתקריב מֶֽלַחמֶלַחמלח׃׃׃ ססס 2:14 וְאִםוְאִםואם־־־תַּקְרִ֛יבתַּקְרִיבתקריב מִנְחַ֥תמִנְחַתמנחת בִּכּוּרִ֖יםבִּכּוּרִיםבכורים לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה אָבִ֞יבאָבִיבאביב קָל֤וּיקָלוּיקלוי בָּאֵשׁ֙בָּאֵשׁבאש גֶּ֣רֶשׂגֶּרֶשׂגרש כַּרְמֶ֔לכַּרְמֶלכרמל תַּקְרִ֕יבתַּקְרִיבתקריב אֵ֖תאֵתאת מִנְחַ֥תמִנְחַתמנחת בִּכּוּרֶֽיךָבִּכּוּרֶיךָבכוריך׃׃׃ 2:15 וְנָתַתָּ֤וְנָתַתָּונתת עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה שֶׁ֔מֶןשֶׁמֶןשמן וְשַׂמְתָּ֥וְשַׂמְתָּושמת עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה לְבֹנָ֑הלְבֹנָהלבנה מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה הִֽואהִואהוא׃׃׃ 2:16 וְהִקְטִ֨ירוְהִקְטִירוהקטיר הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־אַזְכָּרָתָ֗הּאַזְכָּרָתָהּאזכרתה מִגִּרְשָׂהּ֙מִגִּרְשָׂהּמגרשה וּמִשַּׁמְנָ֔הּוּמִשַּׁמְנָהּומשמנה עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־לְבֹנָתָ֑הּלְבֹנָתָהּלבנתה אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain