Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 25

25:1 וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה בְּהַ֥רבְּהַרבהר סִינַ֖יסִינַיסיני לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 25:2 דַּבֵּ֞רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם כִּ֤יכִּיכי תָבֹ֙אוּ֙תָבֹאוּתבאו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנִ֖יאֲנִיאני נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לָכֶ֑םלָכֶםלכם וְשָׁבְתָ֣הוְשָׁבְתָהושבתה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ שַׁבָּ֖תשַׁבָּתשבת לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 25:3 שֵׁ֤שׁשֵׁשׁשש שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים תִּזְרַ֣עתִּזְרַעתזרע שָׂדֶ֔ךָשָׂדֶךָשדך וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים תִּזְמֹ֣רתִּזְמֹרתזמר כַּרְמֶ֑ךָכַּרְמֶךָכרמך וְאָסַפְתָּ֖וְאָסַפְתָּואספת אֶתאֶתאת־־־תְּבוּאָתָֽהּתְּבוּאָתָהּתבואתה׃׃׃ 25:4 וּבַשָּׁנָ֣הוּבַשָּׁנָהובשנה הַשְּׁבִיעִ֗תהַשְּׁבִיעִתהשביעת שַׁבַּ֤תשַׁבַּתשבת שַׁבָּתוֹן֙שַׁבָּתוֹןשבתון יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָאָ֔רֶץלָאָרֶץלארץ שַׁבָּ֖תשַׁבָּתשבת לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה שָֽׂדְךָ֙שָׂדְךָשדך לֹ֣אלֹאלא תִזְרָ֔עתִזְרָעתזרע וְכַרְמְךָ֖וְכַרְמְךָוכרמך לֹ֥אלֹאלא תִזְמֹֽרתִזְמֹרתזמר׃׃׃ 25:5 אֵ֣תאֵתאת סְפִ֤יחַסְפִיחַספיח קְצִֽירְךָ֙קְצִירְךָקצירך לֹ֣אלֹאלא תִקְצ֔וֹרתִקְצוֹרתקצור וְאֶתוְאֶתואת־־־עִנְּבֵ֥יעִנְּבֵיענבי נְזִירֶ֖ךָנְזִירֶךָנזירך לֹ֣אלֹאלא תִבְצֹ֑רתִבְצֹרתבצר שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת שַׁבָּת֖וֹןשַׁבָּתוֹןשבתון יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָאָֽרֶץלָאָרֶץלארץ׃׃׃ 25:6 וְ֠הָיְתָהוְהָיְתָהוהיתה שַׁבַּ֨תשַׁבַּתשבת הָאָ֤רֶץהָאָרֶץהארץ לָכֶם֙לָכֶםלכם לְאָכְלָ֔הלְאָכְלָהלאכלה לְךָ֖לְךָלך וּלְעַבְדְּךָ֣וּלְעַבְדְּךָולעבדך וְלַאֲמָתֶ֑ךָוְלַאֲמָתֶךָולאמתך וְלִשְׂכִֽירְךָ֙וְלִשְׂכִירְךָולשכירך וּלְתוֹשָׁ֣בְךָ֔וּלְתוֹשָׁבְךָולתושבך הַגָּרִ֖יםהַגָּרִיםהגרים עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 25:7 וְלִ֨בְהֶמְתְּךָ֔וְלִבְהֶמְתְּךָולבהמתך וְלַֽחַיָּ֖הוְלַחַיָּהולחיה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּאַרְצֶ֑ךָבְּאַרְצֶךָבארצך תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה כָלכָלכל־־־תְּבוּאָתָ֖הּתְּבוּאָתָהּתבואתה לֶאֱכֹֽללֶאֱכֹללאכל׃׃׃ ססס 25:8 וְסָפַרְתָּ֣וְסָפַרְתָּוספרת לְךָ֗לְךָלך שֶׁ֚בַעשֶׁבַעשבע שַׁבְּתֹ֣תשַׁבְּתֹתשבתת שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִ֑יםפְּעָמִיםפעמים וְהָי֣וּוְהָיוּוהיו לְךָ֗לְךָלך יְמֵי֙יְמֵיימי שֶׁ֚בַעשֶׁבַעשבע שַׁבְּתֹ֣תשַׁבְּתֹתשבתת הַשָּׁנִ֔יםהַשָּׁנִיםהשנים תֵּ֥שַׁעתֵּשַׁעתשע וְאַרְבָּעִ֖יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 25:9 וְהַֽעֲבַרְתָּ֞וְהַעֲבַרְתָּוהעברת שׁוֹפַ֤רשׁוֹפַרשופר תְּרוּעָה֙תְּרוּעָהתרועה בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁבִעִ֔יהַשְּׁבִעִיהשבעי בֶּעָשׂ֖וֹרבֶּעָשׂוֹרבעשור לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום הַכִּפֻּרִ֔יםהַכִּפֻּרִיםהכפרים תַּעֲבִ֥ירוּתַּעֲבִירוּתעבירו שׁוֹפָ֖רשׁוֹפָרשופר בְּכָלבְּכָלבכל־־־אַרְצְכֶֽםאַרְצְכֶםארצכם׃׃׃ 25:10 וְקִדַּשְׁתֶּ֗םוְקִדַּשְׁתֶּםוקדשתם אֵ֣תאֵתאת שְׁנַ֤תשְׁנַתשנת הַחֲמִשִּׁים֙הַחֲמִשִּׁיםהחמשים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה וּקְרָאתֶ֥םוּקְרָאתֶםוקראתם דְּר֛וֹרדְּרוֹרדרור בָּאָ֖רֶץבָּאָרֶץבארץ לְכָללְכָללכל־־־יֹשְׁבֶ֑יהָיֹשְׁבֶיהָישביה יוֹבֵ֥ליוֹבֵליובל הִוא֙הִואהוא תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְשַׁבְתֶּ֗םוְשַׁבְתֶּםושבתם אִ֚ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אֲחֻזָּת֔וֹאֲחֻזָּתוֹאחזתו וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אֶלאֶלאל־־־מִשְׁפַּחְתּ֖וֹמִשְׁפַּחְתּוֹמשפחתו תָּשֻֽׁבוּתָּשֻׁבוּתשבו׃׃׃ 25:11 יוֹבֵ֣ליוֹבֵליובל הִ֗ואהִואהוא שְׁנַ֛תשְׁנַתשנת הַחֲמִשִּׁ֥יםהַחֲמִשִּׁיםהחמשים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה לָכֶ֑םלָכֶםלכם לֹ֣אלֹאלא תִזְרָ֔עוּתִזְרָעוּתזרעו וְלֹ֤אוְלֹאולא תִקְצְרוּ֙תִקְצְרוּתקצרו אֶתאֶתאת־־־סְפִיחֶ֔יהָסְפִיחֶיהָספיחיה וְלֹ֥אוְלֹאולא תִבְצְר֖וּתִבְצְרוּתבצרו אֶתאֶתאת־־־נְזִרֶֽיהָנְזִרֶיהָנזריה׃׃׃ 25:12 כִּ֚יכִּיכי יוֹבֵ֣ליוֹבֵליובל הִ֔ואהִואהוא קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה לָכֶ֑םלָכֶםלכם מִןמִןמן־־־הַ֨שָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה תֹּאכְל֖וּתֹּאכְלוּתאכלו אֶתאֶתאת־־־תְּבוּאָתָֽהּתְּבוּאָתָהּתבואתה׃׃׃ 25:13 בִּשְׁנַ֥תבִּשְׁנַתבשנת הַיּוֹבֵ֖להַיּוֹבֵלהיובל הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת תָּשֻׁ֕בוּתָּשֻׁבוּתשבו אִ֖ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אֲחֻזָּתֽוֹאֲחֻזָּתוֹאחזתו׃׃׃ 25:14 וְכִֽיוְכִיוכי־־־תִמְכְּר֤וּתִמְכְּרוּתמכרו מִמְכָּר֙מִמְכָּרממכר לַעֲמִיתֶ֔ךָלַעֲמִיתֶךָלעמיתך א֥וֹאוֹאו קָנֹ֖הקָנֹהקנה מִיַּ֣דמִיַּדמיד עֲמִיתֶ֑ךָעֲמִיתֶךָעמיתך אַלאַלאל־־־תּוֹנ֖וּתּוֹנוּתונו אִ֥ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 25:15 בְּמִסְפַּ֤רבְּמִסְפַּרבמספר שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים אַחַ֣ראַחַראחר הַיּוֹבֵ֔להַיּוֹבֵלהיובל תִּקְנֶ֖התִּקְנֶהתקנה מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת עֲמִיתֶ֑ךָעֲמִיתֶךָעמיתך בְּמִסְפַּ֥רבְּמִסְפַּרבמספר שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־תְבוּאֹ֖תתְבוּאֹתתבואת יִמְכָּריִמְכָּרימכר־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 25:16 לְפִ֣ילְפִילפי ׀׀׀ רֹ֣ברֹברב הַשָּׁנִ֗יםהַשָּׁנִיםהשנים תַּרְבֶּה֙תַּרְבֶּהתרבה מִקְנָת֔וֹמִקְנָתוֹמקנתו וּלְפִי֙וּלְפִיולפי מְעֹ֣טמְעֹטמעט הַשָּׁנִ֔יםהַשָּׁנִיםהשנים תַּמְעִ֖יטתַּמְעִיטתמעיט מִקְנָת֑וֹמִקְנָתוֹמקנתו כִּ֚יכִּיכי מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר תְּבוּאֹ֔תתְּבוּאֹתתבואת ה֥וּאהוּאהוא מֹכֵ֖רמֹכֵרמכר לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 25:17 וְלֹ֤אוְלֹאולא תוֹנוּ֙תוֹנוּתונו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־עֲמִית֔וֹעֲמִיתוֹעמיתו וְיָרֵ֖אתָוְיָרֵאתָויראת מֵֽאֱלֹהֶ֑יךָמֵאֱלֹהֶיךָמאלהיך כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהֹוָ֖היְהֹוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 25:18 וַעֲשִׂיתֶם֙וַעֲשִׂיתֶםועשיתם אֶתאֶתאת־־־חֻקֹּתַ֔יחֻקֹּתַיחקתי וְאֶתוְאֶתואת־־־מִשְׁפָּטַ֥ימִשְׁפָּטַימשפטי תִּשְׁמְר֖וּתִּשְׁמְרוּתשמרו וַעֲשִׂיתֶ֣םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם אֹתָ֑םאֹתָםאתם וִֽישַׁבְתֶּ֥םוִישַׁבְתֶּםוישבתם עַלעַלעל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לָבֶֽטַחלָבֶטַחלבטח׃׃׃ 25:19 וְנָתְנָ֤הוְנָתְנָהונתנה הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ פִּרְיָ֔הּפִּרְיָהּפריה וַאֲכַלְתֶּ֖םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם לָשֹׂ֑בַעלָשֹׂבַעלשבע וִֽישַׁבְתֶּ֥םוִישַׁבְתֶּםוישבתם לָבֶ֖טַחלָבֶטַחלבטח עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 25:20 וְכִ֣יוְכִיוכי תֹאמְר֔וּתֹאמְרוּתאמרו מַהמַהמה־־־נֹּאכַ֤֖לנֹּאכַלנאכל בַּשָּׁנָ֣הבַּשָּׁנָהבשנה הַשְּׁבִיעִ֑תהַשְּׁבִיעִתהשביעת הֵ֚ןהֵןהן לֹ֣אלֹאלא נִזְרָ֔ענִזְרָענזרע וְלֹ֥אוְלֹאולא נֶאֱסֹ֖ףנֶאֱסֹףנאסף אֶתאֶתאת־־־תְּבוּאָתֵֽנוּתְּבוּאָתֵנוּתבואתנו׃׃׃ 25:21 וְצִוִּ֤יתִיוְצִוִּיתִיוצויתי אֶתאֶתאת־־־בִּרְכָתִי֙בִּרְכָתִיברכתי לָכֶ֔םלָכֶםלכם בַּשָּׁנָ֖הבַּשָּׁנָהבשנה הַשִּׁשִּׁ֑יתהַשִּׁשִּׁיתהששית וְעָשָׂת֙וְעָשָׂתועשת אֶתאֶתאת־־־הַתְּבוּאָ֔ההַתְּבוּאָההתבואה לִשְׁלֹ֖שׁלִשְׁלֹשׁלשלש הַשָּׁנִֽיםהַשָּׁנִיםהשנים׃׃׃ 25:22 וּזְרַעְתֶּ֗םוּזְרַעְתֶּםוזרעתם אֵ֚תאֵתאת הַשָּׁנָ֣ההַשָּׁנָההשנה הַשְּׁמִינִ֔תהַשְּׁמִינִתהשמינת וַאֲכַלְתֶּ֖םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם מִןמִןמן־־־הַתְּבוּאָ֣ההַתְּבוּאָההתבואה יָשָׁ֑ןיָשָׁןישן עַ֣דעַדעד ׀׀׀ הַשָּׁנָ֣ההַשָּׁנָההשנה הַתְּשִׁיעִ֗תהַתְּשִׁיעִתהתשיעת עַדעַדעד־־־בּוֹא֙בּוֹאבוא תְּב֣וּאָתָ֔הּתְּבוּאָתָהּתבואתה תֹּאכְל֖וּתֹּאכְלוּתאכלו יָשָֽׁןיָשָׁןישן׃׃׃ 25:23 וְהָאָ֗רֶץוְהָאָרֶץוהארץ לֹ֤אלֹאלא תִמָּכֵר֙תִמָּכֵרתמכר לִצְמִתֻ֔תלִצְמִתֻתלצמתת כִּיכִּיכי־־־לִ֖ילִילי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּֽיכִּיכי־־־גֵרִ֧יםגֵרִיםגרים וְתוֹשָׁבִ֛יםוְתוֹשָׁבִיםותושבים אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃ 25:24 וּבְכֹ֖לוּבְכֹלובכל אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ אֲחֻזַּתְכֶ֑םאֲחֻזַּתְכֶםאחזתכם גְּאֻלָּ֖הגְּאֻלָּהגאלה תִּתְּנ֥וּתִּתְּנוּתתנו לָאָֽרֶץלָאָרֶץלארץ׃׃׃ ססס 25:25 כִּֽיכִּיכי־־־יָמ֣וּךְיָמוּךְימוך אָחִ֔יךָאָחִיךָאחיך וּמָכַ֖רוּמָכַרומכר מֵאֲחֻזָּת֑וֹמֵאֲחֻזָּתוֹמאחזתו וּבָ֤אוּבָאובא גֹֽאֲלוֹ֙גֹאֲלוֹגאלו הַקָּרֹ֣בהַקָּרֹבהקרב אֵלָ֔יואֵלָיואליו וְגָאַ֕לוְגָאַלוגאל אֵ֖תאֵתאת מִמְכַּ֥רמִמְכַּרממכר אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 25:26 וְאִ֕ישׁוְאִישׁואיש כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לּ֖וֹלּוֹלו גֹּאֵ֑לגֹּאֵלגאל וְהִשִּׂ֣יגָהוְהִשִּׂיגָהוהשיגה יָד֔וֹיָדוֹידו וּמָצָ֖אוּמָצָאומצא כְּדֵ֥יכְּדֵיכדי גְאֻלָּתֽוֹגְאֻלָּתוֹגאלתו׃׃׃ 25:27 וְחִשַּׁב֙וְחִשַּׁבוחשב אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני מִמְכָּר֔וֹמִמְכָּרוֹממכרו וְהֵשִׁיב֙וְהֵשִׁיבוהשיב אֶתאֶתאת־־־הָ֣עֹדֵ֔ףהָעֹדֵףהעדף לָאִ֖ישׁלָאִישׁלאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מָֽכַרמָכַרמכר־־־ל֑וֹלוֹלו וְשָׁ֖בוְשָׁבושב לַאֲחֻזָּתֽוֹלַאֲחֻזָּתוֹלאחזתו׃׃׃ 25:28 וְאִ֨םוְאִםואם לֹֽאלֹאלא־־־מָֽצְאָ֜המָצְאָהמצאה יָד֗וֹיָדוֹידו דֵּי֮דֵּידי הָשִׁ֣יבהָשִׁיבהשיב לוֹ֒לוֹלו וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה מִמְכָּר֗וֹמִמְכָּרוֹממכרו בְּיַד֙בְּיַדביד הַקֹּנֶ֣ההַקֹּנֶההקנה אֹת֔וֹאֹתוֹאתו עַ֖דעַדעד שְׁנַ֣תשְׁנַתשנת הַיּוֹבֵ֑להַיּוֹבֵלהיובל וְיָצָא֙וְיָצָאויצא בַּיֹּבֵ֔לבַּיֹּבֵלביבל וְשָׁ֖בוְשָׁבושב לַאֲחֻזָּתֽוֹלַאֲחֻזָּתוֹלאחזתו׃׃׃ 25:29 וְאִ֗ישׁוְאִישׁואיש כִּֽיכִּיכי־־־יִמְכֹּ֤ריִמְכֹּרימכר בֵּיתבֵּיתבית־־־מוֹשַׁב֙מוֹשַׁבמושב עִ֣ירעִירעיר חוֹמָ֔החוֹמָהחומה וְהָיְתָה֙וְהָיְתָהוהיתה גְּאֻלָּת֔וֹגְּאֻלָּתוֹגאלתו עַדעַדעד־־־תֹּ֖םתֹּםתם שְׁנַ֣תשְׁנַתשנת מִמְכָּר֑וֹמִמְכָּרוֹממכרו יָמִ֖יםיָמִיםימים תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה גְאֻלָּתֽוֹגְאֻלָּתוֹגאלתו׃׃׃ 25:30 וְאִ֣םוְאִםואם לֹֽאלֹאלא־־־יִגָּאֵ֗ליִגָּאֵליגאל עַדעַדעד־־־מְלֹ֣אתמְלֹאתמלאת לוֹ֮לוֹלו שָׁנָ֣השָׁנָהשנה תְמִימָה֒תְמִימָהתמימה וְ֠קָםוְקָםוקם הַבַּ֨יִתהַבַּיִתהבית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּעִ֜ירבָּעִירבעיר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־[לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֣וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) חֹמָ֗החֹמָהחמה לַצְּמִיתֻ֛תלַצְּמִיתֻתלצמיתת לַקֹּנֶ֥הלַקֹּנֶהלקנה אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לְדֹרֹתָ֑יולְדֹרֹתָיולדרתיו לֹ֥אלֹאלא יֵצֵ֖איֵצֵאיצא בַּיֹּבֵֽלבַּיֹּבֵלביבל׃׃׃ 25:31 וּבָתֵּ֣יוּבָתֵּיובתי הַחֲצֵרִ֗יםהַחֲצֵרִיםהחצרים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֵיןאֵיןאין־־־לָהֶ֤םלָהֶםלהם חֹמָה֙חֹמָהחמה סָבִ֔יבסָבִיבסביב עַלעַלעל־־־שְׂדֵ֥השְׂדֵהשדה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ יֵחָשֵׁ֑ביֵחָשֵׁביחשב גְּאֻלָּה֙גְּאֻלָּהגאלה תִּהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־לּ֔וֹלּוֹלו וּבַיֹּבֵ֖לוּבַיֹּבֵלוביבל יֵצֵֽאיֵצֵאיצא׃׃׃ 25:32 וְעָרֵי֙וְעָרֵיוערי הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים בָּתֵּ֖יבָּתֵּיבתי עָרֵ֣יעָרֵיערי אֲחֻזָּתָ֑םאֲחֻזָּתָםאחזתם גְּאֻלַּ֥תגְּאֻלַּתגאלת עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לַלְוִיִּֽםלַלְוִיִּםללוים׃׃׃ 25:33 וַאֲשֶׁ֤רוַאֲשֶׁרואשר יִגְאַל֙יִגְאַליגאל מִןמִןמן־־־הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים וְיָצָ֧אוְיָצָאויצא מִמְכַּרמִמְכַּרממכר־־־בַּ֛יִתבַּיִתבית וְעִ֥ירוְעִירועיר אֲחֻזָּת֖וֹאֲחֻזָּתוֹאחזתו בַּיֹּבֵ֑לבַּיֹּבֵלביבל כִּ֣יכִּיכי בָתֵּ֞יבָתֵּיבתי עָרֵ֣יעָרֵיערי הַלְוִיִּ֗םהַלְוִיִּםהלוים הִ֚ואהִואהוא אֲחֻזָּתָ֔םאֲחֻזָּתָםאחזתם בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 25:34 וּֽשְׂדֵ֛הוּשְׂדֵהושדה מִגְרַ֥שׁמִגְרַשׁמגרש עָרֵיהֶ֖םעָרֵיהֶםעריהם לֹ֣אלֹאלא יִמָּכֵ֑ריִמָּכֵרימכר כִּֽיכִּיכי־־־אֲחֻזַּ֥תאֲחֻזַּתאחזת עוֹלָ֛םעוֹלָםעולם ה֖וּאהוּאהוא לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ ססס 25:35 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יָמ֣וּךְיָמוּךְימוך אָחִ֔יךָאָחִיךָאחיך וּמָ֥טָהוּמָטָהומטה יָד֖וֹיָדוֹידו עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך וְהֶֽחֱזַ֣קְתָּוְהֶחֱזַקְתָּוהחזקת בּ֔וֹבּוֹבו גֵּ֧רגֵּרגר וְתוֹשָׁ֛בוְתוֹשָׁבותושב וָחַ֖יוָחַיוחי עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 25:36 אַלאַלאל־־־תִּקַּ֤חתִּקַּחתקח מֵֽאִתּוֹ֙מֵאִתּוֹמאתו נֶ֣שֶׁךְנֶשֶׁךְנשך וְתַרְבִּ֔יתוְתַרְבִּיתותרבית וְיָרֵ֖אתָוְיָרֵאתָויראת מֵֽאֱלֹהֶ֑יךָמֵאֱלֹהֶיךָמאלהיך וְחֵ֥יוְחֵיוחי אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 25:37 אֶ֨תאֶתאת־־־כַּסְפְּךָ֔כַּסְפְּךָכספך לֹֽאלֹאלא־־־תִתֵּ֥ןתִתֵּןתתן ל֖וֹלוֹלו בְּנֶ֑שֶׁךְבְּנֶשֶׁךְבנשך וּבְמַרְבִּ֖יתוּבְמַרְבִּיתובמרבית לֹאלֹאלא־־־תִתֵּ֥ןתִתֵּןתתן אָכְלֶֽךָאָכְלֶךָאכלך׃׃׃ 25:38 אֲנִ֗יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹ֣הֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוֹצֵ֥אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים לָתֵ֤תלָתֵתלתת לָכֶם֙לָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לָכֶ֖םלָכֶםלכם לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ ססס 25:39 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יָמ֥וּךְיָמוּךְימוך אָחִ֛יךָאָחִיךָאחיך עִמָּ֖ךְעִמָּךְעמך וְנִמְכַּרוְנִמְכַּרונמכר־־־לָ֑ךְלָךְלך לֹאלֹאלא־־־תַעֲבֹ֥דתַעֲבֹדתעבד בּ֖וֹבּוֹבו עֲבֹ֥דַתעֲבֹדַתעבדת עָֽבֶדעָבֶדעבד׃׃׃ 25:40 כְּשָׂכִ֥ירכְּשָׂכִירכשכיר כְּתוֹשָׁ֖בכְּתוֹשָׁבכתושב יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך עַדעַדעד־־־שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת הַיֹּבֵ֖להַיֹּבֵלהיבל יַעֲבֹ֥דיַעֲבֹדיעבד עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 25:41 וְיָצָא֙וְיָצָאויצא מֵֽעִמָּ֔ךְמֵעִמָּךְמעמך ה֖וּאהוּאהוא וּבָנָ֣יווּבָנָיוובניו עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וְשָׁב֙וְשָׁבושב אֶלאֶלאל־־־מִשְׁפַּחְתּ֔וֹמִשְׁפַּחְתּוֹמשפחתו וְאֶלוְאֶלואל־־־אֲחֻזַּ֥תאֲחֻזַּתאחזת אֲבֹתָ֖יואֲבֹתָיואבתיו יָשֽׁוּביָשׁוּבישוב׃׃׃ 25:42 כִּֽיכִּיכי־־־עֲבָדַ֣יעֲבָדַיעבדי הֵ֔םהֵםהם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוֹצֵ֥אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי אֹתָ֖םאֹתָםאתם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים לֹ֥אלֹאלא יִמָּכְר֖וּיִמָּכְרוּימכרו מִמְכֶּ֥רֶתמִמְכֶּרֶתממכרת עָֽבֶדעָבֶדעבד׃׃׃ 25:43 לֹאלֹאלא־־־תִרְדֶּ֥התִרְדֶּהתרדה ב֖וֹבוֹבו בְּפָ֑רֶךְבְּפָרֶךְבפרך וְיָרֵ֖אתָוְיָרֵאתָויראת מֵאֱלֹהֶֽיךָמֵאֱלֹהֶיךָמאלהיך׃׃׃ 25:44 וְעַבְדְּךָ֥וְעַבְדְּךָועבדך וַאֲמָתְךָ֖וַאֲמָתְךָואמתך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִהְיוּיִהְיוּיהיו־־־לָ֑ךְלָךְלך מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת הַגּוֹיִ֗םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר סְבִיבֹ֣תֵיכֶ֔םסְבִיבֹתֵיכֶםסביבתיכם מֵהֶ֥םמֵהֶםמהם תִּקְנ֖וּתִּקְנוּתקנו עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד וְאָמָֽהוְאָמָהואמה׃׃׃ 25:45 וְ֠גַםוְגַםוגם מִבְּנֵ֨ימִבְּנֵימבני הַתּוֹשָׁבִ֜יםהַתּוֹשָׁבִיםהתושבים הַגָּרִ֤יםהַגָּרִיםהגרים עִמָּכֶם֙עִמָּכֶםעמכם מֵהֶ֣םמֵהֶםמהם תִּקְנ֔וּתִּקְנוּתקנו וּמִמִּשְׁפַּחְתָּם֙וּמִמִּשְׁפַּחְתָּםוממשפחתם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עִמָּכֶ֔םעִמָּכֶםעמכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הוֹלִ֖ידוּהוֹלִידוּהולידו בְּאַרְצְכֶ֑םבְּאַרְצְכֶםבארצכם וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו לָכֶ֖םלָכֶםלכם לַֽאֲחֻזָּֽהלַאֲחֻזָּהלאחזה׃׃׃ 25:46 וְהִתְנַחֲלְתֶּ֨םוְהִתְנַחֲלְתֶּםוהתנחלתם אֹתָ֜םאֹתָםאתם לִבְנֵיכֶ֤םלִבְנֵיכֶםלבניכם אַחֲרֵיכֶם֙אַחֲרֵיכֶםאחריכם לָרֶ֣שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֲחֻזָּ֔האֲחֻזָּהאחזה לְעֹלָ֖םלְעֹלָםלעלם בָּהֶ֣םבָּהֶםבהם תַּעֲבֹ֑דוּתַּעֲבֹדוּתעבדו וּבְאַ֨חֵיכֶ֤םוּבְאַחֵיכֶםובאחיכם בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אִ֣ישׁאִישׁאיש בְּאָחִ֔יובְּאָחִיובאחיו לֹאלֹאלא־־־תִרְדֶּ֥התִרְדֶּהתרדה ב֖וֹבוֹבו בְּפָֽרֶךְבְּפָרֶךְבפרך׃׃׃ ססס 25:47 וְכִ֣יוְכִיוכי תַשִּׂ֗יגתַשִּׂיגתשיג יַ֣דיַדיד גֵּ֤רגֵּרגר וְתוֹשָׁב֙וְתוֹשָׁבותושב עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך וּמָ֥ךְוּמָךְומך אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וְנִמְכַּ֗רוְנִמְכַּרונמכר לְגֵ֤רלְגֵרלגר תּוֹשָׁב֙תּוֹשָׁבתושב עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך א֥וֹאוֹאו לְעֵ֖קֶרלְעֵקֶרלעקר מִשְׁפַּ֥חַתמִשְׁפַּחַתמשפחת גֵּֽרגֵּרגר׃׃׃ 25:48 אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי נִמְכַּ֔רנִמְכַּרנמכר גְּאֻלָּ֖הגְּאֻלָּהגאלה תִּהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־לּ֑וֹלּוֹלו אֶחָ֥דאֶחָדאחד מֵאֶחָ֖יומֵאֶחָיומאחיו יִגְאָלֶֽנּוּיִגְאָלֶנּוּיגאלנו׃׃׃ 25:49 אוֹאוֹאו־־־דֹד֞וֹדֹדוֹדדו א֤וֹאוֹאו בֶןבֶןבן־־־דֹּדוֹ֙דֹּדוֹדדו יִגְאָלֶ֔נּוּיִגְאָלֶנּוּיגאלנו אֽוֹאוֹאו־־־מִשְּׁאֵ֧רמִשְּׁאֵרמשאר בְּשָׂר֛וֹבְּשָׂרוֹבשרו מִמִּשְׁפַּחְתּ֖וֹמִמִּשְׁפַּחְתּוֹממשפחתו יִגְאָלֶ֑נּוּיִגְאָלֶנּוּיגאלנו אֽוֹאוֹאו־־־הִשִּׂ֥יגָההִשִּׂיגָההשיגה יָד֖וֹיָדוֹידו וְנִגְאָֽלוְנִגְאָלונגאל׃׃׃ 25:50 וְחִשַּׁב֙וְחִשַּׁבוחשב עִםעִםעם־־־קֹנֵ֔הוּקֹנֵהוּקנהו מִשְּׁנַת֙מִשְּׁנַתמשנת הִמָּ֣כְרוֹהִמָּכְרוֹהמכרו ל֔וֹלוֹלו עַ֖דעַדעד שְׁנַ֣תשְׁנַתשנת הַיֹּבֵ֑להַיֹּבֵלהיבל וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה כֶּ֤סֶףכֶּסֶףכסף מִמְכָּרוֹ֙מִמְכָּרוֹממכרו בְּמִסְפַּ֣רבְּמִסְפַּרבמספר שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים כִּימֵ֥יכִּימֵיכימי שָׂכִ֖ירשָׂכִירשכיר יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 25:51 אִםאִםאם־־־ע֥וֹדעוֹדעוד רַבּ֖וֹתרַבּוֹתרבות בַּשָּׁנִ֑יםבַּשָּׁנִיםבשנים לְפִיהֶן֙לְפִיהֶןלפיהן יָשִׁ֣יביָשִׁיבישיב גְּאֻלָּת֔וֹגְּאֻלָּתוֹגאלתו מִכֶּ֖סֶףמִכֶּסֶףמכסף מִקְנָתֽוֹמִקְנָתוֹמקנתו׃׃׃ 25:52 וְאִםוְאִםואם־־־מְעַ֞טמְעַטמעט נִשְׁאַ֧רנִשְׁאַרנשאר בַּשָּׁנִ֛יםבַּשָּׁנִיםבשנים עַדעַדעד־־־שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת הַיֹּבֵ֖להַיֹּבֵלהיבל וְחִשַּׁבוְחִשַּׁבוחשב־־־ל֑וֹלוֹלו כְּפִ֣יכְּפִיכפי שָׁנָ֔יושָׁנָיושניו יָשִׁ֖יביָשִׁיבישיב אֶתאֶתאת־־־גְּאֻלָּתֽוֹגְּאֻלָּתוֹגאלתו׃׃׃ 25:53 כִּשְׂכִ֥ירכִּשְׂכִירכשכיר שָׁנָ֛השָׁנָהשנה בְּשָׁנָ֖הבְּשָׁנָהבשנה יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו לֹֽאלֹאלא־־־יִרְדֶּ֥נּֽוּיִרְדֶּנּוּירדנו בְּפֶ֖רֶךְבְּפֶרֶךְבפרך לְעֵינֶֽיךָלְעֵינֶיךָלעיניך׃׃׃ 25:54 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֥אלֹאלא יִגָּאֵ֖ליִגָּאֵליגאל בְּאֵ֑לֶּהבְּאֵלֶּהבאלה וְיָצָא֙וְיָצָאויצא בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת הַיֹּבֵ֔להַיֹּבֵלהיבל ה֖וּאהוּאהוא וּבָנָ֥יווּבָנָיוובניו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 25:55 כִּֽיכִּיכי־־־לִ֤ילִילי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל עֲבָדִ֔יםעֲבָדִיםעבדים עֲבָדַ֣יעֲבָדַיעבדי הֵ֔םהֵםהם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוֹצֵ֥אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain