Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Micah 5

5:1 וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה בֵּֽיתבֵּיתבית־־־לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם אֶפְרָ֗תָהאֶפְרָתָהאפרתה צָעִיר֙צָעִירצעיר לִֽהְיוֹת֙לִהְיוֹתלהיות בְּאַלְפֵ֣יבְּאַלְפֵיבאלפי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה מִמְּךָ֙מִמְּךָממך לִ֣ילִילי יֵצֵ֔איֵצֵאיצא לִֽהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות מוֹשֵׁ֖למוֹשֵׁלמושל בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וּמוֹצָאֹתָ֥יווּמוֹצָאֹתָיוומוצאתיו מִקֶּ֖דֶםמִקֶּדֶםמקדם מִימֵ֥ימִימֵימימי עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 5:2 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן יִתְּנֵ֔םיִתְּנֵםיתנם עַדעַדעד־־־עֵ֥תעֵתעת יוֹלֵדָ֖היוֹלֵדָהיולדה יָלָ֑דָהיָלָדָהילדה וְיֶ֣תֶרוְיֶתֶרויתר אֶחָ֔יואֶחָיואחיו יְשׁוּב֖וּןיְשׁוּבוּןישובון עַלעַלעל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 5:3 וְעָמַ֗דוְעָמַדועמד וְרָעָה֙וְרָעָהורעה בְּעֹ֣זבְּעֹזבעז יְהוָ֔היְהוָהיהוה בִּגְא֕וֹןבִּגְאוֹןבגאון שֵׁ֖םשֵׁםשם יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו וְיָשָׁ֕בוּוְיָשָׁבוּוישבו כִּֽיכִּיכי־־־עַתָּ֥העַתָּהעתה יִגְדַּ֖ליִגְדַּליגדל עַדעַדעד־־־אַפְסֵיאַפְסֵיאפסי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 5:4 וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה זֶ֖הזֶהזה שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום אַשּׁ֣וּראַשּׁוּראשור ׀׀׀ כִּֽיכִּיכי־־־יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא בְאַרְצֵ֗נוּבְאַרְצֵנוּבארצנו וְכִ֤יוְכִיוכי יִדְרֹךְ֙יִדְרֹךְידרך בְּאַרְמְנֹתֵ֔ינוּבְּאַרְמְנֹתֵינוּבארמנתינו וַהֲקֵמֹ֤נוּוַהֲקֵמֹנוּוהקמנו עָלָיו֙עָלָיועליו שִׁבְעָ֣השִׁבְעָהשבעה רֹעִ֔יםרֹעִיםרעים וּשְׁמֹנָ֖הוּשְׁמֹנָהושמנה נְסִיכֵ֥ינְסִיכֵינסיכי אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 5:5 וְרָע֞וּוְרָעוּורעו אֶתאֶתאת־־־אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ אַשּׁוּר֙אַשּׁוּראשור בַּחֶ֔רֶבבַּחֶרֶבבחרב וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ נִמְרֹ֖דנִמְרֹדנמרד בִּפְתָחֶ֑יהָבִּפְתָחֶיהָבפתחיה וְהִצִּיל֙וְהִצִּילוהציל מֵֽאַשּׁ֔וּרמֵאַשּׁוּרמאשור כִּֽיכִּיכי־־־יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא בְאַרְצֵ֔נוּבְאַרְצֵנוּבארצנו וְכִ֥יוְכִיוכי יִדְרֹ֖ךְיִדְרֹךְידרך בִּגְבוּלֵֽנוּבִּגְבוּלֵנוּבגבולנו׃׃׃ ססס 5:6 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב בְּקֶ֙רֶב֙בְּקֶרֶבבקרב עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים כְּטַל֙כְּטַלכטל מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּרְבִיבִ֖יםכִּרְבִיבִיםכרביבים עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־עֵ֑שֶׂבעֵשֶׂבעשב אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְקַוֶּה֙יְקַוֶּהיקוה לְאִ֔ישׁלְאִישׁלאיש וְלֹ֥אוְלֹאולא יְיַחֵ֖ליְיַחֵלייחל לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 5:7 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה שְׁאֵרִ֨יתשְׁאֵרִיתשארית יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב בַּגּוֹיִ֗םבַּגּוֹיִםבגוים בְּקֶ֙רֶב֙בְּקֶרֶבבקרב עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים כְּאַרְיֵה֙כְּאַרְיֵהכאריה בְּבַהֲמ֣וֹתבְּבַהֲמוֹתבבהמות יַ֔עַריַעַריער כִּכְפִ֖ירכִּכְפִירככפיר בְּעֶדְרֵיבְּעֶדְרֵיבעדרי צֹ֑אןצֹאןצאן אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אִםאִםאם עָבַ֛רעָבַרעבר וְרָמַ֥סוְרָמַסורמס וְטָרַ֖ףוְטָרַףוטרף וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַצִּֽילמַצִּילמציל׃׃׃ 5:8 תָּרֹ֥םתָּרֹםתרם יָדְךָ֖יָדְךָידך עַלעַלעל־־־צָרֶ֑יךָצָרֶיךָצריך וְכָלוְכָלוכל־־־אֹיְבֶ֖יךָאֹיְבֶיךָאיביך יִכָּרֵֽתוּיִכָּרֵתוּיכרתו׃׃׃ פפפ
5:9 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה בַיּוֹםבַיּוֹםביום־־־הַהוּא֙הַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהִכְרַתִּ֥יוְהִכְרַתִּיוהכרתי סוּסֶ֖יךָסוּסֶיךָסוסיך מִקִּרְבֶּ֑ךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך וְהַאֲבַדְתִּ֖יוְהַאֲבַדְתִּיוהאבדתי מַרְכְּבֹתֶֽיךָמַרְכְּבֹתֶיךָמרכבתיך׃׃׃ 5:10 וְהִכְרַתִּ֖יוְהִכְרַתִּיוהכרתי עָרֵ֣יעָרֵיערי אַרְצֶ֑ךָאַרְצֶךָארצך וְהָרַסְתִּ֖יוְהָרַסְתִּיוהרסתי כָּלכָּלכל־־־מִבְצָרֶֽיךָמִבְצָרֶיךָמבצריך׃׃׃ 5:11 וְהִכְרַתִּ֥יוְהִכְרַתִּיוהכרתי כְשָׁפִ֖יםכְשָׁפִיםכשפים מִיָּדֶ֑ךָמִיָּדֶךָמידך וּֽמְעוֹנְנִ֖יםוּמְעוֹנְנִיםומעוננים לֹ֥אלֹאלא יִֽהְיוּיִהְיוּיהיו־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 5:12 וְהִכְרַתִּ֧יוְהִכְרַתִּיוהכרתי פְסִילֶ֛יךָפְסִילֶיךָפסיליך וּמַצֵּבוֹתֶ֖יךָוּמַצֵּבוֹתֶיךָומצבותיך מִקִּרְבֶּ֑ךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִשְׁתַּחֲוֶ֥התִשְׁתַּחֲוֶהתשתחוה ע֖וֹדעוֹדעוד לְמַעֲשֵׂ֥הלְמַעֲשֵׂהלמעשה יָדֶֽיךָיָדֶיךָידיך׃׃׃ 5:13 וְנָתַשְׁתִּ֥יוְנָתַשְׁתִּיונתשתי אֲשֵׁירֶ֖יךָאֲשֵׁירֶיךָאשיריך מִקִּרְבֶּ֑ךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך וְהִשְׁמַדְתִּ֖יוְהִשְׁמַדְתִּיוהשמדתי עָרֶֽיךָעָרֶיךָעריך׃׃׃ 5:14 וְעָשִׂ֜יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי בְּאַ֧ףבְּאַףבאף וּבְחֵמָ֛הוּבְחֵמָהובחמה נָקָ֖םנָקָםנקם אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לֹ֥אלֹאלא שָׁמֵֽעוּשָׁמֵעוּשמעו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain