Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 4

4:1 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 4:2 נָשֹׂ֗אנָשֹׂאנשא אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁ֙רֹאשׁראש בְּנֵ֣יבְּנֵיבני קְהָ֔תקְהָתקהת מִתּ֖וֹךְמִתּוֹךְמתוך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני לֵוִ֑ילֵוִילוי לְמִשְׁפְּחֹתָ֖םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָֽםאֲבֹתָםאבתם׃׃׃ 4:3 מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן שְׁלֹשִׁ֤יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה וְעַ֖דוְעַדועד בֶּןבֶּןבן־־־חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה כָּלכָּלכל־־־בָּא֙בָּאבא לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מְלָאכָ֖המְלָאכָהמלאכה בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 4:4 זֹ֛אתזֹאתזאת עֲבֹדַ֥תעֲבֹדַתעבדת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־קְהָ֖תקְהָתקהת בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש הַקֳּדָשִֽׁיםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים׃׃׃ 4:5 וּבָ֨אוּבָאובא אַהֲרֹ֤ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָיו֙וּבָנָיוובניו בִּנְסֹ֣עַבִּנְסֹעַבנסע הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה וְהוֹרִ֕דוּוְהוֹרִדוּוהורדו אֵ֖תאֵתאת פָּרֹ֣כֶתפָּרֹכֶתפרכת הַמָּסָ֑ךְהַמָּסָךְהמסך וְכִ֨סּוּוְכִסּוּוכסו־־־בָ֔הּבָהּבה אֵ֖תאֵתאת אֲרֹ֥ןאֲרֹןארן הָעֵדֻֽתהָעֵדֻתהעדת׃׃׃ 4:6 וְנָתְנ֣וּוְנָתְנוּונתנו עָלָ֗יועָלָיועליו כְּסוּי֙כְּסוּיכסוי ע֣וֹרעוֹרעור תַּ֔חַשׁתַּחַשׁתחש וּפָרְשׂ֧וּוּפָרְשׂוּופרשו בֶֽגֶדבֶגֶדבגד־־־כְּלִ֛ילכְּלִילכליל תְּכֵ֖לֶתתְּכֵלֶתתכלת מִלְמָ֑עְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה וְשָׂמ֖וּוְשָׂמוּושמו בַּדָּֽיובַּדָּיובדיו׃׃׃ 4:7 וְעַ֣לוְעַלועל ׀׀׀ שֻׁלְחַ֣ןשֻׁלְחַןשלחן הַפָּנִ֗יםהַפָּנִיםהפנים יִפְרְשׂוּ֮יִפְרְשׂוּיפרשו בֶּ֣גֶדבֶּגֶדבגד תְּכֵלֶת֒תְּכֵלֶתתכלת וְנָתְנ֣וּוְנָתְנוּונתנו עָ֠לָיועָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־הַקְּעָרֹ֤תהַקְּעָרֹתהקערת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכַּפֹּת֙הַכַּפֹּתהכפת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּנַקִּיֹּ֔תהַמְּנַקִּיֹּתהמנקית וְאֵ֖תוְאֵתואת קְשׂ֣וֹתקְשׂוֹתקשות הַנָּ֑סֶךְהַנָּסֶךְהנסך וְלֶ֥חֶםוְלֶחֶםולחם הַתָּמִ֖ידהַתָּמִידהתמיד עָלָ֥יועָלָיועליו יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 4:8 וּפָרְשׂ֣וּוּפָרְשׂוּופרשו עֲלֵיהֶ֗םעֲלֵיהֶםעליהם בֶּ֚גֶדבֶּגֶדבגד תּוֹלַ֣עַתתּוֹלַעַתתולעת שָׁנִ֔ישָׁנִישני וְכִסּ֣וּוְכִסּוּוכסו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו בְּמִכְסֵ֖הבְּמִכְסֵהבמכסה ע֣וֹרעוֹרעור תָּ֑חַשׁתָּחַשׁתחש וְשָׂמ֖וּוְשָׂמוּושמו אֶתאֶתאת־־־בַּדָּֽיובַּדָּיובדיו׃׃׃ 4:9 וְלָקְח֣וּוְלָקְחוּולקחו ׀׀׀ בֶּ֣גֶדבֶּגֶדבגד תְּכֵ֗לֶתתְּכֵלֶתתכלת וְכִסּ֞וּוְכִסּוּוכסו אֶתאֶתאת־־־מְנֹרַ֤תמְנֹרַתמנרת הַמָּאוֹר֙הַמָּאוֹרהמאור וְאֶתוְאֶתואת־־־נֵ֣רֹתֶ֔יהָנֵרֹתֶיהָנרתיה וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְקָחֶ֖יהָמַלְקָחֶיהָמלקחיה וְאֶתוְאֶתואת־־־מַחְתֹּתֶ֑יהָמַחְתֹּתֶיהָמחתתיה וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי שַׁמְנָ֔הּשַׁמְנָהּשמנה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְשָׁרְתוּיְשָׁרְתוּישרתו־־־לָ֖הּלָהּלה בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 4:10 וְנָתְנ֤וּוְנָתְנוּונתנו אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלֶ֔יהָכֵּלֶיהָכליה אֶלאֶלאל־־־מִכְסֵ֖המִכְסֵהמכסה ע֣וֹרעוֹרעור תָּ֑חַשׁתָּחַשׁתחש וְנָתְנ֖וּוְנָתְנוּונתנו עַלעַלעל־־־הַמּֽוֹטהַמּוֹטהמוט׃׃׃ 4:11 וְעַ֣לוְעַלועל ׀׀׀ מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח הַזָּהָ֗בהַזָּהָבהזהב יִפְרְשׂוּ֙יִפְרְשׂוּיפרשו בֶּ֣גֶדבֶּגֶדבגד תְּכֵ֔לֶתתְּכֵלֶתתכלת וְכִסּ֣וּוְכִסּוּוכסו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו בְּמִכְסֵ֖הבְּמִכְסֵהבמכסה ע֣וֹרעוֹרעור תָּ֑חַשׁתָּחַשׁתחש וְשָׂמ֖וּוְשָׂמוּושמו אֶתאֶתאת־־־בַּדָּֽיובַּדָּיובדיו׃׃׃ 4:12 וְלָקְחוּ֩וְלָקְחוּולקחו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֨יכְּלֵיכלי הַשָּׁרֵ֜תהַשָּׁרֵתהשרת אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר יְשָֽׁרְתוּיְשָׁרְתוּישרתו־־־בָ֣םבָםבם בַּקֹּ֗דֶשׁבַּקֹּדֶשׁבקדש וְנָֽתְנוּ֙וְנָתְנוּונתנו אֶלאֶלאל־־־בֶּ֣גֶדבֶּגֶדבגד תְּכֵ֔לֶתתְּכֵלֶתתכלת וְכִסּ֣וּוְכִסּוּוכסו אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם בְּמִכְסֵ֖הבְּמִכְסֵהבמכסה ע֣וֹרעוֹרעור תָּ֑חַשׁתָּחַשׁתחש וְנָתְנ֖וּוְנָתְנוּונתנו עַלעַלעל־־־הַמּֽוֹטהַמּוֹטהמוט׃׃׃ 4:13 וְדִשְּׁנ֖וּוְדִשְּׁנוּודשנו אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וּפָרְשׂ֣וּוּפָרְשׂוּופרשו עָלָ֔יועָלָיועליו בֶּ֖גֶדבֶּגֶדבגד אַרְגָּמָֽןאַרְגָּמָןארגמן׃׃׃ 4:14 וְנָתְנ֣וּוְנָתְנוּונתנו עָ֠לָיועָלָיועליו אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֞יוכֵּלָיוכליו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יְֽשָׁרְת֧וּיְשָׁרְתוּישרתו עָלָ֣יועָלָיועליו בָּהֶ֗םבָּהֶםבהם אֶתאֶתאת־־־הַמַּחְתֹּ֤תהַמַּחְתֹּתהמחתת אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְלָגֹת֙הַמִּזְלָגֹתהמזלגת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיָּעִ֣יםהַיָּעִיםהיעים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּזְרָקֹ֔תהַמִּזְרָקֹתהמזרקת כֹּ֖לכֹּלכל כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וּפָרְשׂ֣וּוּפָרְשׂוּופרשו עָלָ֗יועָלָיועליו כְּס֛וּיכְּסוּיכסוי ע֥וֹרעוֹרעור תַּ֖חַשׁתַּחַשׁתחש וְשָׂמ֥וּוְשָׂמוּושמו בַדָּֽיובַדָּיובדיו׃׃׃ 4:15 וְכִלָּ֣הוְכִלָּהוכלה אַֽהֲרֹןאַהֲרֹןאהרן־־־וּ֠בָנָיווּבָנָיוובניו לְכַסֹּ֨תלְכַסֹּתלכסת אֶתאֶתאת־־־הַקֹּ֜דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי הַקֹּדֶשׁ֮הַקֹּדֶשׁהקדש בִּנְסֹ֣עַבִּנְסֹעַבנסע הַֽמַּחֲנֶה֒הַמַּחֲנֶההמחנה וְאַחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֗ןכֵןכן יָבֹ֤אוּיָבֹאוּיבאו בְנֵיבְנֵיבני־־־קְהָת֙קְהָתקהת לָשֵׂ֔אתלָשֵׂאתלשאת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִגְּע֥וּיִגְּעוּיגעו אֶלאֶלאל־־־הַקֹּ֖דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וָמֵ֑תוּוָמֵתוּומתו אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה מַשָּׂ֥אמַשָּׂאמשא בְנֵֽיבְנֵיבני־־־קְהָ֖תקְהָתקהת בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 4:16 וּפְקֻדַּ֞תוּפְקֻדַּתופקדת אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר ׀׀׀ בֶּןבֶּןבן־־־אַהֲרֹ֣ןאַהֲרֹןאהרן הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן שֶׁ֤מֶןשֶׁמֶןשמן הַמָּאוֹר֙הַמָּאוֹרהמאור וּקְטֹ֣רֶתוּקְטֹרֶתוקטרת הַסַּמִּ֔יםהַסַּמִּיםהסמים וּמִנְחַ֥תוּמִנְחַתומנחת הַתָּמִ֖ידהַתָּמִידהתמיד וְשֶׁ֣מֶןוְשֶׁמֶןושמן הַמִּשְׁחָ֑ההַמִּשְׁחָההמשחה פְּקֻדַּ֗תפְּקֻדַּתפקדת כָּלכָּלכל־־־הַמִּשְׁכָּן֙הַמִּשְׁכָּןהמשכן וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֔וֹבּוֹבו בְּקֹ֖דֶשׁבְּקֹדֶשׁבקדש וּבְכֵלָֽיווּבְכֵלָיוובכליו׃׃׃ ססס 4:17 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 4:18 אַלאַלאל־־־תַּכְרִ֕יתוּתַּכְרִיתוּתכריתו אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֖בֶטשֵׁבֶטשבט מִשְׁפְּחֹ֣תמִשְׁפְּחֹתמשפחת הַקְּהָתִ֑יהַקְּהָתִיהקהתי מִתּ֖וֹךְמִתּוֹךְמתוך הַלְוִיִּֽםהַלְוִיִּםהלוים׃׃׃ 4:19 וְזֹ֣אתוְזֹאתוזאת ׀׀׀ עֲשׂ֣וּעֲשׂוּעשו לָהֶ֗םלָהֶםלהם וְחָיוּ֙וְחָיוּוחיו וְלֹ֣אוְלֹאולא יָמֻ֔תוּיָמֻתוּימתו בְּגִשְׁתָּ֖םבְּגִשְׁתָּםבגשתם אֶתאֶתאת־־־קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש הַקֳּדָשִׁ֑יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים אַהֲרֹ֤ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָיו֙וּבָנָיוובניו יָבֹ֔אוּיָבֹאוּיבאו וְשָׂמ֣וּוְשָׂמוּושמו אוֹתָ֗םאוֹתָםאותם אִ֥ישׁאִישׁאיש אִ֛ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־עֲבֹדָת֖וֹעֲבֹדָתוֹעבדתו וְאֶלוְאֶלואל־־־מַשָּׂאֽוֹמַשָּׂאוֹמשאו׃׃׃ 4:20 וְלֹאוְלֹאולא־־־יָבֹ֧אוּיָבֹאוּיבאו לִרְא֛וֹתלִרְאוֹתלראות כְּבַלַּ֥עכְּבַלַּעכבלע אֶתאֶתאת־־־הַקֹּ֖דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וָמֵֽתוּוָמֵתוּומתו׃׃׃ פפפ
4:21 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 4:22 נָשֹׂ֗אנָשֹׂאנשא אֶתאֶתאת־־־רֹ֛אשׁרֹאשׁראש בְּנֵ֥יבְּנֵיבני גֵרְשׁ֖וֹןגֵרְשׁוֹןגרשון גַּםגַּםגם־־־הֵ֑םהֵםהם לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָ֖םאֲבֹתָםאבתם לְמִשְׁפְּחֹתָֽםלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם׃׃׃ 4:23 מִבֶּן֩מִבֶּןמבן שְׁלֹשִׁ֨יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָ֜השָׁנָהשנה וָמַ֗עְלָהוָמַעְלָהומעלה עַ֛דעַדעד בֶּןבֶּןבן־־־חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה תִּפְקֹ֣דתִּפְקֹדתפקד אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם כָּלכָּלכל־־־הַבָּא֙הַבָּאהבא לִצְבֹ֣אלִצְבֹאלצבא צָבָ֔אצָבָאצבא לַעֲבֹ֥דלַעֲבֹדלעבד עֲבֹדָ֖העֲבֹדָהעבדה בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 4:24 זֹ֣אתזֹאתזאת עֲבֹדַ֔תעֲבֹדַתעבדת מִשְׁפְּחֹ֖תמִשְׁפְּחֹתמשפחת הַגֵּרְשֻׁנִּ֑יהַגֵּרְשֻׁנִּיהגרשני לַעֲבֹ֖דלַעֲבֹדלעבד וּלְמַשָּֽׂאוּלְמַשָּׂאולמשא׃׃׃ 4:25 וְנָ֨שְׂא֜וּוְנָשְׂאוּונשאו אֶתאֶתאת־־־יְרִיעֹ֤תיְרִיעֹתיריעת הַמִּשְׁכָּן֙הַמִּשְׁכָּןהמשכן וְאֶתוְאֶתואת־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד מִכְסֵ֕הוּמִכְסֵהוּמכסהו וּמִכְסֵ֛הוּמִכְסֵהומכסה הַתַּ֥חַשׁהַתַּחַשׁהתחש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָלָ֖יועָלָיועליו מִלְמָ֑עְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה וְאֶ֨תוְאֶתואת־־־מָסַ֔ךְמָסַךְמסך פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 4:26 וְאֵת֩וְאֵתואת קַלְעֵ֨יקַלְעֵיקלעי הֶֽחָצֵ֜רהֶחָצֵרהחצר וְאֶתוְאֶתואת־־־מָסַ֣ךְמָסַךְמסך ׀׀׀ פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח ׀׀׀ שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הֶחָצֵ֗רהֶחָצֵרהחצר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַמִּשְׁכָּ֤ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן וְעַלוְעַלועל־־־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח סָבִ֔יבסָבִיבסביב וְאֵת֙וְאֵתואת מֵֽיתְרֵיהֶ֔םמֵיתְרֵיהֶםמיתריהם וְאֶֽתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֖יכְּלֵיכלי עֲבֹדָתָ֑םעֲבֹדָתָםעבדתם וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר יֵעָשֶׂ֛היֵעָשֶׂהיעשה לָהֶ֖םלָהֶםלהם וְעָבָֽדוּוְעָבָדוּועבדו׃׃׃ 4:27 עַלעַלעל־־־פִּי֩פִּיפי אַהֲרֹ֨ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֜יווּבָנָיוובניו תִּהְיֶ֗התִּהְיֶהתהיה כָּלכָּלכל־־־עֲבֹדַת֙עֲבֹדַתעבדת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַגֵּרְשֻׁנִּ֔יהַגֵּרְשֻׁנִּיהגרשני לְכָללְכָללכל־־־מַשָּׂאָ֔םמַשָּׂאָםמשאם וּלְכֹ֖לוּלְכֹלולכל עֲבֹדָתָ֑םעֲבֹדָתָםעבדתם וּפְקַדְתֶּ֤םוּפְקַדְתֶּםופקדתם עֲלֵהֶם֙עֲלֵהֶםעלהם בְּמִשְׁמֶ֔רֶתבְּמִשְׁמֶרֶתבמשמרת אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־מַשָּׂאָֽםמַשָּׂאָםמשאם׃׃׃ 4:28 זֹ֣אתזֹאתזאת עֲבֹדַ֗תעֲבֹדַתעבדת מִשְׁפְּחֹ֛תמִשְׁפְּחֹתמשפחת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הַגֵּרְשֻׁנִּ֖יהַגֵּרְשֻׁנִּיהגרשני בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וּמִ֨שְׁמַרְתָּ֔םוּמִשְׁמַרְתָּםומשמרתם בְּיַד֙בְּיַדביד אִֽיתָמָ֔ראִיתָמָראיתמר בֶּֽןבֶּןבן־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ פפפ
4:29 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני מְרָרִ֑ימְרָרִימררי לְמִשְׁפְּחֹתָ֥םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אֲבֹתָ֖םאֲבֹתָםאבתם תִּפְקֹ֥דתִּפְקֹדתפקד אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 4:30 מִבֶּן֩מִבֶּןמבן שְׁלֹשִׁ֨יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָ֜השָׁנָהשנה וָמַ֗עְלָהוָמַעְלָהומעלה וְעַ֛דוְעַדועד בֶּןבֶּןבן־־־חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה תִּפְקְדֵ֑םתִּפְקְדֵםתפקדם כָּלכָּלכל־־־הַבָּא֙הַבָּאהבא לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא לַעֲבֹ֕דלַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־עֲבֹדַ֖תעֲבֹדַתעבדת אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 4:31 וְזֹאת֙וְזֹאתוזאת מִשְׁמֶ֣רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת מַשָּׂאָ֔םמַשָּׂאָםמשאם לְכָללְכָללכל־־־עֲבֹדָתָ֖םעֲבֹדָתָםעבדתם בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד קַרְשֵׁי֙קַרְשֵׁיקרשי הַמִּשְׁכָּ֔ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן וּבְרִיחָ֖יווּבְרִיחָיוובריחיו וְעַמּוּדָ֥יווְעַמּוּדָיוועמודיו וַאֲדָנָֽיווַאֲדָנָיוואדניו׃׃׃ 4:32 וְעַמּוּדֵי֩וְעַמּוּדֵיועמודי הֶחָצֵ֨רהֶחָצֵרהחצר סָבִ֜יבסָבִיבסביב וְאַדְנֵיהֶ֗םוְאַדְנֵיהֶםואדניהם וִֽיתֵדֹתָם֙וִיתֵדֹתָםויתדתם וּמֵ֣יתְרֵיהֶ֔םוּמֵיתְרֵיהֶםומיתריהם לְכָללְכָללכל־־־כְּלֵיהֶ֔םכְּלֵיהֶםכליהם וּלְכֹ֖לוּלְכֹלולכל עֲבֹדָתָ֑םעֲבֹדָתָםעבדתם וּבְשֵׁמֹ֣תוּבְשֵׁמֹתובשמת תִּפְקְד֔וּתִּפְקְדוּתפקדו אֶתאֶתאת־־־כְּלֵ֖יכְּלֵיכלי מִשְׁמֶ֥רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת מַשָּׂאָֽםמַשָּׂאָםמשאם׃׃׃ 4:33 זֹ֣אתזֹאתזאת עֲבֹדַ֗תעֲבֹדַתעבדת מִשְׁפְּחֹת֙מִשְׁפְּחֹתמשפחת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מְרָרִ֔ימְרָרִימררי לְכָללְכָללכל־־־עֲבֹדָתָ֖םעֲבֹדָתָםעבדתם בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד בְּיַד֙בְּיַדביד אִֽיתָמָ֔ראִיתָמָראיתמר בֶּֽןבֶּןבן־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 4:34 וַיִּפְקֹ֨דוַיִּפְקֹדויפקד מֹשֶׁ֧המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֛ןוְאַהֲרֹןואהרן וּנְשִׂיאֵ֥יוּנְשִׂיאֵיונשיאי הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַקְּהָתִ֑יהַקְּהָתִיהקהתי לְמִשְׁפְּחֹתָ֖םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם וּלְבֵ֥יתוּלְבֵיתולבית אֲבֹתָֽםאֲבֹתָםאבתם׃׃׃ 4:35 מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן שְׁלֹשִׁ֤יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה וְעַ֖דוְעַדועד בֶּןבֶּןבן־־־חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה כָּלכָּלכל־־־הַבָּא֙הַבָּאהבא לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא לַעֲבֹדָ֖הלַעֲבֹדָהלעבדה בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 4:36 וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו פְקֻדֵיהֶ֖םפְקֻדֵיהֶםפקדיהם לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם אַלְפַּ֕יִםאַלְפַּיִםאלפים שְׁבַ֥עשְׁבַעשבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וַחֲמִשִּֽׁיםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים׃׃׃ 4:37 אֵ֤לֶּהאֵלֶּהאלה פְקוּדֵי֙פְקוּדֵיפקודי מִשְׁפְּחֹ֣תמִשְׁפְּחֹתמשפחת הַקְּהָתִ֔יהַקְּהָתִיהקהתי כָּלכָּלכל־־־הָעֹבֵ֖דהָעֹבֵדהעבד בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר פָּקַ֤דפָּקַדפקד מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֔ןוְאַהֲרֹןואהרן עַלעַלעל־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס 4:38 וּפְקוּדֵ֖יוּפְקוּדֵיופקודי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני גֵרְשׁ֑וֹןגֵרְשׁוֹןגרשון לְמִשְׁפְּחוֹתָ֖םלְמִשְׁפְּחוֹתָםלמשפחותם וּלְבֵ֥יתוּלְבֵיתולבית אֲבֹתָֽםאֲבֹתָםאבתם׃׃׃ 4:39 מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן שְׁלֹשִׁ֤יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה וְעַ֖דוְעַדועד בֶּןבֶּןבן־־־חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה כָּלכָּלכל־־־הַבָּא֙הַבָּאהבא לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא לַעֲבֹדָ֖הלַעֲבֹדָהלעבדה בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 4:40 וַיִּֽהְיוּ֙וַיִּהְיוּויהיו פְּקֻ֣דֵיהֶ֔םפְּקֻדֵיהֶםפקדיהם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָ֑םאֲבֹתָםאבתם אַלְפַּ֕יִםאַלְפַּיִםאלפים וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וּשְׁלֹשִֽׁיםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים׃׃׃ 4:41 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה פְקוּדֵ֗יפְקוּדֵיפקודי מִשְׁפְּחֹת֙מִשְׁפְּחֹתמשפחת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני גֵרְשׁ֔וֹןגֵרְשׁוֹןגרשון כָּלכָּלכל־־־הָעֹבֵ֖דהָעֹבֵדהעבד בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר פָּקַ֥דפָּקַדפקד מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֖ןוְאַהֲרֹןואהרן עַלעַלעל־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:42 וּפְקוּדֵ֕יוּפְקוּדֵיופקודי מִשְׁפְּחֹ֖תמִשְׁפְּחֹתמשפחת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מְרָרִ֑ימְרָרִימררי לְמִשְׁפְּחֹתָ֖םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָֽםאֲבֹתָםאבתם׃׃׃ 4:43 מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן שְׁלֹשִׁ֤יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה וְעַ֖דוְעַדועד בֶּןבֶּןבן־־־חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה כָּלכָּלכל־־־הַבָּא֙הַבָּאהבא לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא לַעֲבֹדָ֖הלַעֲבֹדָהלעבדה בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 4:44 וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו פְקֻדֵיהֶ֖םפְקֻדֵיהֶםפקדיהם לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וּמָאתָֽיִםוּמָאתָיִםומאתים׃׃׃ 4:45 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה פְקוּדֵ֔יפְקוּדֵיפקודי מִשְׁפְּחֹ֖תמִשְׁפְּחֹתמשפחת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מְרָרִ֑ימְרָרִימררי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר פָּקַ֤דפָּקַדפקד מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֔ןוְאַהֲרֹןואהרן עַלעַלעל־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 4:46 כָּֽלכָּלכל־־־הַפְּקֻדִ֡יםהַפְּקֻדִיםהפקדים אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר פָּקַ֨דפָּקַדפקד מֹשֶׁ֧המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֛ןוְאַהֲרֹןואהרן וּנְשִׂיאֵ֥יוּנְשִׂיאֵיונשיאי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים לְמִשְׁפְּחֹתָ֖םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם וּלְבֵ֥יתוּלְבֵיתולבית אֲבֹתָֽםאֲבֹתָםאבתם׃׃׃ 4:47 מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן שְׁלֹשִׁ֤יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה וְעַ֖דוְעַדועד בֶּןבֶּןבן־־־חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה כָּלכָּלכל־־־הַבָּ֗אהַבָּאהבא לַעֲבֹ֨דלַעֲבֹדלעבד עֲבֹדַ֧תעֲבֹדַתעבדת עֲבֹדָ֛העֲבֹדָהעבדה וַעֲבֹדַ֥תוַעֲבֹדַתועבדת מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 4:48 וַיִּהְי֖וּוַיִּהְיוּויהיו פְּקֻדֵיהֶ֑םפְּקֻדֵיהֶםפקדיהם שְׁמֹנַ֣תשְׁמֹנַתשמנת אֲלָפִ֔יםאֲלָפִיםאלפים וַחֲמֵ֥שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וּשְׁמֹנִֽיםוּשְׁמֹנִיםושמנים׃׃׃ 4:49 עַלעַלעל־־־פִּ֨יפִּיפי יְהוָ֜היְהוָהיהוה פָּקַ֤דפָּקַדפקד אוֹתָם֙אוֹתָםאותם בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אִ֥ישׁאִישׁאיש אִ֛ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־עֲבֹדָת֖וֹעֲבֹדָתוֹעבדתו וְעַלוְעַלועל־־־מַשָּׂא֑וֹמַשָּׂאוֹמשאו וּפְקֻדָ֕יווּפְקֻדָיוופקדיו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain