Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 10

בֵּ֣ןבֵּןבן חָ֭כָםחָכָםחכם יְשַׂמַּחיְשַׂמַּחישמח־־־אָ֑באָבאב וּבֵ֥ןוּבֵןובן כְּ֝סִ֗ילכְּסִילכסיל תּוּגַ֥תתּוּגַתתוגת אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ 10:2 לֹאלֹאלא־־־י֭וֹעִילוּיוֹעִילוּיועילו אוֹצְר֣וֹתאוֹצְרוֹתאוצרות רֶ֑שַׁערֶשַׁערשע וּ֝צְדָקָ֗הוּצְדָקָהוצדקה תַּצִּ֥ילתַּצִּילתציל מִמָּֽוֶתמִמָּוֶתממות׃׃׃ 10:3 לֹֽאלֹאלא־־־יַרְעִ֣יביַרְעִיבירעיב יְ֭הוָהיְהוָהיהוה נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק וְהַוַּ֖תוְהַוַּתוהות רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים יֶהְדֹּֽףיֶהְדֹּףיהדף׃׃׃ 10:4 רָ֗אשׁרָאשׁראש עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה כַףכַףכף־־־רְמִיָּ֑הרְמִיָּהרמיה וְיַ֖דוְיַדויד חָרוּצִ֣יםחָרוּצִיםחרוצים תַּעֲשִֽׁירתַּעֲשִׁירתעשיר׃׃׃ 10:5 אֹגֵ֣ראֹגֵראגר בַּ֭קַּיִץבַּקַּיִץבקיץ בֵּ֣ןבֵּןבן מַשְׂכִּ֑ילמַשְׂכִּילמשכיל נִרְדָּ֥םנִרְדָּםנרדם בַּ֝קָּצִ֗ירבַּקָּצִירבקציר בֵּ֣ןבֵּןבן מֵבִֽישׁמֵבִישׁמביש׃׃׃ 10:6 בְּ֭רָכוֹתבְּרָכוֹתברכות לְרֹ֣אשׁלְרֹאשׁלראש צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק וּפִ֥יוּפִיופי רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים יְכַסֶּ֥היְכַסֶּהיכסה חָמָֽסחָמָסחמס׃׃׃ 10:7 זֵ֣כֶרזֵכֶרזכר צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק לִבְרָכָ֑הלִבְרָכָהלברכה וְשֵׁ֖םוְשֵׁםושם רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים יִרְקָֽביִרְקָבירקב׃׃׃ 10:8 חֲכַםחֲכַםחכם־־־לֵ֭בלֵבלב יִקַּ֣חיִקַּחיקח מִצְוֺ֑תמִצְוֺתמצות וֶאֱוִ֥ילוֶאֱוִילואויל שְׂ֝פָתַ֗יִםשְׂפָתַיִםשפתים יִלָּבֵֽטיִלָּבֵטילבט׃׃׃ 10:9 הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך בַּ֭תֹּםבַּתֹּםבתם יֵ֣לֶךְיֵלֶךְילך בֶּ֑טַחבֶּטַחבטח וּמְעַקֵּ֥שׁוּמְעַקֵּשׁומעקש דְּ֝רָכָ֗יודְּרָכָיודרכיו יִוָּדֵֽעַיִוָּדֵעַיודע׃׃׃ 10:10 קֹ֣רֵֽץקֹרֵץקרץ עַ֭יִןעַיִןעין יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן עַצָּ֑בֶתעַצָּבֶתעצבת וֶאֱוִ֥ילוֶאֱוִילואויל שְׂ֝פָתַ֗יִםשְׂפָתַיִםשפתים יִלָּבֵֽטיִלָּבֵטילבט׃׃׃ 10:11 מְק֣וֹרמְקוֹרמקור חַ֭יִּיםחַיִּיםחיים פִּ֣יפִּיפי צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק וּפִ֥יוּפִיופי רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים יְכַסֶּ֥היְכַסֶּהיכסה חָמָֽסחָמָסחמס׃׃׃ 10:12 שִׂ֭נְאָהשִׂנְאָהשנאה תְּעוֹרֵ֣רתְּעוֹרֵרתעורר מְדָנִ֑יםמְדָנִיםמדנים וְעַ֥לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־פְּ֝שָׁעִ֗יםפְּשָׁעִיםפשעים תְּכַסֶּ֥התְּכַסֶּהתכסה אַהֲבָֽהאַהֲבָהאהבה׃׃׃ 10:13 בְּשִׂפְתֵ֣יבְּשִׂפְתֵיבשפתי נָ֭בוֹןנָבוֹןנבון תִּמָּצֵ֣אתִּמָּצֵאתמצא חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וְ֝שֵׁ֗בֶטוְשֵׁבֶטושבט לְגֵ֣ולְגֵולגו חֲסַרחֲסַרחסר־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 10:14 חֲכָמִ֥יםחֲכָמִיםחכמים יִצְפְּנוּיִצְפְּנוּיצפנו־־־דָ֑עַתדָעַתדעת וּפִֽיוּפִיופי־־־אֱ֝וִילאֱוִילאויל מְחִתָּ֥המְחִתָּהמחתה קְרֹבָֽהקְרֹבָהקרבה׃׃׃ 10:15 ה֣וֹןהוֹןהון עָ֭שִׁירעָשִׁירעשיר קִרְיַ֣תקִרְיַתקרית עֻזּ֑וֹעֻזּוֹעזו מְחִתַּ֖תמְחִתַּתמחתת דַּלִּ֣יםדַּלִּיםדלים רֵישָֽׁםרֵישָׁםרישם׃׃׃ 10:16 פְּעֻלַּ֣תפְּעֻלַּתפעלת צַדִּ֣יקצַדִּיקצדיק לְחַיִּ֑יםלְחַיִּיםלחיים תְּבוּאַ֖תתְּבוּאַתתבואת רָשָׁ֣ערָשָׁערשע לְחַטָּֽאתלְחַטָּאתלחטאת׃׃׃ 10:17 אֹ֣רַחאֹרַחארח לְ֭חַיִּיםלְחַיִּיםלחיים שׁוֹמֵ֣רשׁוֹמֵרשומר מוּסָ֑רמוּסָרמוסר וְעוֹזֵ֖בוְעוֹזֵבועוזב תּוֹכַ֣חַתתּוֹכַחַתתוכחת מַתְעֶֽהמַתְעֶהמתעה׃׃׃ 10:18 מְכַסֶּ֣המְכַסֶּהמכסה שִׂ֭נְאָהשִׂנְאָהשנאה שִׂפְתֵישִׂפְתֵישפתי־־־שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר וּמוֹצִ֥אוּמוֹצִאומוצא דִ֝בָּ֗הדִבָּהדבה ה֣וּאהוּאהוא כְסִֽילכְסִילכסיל׃׃׃ 10:19 בְּרֹ֣בבְּרֹבברב דְּ֭בָרִיםדְּבָרִיםדברים לֹ֣אלֹאלא יֶחְדַּליֶחְדַּליחדל־־־פָּ֑שַׁעפָּשַׁעפשע וְחֹשֵׂ֖ךְוְחֹשֵׂךְוחשך שְׂפָתָ֣יושְׂפָתָיושפתיו מַשְׂכִּֽילמַשְׂכִּילמשכיל׃׃׃ 10:20 כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף נִ֭בְחָרנִבְחָרנבחר לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק לֵ֖בלֵבלב רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים כִּמְעָֽטכִּמְעָטכמעט׃׃׃ 10:21 שִׂפְתֵ֣ישִׂפְתֵישפתי צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק יִרְע֣וּיִרְעוּירעו רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וֶֽ֝אֱוִילִ֗יםוֶאֱוִילִיםואוילים בַּחֲסַרבַּחֲסַרבחסר־־־לֵ֥בלֵבלב יָמֽוּתוּיָמוּתוּימותו׃׃׃ 10:22 בִּרְכַּ֣תבִּרְכַּתברכת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה הִ֣יאהִיאהיא תַעֲשִׁ֑ירתַעֲשִׁירתעשיר וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יוֹסִ֖ףיוֹסִףיוסף עֶ֣צֶבעֶצֶבעצב עִמָּֽהּעִמָּהּעמה׃׃׃ 10:23 כִּשְׂח֣וֹקכִּשְׂחוֹקכשחוק לִ֭כְסִיללִכְסִיללכסיל עֲשׂ֣וֹתעֲשׂוֹתעשות זִמָּ֑הזִמָּהזמה וְ֝חָכְמָ֗הוְחָכְמָהוחכמה לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש תְּבוּנָֽהתְּבוּנָהתבונה׃׃׃ 10:24 מְגוֹרַ֣תמְגוֹרַתמגורת רָ֭שָׁערָשָׁערשע הִ֣יאהִיאהיא תְבוֹאֶ֑נּוּתְבוֹאֶנּוּתבואנו וְתַאֲוַ֖תוְתַאֲוַתותאות צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים יִתֵּֽןיִתֵּןיתן׃׃׃ 10:25 כַּעֲב֣וֹרכַּעֲבוֹרכעבור ס֭וּפָהסוּפָהסופה וְאֵ֣יןוְאֵיןואין רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וְ֝צַדִּ֗יקוְצַדִּיקוצדיק יְס֣וֹדיְסוֹדיסוד עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 10:26 כַּחֹ֤מֶץכַּחֹמֶץכחמץ ׀׀׀ לַשִּׁנַּ֗יִםלַשִּׁנַּיִםלשנים וְכֶעָשָׁ֥ןוְכֶעָשָׁןוכעשן לָעֵינָ֑יִםלָעֵינָיִםלעינים כֵּ֥ןכֵּןכן הֶ֝עָצֵ֗להֶעָצֵלהעצל לְשֹׁלְחָֽיולְשֹׁלְחָיולשלחיו׃׃׃ 10:27 יִרְאַ֣תיִרְאַתיראת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה תּוֹסִ֣יףתּוֹסִיףתוסיף יָמִ֑יםיָמִיםימים וּשְׁנ֖וֹתוּשְׁנוֹתושנות רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים תִּקְצֹֽרְנָהתִּקְצֹרְנָהתקצרנה׃׃׃ 10:28 תּוֹחֶ֣לֶתתּוֹחֶלֶתתוחלת צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים שִׂמְחָ֑השִׂמְחָהשמחה וְתִקְוַ֖תוְתִקְוַתותקות רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים תֹּאבֵֽדתֹּאבֵדתאבד׃׃׃ 10:29 מָע֣וֹזמָעוֹזמעוז לַ֭תֹּםלַתֹּםלתם דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּ֝מְחִתָּ֗הוּמְחִתָּהומחתה לְפֹ֣עֲלֵילְפֹעֲלֵילפעלי אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 10:30 צַדִּ֣יקצַדִּיקצדיק לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם בַּלבַּלבל־־־יִמּ֑וֹטיִמּוֹטימוט וּ֝רְשָׁעִ֗יםוּרְשָׁעִיםורשעים לֹ֣אלֹאלא יִשְׁכְּנוּיִשְׁכְּנוּישכנו־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 10:31 פִּֽיפִּיפי־־־צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק יָנ֣וּביָנוּבינוב חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וּלְשׁ֥וֹןוּלְשׁוֹןולשון תַּ֝הְפֻּכ֗וֹתתַּהְפֻּכוֹתתהפכות תִּכָּרֵֽתתִּכָּרֵתתכרת׃׃׃ 10:32 שִׂפְתֵ֣ישִׂפְתֵישפתי צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק יֵדְע֣וּןיֵדְעוּןידעון רָצ֑וֹןרָצוֹןרצון וּפִ֥יוּפִיופי רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים תַּהְפֻּכֽוֹתתַּהְפֻּכוֹתתהפכות׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain