Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 2

2:1 בְּ֭נִיבְּנִיבני אִםאִםאם־־־תִּקַּ֣חתִּקַּחתקח אֲמָרָ֑יאֲמָרָיאמרי וּ֝מִצְוֺתַ֗יוּמִצְוֺתַיומצותי תִּצְפֹּ֥ןתִּצְפֹּןתצפן אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 2:2 לְהַקְשִׁ֣יבלְהַקְשִׁיבלהקשיב לַֽחָכְמָ֣הלַחָכְמָהלחכמה אָזְנֶ֑ךָאָזְנֶךָאזנך תַּטֶּ֥התַּטֶּהתטה לִ֝בְּךָ֗לִבְּךָלבך לַתְּבוּנָֽהלַתְּבוּנָהלתבונה׃׃׃ 2:3 כִּ֤יכִּיכי אִ֣םאִםאם לַבִּינָ֣הלַבִּינָהלבינה תִקְרָ֑אתִקְרָאתקרא לַ֝תְּבוּנָ֗הלַתְּבוּנָהלתבונה תִּתֵּ֥ןתִּתֵּןתתן קוֹלֶֽךָקוֹלֶךָקולך׃׃׃ 2:4 אִםאִםאם־־־תְּבַקְשֶׁ֥נָּהתְּבַקְשֶׁנָּהתבקשנה כַכָּ֑סֶףכַכָּסֶףככסף וְֽכַמַּטְמוֹנִ֥יםוְכַמַּטְמוֹנִיםוכמטמונים תַּחְפְּשֶֽׂנָּהתַּחְפְּשֶׂנָּהתחפשנה׃׃׃ 2:5 אָ֗זאָזאז תָּ֭בִיןתָּבִיןתבין יִרְאַ֣תיִרְאַתיראת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְדַ֖עַתוְדַעַתודעת אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים תִּמְצָֽאתִּמְצָאתמצא׃׃׃ 2:6 כִּֽיכִּיכי־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה מִ֝פִּ֗יומִפִּיומפיו דַּ֣עַתדַּעַתדעת וּתְבוּנָֽהוּתְבוּנָהותבונה׃׃׃ 2:7 [וְצָפַן כ][וְצָפַן כ][וצפן כ] (יִצְפֹּ֣ן ק)(יִצְפֹּן ק)(יצפן ק) לַ֭יְשָׁרִיםלַיְשָׁרִיםלישרים תּוּשִׁיָּ֑התּוּשִׁיָּהתושיה מָ֝גֵ֗ןמָגֵןמגן לְהֹ֣לְכֵילְהֹלְכֵילהלכי תֹֽםתֹםתם׃׃׃ 2:8 לִ֭נְצֹרלִנְצֹרלנצר אָרְח֣וֹתאָרְחוֹתארחות מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וְדֶ֖רֶךְוְדֶרֶךְודרך [חֲסִידֹו כ][חֲסִידֹו כ][חסידו כ] (חֲסִידָ֣יו ק)(חֲסִידָיו ק)(חסידיו ק) יִשְׁמֹֽריִשְׁמֹרישמר׃׃׃ 2:9 אָ֗זאָזאז תָּ֭בִיןתָּבִיןתבין צֶ֣דֶקצֶדֶקצדק וּמִשְׁפָּ֑טוּמִשְׁפָּטומשפט וּ֝מֵישָׁרִ֗יםוּמֵישָׁרִיםומישרים כָּלכָּלכל־־־מַעְגַּלמַעְגַּלמעגל־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 2:10 כִּֽיכִּיכי־־־תָב֣וֹאתָבוֹאתבוא חָכְמָ֣החָכְמָהחכמה בְלִבֶּ֑ךָבְלִבֶּךָבלבך וְ֝דַ֗עַתוְדַעַתודעת לְֽנַפְשְׁךָ֥לְנַפְשְׁךָלנפשך יִנְעָֽםיִנְעָםינעם׃׃׃ 2:11 מְ֭זִמָּהמְזִמָּהמזמה תִּשְׁמֹ֥רתִּשְׁמֹרתשמר עָלֶ֗יךָעָלֶיךָעליך תְּבוּנָ֥התְּבוּנָהתבונה תִנְצְרֶֽכָּהתִנְצְרֶכָּהתנצרכה׃׃׃ 2:12 לְ֭הַצִּ֣ילְךָלְהַצִּילְךָלהצילך מִדֶּ֣רֶךְמִדֶּרֶךְמדרך רָ֑ערָערע מֵ֝אִ֗ישׁמֵאִישׁמאיש מְדַבֵּ֥רמְדַבֵּרמדבר תַּהְפֻּכֽוֹתתַּהְפֻּכוֹתתהפכות׃׃׃ 2:13 הַ֭עֹ֣זְבִיםהַעֹזְבִיםהעזבים אָרְח֣וֹתאָרְחוֹתארחות יֹ֑שֶׁריֹשֶׁרישר לָ֝לֶ֗כֶתלָלֶכֶתללכת בְּדַרְכֵיבְּדַרְכֵיבדרכי־־־חֹֽשֶׁךְחֹשֶׁךְחשך׃׃׃ 2:14 הַ֭שְּׂמֵחִיםהַשְּׂמֵחִיםהשמחים לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות רָ֑ערָערע יָ֝גִ֗ילוּיָגִילוּיגילו בְּֽתַהְפֻּכ֥וֹתבְּתַהְפֻּכוֹתבתהפכות רָֽערָערע׃׃׃ 2:15 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָרְחֹתֵיהֶ֣םאָרְחֹתֵיהֶםארחתיהם עִקְּשִׁ֑יםעִקְּשִׁיםעקשים וּ֝נְלוֹזִ֗יםוּנְלוֹזִיםונלוזים בְּמַעְגְּלוֹתָֽםבְּמַעְגְּלוֹתָםבמעגלותם׃׃׃ 2:16 לְ֭הַצִּ֣ילְךָלְהַצִּילְךָלהצילך מֵאִשָּׁ֣המֵאִשָּׁהמאשה זָרָ֑הזָרָהזרה מִ֝נָּכְרִיָּ֗המִנָּכְרִיָּהמנכריה אֲמָרֶ֥יהָאֲמָרֶיהָאמריה הֶחֱלִֽיקָההֶחֱלִיקָההחליקה׃׃׃ 2:17 הַ֭עֹזֶבֶתהַעֹזֶבֶתהעזבת אַלּ֣וּףאַלּוּףאלוף נְעוּרֶ֑יהָנְעוּרֶיהָנעוריה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּרִ֖יתבְּרִיתברית אֱלֹהֶ֣יהָאֱלֹהֶיהָאלהיה שָׁכֵֽחָהשָׁכֵחָהשכחה׃׃׃ 2:18 כִּ֤יכִּיכי שָׁ֣חָהשָׁחָהשחה אֶלאֶלאל־־־מָ֣וֶתמָוֶתמות בֵּיתָ֑הּבֵּיתָהּביתה וְאֶלוְאֶלואל־־־רְ֝פָאִ֗יםרְפָאִיםרפאים מַעְגְּלֹתֶֽיהָמַעְגְּלֹתֶיהָמעגלתיה׃׃׃ 2:19 כָּלכָּלכל־־־בָּ֭אֶיהָבָּאֶיהָבאיה לֹ֣אלֹאלא יְשׁוּב֑וּןיְשׁוּבוּןישובון וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַ֝שִּׂ֗יגוּיַשִּׂיגוּישיגו אָרְח֥וֹתאָרְחוֹתארחות חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 2:20 לְמַ֗עַןלְמַעַןלמען תֵּ֭לֵךְתֵּלֵךְתלך בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך טוֹבִ֑יםטוֹבִיםטובים וְאָרְח֖וֹתוְאָרְחוֹתוארחות צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים תִּשְׁמֹֽרתִּשְׁמֹרתשמר׃׃׃ 2:21 כִּֽיכִּיכי־־־יְשָׁרִ֥יםיְשָׁרִיםישרים יִשְׁכְּנוּיִשְׁכְּנוּישכנו אָ֑רֶץאָרֶץארץ וּ֝תְמִימִ֗יםוּתְמִימִיםותמימים יִוָּ֥תְרוּיִוָּתְרוּיותרו בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 2:22 וּ֭רְשָׁעִיםוּרְשָׁעִיםורשעים מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ יִכָּרֵ֑תוּיִכָּרֵתוּיכרתו וּ֝בוֹגְדִ֗יםוּבוֹגְדִיםובוגדים יִסְּח֥וּיִסְּחוּיסחו מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain