Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 26

26:1 כַּשֶּׁ֤לֶגכַּשֶּׁלֶגכשלג ׀׀׀ בַּקַּ֗יִץבַּקַּיִץבקיץ וְכַמָּטָ֥רוְכַמָּטָרוכמטר בַּקָּצִ֑ירבַּקָּצִירבקציר כֵּ֤ןכֵּןכן לֹאלֹאלא־־־נָאוֶ֖הנָאוֶהנאוה לִכְסִ֣יללִכְסִיללכסיל כָּבֽוֹדכָּבוֹדכבוד׃׃׃ 26:2 כַּצִּפּ֣וֹרכַּצִּפּוֹרכצפור לָ֭נוּדלָנוּדלנוד כַּדְּר֣וֹרכַּדְּרוֹרכדרור לָע֑וּףלָעוּףלעוף כֵּ֥ןכֵּןכן קִֽלְלַ֥תקִלְלַתקללת חִ֝נָּ֗םחִנָּםחנם [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֣וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) תָבֹֽאתָבֹאתבא׃׃׃ 26:3 שׁ֣וֹטשׁוֹטשוט לַ֭סּוּסלַסּוּסלסוס מֶ֣תֶגמֶתֶגמתג לַחֲמ֑וֹרלַחֲמוֹרלחמור וְ֝שֵׁ֗בֶטוְשֵׁבֶטושבט לְגֵ֣ולְגֵולגו כְּסִילִֽיםכְּסִילִיםכסילים׃׃׃ 26:4 אַלאַלאל־־־תַּ֣עַןתַּעַןתען כְּ֭סִילכְּסִילכסיל כְּאִוַּלְתּ֑וֹכְּאִוַּלְתּוֹכאולתו פֶּֽןפֶּןפן־־־תִּשְׁוֶהתִּשְׁוֶהתשוה־־־לּ֥וֹלּוֹלו גַםגַםגם־־־אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 26:5 עֲנֵ֣העֲנֵהענה כְ֭סִילכְסִילכסיל כְּאִוַּלְתּ֑וֹכְּאִוַּלְתּוֹכאולתו פֶּןפֶּןפן־־־יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה חָכָ֣םחָכָםחכם בְּעֵינָֽיובְּעֵינָיובעיניו׃׃׃ 26:6 מְקַצֶּ֣המְקַצֶּהמקצה רַ֭גְלַיִםרַגְלַיִםרגלים חָמָ֣סחָמָסחמס שֹׁתֶ֑השֹׁתֶהשתה שֹׁלֵ֖חַשֹׁלֵחַשלח דְּבָרִ֣יםדְּבָרִיםדברים בְּיַדבְּיַדביד־־־כְּסִֽילכְּסִילכסיל׃׃׃ 26:7 דַּלְי֣וּדַּלְיוּדליו שֹׁ֭קַיִםשֹׁקַיִםשקים מִפִּסֵּ֑חַמִפִּסֵּחַמפסח וּ֝מָשָׁ֗לוּמָשָׁלומשל בְּפִ֣יבְּפִיבפי כְסִילִֽיםכְסִילִיםכסילים׃׃׃ 26:8 כִּצְר֣וֹרכִּצְרוֹרכצרור אֶ֭בֶןאֶבֶןאבן בְּמַרְגֵּמָ֑הבְּמַרְגֵּמָהבמרגמה כֵּןכֵּןכן־־־נוֹתֵ֖ןנוֹתֵןנותן לִכְסִ֣יללִכְסִיללכסיל כָּבֽוֹדכָּבוֹדכבוד׃׃׃ 26:9 ח֭וֹחַחוֹחַחוח עָלָ֣העָלָהעלה בְיַדבְיַדביד־־־שִׁכּ֑וֹרשִׁכּוֹרשכור וּ֝מָשָׁ֗לוּמָשָׁלומשל בְּפִ֣יבְּפִיבפי כְסִילִֽיםכְסִילִיםכסילים׃׃׃ 26:10 רַ֥ברַברב מְחֽוֹלֵֽלמְחוֹלֵלמחולל־־־כֹּ֑לכֹּלכל וְשֹׂכֵ֥רוְשֹׂכֵרושכר כְּ֝סִ֗ילכְּסִילכסיל וְשֹׂכֵ֥רוְשֹׂכֵרושכר עֹבְרִֽיםעֹבְרִיםעברים׃׃׃ 26:11 כְּ֭כֶלֶבכְּכֶלֶבככלב שָׁ֣בשָׁבשב עַלעַלעל־־־קֵא֑וֹקֵאוֹקאו כְּ֝סִ֗ילכְּסִילכסיל שׁוֹנֶ֥השׁוֹנֶהשונה בְאִוַּלְתּֽוֹבְאִוַּלְתּוֹבאולתו׃׃׃ 26:12 רָאִ֗יתָרָאִיתָראית אִ֭ישׁאִישׁאיש חָכָ֣םחָכָםחכם בְּעֵינָ֑יובְּעֵינָיובעיניו תִּקְוָ֖התִּקְוָהתקוה לִכְסִ֣יללִכְסִיללכסיל מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 26:13 אָמַ֣ראָמַראמר עָ֭צֵלעָצֵלעצל שַׁ֣חַלשַׁחַלשחל בַּדָּ֑רֶךְבַּדָּרֶךְבדרך אֲ֝רִ֗יאֲרִיארי בֵּ֣יןבֵּיןבין הָרְחֹבֽוֹתהָרְחֹבוֹתהרחבות׃׃׃ 26:14 הַ֭דֶּלֶתהַדֶּלֶתהדלת תִּסּ֣וֹבתִּסּוֹבתסוב עַלעַלעל־־־צִירָ֑הּצִירָהּצירה וְ֝עָצֵ֗לוְעָצֵלועצל עַלעַלעל־־־מִטָּתֽוֹמִטָּתוֹמטתו׃׃׃ 26:15 טָ֘מַ֤ןטָמַןטמן עָצֵ֣לעָצֵלעצל יָ֭דוֹיָדוֹידו בַּצַּלָּ֑חַתבַּצַּלָּחַתבצלחת נִ֝לְאָ֗הנִלְאָהנלאה לַֽהֲשִׁיבָ֥הּלַהֲשִׁיבָהּלהשיבה אֶלאֶלאל־־־פִּֽיופִּיופיו׃׃׃ 26:16 חָכָ֣םחָכָםחכם עָצֵ֣לעָצֵלעצל בְּעֵינָ֑יובְּעֵינָיובעיניו מִ֝שִּׁבְעָ֗המִשִּׁבְעָהמשבעה מְשִׁ֣יבֵימְשִׁיבֵימשיבי טָֽעַםטָעַםטעם׃׃׃ 26:17 מַחֲזִ֥יקמַחֲזִיקמחזיק בְּאָזְנֵיבְּאָזְנֵיבאזני־־־כָ֑לֶבכָלֶבכלב עֹבֵ֥רעֹבֵרעבר מִ֝תְעַבֵּ֗רמִתְעַבֵּרמתעבר עַלעַלעל־־־רִ֥יברִיבריב לֹּֽאלֹּאלא־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 26:18 כְּֽ֭מִתְלַהְלֵהַּכְּמִתְלַהְלֵהַּכמתלהלה הַיֹּרֶ֥ההַיֹּרֶההירה זִקִּ֗יםזִקִּיםזקים חִצִּ֥יםחִצִּיםחצים וָמָֽוֶתוָמָוֶתומות׃׃׃ 26:19 כֵּֽןכֵּןכן־־־אִ֭ישׁאִישׁאיש רִמָּ֣הרִמָּהרמה אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וְ֝אָמַ֗רוְאָמַרואמר הֲ‍ֽלֹאהֲ‍לֹאה‍לא־־־מְשַׂחֵ֥קמְשַׂחֵקמשחק אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 26:20 בְּאֶ֣פֶסבְּאֶפֶסבאפס עֵ֭צִיםעֵצִיםעצים תִּכְבֶּהתִּכְבֶּהתכבה־־־אֵ֑שׁאֵשׁאש וּבְאֵ֥יןוּבְאֵיןובאין נִ֝רְגָּ֗ןנִרְגָּןנרגן יִשְׁתֹּ֥קיִשְׁתֹּקישתק מָדֽוֹןמָדוֹןמדון׃׃׃ 26:21 פֶּחָ֣םפֶּחָםפחם לְ֭גֶחָלִיםלְגֶחָלִיםלגחלים וְעֵצִ֣יםוְעֵצִיםועצים לְאֵ֑שׁלְאֵשׁלאש וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש [מְדֹונִים כ][מְדֹונִים כ][מדונים כ] (מִ֝דְיָנִ֗ים ק)(מִדְיָנִים ק)(מדינים ק) לְחַרְחַרלְחַרְחַרלחרחר־־־רִֽיברִיבריב׃׃׃ פפפ
26:22 דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי נִ֭רְגָּןנִרְגָּןנרגן כְּמִֽתְלַהֲמִ֑יםכְּמִתְלַהֲמִיםכמתלהמים וְ֝הֵ֗םוְהֵםוהם יָרְד֥וּיָרְדוּירדו חַדְרֵיחַדְרֵיחדרי־־־בָֽטֶןבָטֶןבטן׃׃׃ 26:23 כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף סִ֭יגִיםסִיגִיםסיגים מְצֻפֶּ֣המְצֻפֶּהמצפה עַלעַלעל־־־חָ֑רֶשׂחָרֶשׂחרש שְׂפָתַ֖יִםשְׂפָתַיִםשפתים דֹּלְקִ֣יםדֹּלְקִיםדלקים וְלֶבוְלֶבולב־־־רָֽערָערע׃׃׃ 26:24 [בִּשְׂפָתֹו כ][בִּשְׂפָתֹו כ][בשפתו כ] (בִּ֭שְׂפָתָיו ק)(בִּשְׂפָתָיו ק)(בשפתיו ק) יִנָּכֵ֣ריִנָּכֵרינכר שׂוֹנֵ֑אשׂוֹנֵאשונא וּ֝בְקִרְבּ֗וֹוּבְקִרְבּוֹובקרבו יָשִׁ֥יתיָשִׁיתישית מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ 26:25 כִּֽיכִּיכי־־־יְחַנֵּ֣ןיְחַנֵּןיחנן ק֭וֹלוֹקוֹלוֹקולו אַלאַלאל־־־תַּֽאֲמֶןתַּאֲמֶןתאמן־־־בּ֑וֹבּוֹבו כִּ֤יכִּיכי שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע תּוֹעֵב֣וֹתתּוֹעֵבוֹתתועבות בְּלִבּֽוֹבְּלִבּוֹבלבו׃׃׃ 26:26 תִּכַּסֶּ֣התִּכַּסֶּהתכסה שִׂ֭נְאָהשִׂנְאָהשנאה בְּמַשָּׁא֑וֹןבְּמַשָּׁאוֹןבמשאון תִּגָּלֶ֖התִּגָּלֶהתגלה רָעָת֣וֹרָעָתוֹרעתו בְקָהָֽלבְקָהָלבקהל׃׃׃ 26:27 כֹּֽרֶהכֹּרֶהכרה־־־שַּׁ֭חַתשַּׁחַתשחת בָּ֣הּבָּהּבה יִפֹּ֑ליִפֹּליפל וְגֹ֥לֵ֥לוְגֹלֵלוגלל אֶ֝בֶןאֶבֶןאבן אֵלָ֥יואֵלָיואליו תָּשֽׁוּבתָּשׁוּבתשוב׃׃׃ 26:28 לְֽשׁוֹןלְשׁוֹןלשון־־־שֶׁ֭קֶרשֶׁקֶרשקר יִשְׂנָ֣איִשְׂנָאישנא דַכָּ֑יודַכָּיודכיו וּפֶ֥הוּפֶהופה חָ֝לָ֗קחָלָקחלק יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה מִדְחֶֽהמִדְחֶהמדחה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain