Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 29

29:1 אִ֣ישׁאִישׁאיש תּ֭וֹכָחוֹתתּוֹכָחוֹתתוכחות מַקְשֶׁהמַקְשֶׁהמקשה־־־עֹ֑רֶףעֹרֶףערף פֶּ֥תַעפֶּתַעפתע יִ֝שָּׁבֵ֗ריִשָּׁבֵרישבר וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַרְפֵּֽאמַרְפֵּאמרפא׃׃׃ 29:2 בִּרְב֣וֹתבִּרְבוֹתברבות צַ֭דִּיקִיםצַדִּיקִיםצדיקים יִשְׂמַ֣חיִשְׂמַחישמח הָעָ֑םהָעָםהעם וּבִמְשֹׁ֥לוּבִמְשֹׁלובמשל רָ֝שָׁ֗ערָשָׁערשע יֵאָ֥נַֽחיֵאָנַחיאנח עָֽםעָםעם׃׃׃ 29:3 אִֽישׁאִישׁאיש־־־אֹהֵ֣באֹהֵבאהב חָ֭כְמָהחָכְמָהחכמה יְשַׂמַּ֣חיְשַׂמַּחישמח אָבִ֑יואָבִיואביו וְרֹעֶ֥הוְרֹעֶהורעה ז֝וֹנ֗וֹתזוֹנוֹתזונות יְאַבֶּדיְאַבֶּדיאבד־־־הֽוֹןהוֹןהון׃׃׃ 29:4 מֶ֗לֶךְמֶלֶךְמלך בְּ֭מִשְׁפָּטבְּמִשְׁפָּטבמשפט יַעֲמִ֣ידיַעֲמִידיעמיד אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש תְּרוּמ֣וֹתתְּרוּמוֹתתרומות יֶֽהֶרְסֶֽנָּהיֶהֶרְסֶנָּהיהרסנה׃׃׃ 29:5 גֶּ֭בֶרגֶּבֶרגבר מַחֲלִ֣יקמַחֲלִיקמחליק עַלעַלעל־־־רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו רֶ֝֗שֶׁתרֶשֶׁתרשת פּוֹרֵ֥שׂפּוֹרֵשׂפורש עַלעַלעל־־־פְּעָמָֽיופְּעָמָיופעמיו׃׃׃ 29:6 בְּפֶ֤שַֽׁעבְּפֶשַׁעבפשע אִ֣ישׁאִישׁאיש רָ֣ערָערע מוֹקֵ֑שׁמוֹקֵשׁמוקש וְ֝צַדִּ֗יקוְצַדִּיקוצדיק יָר֥וּןיָרוּןירון וְשָׂמֵֽחַוְשָׂמֵחַושמח׃׃׃ 29:7 יֹדֵ֣עַיֹדֵעַידע צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק דִּ֣יןדִּיןדין דַּלִּ֑יםדַּלִּיםדלים רָ֝שָׁ֗ערָשָׁערשע לֹאלֹאלא־־־יָבִ֥יןיָבִיןיבין דָּֽעַתדָּעַתדעת׃׃׃ 29:8 אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי לָ֭צוֹןלָצוֹןלצון יָפִ֣יחוּיָפִיחוּיפיחו קִרְיָ֑הקִרְיָהקריה וַ֝חֲכָמִ֗יםוַחֲכָמִיםוחכמים יָשִׁ֥יבוּיָשִׁיבוּישיבו אָֽףאָףאף׃׃׃ 29:9 אִֽישׁאִישׁאיש־־־חָכָ֗םחָכָםחכם נִ֭שְׁפָּטנִשְׁפָּטנשפט אֶתאֶתאת־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש אֱוִ֑ילאֱוִילאויל וְרָגַ֥זוְרָגַזורגז וְ֝שָׂחַ֗קוְשָׂחַקושחק וְאֵ֣יןוְאֵיןואין נָֽחַתנָחַתנחת׃׃׃ 29:10 אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי דָ֭מִיםדָמִיםדמים יִשְׂנְאוּיִשְׂנְאוּישנאו־־־תָ֑םתָםתם וִֽ֝ישָׁרִ֗יםוִישָׁרִיםוישרים יְבַקְשׁ֥וּיְבַקְשׁוּיבקשו נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 29:11 כָּלכָּלכל־־־ר֭וּחוֹרוּחוֹרוחו יוֹצִ֣יאיוֹצִיאיוציא כְסִ֑ילכְסִילכסיל וְ֝חָכָ֗םוְחָכָםוחכם בְּאָח֥וֹרבְּאָחוֹרבאחור יְשַׁבְּחֶֽנָּהיְשַׁבְּחֶנָּהישבחנה׃׃׃ 29:12 מֹ֭שֵׁלמֹשֵׁלמשל מַקְשִׁ֣יבמַקְשִׁיבמקשיב עַלעַלעל־־־דְּבַרדְּבַרדבר־־־שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר כָּֽלכָּלכל־־־מְשָׁרְתָ֥יומְשָׁרְתָיומשרתיו רְשָׁעִֽיםרְשָׁעִיםרשעים׃׃׃ 29:13 רָ֤שׁרָשׁרש וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש תְּכָכִ֣יםתְּכָכִיםתככים נִפְגָּ֑שׁוּנִפְגָּשׁוּנפגשו מֵ֤אִירמֵאִירמאיר־־־עֵינֵ֖יעֵינֵיעיני שְׁנֵיהֶ֣םשְׁנֵיהֶםשניהם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 29:14 מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך שׁוֹפֵ֣טשׁוֹפֵטשופט בֶּֽאֱמֶ֣תבֶּאֱמֶתבאמת דַּלִּ֑יםדַּלִּיםדלים כִּ֝סְא֗וֹכִּסְאוֹכסאו לָעַ֥דלָעַדלעד יִכּֽוֹןיִכּוֹןיכון׃׃׃ 29:15 שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט וְ֭תוֹכַחַתוְתוֹכַחַתותוכחת יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וְנַ֥עַרוְנַעַרונער מְ֝שֻׁלָּ֗חמְשֻׁלָּחמשלח מֵבִ֥ישׁמֵבִישׁמביש אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ 29:16 בִּרְב֣וֹתבִּרְבוֹתברבות רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים יִרְבֶּהיִרְבֶּהירבה־־־פָּ֑שַׁעפָּשַׁעפשע וְ֝צַדִּיקִ֗יםוְצַדִּיקִיםוצדיקים בְּֽמַפַּלְתָּ֥םבְּמַפַּלְתָּםבמפלתם יִרְאֽוּיִרְאוּיראו׃׃׃ 29:17 יַסֵּ֣ריַסֵּריסר בִּ֭נְךָבִּנְךָבנך וִֽינִיחֶ֑ךָוִינִיחֶךָויניחך וְיִתֵּ֖ןוְיִתֵּןויתן מַעֲדַנִּ֣יםמַעֲדַנִּיםמעדנים לְנַפְשֶֽׁךָלְנַפְשֶׁךָלנפשך׃׃׃ פפפ
29:18 בְּאֵ֣יןבְּאֵיןבאין חָ֭זוֹןחָזוֹןחזון יִפָּ֣רַֽעיִפָּרַעיפרע עָ֑םעָםעם וְשֹׁמֵ֖רוְשֹׁמֵרושמר תּוֹרָ֣התּוֹרָהתורה אַשְׁרֵֽהוּאַשְׁרֵהוּאשרהו׃׃׃ 29:19 בִּ֭דְבָרִיםבִּדְבָרִיםבדברים לֹאלֹאלא־־־יִוָּ֣סֶריִוָּסֶריוסר עָ֑בֶדעָבֶדעבד כִּֽיכִּיכי־־־יָ֝בִ֗יןיָבִיןיבין וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַעֲנֶֽהמַעֲנֶהמענה׃׃׃ 29:20 חָזִ֗יתָחָזִיתָחזית אִ֭ישׁאִישׁאיש אָ֣ץאָץאץ בִּדְבָרָ֑יובִּדְבָרָיובדבריו תִּקְוָ֖התִּקְוָהתקוה לִכְסִ֣יללִכְסִיללכסיל מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 29:21 מְפַנֵּ֣קמְפַנֵּקמפנק מִנֹּ֣עַרמִנֹּעַרמנער עַבְדּ֑וֹעַבְדּוֹעבדו וְ֝אַחֲרִית֗וֹוְאַחֲרִיתוֹואחריתו יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה מָנֽוֹןמָנוֹןמנון׃׃׃ 29:22 אִֽישׁאִישׁאיש־־־אַ֭ףאַףאף יְגָרֶ֣היְגָרֶהיגרה מָד֑וֹןמָדוֹןמדון וּבַ֖עַלוּבַעַלובעל חֵמָ֣החֵמָהחמה רַברַברב־־־פָּֽשַׁעפָּשַׁעפשע׃׃׃ 29:23 גַּאֲוַ֣תגַּאֲוַתגאות אָ֭דָםאָדָםאדם תַּשְׁפִּילֶ֑נּוּתַּשְׁפִּילֶנּוּתשפילנו וּשְׁפַלוּשְׁפַלושפל־־־ר֝֗וּחַרוּחַרוח יִתְמֹ֥ךְיִתְמֹךְיתמך כָּבֽוֹדכָּבוֹדכבוד׃׃׃ 29:24 חוֹלֵ֣קחוֹלֵקחולק עִםעִםעם־־־גַּ֭נָּבגַּנָּבגנב שׂוֹנֵ֣אשׂוֹנֵאשונא נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו אָלָ֥האָלָהאלה יִ֝שְׁמַ֗עיִשְׁמַעישמע וְלֹ֣אוְלֹאולא יַגִּֽידיַגִּידיגיד׃׃׃ 29:25 חֶרְדַּ֣תחֶרְדַּתחרדת אָ֭דָםאָדָםאדם יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן מוֹקֵ֑שׁמוֹקֵשׁמוקש וּבוֹטֵ֖חַוּבוֹטֵחַובוטח בַּיהוָ֣הבַּיהוָהביהוה יְשֻׂגָּֽביְשֻׂגָּבישגב׃׃׃ 29:26 רַ֭בִּיםרַבִּיםרבים מְבַקְשִׁ֣יםמְבַקְשִׁיםמבקשים פְּנֵיפְּנֵיפני־־־מוֹשֵׁ֑למוֹשֵׁלמושל וּ֝מֵיְהוָ֗הוּמֵיְהוָהומיהוה מִשְׁפַּטמִשְׁפַּטמשפט־־־אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 29:27 תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת צַ֭דִּיקִיםצַדִּיקִיםצדיקים אִ֣ישׁאִישׁאיש עָ֑וֶלעָוֶלעול וְתוֹעֲבַ֖תוְתוֹעֲבַתותועבת רָשָׁ֣ערָשָׁערשע יְשַׁריְשַׁרישר־־־דָּֽרֶךְדָּרֶךְדרך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain