Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 4

4:1 שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו בָ֭נִיםבָנִיםבנים מ֣וּסַרמוּסַרמוסר אָ֑באָבאב וְ֝הַקְשִׁ֗יבוּוְהַקְשִׁיבוּוהקשיבו לָדַ֥עַתלָדַעַתלדעת בִּינָֽהבִּינָהבינה׃׃׃ 4:2 כִּ֤יכִּיכי לֶ֣קַחלֶקַחלקח ט֭וֹבטוֹבטוב נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לָכֶ֑םלָכֶםלכם תּֽ֝וֹרָתִ֗יתּוֹרָתִיתורתי אַֽלאַלאל־־־תַּעֲזֹֽבוּתַּעֲזֹבוּתעזבו׃׃׃ 4:3 כִּיכִּיכי־־־בֵ֭ןבֵןבן הָיִ֣יתִיהָיִיתִיהייתי לְאָבִ֑ילְאָבִילאבי רַ֥ךְרַךְרך וְ֝יָחִ֗ידוְיָחִידויחיד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אִמִּֽיאִמִּיאמי׃׃׃ 4:4 וַיֹּרֵ֗נִיוַיֹּרֵנִיוירני וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִ֗ילִילי יִֽתְמָךְיִתְמָךְיתמך־־־דְּבָרַ֥ידְּבָרַידברי לִבֶּ֑ךָלִבֶּךָלבך שְׁמֹ֖רשְׁמֹרשמר מִצְוֺתַ֣ימִצְוֺתַימצותי וֶֽחְיֵֽהוֶחְיֵהוחיה׃׃׃ 4:5 קְנֵ֣הקְנֵהקנה חָ֭כְמָהחָכְמָהחכמה קְנֵ֣הקְנֵהקנה בִינָ֑הבִינָהבינה אַלאַלאל־־־תִּשְׁכַּ֥חתִּשְׁכַּחתשכח וְאַלוְאַלואל־־־תֵּ֝֗טתֵּטתט מֵֽאִמְרֵימֵאִמְרֵימאמרי־־־פִֽיפִיפי׃׃׃ 4:6 אַלאַלאל־־־תַּעַזְבֶ֥הָתַּעַזְבֶהָתעזבה וְתִשְׁמְרֶ֑ךָּוְתִשְׁמְרֶךָּותשמרך אֱהָבֶ֥הָאֱהָבֶהָאהבה וְתִצְּרֶֽךָּוְתִצְּרֶךָּותצרך׃׃׃ 4:7 רֵאשִׁ֣יתרֵאשִׁיתראשית חָ֭כְמָהחָכְמָהחכמה קְנֵ֣הקְנֵהקנה חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־קִ֝נְיָנְךָ֗קִנְיָנְךָקנינך קְנֵ֣הקְנֵהקנה בִינָֽהבִינָהבינה׃׃׃ 4:8 סַלְסְלֶ֥הָסַלְסְלֶהָסלסלה וּֽתְרוֹמְמֶ֑ךָּוּתְרוֹמְמֶךָּותרוממך תְּ֝כַבֵּ֗דְךָתְּכַבֵּדְךָתכבדך כִּ֣יכִּיכי תְחַבְּקֶֽנָּהתְחַבְּקֶנָּהתחבקנה׃׃׃ 4:9 תִּתֵּ֣ןתִּתֵּןתתן לְ֭רֹאשְׁךָלְרֹאשְׁךָלראשך לִוְיַתלִוְיַתלוית־־־חֵ֑ןחֵןחן עֲטֶ֖רֶתעֲטֶרֶתעטרת תִּפְאֶ֣רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת תְּמַגְּנֶֽךָּתְּמַגְּנֶךָּתמגנך׃׃׃ 4:10 שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע בְּ֭נִיבְּנִיבני וְקַ֣חוְקַחוקח אֲמָרָ֑יאֲמָרָיאמרי וְיִרְבּ֥וּוְיִרְבּוּוירבו לְ֝ךָ֗לְךָלך שְׁנ֣וֹתשְׁנוֹתשנות חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 4:11 בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך חָ֭כְמָהחָכְמָהחכמה הֹרֵתִ֑יךָהֹרֵתִיךָהרתיך הִ֝דְרַכְתִּ֗יךָהִדְרַכְתִּיךָהדרכתיך בְּמַעְגְּלֵיבְּמַעְגְּלֵיבמעגלי־־־יֹֽשֶׁריֹשֶׁרישר׃׃׃ 4:12 בְּֽ֭לֶכְתְּךָבְּלֶכְתְּךָבלכתך לֹאלֹאלא־־־יֵצַ֣ריֵצַריצר צַעֲדֶ֑ךָצַעֲדֶךָצעדך וְאִםוְאִםואם־־־תָּ֝ר֗וּץתָּרוּץתרוץ לֹ֣אלֹאלא תִכָּשֵֽׁלתִכָּשֵׁלתכשל׃׃׃ 4:13 הַחֲזֵ֣קהַחֲזֵקהחזק בַּמּוּסָ֣רבַּמּוּסָרבמוסר אַלאַלאל־־־תֶּ֑רֶףתֶּרֶףתרף נִ֝צְּרֶ֗הָנִצְּרֶהָנצרה כִּיכִּיכי־־־הִ֥יאהִיאהיא חַיֶּֽיךָחַיֶּיךָחייך׃׃׃ 4:14 בְּאֹ֣רַחבְּאֹרַחבארח רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים אַלאַלאל־־־תָּבֹ֑אתָּבֹאתבא וְאַלוְאַלואל־־־תְּ֝אַשֵּׁ֗רתְּאַשֵּׁרתאשר בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך רָעִֽיםרָעִיםרעים׃׃׃ 4:15 פְּרָעֵ֥הוּפְּרָעֵהוּפרעהו אַלאַלאל־־־תַּעֲבָרתַּעֲבָרתעבר־־־בּ֑וֹבּוֹבו שְׂטֵ֖השְׂטֵהשטה מֵעָלָ֣יומֵעָלָיומעליו וַעֲבֽוֹרוַעֲבוֹרועבור׃׃׃ 4:16 כִּ֤יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא יִֽ֭שְׁנוּיִשְׁנוּישנו אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא יָרֵ֑עוּיָרֵעוּירעו וְֽנִגְזְלָ֥הוְנִגְזְלָהונגזלה שְׁ֝נָתָ֗םשְׁנָתָםשנתם אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא [יִכְשֹׁולוּ כ][יִכְשֹׁולוּ כ][יכשולו כ] (יַכְשִֽׁילוּ ק)(יַכְשִׁילוּ ק)(יכשילו ק)׃׃׃ 4:17 כִּ֣יכִּיכי לָ֭חֲמוּלָחֲמוּלחמו לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם רֶ֑שַׁערֶשַׁערשע וְיֵ֖יןוְיֵיןויין חֲמָסִ֣יםחֲמָסִיםחמסים יִשְׁתּֽוּיִשְׁתּוּישתו׃׃׃ 4:18 וְאֹ֣רַחוְאֹרַחוארח צַ֭דִּיקִיםצַדִּיקִיםצדיקים כְּא֣וֹרכְּאוֹרכאור נֹ֑גַהּנֹגַהּנגה הוֹלֵ֥ךְהוֹלֵךְהולך וָ֝א֗וֹרוָאוֹרואור עַדעַדעד־־־נְכ֥וֹןנְכוֹןנכון הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 4:19 דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים כָּֽאֲפֵלָ֑הכָּאֲפֵלָהכאפלה לֹ֥אלֹאלא יָ֝דְע֗וּיָדְעוּידעו בַּמֶּ֥הבַּמֶּהבמה יִכָּשֵֽׁלוּיִכָּשֵׁלוּיכשלו׃׃׃ פפפ
4:20 בְּ֭נִיבְּנִיבני לִדְבָרַ֣ילִדְבָרַילדברי הַקְשִׁ֑יבָההַקְשִׁיבָההקשיבה לַ֝אֲמָרַ֗ילַאֲמָרַילאמרי הַטהַטהט־־־אָזְנֶֽךָאָזְנֶךָאזנך׃׃׃ 4:21 אַלאַלאל־־־יַלִּ֥יזוּיַלִּיזוּיליזו מֵעֵינֶ֑יךָמֵעֵינֶיךָמעיניך שָׁ֝מְרֵ֗םשָׁמְרֵםשמרם בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך לְבָבֶֽךָלְבָבֶךָלבבך׃׃׃ 4:22 כִּֽיכִּיכי־־־חַיִּ֣יםחַיִּיםחיים הֵ֭םהֵםהם לְמֹצְאֵיהֶ֑םלְמֹצְאֵיהֶםלמצאיהם וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־בְּשָׂר֥וֹבְּשָׂרוֹבשרו מַרְפֵּֽאמַרְפֵּאמרפא׃׃׃ 4:23 מִֽכָּלמִכָּלמכל־־־מִ֭שְׁמָרמִשְׁמָרמשמר נְצֹ֣רנְצֹרנצר לִבֶּ֑ךָלִבֶּךָלבך כִּֽיכִּיכי־־־מִ֝מֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו תּוֹצְא֥וֹתתּוֹצְאוֹתתוצאות חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 4:24 הָסֵ֣רהָסֵרהסר מִ֭מְּךָמִמְּךָממך עִקְּשׁ֣וּתעִקְּשׁוּתעקשות פֶּ֑הפֶּהפה וּלְז֥וּתוּלְזוּתולזות שְׂ֝פָתַ֗יִםשְׂפָתַיִםשפתים הַרְחֵ֥קהַרְחֵקהרחק מִמֶּֽךָּמִמֶּךָּממך׃׃׃ 4:25 עֵ֭ינֶיךָעֵינֶיךָעיניך לְנֹ֣כַחלְנֹכַחלנכח יַבִּ֑יטוּיַבִּיטוּיביטו וְ֝עַפְעַפֶּ֗יךָוְעַפְעַפֶּיךָועפעפיך יַיְשִׁ֥רוּיַיְשִׁרוּיישרו נֶגְדֶּֽךָנֶגְדֶּךָנגדך׃׃׃ 4:26 פַּ֭לֵּספַּלֵּספלס מַעְגַּ֣למַעְגַּלמעגל רַגְלֶ֑ךָרַגְלֶךָרגלך וְֽכָלוְכָלוכל־־־דְּרָכֶ֥יךָדְּרָכֶיךָדרכיך יִכֹּֽנוּיִכֹּנוּיכנו׃׃׃ 4:27 אַֽלאַלאל־־־תֵּטתֵּטתט־־־יָמִ֥יןיָמִיןימין וּשְׂמֹ֑אולוּשְׂמֹאולושמאול הָסֵ֖רהָסֵרהסר רַגְלְךָ֣רַגְלְךָרגלך מֵרָֽעמֵרָעמרע׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain