Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 147

147:1 הַ֥לְלוּהַלְלוּהללו יָ֨הּיָהּיה ׀׀׀ כִּיכִּיכי־־־ט֭וֹבטוֹבטוב זַמְּרָ֣הזַמְּרָהזמרה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו כִּֽיכִּיכי־־־נָ֝עִיםנָעִיםנעים נָאוָ֥הנָאוָהנאוה תְהִלָּֽהתְהִלָּהתהלה׃׃׃ 147:2 בּוֹנֵ֣הבּוֹנֵהבונה יְרוּשָׁלִַ֣םיְרוּשָׁלִַםירושלם יְהוָ֑היְהוָהיהוה נִדְחֵ֖ינִדְחֵינדחי יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל יְכַנֵּֽסיְכַנֵּסיכנס׃׃׃ 147:3 הָ֭רֹפֵאהָרֹפֵאהרפא לִשְׁב֣וּרֵילִשְׁבוּרֵילשבורי לֵ֑בלֵבלב וּ֝מְחַבֵּ֗שׁוּמְחַבֵּשׁומחבש לְעַצְּבוֹתָֽםלְעַצְּבוֹתָםלעצבותם׃׃׃ 147:4 מוֹנֶ֣המוֹנֶהמונה מִ֭סְפָּרמִסְפָּרמספר לַכּוֹכָבִ֑יםלַכּוֹכָבִיםלכוכבים לְ֝כֻלָּ֗םלְכֻלָּםלכלם שֵׁמ֥וֹתשֵׁמוֹתשמות יִקְרָֽאיִקְרָאיקרא׃׃׃ 147:5 גָּד֣וֹלגָּדוֹלגדול אֲדוֹנֵ֣ינוּאֲדוֹנֵינוּאדונינו וְרַבוְרַבורב־־־כֹּ֑חַכֹּחַכח לִ֝תְבוּנָת֗וֹלִתְבוּנָתוֹלתבונתו אֵ֣יןאֵיןאין מִסְפָּֽרמִסְפָּרמספר׃׃׃ 147:6 מְעוֹדֵ֣דמְעוֹדֵדמעודד עֲנָוִ֣יםעֲנָוִיםענוים יְהוָ֑היְהוָהיהוה מַשְׁפִּ֖ילמַשְׁפִּילמשפיל רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים עֲדֵיעֲדֵיעדי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 147:7 עֱנ֣וּעֱנוּענו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה בְּתוֹדָ֑הבְּתוֹדָהבתודה זַמְּר֖וּזַמְּרוּזמרו לֵאלֹהֵ֣ינוּלֵאלֹהֵינוּלאלהינו בְכִנּֽוֹרבְכִנּוֹרבכנור׃׃׃ 147:8 הַֽמְכַסֶּ֬ההַמְכַסֶּההמכסה שָׁמַ֨יִםשָׁמַיִםשמים ׀׀׀ בְּעָבִ֗יםבְּעָבִיםבעבים הַמֵּכִ֣יןהַמֵּכִיןהמכין לָאָ֣רֶץלָאָרֶץלארץ מָטָ֑רמָטָרמטר הַמַּצְמִ֖יחַהַמַּצְמִיחַהמצמיח הָרִ֣יםהָרִיםהרים חָצִֽירחָצִירחציר׃׃׃ 147:9 נוֹתֵ֣ןנוֹתֵןנותן לִבְהֵמָ֣הלִבְהֵמָהלבהמה לַחְמָ֑הּלַחְמָהּלחמה לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני עֹ֝רֵ֗בעֹרֵבערב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִקְרָֽאוּיִקְרָאוּיקראו׃׃׃ 147:10 לֹ֤אלֹאלא בִגְבוּרַ֣תבִגְבוּרַתבגבורת הַסּ֣וּסהַסּוּסהסוס יֶחְפָּ֑ץיֶחְפָּץיחפץ לֹֽאלֹאלא־־־בְשׁוֹקֵ֖יבְשׁוֹקֵיבשוקי הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש יִרְצֶֽהיִרְצֶהירצה׃׃׃ 147:11 רוֹצֶ֣הרוֹצֶהרוצה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יְרֵאָ֑יויְרֵאָיויראיו אֶתאֶתאת־־־הַֽמְיַחֲלִ֥יםהַמְיַחֲלִיםהמיחלים לְחַסְדּֽוֹלְחַסְדּוֹלחסדו׃׃׃ 147:12 שַׁבְּחִ֣ישַׁבְּחִישבחי יְ֭רוּשָׁלִַםיְרוּשָׁלִַםירושלם אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה הַֽלְלִ֖יהַלְלִיהללי אֱלֹהַ֣יִךְאֱלֹהַיִךְאלהיך צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ 147:13 כִּֽיכִּיכי־־־חִ֭זַּקחִזַּקחזק בְּרִיחֵ֣יבְּרִיחֵיבריחי שְׁעָרָ֑יִךְשְׁעָרָיִךְשעריך בֵּרַ֖ךְבֵּרַךְברך בָּנַ֣יִךְבָּנַיִךְבניך בְּקִרְבֵּֽךְבְּקִרְבֵּךְבקרבך׃׃׃ 147:14 הַשָּׂםהַשָּׂםהשם־־־גְּבוּלֵ֥ךְגְּבוּלֵךְגבולך שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום חֵ֥לֶבחֵלֶבחלב חִ֝טִּ֗יםחִטִּיםחטים יַשְׂבִּיעֵֽךְיַשְׂבִּיעֵךְישביעך׃׃׃ 147:15 הַשֹּׁלֵ֣חַהַשֹּׁלֵחַהשלח אִמְרָת֣וֹאִמְרָתוֹאמרתו אָ֑רֶץאָרֶץארץ עַדעַדעד־־־מְ֝הֵרָ֗המְהֵרָהמהרה יָר֥וּץיָרוּץירוץ דְּבָרֽוֹדְּבָרוֹדברו׃׃׃ 147:16 הַנֹּתֵ֣ןהַנֹּתֵןהנתן שֶׁ֣לֶגשֶׁלֶגשלג כַּצָּ֑מֶרכַּצָּמֶרכצמר כְּ֝פ֗וֹרכְּפוֹרכפור כָּאֵ֥פֶרכָּאֵפֶרכאפר יְפַזֵּֽריְפַזֵּריפזר׃׃׃ 147:17 מַשְׁלִ֣יךְמַשְׁלִיךְמשליך קַֽרְח֣וֹקַרְחוֹקרחו כְפִתִּ֑יםכְפִתִּיםכפתים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני קָ֝רָת֗וֹקָרָתוֹקרתו מִ֣ימִימי יַעֲמֹֽדיַעֲמֹדיעמד׃׃׃ 147:18 יִשְׁלַ֣חיִשְׁלַחישלח דְּבָר֣וֹדְּבָרוֹדברו וְיַמְסֵ֑םוְיַמְסֵםוימסם יַשֵּׁ֥ביַשֵּׁבישב ר֝וּח֗וֹרוּחוֹרוחו יִזְּלוּיִזְּלוּיזלו־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 147:19 מַגִּ֣ידמַגִּידמגיד [דְּבָרֹו כ][דְּבָרֹו כ][דברו כ] (דְּבָרָ֣יו ק)(דְּבָרָיו ק)(דבריו ק) לְיַעֲקֹ֑בלְיַעֲקֹבליעקב חֻקָּ֥יוחֻקָּיוחקיו וּ֝מִשְׁפָּטָ֗יווּמִשְׁפָּטָיוומשפטיו לְיִשְׂרָאֵֽללְיִשְׂרָאֵללישראל׃׃׃ 147:20 לֹ֘אלֹאלא עָ֤שָׂהעָשָׂהעשה כֵ֨ןכֵןכן ׀׀׀ לְכָללְכָללכל־־־גּ֗וֹיגּוֹיגוי וּמִשְׁפָּטִ֥יםוּמִשְׁפָּטִיםומשפטים בַּלבַּלבל־־־יְדָע֗וּםיְדָעוּםידעום הַֽלְלוּהַלְלוּהללו־־־יָֽהּיָהּיה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain