Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 150

150:1 הַ֥לְלוּהַלְלוּהללו יָ֨הּיָהּיה ׀׀׀ הַֽלְלוּהַלְלוּהללו־־־אֵ֥לאֵלאל בְּקָדְשׁ֑וֹבְּקָדְשׁוֹבקדשו הַֽ֝לְל֗וּהוּהַלְלוּהוּהללוהו בִּרְקִ֥יעַבִּרְקִיעַברקיע עֻזּֽוֹעֻזּוֹעזו׃׃׃ 150:2 הַֽלְל֥וּהוּהַלְלוּהוּהללוהו בִגְבוּרֹתָ֑יובִגְבוּרֹתָיובגבורתיו הַֽ֝לְל֗וּהוּהַלְלוּהוּהללוהו כְּרֹ֣בכְּרֹבכרב גֻּדְלֽוֹגֻּדְלוֹגדלו׃׃׃ 150:3 הַֽ֭לְלוּהוּהַלְלוּהוּהללוהו בְּתֵ֣קַעבְּתֵקַעבתקע שׁוֹפָ֑רשׁוֹפָרשופר הַֽ֝לְל֗וּהוּהַלְלוּהוּהללוהו בְּנֵ֣בֶלבְּנֵבֶלבנבל וְכִנּֽוֹרוְכִנּוֹרוכנור׃׃׃ 150:4 הַֽ֭לְלוּהוּהַלְלוּהוּהללוהו בְתֹ֣ףבְתֹףבתף וּמָח֑וֹלוּמָחוֹלומחול הַֽ֝לְל֗וּהוּהַלְלוּהוּהללוהו בְּמִנִּ֥יםבְּמִנִּיםבמנים וְעוּגָֽבוְעוּגָבועוגב׃׃׃ 150:5 הַֽלְל֥וּהוּהַלְלוּהוּהללוהו בְצִלְצְלֵיבְצִלְצְלֵיבצלצלי־־־שָׁ֑מַעשָׁמַעשמע הַֽ֝לְל֗וּהוּהַלְלוּהוּהללוהו בְּֽצִלְצְלֵ֥יבְּצִלְצְלֵיבצלצלי תְרוּעָֽהתְרוּעָהתרועה׃׃׃ 150:6 כֹּ֣לכֹּלכל הַ֭נְּשָׁמָההַנְּשָׁמָההנשמה תְּהַלֵּ֥לתְּהַלֵּלתהלל יָ֗הּיָהּיה הַֽלְלוּהַלְלוּהללו־־־יָֽהּיָהּיה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain