Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 21

21:1 לַמְנַצֵּ֗חַלַמְנַצֵּחַלמנצח מִזְמ֥וֹרמִזְמוֹרמזמור לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 21:2 יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה בְּעָזְּךָ֥בְּעָזְּךָבעזך יִשְׂמַחיִשְׂמַחישמח־־־מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך וּ֝בִישׁ֥וּעָתְךָ֗וּבִישׁוּעָתְךָובישועתך מַהמַהמה־־־[יגיל כ][יגיל כ][יגיל כ] (יָּ֥גֶל ק)(יָּגֶל ק)(יגל ק) מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 21:3 תַּאֲוַ֣תתַּאֲוַתתאות לִ֭בּוֹלִבּוֹלבו נָתַ֣תָּהנָתַתָּהנתתה לּ֑וֹלּוֹלו וַאֲרֶ֥שֶׁתוַאֲרֶשֶׁתוארשת שְׂ֝פָתָ֗יושְׂפָתָיושפתיו בַּלבַּלבל־־־מָנַ֥עְתָּמָנַעְתָּמנעת סֶּֽלָהסֶּלָהסלה׃׃׃ 21:4 כִּֽיכִּיכי־־־תְ֭קַדְּמֶנּוּתְקַדְּמֶנּוּתקדמנו בִּרְכ֣וֹתבִּרְכוֹתברכות ט֑וֹבטוֹבטוב תָּשִׁ֥יתתָּשִׁיתתשית לְ֝רֹאשׁ֗וֹלְרֹאשׁוֹלראשו עֲטֶ֣רֶתעֲטֶרֶתעטרת פָּֽזפָּזפז׃׃׃ 21:5 חַיִּ֤יםחַיִּיםחיים ׀׀׀ שָׁאַ֣לשָׁאַלשאל מִ֭מְּךָמִמְּךָממך נָתַ֣תָּהנָתַתָּהנתתה לּ֑וֹלּוֹלו אֹ֥רֶךְאֹרֶךְארך יָ֝מִ֗יםיָמִיםימים עוֹלָ֥םעוֹלָםעולם וָעֶֽדוָעֶדועד׃׃׃ 21:6 גָּד֣וֹלגָּדוֹלגדול כְּ֭בוֹדוֹכְּבוֹדוֹכבודו בִּישׁוּעָתֶ֑ךָבִּישׁוּעָתֶךָבישועתך ה֥וֹדהוֹדהוד וְ֝הָדָרוְהָדָרוהדר תְּשַׁוֶּ֥התְּשַׁוֶּהתשוה עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 21:7 כִּֽיכִּיכי־־־תְשִׁיתֵ֣הוּתְשִׁיתֵהוּתשיתהו בְרָכ֣וֹתבְרָכוֹתברכות לָעַ֑דלָעַדלעד תְּחַדֵּ֥הוּתְּחַדֵּהוּתחדהו בְ֝שִׂמְחָ֗הבְשִׂמְחָהבשמחה אֶתאֶתאת־־־פָּנֶֽיךָפָּנֶיךָפניך׃׃׃ 21:8 כִּֽיכִּיכי־־־הַ֭מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בֹּטֵ֣חַבֹּטֵחַבטח בַּיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה וּבְחֶ֥סֶדוּבְחֶסֶדובחסד עֶ֝לְי֗וֹןעֶלְיוֹןעליון בַּלבַּלבל־־־יִמּֽוֹטיִמּוֹטימוט׃׃׃ 21:9 תִּמְצָ֣אתִּמְצָאתמצא יָ֭דְךָיָדְךָידך לְכָללְכָללכל־־־אֹיְבֶ֑יךָאֹיְבֶיךָאיביך יְ֝מִֽינְךָיְמִינְךָימינך תִּמְצָ֥אתִּמְצָאתמצא שֹׂנְאֶֽיךָשֹׂנְאֶיךָשנאיך׃׃׃ 21:10 תְּשִׁיתֵ֤מוֹתְּשִׁיתֵמוֹתשיתמו ׀׀׀ כְּתַנּ֥וּרכְּתַנּוּרכתנור אֵשׁ֮אֵשׁאש לְעֵ֪תלְעֵתלעת פָּ֫נֶ֥יךָפָּנֶיךָפניך יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בְּאַפּ֣וֹבְּאַפּוֹבאפו יְבַלְּעֵ֑םיְבַלְּעֵםיבלעם וְֽתֹאכְלֵ֥םוְתֹאכְלֵםותאכלם אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 21:11 פִּ֭רְיָמוֹפִּרְיָמוֹפרימו מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ תְּאַבֵּ֑דתְּאַבֵּדתאבד וְ֝זַרְעָ֗םוְזַרְעָםוזרעם מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 21:12 כִּיכִּיכי־־־נָט֣וּנָטוּנטו עָלֶ֣יךָעָלֶיךָעליך רָעָ֑הרָעָהרעה חָֽשְׁב֥וּחָשְׁבוּחשבו מְ֝זִמָּ֗המְזִמָּהמזמה בַּלבַּלבל־־־יוּכָֽלוּיוּכָלוּיוכלו׃׃׃ 21:13 כִּ֭יכִּיכי תְּשִׁיתֵ֣מוֹתְּשִׁיתֵמוֹתשיתמו שֶׁ֑כֶםשֶׁכֶםשכם בְּ֝מֵֽיתָרֶ֗יךָבְּמֵיתָרֶיךָבמיתריך תְּכוֹנֵ֥ןתְּכוֹנֵןתכונן עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶֽםפְּנֵיהֶםפניהם׃׃׃ 21:14 ר֣וּמָהרוּמָהרומה יְהוָ֣היְהוָהיהוה בְּעֻזֶּ֑ךָבְּעֻזֶּךָבעזך נָשִׁ֥ירָהנָשִׁירָהנשירה וּֽ֝נְזַמְּרָהוּנְזַמְּרָהונזמרה גְּבוּרָתֶֽךָגְּבוּרָתֶךָגבורתך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain