Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 25

25:1 לְדָוִ֡דלְדָוִדלדוד אֵלֶ֥יךָאֵלֶיךָאליך יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה נַפְשִׁ֥ינַפְשִׁינפשי אֶשָּֽׂאאֶשָּׂאאשא׃׃׃ 25:2 אֱ‍ֽלֹהַ֗יאֱ‍לֹהַיא‍להי בְּךָ֣בְּךָבך בָ֭טַחְתִּיבָטַחְתִּיבטחתי אַלאַלאל־־־אֵב֑וֹשָׁהאֵבוֹשָׁהאבושה אַלאַלאל־־־יַֽעַלְצ֖וּיַעַלְצוּיעלצו אֹיְבַ֣יאֹיְבַיאיבי לִֽילִילי׃׃׃ 25:3 גַּ֣םגַּםגם כָּלכָּלכל־־־קֹ֭וֶיךָקֹוֶיךָקויך לֹ֣אלֹאלא יֵבֹ֑שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו יֵ֝בֹ֗שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו הַבּוֹגְדִ֥יםהַבּוֹגְדִיםהבוגדים רֵיקָֽםרֵיקָםריקם׃׃׃ 25:4 דְּרָכֶ֣יךָדְּרָכֶיךָדרכיך יְ֭הוָהיְהוָהיהוה הוֹדִיעֵ֑נִיהוֹדִיעֵנִיהודיעני אֹ֖רְחוֹתֶ֣יךָאֹרְחוֹתֶיךָארחותיך לַמְּדֵֽנִילַמְּדֵנִילמדני׃׃׃ 25:5 הַדְרִ֘יכֵ֤נִיהַדְרִיכֵנִיהדריכני בַאֲמִתֶּ֨ךָבַאֲמִתֶּךָבאמתך ׀׀׀ וְֽלַמְּדֵ֗נִיוְלַמְּדֵנִיולמדני כִּֽיכִּיכי־־־אַ֭תָּהאַתָּהאתה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׁעִ֑ייִשְׁעִיישעי אוֹתְךָ֥אוֹתְךָאותך קִ֝וִּ֗יתִיקִוִּיתִיקויתי כָּלכָּלכל־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 25:6 זְכֹרזְכֹרזכר־־־רַחֲמֶ֣יךָרַחֲמֶיךָרחמיך יְ֭הוָהיְהוָהיהוה וַחֲסָדֶ֑יךָוַחֲסָדֶיךָוחסדיך כִּ֖יכִּיכי מֵעוֹלָ֣םמֵעוֹלָםמעולם הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 25:7 חַטֹּ֤אותחַטֹּאותחטאות נְעוּרַ֨ינְעוּרַינעורי ׀׀׀ וּפְשָׁעַ֗יוּפְשָׁעַיופשעי אַלאַלאל־־־תִּ֫זְכֹּ֥רתִּזְכֹּרתזכר כְּחַסְדְּךָ֥כְּחַסְדְּךָכחסדך זְכָרזְכָרזכר־־־לִילִילי־־־אַ֑תָּהאַתָּהאתה לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען טוּבְךָ֣טוּבְךָטובך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 25:8 טוֹבטוֹבטוב־־־וְיָשָׁ֥רוְיָשָׁרוישר יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־כֵּ֤ןכֵּןכן יוֹרֶ֖היוֹרֶהיורה חַטָּאִ֣יםחַטָּאִיםחטאים בַּדָּֽרֶךְבַּדָּרֶךְבדרך׃׃׃ 25:9 יַדְרֵ֣ךְיַדְרֵךְידרך עֲ֭נָוִיםעֲנָוִיםענוים בַּמִּשְׁפָּ֑טבַּמִּשְׁפָּטבמשפט וִֽילַמֵּ֖דוִילַמֵּדוילמד עֲנָוִ֣יםעֲנָוִיםענוים דַּרְכּֽוֹדַּרְכּוֹדרכו׃׃׃ 25:10 כָּלכָּלכל־־־אָרְח֣וֹתאָרְחוֹתארחות יְ֭הוָהיְהוָהיהוה חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד וֶאֱמֶ֑תוֶאֱמֶתואמת לְנֹצְרֵ֥ילְנֹצְרֵילנצרי בְ֝רִית֗וֹבְרִיתוֹבריתו וְעֵדֹתָֽיווְעֵדֹתָיוועדתיו׃׃׃ 25:11 לְמַֽעַןלְמַעַןלמען־־־שִׁמְךָ֥שִׁמְךָשמך יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְֽסָלַחְתָּ֥וְסָלַחְתָּוסלחת לַ֝עֲוֺנִ֗ילַעֲוֺנִילעוני כִּ֣יכִּיכי רַברַברב־־־הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 25:12 מִימִימי־־־זֶ֣הזֶהזה הָ֭אִישׁהָאִישׁהאיש יְרֵ֣איְרֵאירא יְהוָ֑היְהוָהיהוה י֝וֹרֶ֗נּוּיוֹרֶנּוּיורנו בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך יִבְחָֽריִבְחָריבחר׃׃׃ 25:13 נַ֭פְשׁוֹנַפְשׁוֹנפשו בְּט֣וֹבבְּטוֹבבטוב תָּלִ֑יןתָּלִיןתלין וְ֝זַרְע֗וֹוְזַרְעוֹוזרעו יִ֣ירַשׁיִירַשׁיירש אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 25:14 ס֣וֹדסוֹדסוד יְ֭הוָהיְהוָהיהוה לִירֵאָ֑יולִירֵאָיוליראיו וּ֝בְרִית֗וֹוּבְרִיתוֹובריתו לְהוֹדִיעָֽםלְהוֹדִיעָםלהודיעם׃׃׃ 25:15 עֵינַ֣יעֵינַיעיני תָּ֭מִידתָּמִידתמיד אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֤יכִּיכי הֽוּאהוּאהוא־־־יוֹצִ֖יאיוֹצִיאיוציא מֵרֶ֣שֶׁתמֵרֶשֶׁתמרשת רַגְלָֽירַגְלָירגלי׃׃׃ 25:16 פְּנֵהפְּנֵהפנה־־־אֵלַ֥יאֵלַיאלי וְחָנֵּ֑נִיוְחָנֵּנִיוחנני כִּֽיכִּיכי־־־יָחִ֖ידיָחִידיחיד וְעָנִ֣יוְעָנִיועני אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 25:17 צָר֣וֹתצָרוֹתצרות לְבָבִ֣ילְבָבִילבבי הִרְחִ֑יבוּהִרְחִיבוּהרחיבו מִ֝מְּצֽוּקוֹתַ֗ימִמְּצוּקוֹתַיממצוקותי הוֹצִיאֵֽנִיהוֹצִיאֵנִיהוציאני׃׃׃ 25:18 רְאֵ֣הרְאֵהראה עָ֭נְיִיעָנְיִיעניי וַעֲמָלִ֑יוַעֲמָלִיועמלי וְ֝שָׂ֗אוְשָׂאושא לְכָללְכָללכל־־־חַטֹּאותָֽיחַטֹּאותָיחטאותי׃׃׃ 25:19 רְאֵֽהרְאֵהראה־־־אוֹיְבַ֥יאוֹיְבַיאויבי כִּיכִּיכי־־־רָ֑בּוּרָבּוּרבו וְשִׂנְאַ֖תוְשִׂנְאַתושנאת חָמָ֣סחָמָסחמס שְׂנֵאֽוּנִישְׂנֵאוּנִישנאוני׃׃׃ 25:20 שָׁמְרָ֣השָׁמְרָהשמרה נַ֭פְשִׁינַפְשִׁינפשי וְהַצִּילֵ֑נִיוְהַצִּילֵנִיוהצילני אַלאַלאל־־־אֵ֝ב֗וֹשׁאֵבוֹשׁאבוש כִּֽיכִּיכי־־־חָסִ֥יתִיחָסִיתִיחסיתי בָֽךְבָךְבך׃׃׃ 25:21 תֹּםתֹּםתם־־־וָיֹ֥שֶׁרוָיֹשֶׁרוישר יִצְּר֑וּנִייִצְּרוּנִייצרוני כִּ֝֗יכִּיכי קִוִּיתִֽיךָקִוִּיתִיךָקויתיך׃׃׃ 25:22 פְּדֵ֣הפְּדֵהפדה אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מִ֝כֹּ֗למִכֹּלמכל צָֽרוֹתָיוצָרוֹתָיוצרותיו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain