Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 44

44:1 לַמְנַצֵּ֬חַלַמְנַצֵּחַלמנצח לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־קֹ֬רַחקֹרַחקרח מַשְׂכִּֽילמַשְׂכִּילמשכיל׃׃׃ 44:2 אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ בְּאָזְנֵ֬ינוּבְּאָזְנֵינוּבאזנינו שָׁמַ֗עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו אֲבוֹתֵ֥ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו סִפְּרוּסִפְּרוּספרו־־־לָ֑נוּלָנוּלנו פֹּ֥עַלפֹּעַלפעל פָּעַ֥לְתָּפָּעַלְתָּפעלת בִֽ֝ימֵיהֶ֗םבִימֵיהֶםבימיהם בִּ֣ימֵיבִּימֵיבימי קֶֽדֶםקֶדֶםקדם׃׃׃ 44:3 אַתָּ֤האַתָּהאתה ׀׀׀ יָדְךָ֡יָדְךָידך גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים ה֭וֹרַשְׁתָּהוֹרַשְׁתָּהורשת וַתִּטָּעֵ֑םוַתִּטָּעֵםותטעם תָּרַ֥עתָּרַעתרע לְ֝אֻמִּ֗יםלְאֻמִּיםלאמים וַֽתְּשַׁלְּחֵֽםוַתְּשַׁלְּחֵםותשלחם׃׃׃ 44:4 כִּ֤יכִּיכי לֹ֪אלֹאלא בְחַרְבָּ֡םבְחַרְבָּםבחרבם יָ֥רְשׁוּיָרְשׁוּירשו אָ֗רֶץאָרֶץארץ וּזְרוֹעָם֮וּזְרוֹעָםוזרועם לֹאלֹאלא־־־הוֹשִׁ֪יעָ֫ההוֹשִׁיעָההושיעה לָּ֥מוֹלָּמוֹלמו כִּֽיכִּיכי־־־יְמִֽינְךָ֣יְמִינְךָימינך וּ֭זְרוֹעֲךָוּזְרוֹעֲךָוזרועך וְא֥וֹרוְאוֹרואור פָּנֶ֗יךָפָּנֶיךָפניך כִּ֣יכִּיכי רְצִיתָֽםרְצִיתָםרציתם׃׃׃ 44:5 אַתָּהאַתָּהאתה־־־ה֣וּאהוּאהוא מַלְכִּ֣ימַלְכִּימלכי אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים צַ֝וֵּ֗הצַוֵּהצוה יְשׁוּע֥וֹתיְשׁוּעוֹתישועות יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 44:6 בְּ֭ךָבְּךָבך צָרֵ֣ינוּצָרֵינוּצרינו נְנַגֵּ֑חַנְנַגֵּחַננגח בְּ֝שִׁמְךָ֗בְּשִׁמְךָבשמך נָב֥וּסנָבוּסנבוס קָמֵֽינוּקָמֵינוּקמינו׃׃׃ 44:7 כִּ֤יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא בְקַשְׁתִּ֣יבְקַשְׁתִּיבקשתי אֶבְטָ֑חאֶבְטָחאבטח וְ֝חַרְבִּ֗יוְחַרְבִּיוחרבי לֹ֣אלֹאלא תוֹשִׁיעֵֽנִיתוֹשִׁיעֵנִיתושיעני׃׃׃ 44:8 כִּ֣יכִּיכי ה֭וֹשַׁעְתָּנוּהוֹשַׁעְתָּנוּהושעתנו מִצָּרֵ֑ינוּמִצָּרֵינוּמצרינו וּמְשַׂנְאֵ֥ינוּוּמְשַׂנְאֵינוּומשנאינו הֱבִישֽׁוֹתָהֱבִישׁוֹתָהבישות׃׃׃ 44:9 בֵּֽ֭אלֹהִיםבֵּאלֹהִיםבאלהים הִלַּלְ֣נוּהִלַּלְנוּהללנו כָלכָלכל־־־הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וְשִׁמְךָ֓וְשִׁמְךָושמך ׀׀׀ לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם נוֹדֶ֣הנוֹדֶהנודה סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 44:10 אַףאַףאף־־־זָ֭נַחְתָּזָנַחְתָּזנחת וַתַּכְלִימֵ֑נוּוַתַּכְלִימֵנוּותכלימנו וְלֹאוְלֹאולא־־־תֵ֝צֵ֗אתֵצֵאתצא בְּצִבְאוֹתֵֽינוּבְּצִבְאוֹתֵינוּבצבאותינו׃׃׃ 44:11 תְּשִׁיבֵ֣נוּתְּשִׁיבֵנוּתשיבנו אָ֭חוֹראָחוֹראחור מִנִּימִנִּימני־־־צָ֑רצָרצר וּ֝מְשַׂנְאֵ֗ינוּוּמְשַׂנְאֵינוּומשנאינו שָׁ֣סוּשָׁסוּשסו לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 44:12 תִּ֭תְּנֵנוּתִּתְּנֵנוּתתננו כְּצֹ֣אןכְּצֹאןכצאן מַאֲכָ֑למַאֲכָלמאכל וּ֝בַגּוֹיִ֗םוּבַגּוֹיִםובגוים זֵרִיתָֽנוּזֵרִיתָנוּזריתנו׃׃׃ 44:13 תִּמְכֹּֽרתִּמְכֹּרתמכר־־־עַמְּךָ֥עַמְּךָעמך בְלֹאבְלֹאבלא־־־ה֑וֹןהוֹןהון וְלֹ֥אוְלֹאולא־־־רִ֝בִּ֗יתָרִבִּיתָרבית בִּמְחִירֵיהֶֽםבִּמְחִירֵיהֶםבמחיריהם׃׃׃ 44:14 תְּשִׂימֵ֣נוּתְּשִׂימֵנוּתשימנו חֶ֭רְפָּהחֶרְפָּהחרפה לִשְׁכֵנֵ֑ינוּלִשְׁכֵנֵינוּלשכנינו לַ֥עַגלַעַגלעג וָ֝קֶ֗לֶסוָקֶלֶסוקלס לִסְבִיבוֹתֵֽינוּלִסְבִיבוֹתֵינוּלסביבותינו׃׃׃ 44:15 תְּשִׂימֵ֣נוּתְּשִׂימֵנוּתשימנו מָ֭שָׁלמָשָׁלמשל בַּגּוֹיִ֑םבַּגּוֹיִםבגוים מְנֽוֹדמְנוֹדמנוד־־־רֹ֝֗אשׁרֹאשׁראש בַּלבַּלבל־־־אֻמִּֽיםאֻמִּיםאמים׃׃׃ 44:16 כָּלכָּלכל־־־הַ֭יּוֹםהַיּוֹםהיום כְּלִמָּתִ֣יכְּלִמָּתִיכלמתי נֶגְדִּ֑ינֶגְדִּינגדי וּבֹ֖שֶׁתוּבֹשֶׁתובשת פָּנַ֣יפָּנַיפני כִּסָּֽתְנִיכִּסָּתְנִיכסתני׃׃׃ 44:17 מִ֭קּוֹלמִקּוֹלמקול מְחָרֵ֣ףמְחָרֵףמחרף וּמְגַדֵּ֑ףוּמְגַדֵּףומגדף מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני א֝וֹיֵ֗באוֹיֵבאויב וּמִתְנַקֵּֽםוּמִתְנַקֵּםומתנקם׃׃׃ 44:18 כָּלכָּלכל־־־זֹ֣אתזֹאתזאת בָּ֭אַתְנוּבָּאַתְנוּבאתנו וְלֹ֣אוְלֹאולא שְׁכַחֲנ֑וּךָשְׁכַחֲנוּךָשכחנוך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שִׁ֝קַּ֗רְנוּשִׁקַּרְנוּשקרנו בִּבְרִיתֶֽךָבִּבְרִיתֶךָבבריתך׃׃׃ 44:19 לֹאלֹאלא־־־נָס֣וֹגנָסוֹגנסוג אָח֣וֹראָחוֹראחור לִבֵּ֑נוּלִבֵּנוּלבנו וַתֵּ֥טוַתֵּטותט אֲשֻׁרֵ֗ינוּאֲשֻׁרֵינוּאשרינו מִנִּ֥ימִנִּימני אָרְחֶֽךָאָרְחֶךָארחך׃׃׃ 44:20 כִּ֣יכִּיכי דִ֭כִּיתָנוּדִכִּיתָנוּדכיתנו בִּמְק֣וֹםבִּמְקוֹםבמקום תַּנִּ֑יםתַּנִּיםתנים וַתְּכַ֖סוַתְּכַסותכס עָלֵ֣ינוּעָלֵינוּעלינו בְצַלְמָֽוֶתבְצַלְמָוֶתבצלמות׃׃׃ 44:21 אִםאִםאם־־־שָׁ֭כַחְנוּשָׁכַחְנוּשכחנו שֵׁ֣םשֵׁםשם אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וַנִּפְרֹ֥שׂוַנִּפְרֹשׂונפרש כַּ֝פֵּ֗ינוּכַּפֵּינוּכפינו לְאֵ֣ללְאֵללאל זָֽרזָרזר׃׃׃ 44:22 הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים יַֽחֲקָריַחֲקָריחקר־־־זֹ֑אתזֹאתזאת כִּֽיכִּיכי־־־ה֥וּאהוּאהוא יֹ֝דֵ֗עַיֹדֵעַידע תַּעֲלֻמ֥וֹתתַּעֲלֻמוֹתתעלמות לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 44:23 כִּֽיכִּיכי־־־עָ֭לֶיךָעָלֶיךָעליך הֹרַ֣גְנוּהֹרַגְנוּהרגנו כָלכָלכל־־־הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום נֶ֝חְשַׁ֗בְנוּנֶחְשַׁבְנוּנחשבנו כְּצֹ֣אןכְּצֹאןכצאן טִבְחָֽהטִבְחָהטבחה׃׃׃ 44:24 ע֤וּרָהעוּרָהעורה ׀׀׀ לָ֖מָּהלָמָּהלמה תִישַׁ֥ןתִישַׁןתישן ׀׀׀ אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני הָ֝קִ֗יצָההָקִיצָההקיצה אַלאַלאל־־־תִּזְנַ֥חתִּזְנַחתזנח לָנֶֽצַחלָנֶצַחלנצח׃׃׃ 44:25 לָֽמָּהלָמָּהלמה־־־פָנֶ֥יךָפָנֶיךָפניך תַסְתִּ֑ירתַסְתִּירתסתיר תִּשְׁכַּ֖חתִּשְׁכַּחתשכח עָנְיֵ֣נוּעָנְיֵנוּענינו וְֽלַחֲצֵֽנוּוְלַחֲצֵנוּולחצנו׃׃׃ 44:26 כִּ֤יכִּיכי שָׁ֣חָהשָׁחָהשחה לֶעָפָ֣רלֶעָפָרלעפר נַפְשֵׁ֑נוּנַפְשֵׁנוּנפשנו דָּבְקָ֖הדָּבְקָהדבקה לָאָ֣רֶץלָאָרֶץלארץ בִּטְנֵֽנוּבִּטְנֵנוּבטננו׃׃׃ 44:27 ק֭וּמָֽהקוּמָהקומה עֶזְרָ֣תָהעֶזְרָתָהעזרתה לָּ֑נוּלָּנוּלנו וּ֝פְדֵ֗נוּוּפְדֵנוּופדנו לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען חַסְדֶּֽךָחַסְדֶּךָחסדך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain