Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 65

65:1 לַמְנַצֵּ֥חַלַמְנַצֵּחַלמנצח מִזְמ֗וֹרמִזְמוֹרמזמור לְדָוִ֥דלְדָוִדלדוד שִֽׁירשִׁירשיר׃׃׃ 65:2 לְךָ֤לְךָלך דֻֽמִיָּ֬הדֻמִיָּהדמיה תְהִלָּ֓התְהִלָּהתהלה אֱלֹ֘הִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים בְּצִיּ֑וֹןבְּצִיּוֹןבציון וּ֝לְךָ֗וּלְךָולך יְשֻׁלַּםיְשֻׁלַּםישלם־־־נֶֽדֶרנֶדֶרנדר׃׃׃ 65:3 שֹׁמֵ֥עַשֹׁמֵעַשמע תְּפִלָּ֑התְּפִלָּהתפלה עָ֝דֶ֗יךָעָדֶיךָעדיך כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֥רבָּשָׂרבשר יָבֹֽאוּיָבֹאוּיבאו׃׃׃ 65:4 דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי עֲ֭וֺנֹתעֲוֺנֹתעונת גָּ֣בְרוּגָּבְרוּגברו מֶ֑נִּימֶנִּימני פְּ֝שָׁעֵ֗ינוּפְּשָׁעֵינוּפשעינו אַתָּ֥האַתָּהאתה תְכַפְּרֵֽםתְכַפְּרֵםתכפרם׃׃׃ 65:5 אַשְׁרֵ֤יאַשְׁרֵיאשרי ׀׀׀ תִּֽבְחַ֣רתִּבְחַרתבחר וּתְקָרֵב֮וּתְקָרֵבותקרב יִשְׁכֹּ֪ןיִשְׁכֹּןישכן חֲצֵ֫רֶ֥יךָחֲצֵרֶיךָחצריך נִ֭שְׂבְּעָהנִשְׂבְּעָהנשבעה בְּט֣וּבבְּטוּבבטוב בֵּיתֶ֑ךָבֵּיתֶךָביתך קְ֝דֹ֗שׁקְדֹשׁקדש הֵיכָלֶֽךָהֵיכָלֶךָהיכלך׃׃׃ 65:6 נ֤וֹרָא֨וֹתנוֹרָאוֹתנוראות ׀׀׀ בְּצֶ֣דֶקבְּצֶדֶקבצדק תַּ֭עֲנֵנוּתַּעֲנֵנוּתעננו אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׁעֵ֑נוּיִשְׁעֵנוּישענו מִבְטָ֥חמִבְטָחמבטח כָּלכָּלכל־־־קַצְוֵיקַצְוֵיקצוי־־־אֶ֝֗רֶץאֶרֶץארץ וְיָ֣םוְיָםוים רְחֹקִֽיםרְחֹקִיםרחקים׃׃׃ 65:7 מֵכִ֣יןמֵכִיןמכין הָרִ֣יםהָרִיםהרים בְּכֹח֑וֹבְּכֹחוֹבכחו נֶ֝אְזָ֗רנֶאְזָרנאזר בִּגְבוּרָֽהבִּגְבוּרָהבגבורה׃׃׃ 65:8 מַשְׁבִּ֤יחַמַשְׁבִּיחַמשביח ׀׀׀ שְׁא֣וֹןשְׁאוֹןשאון יַ֭מִּיםיַמִּיםימים שְׁא֥וֹןשְׁאוֹןשאון גַּלֵּיהֶ֗םגַּלֵּיהֶםגליהם וַהֲמ֥וֹןוַהֲמוֹןוהמון לְאֻמִּֽיםלְאֻמִּיםלאמים׃׃׃ 65:9 וַיִּ֤ירְא֨וּוַיִּירְאוּוייראו ׀׀׀ יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי קְ֭צָוֺתקְצָוֺתקצות מֵאוֹתֹתֶ֑יךָמֵאוֹתֹתֶיךָמאותתיך מ֤וֹצָֽאֵימוֹצָאֵימוצאי־־־בֹ֖קֶרבֹקֶרבקר וָעֶ֣רֶבוָעֶרֶבוערב תַּרְנִֽיןתַּרְנִיןתרנין׃׃׃ 65:10 פָּקַ֥דְתָּפָּקַדְתָּפקדת הָאָ֨רֶץהָאָרֶץהארץ ׀׀׀ וַתְּשֹׁ֪קְקֶ֡הָוַתְּשֹׁקְקֶהָותשקקה רַבַּ֬תרַבַּתרבת תַּעְשְׁרֶ֗נָּהתַּעְשְׁרֶנָּהתעשרנה פֶּ֣לֶגפֶּלֶגפלג אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים מָ֣לֵאמָלֵאמלא מָ֑יִםמָיִםמים תָּכִ֥יןתָּכִיןתכין דְּ֝גָנָ֗םדְּגָנָםדגנם כִּיכִּיכי־־־כֵ֥ןכֵןכן תְּכִינֶֽהָתְּכִינֶהָתכינה׃׃׃ 65:11 תְּלָמֶ֣יהָתְּלָמֶיהָתלמיה רַ֭וֵּהרַוֵּהרוה נַחֵ֣תנַחֵתנחת גְּדוּדֶ֑יהָגְּדוּדֶיהָגדודיה בִּרְבִיבִ֥יםבִּרְבִיבִיםברביבים תְּ֝מֹגְגֶ֗נָּהתְּמֹגְגֶנָּהתמגגנה צִמְחָ֥הּצִמְחָהּצמחה תְּבָרֵֽךְתְּבָרֵךְתברך׃׃׃ 65:12 עִ֭טַּרְתָּעִטַּרְתָּעטרת שְׁנַ֣תשְׁנַתשנת טוֹבָתֶ֑ךָטוֹבָתֶךָטובתך וּ֝מַעְגָּלֶ֗יךָוּמַעְגָּלֶיךָומעגליך יִרְעֲפ֥וּןיִרְעֲפוּןירעפון דָּֽשֶׁןדָּשֶׁןדשן׃׃׃ 65:13 יִ֭רְעֲפוּיִרְעֲפוּירעפו נְא֣וֹתנְאוֹתנאות מִדְבָּ֑רמִדְבָּרמדבר וְ֝גִ֗ילוְגִילוגיל גְּבָע֥וֹתגְּבָעוֹתגבעות תַּחְגֹּֽרְנָהתַּחְגֹּרְנָהתחגרנה׃׃׃ 65:14 לָבְשׁ֬וּלָבְשׁוּלבשו כָרִ֨יםכָרִיםכרים ׀׀׀ הַצֹּ֗אןהַצֹּאןהצאן וַעֲמָקִ֥יםוַעֲמָקִיםועמקים יַֽעַטְפוּיַעַטְפוּיעטפו־־־בָ֑רבָרבר יִ֝תְרוֹעֲע֗וּיִתְרוֹעֲעוּיתרועעו אַףאַףאף־־־יָשִֽׁירוּיָשִׁירוּישירו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain