Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 79

79:1 מִזְמ֗וֹרמִזְמוֹרמזמור לְאָ֫סָ֥ףלְאָסָףלאסף אֱ‍ֽלֹהִ֡יםאֱ‍לֹהִיםא‍להים בָּ֤אוּבָּאוּבאו גוֹיִ֨םגוֹיִםגוים ׀׀׀ בְּֽנַחֲלָתֶ֗ךָבְּנַחֲלָתֶךָבנחלתך טִ֭מְּאוּטִמְּאוּטמאו אֶתאֶתאת־־־הֵיכַ֣להֵיכַלהיכל קָדְשֶׁ֑ךָקָדְשֶׁךָקדשך שָׂ֖מוּשָׂמוּשמו אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֣םיְרוּשָׁלִַםירושלם לְעִיִּֽיםלְעִיִּיםלעיים׃׃׃ 79:2 נָֽתְנ֡וּנָתְנוּנתנו אֶתאֶתאת־־־נִבְלַ֬תנִבְלַתנבלת עֲבָדֶ֗יךָעֲבָדֶיךָעבדיך מַ֭אֲכָלמַאֲכָלמאכל לְע֣וֹףלְעוֹףלעוף הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים בְּשַׂ֥רבְּשַׂרבשר חֲ֝סִידֶ֗יךָחֲסִידֶיךָחסידיך לְחַיְתוֹלְחַיְתוֹלחיתו־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 79:3 שָׁפְכ֬וּשָׁפְכוּשפכו דָמָ֨םדָמָםדמם ׀׀׀ כַּמַּ֗יִםכַּמַּיִםכמים סְֽבִ֘יב֤וֹתסְבִיבוֹתסביבות יְֽרוּשָׁלִָ֗םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְאֵ֣יןוְאֵיןואין קוֹבֵֽרקוֹבֵרקובר׃׃׃ 79:4 הָיִ֣ינוּהָיִינוּהיינו חֶ֭רְפָּהחֶרְפָּהחרפה לִשְׁכֵנֵ֑ינוּלִשְׁכֵנֵינוּלשכנינו לַ֥עַגלַעַגלעג וָ֝קֶ֗לֶסוָקֶלֶסוקלס לִסְבִיבוֹתֵֽינוּלִסְבִיבוֹתֵינוּלסביבותינו׃׃׃ 79:5 עַדעַדעד־־־מָ֣המָהמה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה תֶּאֱנַ֣ףתֶּאֱנַףתאנף לָנֶ֑צַחלָנֶצַחלנצח תִּבְעַ֥רתִּבְעַרתבער כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־אֵ֝֗שׁאֵשׁאש קִנְאָתֶֽךָקִנְאָתֶךָקנאתך׃׃׃ 79:6 שְׁפֹ֤ךְשְׁפֹךְשפך חֲמָתְךָ֨חֲמָתְךָחמתך אֶֽלאֶלאל־־־הַגּוֹיִם֮הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֪ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יְדָ֫ע֥וּךָיְדָעוּךָידעוך וְעַ֥לוְעַלועל מַמְלָכ֑וֹתמַמְלָכוֹתממלכות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּ֝שִׁמְךָ֗בְּשִׁמְךָבשמך לֹ֣אלֹאלא קָרָֽאוּקָרָאוּקראו׃׃׃ 79:7 כִּ֭יכִּיכי אָכַ֣לאָכַלאכל אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וְֽאֶתוְאֶתואת־־־נָוֵ֥הוּנָוֵהוּנוהו הֵשַֽׁמּוּהֵשַׁמּוּהשמו׃׃׃ 79:8 אַֽלאַלאל־־־תִּזְכָּרתִּזְכָּרתזכר־־־לָנוּ֮לָנוּלנו עֲוֺנֹ֪תעֲוֺנֹתעונת רִאשֹׁ֫נִ֥יםרִאשֹׁנִיםראשנים מַ֭הֵרמַהֵרמהר יְקַדְּמ֣וּנוּיְקַדְּמוּנוּיקדמונו רַחֲמֶ֑יךָרַחֲמֶיךָרחמיך כִּ֖יכִּיכי דַלּ֣וֹנוּדַלּוֹנוּדלונו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 79:9 עָזְרֵ֤נוּעָזְרֵנוּעזרנו ׀׀׀ אֱלֹ֘הֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׁעֵ֗נוּיִשְׁעֵנוּישענו עַלעַלעל־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר כְּבֽוֹדכְּבוֹדכבוד־־־שְׁמֶ֑ךָשְׁמֶךָשמך וְהַצִּילֵ֥נוּוְהַצִּילֵנוּוהצילנו וְכַפֵּ֥רוְכַפֵּרוכפר עַלעַלעל־־־חַ֝טֹּאתֵ֗ינוּחַטֹּאתֵינוּחטאתינו לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען שְׁמֶֽךָשְׁמֶךָשמך׃׃׃ 79:10 לָ֤מָּהלָמָּהלמה ׀׀׀ יֹאמְר֣וּיֹאמְרוּיאמרו הַגּוֹיִם֮הַגּוֹיִםהגוים אַיֵּ֪האַיֵּהאיה אֱ‍ֽלֹהֵ֫יהֶ֥םאֱ‍לֹהֵיהֶםא‍להיהם יִוָּדַ֣עיִוָּדַעיודע [בַּגִּיִּים כ][בַּגִּיִּים כ][בגיים כ] (בַּגּוֹיִ֣ם ק)(בַּגּוֹיִם ק)(בגוים ק) לְעֵינֵ֑ינוּלְעֵינֵינוּלעינינו נִ֝קְמַ֗תנִקְמַתנקמת דַּֽםדַּםדם־־־עֲבָדֶ֥יךָעֲבָדֶיךָעבדיך הַשָּׁפֽוּךְהַשָּׁפוּךְהשפוך׃׃׃ 79:11 תָּ֤ב֣וֹאתָּבוֹאתבוא לְפָנֶיךָ֮לְפָנֶיךָלפניך אֶנְקַ֪תאֶנְקַתאנקת אָ֫סִ֥יראָסִיראסיר כְּגֹ֥דֶלכְּגֹדֶלכגדל זְרוֹעֲךָ֑זְרוֹעֲךָזרועך ה֝וֹתֵ֗רהוֹתֵרהותר בְּנֵ֣יבְּנֵיבני תְמוּתָֽהתְמוּתָהתמותה׃׃׃ 79:12 וְהָ֘שֵׁ֤בוְהָשֵׁבוהשב לִשְׁכֵנֵ֣ינוּלִשְׁכֵנֵינוּלשכנינו שִׁ֭בְעָתַיִםשִׁבְעָתַיִםשבעתים אֶלאֶלאל־־־חֵיקָ֑םחֵיקָםחיקם חֶרְפָּ֘תָ֤םחֶרְפָּתָםחרפתם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר חֵרְפ֣וּךָחֵרְפוּךָחרפוך אֲדֹנָֽיאֲדֹנָיאדני׃׃׃ 79:13 וַאֲנַ֤חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו עַמְּךָ֨עַמְּךָעמך ׀׀׀ וְצֹ֥אןוְצֹאןוצאן מַרְעִיתֶךָ֮מַרְעִיתֶךָמרעיתך נ֤וֹדֶ֥הנוֹדֶהנודה לְּךָ֗לְּךָלך לְע֫וֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם לְדֹ֥רלְדֹרלדר וָדֹ֑רוָדֹרודר נְ֝סַפֵּ֗רנְסַפֵּרנספר תְּהִלָּתֶֽךָתְּהִלָּתֶךָתהלתך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain