Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 89

89:1 מַ֝שְׂכִּ֗ילמַשְׂכִּילמשכיל לְאֵיתָ֥ןלְאֵיתָןלאיתן הָֽאֶזְרָחִֽיהָאֶזְרָחִיהאזרחי׃׃׃ 89:2 חַֽסְדֵ֣יחַסְדֵיחסדי יְ֭הוָהיְהוָהיהוה עוֹלָ֣םעוֹלָםעולם אָשִׁ֑ירָהאָשִׁירָהאשירה לְדֹ֥רלְדֹרלדר וָדֹ֓רוָדֹרודר ׀׀׀ אוֹדִ֖יעַאוֹדִיעַאודיע אֱמוּנָתְךָ֣אֱמוּנָתְךָאמונתך בְּפִֽיבְּפִיבפי׃׃׃ 89:3 כִּֽיכִּיכי־־־אָמַ֗רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי ע֭וֹלָםעוֹלָםעולם חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד יִבָּנֶ֑היִבָּנֶהיבנה שָׁמַ֓יִםשָׁמַיִםשמים ׀׀׀ תָּכִ֖ןתָּכִןתכן אֱמוּנָתְךָ֣אֱמוּנָתְךָאמונתך בָהֶֽםבָהֶםבהם׃׃׃ 89:4 כָּרַ֣תִּֽיכָּרַתִּיכרתי בְ֭רִיתבְרִיתברית לִבְחִירִ֑ילִבְחִירִילבחירי נִ֝שְׁבַּ֗עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לְדָוִ֥דלְדָוִדלדוד עַבְדִּֽיעַבְדִּיעבדי׃׃׃ 89:5 עַדעַדעד־־־ע֭וֹלָםעוֹלָםעולם אָכִ֣יןאָכִיןאכין זַרְעֶ֑ךָזַרְעֶךָזרעך וּבָנִ֨יתִיוּבָנִיתִיובניתי לְדֹרלְדֹרלדר־־־וָד֖וֹרוָדוֹרודור כִּסְאֲךָ֣כִּסְאֲךָכסאך סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 89:6 וְי֘וֹד֤וּוְיוֹדוּויודו שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים פִּלְאֲךָ֣פִּלְאֲךָפלאך יְהוָ֑היְהוָהיהוה אַףאַףאף־־־אֱ֝מֽוּנָתְךָ֗אֱמוּנָתְךָאמונתך בִּקְהַ֥לבִּקְהַלבקהל קְדֹשִֽׁיםקְדֹשִׁיםקדשים׃׃׃ 89:7 כִּ֤יכִּיכי מִ֣ימִימי בַ֭שַּׁחַקבַשַּׁחַקבשחק יַעֲרֹ֣ךְיַעֲרֹךְיערך לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה יִדְמֶ֥היִדְמֶהידמה לַ֝יהוָ֗הלַיהוָהליהוה בִּבְנֵ֥יבִּבְנֵיבבני אֵלִיםאֵלִיםאלים׃׃׃ 89:8 אֵ֣לאֵלאל נַ֭עֲרָץנַעֲרָץנערץ בְּסוֹדבְּסוֹדבסוד־־־קְדֹשִׁ֣יםקְדֹשִׁיםקדשים רַבָּ֑הרַבָּהרבה וְ֝נוֹרָ֗אוְנוֹרָאונורא עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־סְבִיבָֽיוסְבִיבָיוסביביו׃׃׃ 89:9 יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֱלֹ֘הֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות מִֽימִימי־־־כָֽמ֖וֹךָכָמוֹךָכמוך חֲסִ֥יןחֲסִיןחסין ׀׀׀ יָ֑הּיָהּיה וֶ֝אֱמֽוּנָתְךָ֗וֶאֱמוּנָתְךָואמונתך סְבִיבוֹתֶֽיךָסְבִיבוֹתֶיךָסביבותיך׃׃׃ 89:10 אַתָּ֣האַתָּהאתה מ֭וֹשֵׁלמוֹשֵׁלמושל בְּגֵא֣וּתבְּגֵאוּתבגאות הַיָּ֑םהַיָּםהים בְּשׂ֥וֹאבְּשׂוֹאבשוא גַ֝לָּ֗יוגַלָּיוגליו אַתָּ֥האַתָּהאתה תְשַׁבְּחֵֽםתְשַׁבְּחֵםתשבחם׃׃׃ 89:11 אַתָּ֤האַתָּהאתה דִכִּ֣אתָדִכִּאתָדכאת כֶחָלָ֣לכֶחָלָלכחלל רָ֑הַברָהַברהב בִּזְר֥וֹעַבִּזְרוֹעַבזרוע עֻ֝זְּךָ֗עֻזְּךָעזך פִּזַּ֥רְתָּפִּזַּרְתָּפזרת אוֹיְבֶֽיךָאוֹיְבֶיךָאויביך׃׃׃ 89:12 לְךָ֣לְךָלך שָׁ֭מַיִםשָׁמַיִםשמים אַףאַףאף־־־לְךָ֥לְךָלך אָ֑רֶץאָרֶץארץ תֵּבֵ֥לתֵּבֵלתבל וּ֝מְלֹאָ֗הּוּמְלֹאָהּומלאה אַתָּ֥האַתָּהאתה יְסַדְתָּֽםיְסַדְתָּםיסדתם׃׃׃ 89:13 צָפ֣וֹןצָפוֹןצפון וְ֭יָמִיןוְיָמִיןוימין אַתָּ֣האַתָּהאתה בְרָאתָ֑םבְרָאתָםבראתם תָּב֥וֹרתָּבוֹרתבור וְ֝חֶרְמ֗וֹןוְחֶרְמוֹןוחרמון בְּשִׁמְךָ֥בְּשִׁמְךָבשמך יְרַנֵּֽנוּיְרַנֵּנוּירננו׃׃׃ 89:14 לְךָ֣לְךָלך זְ֭רוֹעַזְרוֹעַזרוע עִםעִםעם־־־גְּבוּרָ֑הגְּבוּרָהגבורה תָּעֹ֥זתָּעֹזתעז יָ֝דְךָ֗יָדְךָידך תָּר֥וּםתָּרוּםתרום יְמִינֶֽךָיְמִינֶךָימינך׃׃׃ 89:15 צֶ֣דֶקצֶדֶקצדק וּ֭מִשְׁפָּטוּמִשְׁפָּטומשפט מְכ֣וֹןמְכוֹןמכון כִּסְאֶ֑ךָכִּסְאֶךָכסאך חֶ֥סֶדחֶסֶדחסד וֶ֝אֱמֶ֗תוֶאֱמֶתואמת יְֽקַדְּמ֥וּיְקַדְּמוּיקדמו פָנֶֽיךָפָנֶיךָפניך׃׃׃ 89:16 אַשְׁרֵ֣יאַשְׁרֵיאשרי הָ֭עָםהָעָםהעם יוֹדְעֵ֣ייוֹדְעֵייודעי תְרוּעָ֑התְרוּעָהתרועה יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה בְּֽאוֹרבְּאוֹרבאור־־־פָּנֶ֥יךָפָּנֶיךָפניך יְהַלֵּכֽוּןיְהַלֵּכוּןיהלכון׃׃׃ 89:17 בְּ֭שִׁמְךָבְּשִׁמְךָבשמך יְגִיל֣וּןיְגִילוּןיגילון כָּלכָּלכל־־־הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וּבְצִדְקָתְךָ֥וּבְצִדְקָתְךָובצדקתך יָרֽוּמוּיָרוּמוּירומו׃׃׃ 89:18 כִּֽיכִּיכי־־־תִפְאֶ֣רֶתתִפְאֶרֶתתפארת עֻזָּ֣מוֹעֻזָּמוֹעזמו אָ֑תָּהאָתָּהאתה וּ֝בִרְצֹנְךָ֗וּבִרְצֹנְךָוברצנך [תָּרִים כ][תָּרִים כ][תרים כ] (תָּר֥וּם ק)(תָּרוּם ק)(תרום ק) קַרְנֵֽנוּקַרְנֵנוּקרננו׃׃׃ 89:19 כִּ֣יכִּיכי לַֽ֭יהוָהלַיהוָהליהוה מָֽגִנֵּ֑נוּמָגִנֵּנוּמגננו וְלִקְד֖וֹשׁוְלִקְדוֹשׁולקדוש יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל מַלְכֵּֽנוּמַלְכֵּנוּמלכנו׃׃׃ 89:20 אָ֤זאָזאז דִּבַּ֥רְתָּֽדִּבַּרְתָּדברת־־־בְחָ֡זוֹןבְחָזוֹןבחזון לַֽחֲסִידֶ֗יךָלַחֲסִידֶיךָלחסידיך וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שִׁוִּ֣יתִישִׁוִּיתִישויתי עֵ֭זֶרעֵזֶרעזר עַלעַלעל־־־גִּבּ֑וֹרגִּבּוֹרגבור הֲרִימ֖וֹתִיהֲרִימוֹתִיהרימותי בָח֣וּרבָחוּרבחור מֵעָֽםמֵעָםמעם׃׃׃ 89:21 מָ֭צָאתִימָצָאתִימצאתי דָּוִ֣דדָּוִדדוד עַבְדִּ֑יעַבְדִּיעבדי בְּשֶׁ֖מֶןבְּשֶׁמֶןבשמן קָדְשִׁ֣יקָדְשִׁיקדשי מְשַׁחְתִּֽיומְשַׁחְתִּיומשחתיו׃׃׃ 89:22 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָ֭דִייָדִיידי תִּכּ֣וֹןתִּכּוֹןתכון עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו אַףאַףאף־־־זְרוֹעִ֥יזְרוֹעִיזרועי תְאַמְּצֶֽנּוּתְאַמְּצֶנּוּתאמצנו׃׃׃ 89:23 לֹֽאלֹאלא־־־יַשִּׁ֣איַשִּׁאישא אוֹיֵ֣באוֹיֵבאויב בּ֑וֹבּוֹבו וּבֶןוּבֶןובן־־־עַ֝וְלָ֗העַוְלָהעולה לֹ֣אלֹאלא יְעַנֶּֽנּוּיְעַנֶּנּוּיעננו׃׃׃ 89:24 וְכַתּוֹתִ֣יוְכַתּוֹתִיוכתותי מִפָּנָ֣יומִפָּנָיומפניו צָרָ֑יוצָרָיוצריו וּמְשַׂנְאָ֥יווּמְשַׂנְאָיוומשנאיו אֶגּֽוֹףאֶגּוֹףאגוף׃׃׃ 89:25 וֶֽאֶֽמוּנָתִ֣יוֶאֶמוּנָתִיואמונתי וְחַסְדִּ֣יוְחַסְדִּיוחסדי עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וּ֝בִשְׁמִ֗יוּבִשְׁמִיובשמי תָּר֥וּםתָּרוּםתרום קַרְנֽוֹקַרְנוֹקרנו׃׃׃ 89:26 וְשַׂמְתִּ֣יוְשַׂמְתִּיושמתי בַיָּ֣םבַיָּםבים יָד֑וֹיָדוֹידו וּֽבַנְּהָר֥וֹתוּבַנְּהָרוֹתובנהרות יְמִינֽוֹיְמִינוֹימינו׃׃׃ 89:27 ה֣וּאהוּאהוא יִ֭קְרָאֵנִייִקְרָאֵנִייקראני אָ֣בִיאָבִיאבי אָ֑תָּהאָתָּהאתה אֵ֝לִ֗יאֵלִיאלי וְצ֣וּרוְצוּרוצור יְשׁוּעָתִֽייְשׁוּעָתִיישועתי׃׃׃ 89:28 אַףאַףאף־־־אָ֭נִיאָנִיאני בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור אֶתְּנֵ֑הוּאֶתְּנֵהוּאתנהו עֶ֝לְי֗וֹןעֶלְיוֹןעליון לְמַלְכֵילְמַלְכֵילמלכי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 89:29 לְ֭עוֹלָ֗םלְעוֹלָםלעולם [אֶשְׁמֹור כ][אֶשְׁמֹור כ][אשמור כ] (אֶשְׁמָר ק)(אֶשְׁמָר ק)(אשמר ק) ל֣וֹלוֹלו חַסְדִּ֑יחַסְדִּיחסדי וּ֝בְרִיתִ֗יוּבְרִיתִיובריתי נֶאֱמֶ֥נֶתנֶאֱמֶנֶתנאמנת לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 89:30 וְשַׂמְתִּ֣יוְשַׂמְתִּיושמתי לָעַ֣דלָעַדלעד זַרְע֑וֹזַרְעוֹזרעו וְ֝כִסְא֗וֹוְכִסְאוֹוכסאו כִּימֵ֥יכִּימֵיכימי שָׁמָֽיִםשָׁמָיִםשמים׃׃׃ 89:31 אִםאִםאם־־־יַֽעַזְב֣וּיַעַזְבוּיעזבו בָ֭נָיובָנָיובניו תּוֹרָתִ֑יתּוֹרָתִיתורתי וּ֝בְמִשְׁפָּטַ֗יוּבְמִשְׁפָּטַיובמשפטי לֹ֣אלֹאלא יֵלֵכֽוּןיֵלֵכוּןילכון׃׃׃ 89:32 אִםאִםאם־־־חֻקֹּתַ֥יחֻקֹּתַיחקתי יְחַלֵּ֑לוּיְחַלֵּלוּיחללו וּ֝מִצְוֺתַ֗יוּמִצְוֺתַיומצותי לֹ֣אלֹאלא יִשְׁמֹֽרוּיִשְׁמֹרוּישמרו׃׃׃ 89:33 וּפָקַדְתִּ֣יוּפָקַדְתִּיופקדתי בְשֵׁ֣בֶטבְשֵׁבֶטבשבט פִּשְׁעָ֑םפִּשְׁעָםפשעם וּבִנְגָעִ֥יםוּבִנְגָעִיםובנגעים עֲוֺנָֽםעֲוֺנָםעונם׃׃׃ 89:34 וְ֭חַסְדִּיוְחַסְדִּיוחסדי לֹֽאלֹאלא־־־אָפִ֣יראָפִיראפיר מֵֽעִמּ֑וֹמֵעִמּוֹמעמו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אֲ֝שַׁקֵּ֗ראֲשַׁקֵּראשקר בֶּאֱמוּנָתִֽיבֶּאֱמוּנָתִיבאמונתי׃׃׃ 89:35 לֹאלֹאלא־־־אֲחַלֵּ֥לאֲחַלֵּלאחלל בְּרִיתִ֑יבְּרִיתִיבריתי וּמוֹצָ֥אוּמוֹצָאומוצא שְׂ֝פָתַ֗ישְׂפָתַישפתי לֹ֣אלֹאלא אֲשַׁנֶּֽהאֲשַׁנֶּהאשנה׃׃׃ 89:36 אַ֭חַתאַחַתאחת נִשְׁבַּ֣עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי בְקָדְשִׁ֑יבְקָדְשִׁיבקדשי אִֽםאִםאם־־־לְדָוִ֥דלְדָוִדלדוד אֲכַזֵּֽבאֲכַזֵּבאכזב׃׃׃ 89:37 זַ֭רְעוֹזַרְעוֹזרעו לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם יִהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה וְכִסְא֖וֹוְכִסְאוֹוכסאו כַשֶּׁ֣מֶשׁכַשֶּׁמֶשׁכשמש נֶגְדִּֽינֶגְדִּינגדי׃׃׃ 89:38 כְּ֭יָרֵחַכְּיָרֵחַכירח יִכּ֣וֹןיִכּוֹןיכון עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וְעֵ֥דוְעֵדועד בַּ֝שַּׁ֗חַקבַּשַּׁחַקבשחק נֶאֱמָ֥ןנֶאֱמָןנאמן סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 89:39 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה זָ֭נַחְתָּזָנַחְתָּזנחת וַתִּמְאָ֑סוַתִּמְאָסותמאס הִ֝תְעַבַּ֗רְתָּהִתְעַבַּרְתָּהתעברת עִםעִםעם־־־מְשִׁיחֶֽךָמְשִׁיחֶךָמשיחך׃׃׃ 89:40 נֵ֭אַרְתָּהנֵאַרְתָּהנארתה בְּרִ֣יתבְּרִיתברית עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך חִלַּ֖לְתָּחִלַּלְתָּחללת לָאָ֣רֶץלָאָרֶץלארץ נִזְרֽוֹנִזְרוֹנזרו׃׃׃ 89:41 פָּרַ֥צְתָּפָּרַצְתָּפרצת כָלכָלכל־־־גְּדֵרֹתָ֑יוגְּדֵרֹתָיוגדרתיו שַׂ֖מְתָּשַׂמְתָּשמת מִבְצָרָ֣יומִבְצָרָיומבצריו מְחִתָּהמְחִתָּהמחתה׃׃׃ 89:42 שַׁ֭סֻּהוּשַׁסֻּהוּשסהו כָּלכָּלכל־־־עֹ֣בְרֵיעֹבְרֵיעברי דָ֑רֶךְדָרֶךְדרך הָיָ֥ההָיָההיה חֶ֝רְפָּ֗החֶרְפָּהחרפה לִשְׁכֵנָֽיולִשְׁכֵנָיולשכניו׃׃׃ 89:43 הֲ֭רִימוֹתָהֲרִימוֹתָהרימות יְמִ֣יןיְמִיןימין צָרָ֑יוצָרָיוצריו הִ֝שְׂמַ֗חְתָּהִשְׂמַחְתָּהשמחת כָּלכָּלכל־־־אוֹיְבָֽיואוֹיְבָיואויביו׃׃׃ 89:44 אַףאַףאף־־־תָּ֭שִׁיבתָּשִׁיבתשיב צ֣וּרצוּרצור חַרְבּ֑וֹחַרְבּוֹחרבו וְלֹ֥אוְלֹאולא הֲ֝קֵימֹת֗וֹהֲקֵימֹתוֹהקימתו בַּמִּלְחָמָֽהבַּמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 89:45 הִשְׁבַּ֥תָּהִשְׁבַּתָּהשבת מִטְּהָר֑וֹמִטְּהָרוֹמטהרו וְ֝כִסְא֗וֹוְכִסְאוֹוכסאו לָאָ֥רֶץלָאָרֶץלארץ מִגַּֽרְתָּהמִגַּרְתָּהמגרתה׃׃׃ 89:46 הִ֭קְצַרְתָּהִקְצַרְתָּהקצרת יְמֵ֣ייְמֵיימי עֲלוּמָ֑יועֲלוּמָיועלומיו הֶֽעֱטִ֨יתָהֶעֱטִיתָהעטית עָלָ֖יועָלָיועליו בּוּשָׁ֣הבּוּשָׁהבושה סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 89:47 עַדעַדעד־־־מָ֣המָהמה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה תִּסָּתֵ֣רתִּסָּתֵרתסתר לָנֶ֑צַחלָנֶצַחלנצח תִּבְעַ֖רתִּבְעַרתבער כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־אֵ֣שׁאֵשׁאש חֲמָתֶֽךָחֲמָתֶךָחמתך׃׃׃ 89:48 זְכָרזְכָרזכר־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני מֶהמֶהמה־־־חָ֑לֶדחָלֶדחלד עַלעַלעל־־־מַהמַהמה־־־שָּׁ֝֗וְאשָּׁוְאשוא בָּרָ֥אתָבָּרָאתָבראת כָלכָלכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 89:49 מִ֤ימִימי גֶ֣בֶרגֶבֶרגבר יִֽ֭חְיֶהיִחְיֶהיחיה וְלֹ֣אוְלֹאולא יִרְאֶהיִרְאֶהיראה־־־מָּ֑וֶתמָּוֶתמות יְמַלֵּ֨טיְמַלֵּטימלט נַפְשׁ֖וֹנַפְשׁוֹנפשו מִיַּדמִיַּדמיד־־־שְׁא֣וֹלשְׁאוֹלשאול סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 89:50 אַיֵּ֤האַיֵּהאיה ׀׀׀ חֲסָדֶ֖יךָחֲסָדֶיךָחסדיך הָרִאשֹׁנִ֥יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים ׀׀׀ אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני נִשְׁבַּ֥עְתָּנִשְׁבַּעְתָּנשבעת לְ֝דָוִ֗דלְדָוִדלדוד בֶּאֱמוּנָתֶֽךָבֶּאֱמוּנָתֶךָבאמונתך׃׃׃ 89:51 זְכֹ֣רזְכֹרזכר אֲ֭דֹנָיאֲדֹנָיאדני חֶרְפַּ֣תחֶרְפַּתחרפת עֲבָדֶ֑יךָעֲבָדֶיךָעבדיך שְׂאֵתִ֥ישְׂאֵתִישאתי בְ֝חֵיקִ֗יבְחֵיקִיבחיקי כָּלכָּלכל־־־רַבִּ֥יםרַבִּיםרבים עַמִּֽיםעַמִּיםעמים׃׃׃ 89:52 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר חֵרְפ֖וּחֵרְפוּחרפו אוֹיְבֶ֥יךָאוֹיְבֶיךָאויביך ׀׀׀ יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חֵ֝רְפ֗וּחֵרְפוּחרפו עִקְּב֥וֹתעִקְּבוֹתעקבות מְשִׁיחֶֽךָמְשִׁיחֶךָמשיחך׃׃׃ 89:53 בָּר֖וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָ֥היְהוָהיהוה לְ֝עוֹלָ֗םלְעוֹלָםלעולם אָ֘מֵ֥ןאָמֵןאמן ׀׀׀ וְאָמֵֽןוְאָמֵןואמן׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain