Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 93

93:1 יְהוָ֣היְהוָהיהוה מָלָךְ֮מָלָךְמלך גֵּא֪וּתגֵּאוּתגאות לָ֫בֵ֥שׁלָבֵשׁלבש לָבֵ֣שׁלָבֵשׁלבש יְ֭הוָהיְהוָהיהוה עֹ֣זעֹזעז הִתְאַזָּ֑רהִתְאַזָּרהתאזר אַףאַףאף־־־תִּכּ֥וֹןתִּכּוֹןתכון תֵּ֝בֵ֗לתֵּבֵלתבל בַּלבַּלבל־־־תִּמּֽוֹטתִּמּוֹטתמוט׃׃׃ 93:2 נָכ֣וֹןנָכוֹןנכון כִּסְאֲךָ֣כִּסְאֲךָכסאך מֵאָ֑זמֵאָזמאז מֵֽעוֹלָ֣םמֵעוֹלָםמעולם אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 93:3 נָשְׂא֤וּנָשְׂאוּנשאו נְהָר֨וֹתנְהָרוֹתנהרות ׀׀׀ יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה נָשְׂא֣וּנָשְׂאוּנשאו נְהָר֣וֹתנְהָרוֹתנהרות קוֹלָ֑םקוֹלָםקולם יִשְׂא֖וּיִשְׂאוּישאו נְהָר֣וֹתנְהָרוֹתנהרות דָּכְיָֽםדָּכְיָםדכים׃׃׃ 93:4 מִקֹּל֨וֹתמִקֹּלוֹתמקלות ׀׀׀ מַ֤יִםמַיִםמים רַבִּ֗יםרַבִּיםרבים אַדִּירִ֣יםאַדִּירִיםאדירים מִשְׁבְּרֵימִשְׁבְּרֵימשברי־־־יָ֑םיָםים אַדִּ֖יראַדִּיראדיר בַּמָּר֣וֹםבַּמָּרוֹםבמרום יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 93:5 עֵֽדֹתֶ֨יךָעֵדֹתֶיךָעדתיך ׀׀׀ נֶאֶמְנ֬וּנֶאֶמְנוּנאמנו מְאֹ֗דמְאֹדמאד לְבֵיתְךָ֥לְבֵיתְךָלביתך נַאֲוָהנַאֲוָהנאוה־־־קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה לְאֹ֣רֶךְלְאֹרֶךְלארך יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain