Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 36

36:1 καὶ ἐποίησεν βεσελεηλ καὶ ελιαβ καὶ πᾶς σοφὸς τῇ διανοίᾳ ἐδόθη σοφία καὶ ἐπιστήμη ἐν αὐτοῖς συνιέναι ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα κατὰ τὰ ἅγια καθήκοντα κατὰ πάντα ὅσα συνέταξεν κύριος 36:2 καὶ ἐκάλεσεν μωυσῆς βεσελεηλ καὶ ελιαβ καὶ πάντας τοὺς ἔχοντας τὴν σοφίαν ἔδωκεν θεὸς ἐπιστήμην ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πάντας τοὺς ἑκουσίως βουλομένους προσπορεύεσθαι πρὸς τὰ ἔργα ὥστε συντελεῖν αὐτά 36:3 καὶ ἔλαβον παρὰ μωυσῆ πάντα τὰ ἀφαιρέματα ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ ισραηλ εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου ποιεῖν αὐτά καὶ αὐτοὶ προσεδέχοντο ἔτι τὰ προσφερόμενα παρὰ τῶν φερόντων τὸ πρωὶ πρωί 36:4 καὶ παρεγίνοντο πάντες οἱ σοφοὶ οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου ἕκαστος κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔργον αὐτοὶ ἠργάζοντο 36:5 καὶ εἶπαν πρὸς μωυσῆν ὅτι πλῆθος φέρει λαὸς παρὰ τὰ ἔργα ὅσα συνέταξεν κύριος ποιῆσαι 36:6 καὶ προσέταξεν μωυσῆς καὶ ἐκήρυξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ λέγων ἀνὴρ καὶ γυνὴ μηκέτι ἐργαζέσθωσαν εἰς τὰς ἀπαρχὰς τοῦ ἁγίου καὶ ἐκωλύθη λαὸς ἔτι προσφέρειν 36:7 καὶ τὰ ἔργα ἦν αὐτοῖς ἱκανὰ εἰς τὴν κατασκευὴν ποιῆσαι καὶ προσκατέλιπον 36:8 - - - 36:9 - - - 36:10 - - - 36:11 - - - 36:12 - - - 36:13 - - - 36:14 - - - 36:15 - - - 36:16 - - - 36:17 - - - 36:18 - - - 36:19 - - - 36:20 - - - 36:21 - - - 36:22 - - - 36:23 - - - 36:24 - - - 36:25 - - - 36:26 - - - 36:27 - - - 36:28 - - - 36:29 - - - 36:30 - - - 36:31 - - - 36:32 - - - 36:33 - - - 36:34 - - - 36:35 - - - 36:36 - - - 36:37 - - - 36:38 - - -


Septuagint - Public Domain