Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Amos 2

2:1 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־שְׁלֹשָׁה֙שְׁלֹשָׁהשלשה פִּשְׁעֵ֣יפִּשְׁעֵיפשעי מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וְעַלוְעַלועל־־־אַרְבָּעָ֖האַרְבָּעָהארבעה לֹ֣אלֹאלא אֲשִׁיבֶ֑נּוּאֲשִׁיבֶנּוּאשיבנו עַלעַלעל־־־שָׂרְפ֛וֹשָׂרְפוֹשרפו עַצְמ֥וֹתעַצְמוֹתעצמות מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֱד֖וֹםאֱדוֹםאדום לַשִּֽׂידלַשִּׂידלשיד׃׃׃ 2:2 וְשִׁלַּחְתִּיוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי־־־אֵ֣שׁאֵשׁאש בְּמוֹאָ֔בבְּמוֹאָבבמואב וְאָכְלָ֖הוְאָכְלָהואכלה אַרְמְנ֣וֹתאַרְמְנוֹתארמנות הַקְּרִיּ֑וֹתהַקְּרִיּוֹתהקריות וּמֵ֤תוּמֵתומת בְּשָׁאוֹן֙בְּשָׁאוֹןבשאון מוֹאָ֔במוֹאָבמואב בִּתְרוּעָ֖הבִּתְרוּעָהבתרועה בְּק֥וֹלבְּקוֹלבקול שׁוֹפָֽרשׁוֹפָרשופר׃׃׃ 2:3 וְהִכְרַתִּ֥יוְהִכְרַתִּיוהכרתי שׁוֹפֵ֖טשׁוֹפֵטשופט מִקִּרְבָּ֑הּמִקִּרְבָּהּמקרבה וְכָלוְכָלוכל־־־שָׂרֶ֛יהָשָׂרֶיהָשריה אֶהֱר֥וֹגאֶהֱרוֹגאהרוג עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
2:6 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־שְׁלֹשָׁה֙שְׁלֹשָׁהשלשה פִּשְׁעֵ֣יפִּשְׁעֵיפשעי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְעַלוְעַלועל־־־אַרְבָּעָ֖האַרְבָּעָהארבעה לֹ֣אלֹאלא אֲשִׁיבֶ֑נּוּאֲשִׁיבֶנּוּאשיבנו עַלעַלעל־־־מִכְרָ֤םמִכְרָםמכרם בַּכֶּ֙סֶף֙בַּכֶּסֶףבכסף צַדִּ֔יקצַדִּיקצדיק וְאֶבְי֖וֹןוְאֶבְיוֹןואביון בַּעֲב֥וּרבַּעֲבוּרבעבור נַעֲלָֽיִםנַעֲלָיִםנעלים׃׃׃ 2:7 הַשֹּׁאֲפִ֤יםהַשֹּׁאֲפִיםהשאפים עַלעַלעל־־־עֲפַרעֲפַרעפר־־־אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש דַּלִּ֔יםדַּלִּיםדלים וְדֶ֥רֶךְוְדֶרֶךְודרך עֲנָוִ֖יםעֲנָוִיםענוים יַטּ֑וּיַטּוּיטו וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש וְאָבִ֗יווְאָבִיוואביו יֵֽלְכוּ֙יֵלְכוּילכו אֶלאֶלאל־־־הַֽנַּעֲרָ֔ההַנַּעֲרָההנערה לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען חַלֵּ֖לחַלֵּלחלל אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֥םשֵׁםשם קָדְשִֽׁיקָדְשִׁיקדשי׃׃׃ 2:8 וְעַלוְעַלועל־־־בְּגָדִ֤יםבְּגָדִיםבגדים חֲבֻלִים֙חֲבֻלִיםחבלים יַטּ֔וּיַטּוּיטו אֵ֖צֶלאֵצֶלאצל כָּלכָּלכל־־־מִזְבֵּ֑חַמִזְבֵּחַמזבח וְיֵ֤יןוְיֵיןויין עֲנוּשִׁים֙עֲנוּשִׁיםענושים יִשְׁתּ֔וּיִשְׁתּוּישתו בֵּ֖יתבֵּיתבית אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ 2:9 וְאָ֨נֹכִ֜יוְאָנֹכִיואנכי הִשְׁמַ֤דְתִּיהִשְׁמַדְתִּיהשמדתי אֶתאֶתאת־־־הָֽאֱמֹרִי֙הָאֱמֹרִיהאמרי מִפְּנֵיהֶ֔םמִפְּנֵיהֶםמפניהם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר כְּגֹ֤בַהּכְּגֹבַהּכגבה אֲרָזִים֙אֲרָזִיםארזים גָּבְה֔וֹגָּבְהוֹגבהו וְחָסֹ֥ןוְחָסֹןוחסן ה֖וּאהוּאהוא כָּֽאַלּוֹנִ֑יםכָּאַלּוֹנִיםכאלונים וָאַשְׁמִ֤ידוָאַשְׁמִידואשמיד פִּרְיוֹ֙פִּרְיוֹפריו מִמַּ֔עַלמִמַּעַלממעל וְשָׁרָשָׁ֖יווְשָׁרָשָׁיוושרשיו מִתָּֽחַתמִתָּחַתמתחת׃׃׃ 2:10 וְאָנֹכִ֛יוְאָנֹכִיואנכי הֶעֱלֵ֥יתִיהֶעֱלֵיתִיהעליתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וָאוֹלֵ֨ךְוָאוֹלֵךְואולך אֶתְכֶ֤םאֶתְכֶםאתכם בַּמִּדְבָּר֙בַּמִּדְבָּרבמדבר אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה לָרֶ֖שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֶתאֶתאת־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ הָאֱמֹרִֽיהָאֱמֹרִיהאמרי׃׃׃ 2:11 וָאָקִ֤יםוָאָקִיםואקים מִבְּנֵיכֶם֙מִבְּנֵיכֶםמבניכם לִנְבִיאִ֔יםלִנְבִיאִיםלנביאים וּמִבַּחוּרֵיכֶ֖םוּמִבַּחוּרֵיכֶםומבחוריכם לִנְזִרִ֑יםלִנְזִרִיםלנזרים הַאַ֥ףהַאַףהאף אֵֽיןאֵיןאין־־־זֹ֛אתזֹאתזאת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:12 וַתַּשְׁק֥וּוַתַּשְׁקוּותשקו אֶתאֶתאת־־־הַנְּזִרִ֖יםהַנְּזִרִיםהנזרים יָ֑יִןיָיִןיין וְעַלוְעַלועל־־־הַנְּבִיאִים֙הַנְּבִיאִיםהנביאים צִוִּיתֶ֣םצִוִּיתֶםצויתם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֖אלֹאלא תִּנָּבְאֽוּתִּנָּבְאוּתנבאו׃׃׃ 2:13 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי מֵעִ֖יקמֵעִיקמעיק תַּחְתֵּיכֶ֑םתַּחְתֵּיכֶםתחתיכם כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר תָּעִיק֙תָּעִיקתעיק הָעֲגָלָ֔ההָעֲגָלָההעגלה הַֽמְלֵאָ֥ההַמְלֵאָההמלאה לָ֖הּלָהּלה עָמִֽירעָמִירעמיר׃׃׃ 2:14 וְאָבַ֤דוְאָבַדואבד מָנוֹס֙מָנוֹסמנוס מִקָּ֔למִקָּלמקל וְחָזָ֖קוְחָזָקוחזק לֹאלֹאלא־־־יְאַמֵּ֣ץיְאַמֵּץיאמץ כֹּח֑וֹכֹּחוֹכחו וְגִבּ֖וֹרוְגִבּוֹרוגבור לֹאלֹאלא־־־יְמַלֵּ֥טיְמַלֵּטימלט נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 2:15 וְתֹפֵ֤שׂוְתֹפֵשׂותפש הַקֶּ֙שֶׁת֙הַקֶּשֶׁתהקשת לֹ֣אלֹאלא יַעֲמֹ֔דיַעֲמֹדיעמד וְקַ֥לוְקַלוקל בְּרַגְלָ֖יובְּרַגְלָיוברגליו לֹ֣אלֹאלא יְמַלֵּ֑טיְמַלֵּטימלט וְרֹכֵ֣בוְרֹכֵבורכב הַסּ֔וּסהַסּוּסהסוס לֹ֥אלֹאלא יְמַלֵּ֖טיְמַלֵּטימלט נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 2:16 וְאַמִּ֥יץוְאַמִּיץואמיץ לִבּ֖וֹלִבּוֹלבו בַּגִּבּוֹרִ֑יםבַּגִּבּוֹרִיםבגבורים עָר֛וֹםעָרוֹםערום יָנ֥וּסיָנוּסינוס בַּיּוֹםבַּיּוֹםביום־־־הַה֖וּאהַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain