Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 16

16:1 שָׁמוֹר֙שָׁמוֹרשמור אֶתאֶתאת־־־חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש הָאָבִ֔יבהָאָבִיבהאביב וְעָשִׂ֣יתָוְעָשִׂיתָועשית פֶּ֔סַחפֶּסַחפסח לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כִּ֞יכִּיכי בְּחֹ֣דֶשׁבְּחֹדֶשׁבחדש הָֽאָבִ֗יבהָאָבִיבהאביב הוֹצִ֨יאֲךָ֜הוֹצִיאֲךָהוציאך יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מִמִּצְרַ֖יִםמִמִּצְרַיִםממצרים לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 16:2 וְזָבַ֥חְתָּוְזָבַחְתָּוזבחת פֶּ֛סַחפֶּסַחפסח לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך צֹ֣אןצֹאןצאן וּבָקָ֑רוּבָקָרובקר בַּמָּקוֹם֙בַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֣ריִבְחַריבחר יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְשַׁכֵּ֥ןלְשַׁכֵּןלשכן שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 16:3 לֹאלֹאלא־־־תֹאכַ֤לתֹאכַלתאכל עָלָיו֙עָלָיועליו חָמֵ֔ץחָמֵץחמץ שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֛יםיָמִיםימים תֹּֽאכַלתֹּאכַלתאכל־־־עָלָ֥יועָלָיועליו מַצּ֖וֹתמַצּוֹתמצות לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם עֹ֑נִיעֹנִיעני כִּ֣יכִּיכי בְחִפָּז֗וֹןבְחִפָּזוֹןבחפזון יָצָ֙אתָ֙יָצָאתָיצאת מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תִּזְכֹּר֔תִּזְכֹּרתזכר אֶתאֶתאת־־־י֤וֹםיוֹםיום צֵֽאתְךָ֙צֵאתְךָצאתך מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיֶּֽיךָחַיֶּיךָחייך׃׃׃ 16:4 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֵרָאֶ֨היֵרָאֶהיראה לְךָ֥לְךָלך שְׂאֹ֛רשְׂאֹרשאר בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּבֻלְךָ֖גְּבֻלְךָגבלך שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים וְלֹאוְלֹאולא־־־יָלִ֣יןיָלִיןילין מִןמִןמן־־־הַבָּשָׂ֗רהַבָּשָׂרהבשר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תִּזְבַּ֥חתִּזְבַּחתזבח בָּעֶ֛רֶבבָּעֶרֶבבערב בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הָרִאשׁ֖וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון לַבֹּֽקֶרלַבֹּקֶרלבקר׃׃׃ 16:5 לֹ֥אלֹאלא תוּכַ֖לתוּכַלתוכל לִזְבֹּ֣חַלִזְבֹּחַלזבח אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֑סַחהַפָּסַחהפסח בְּאַחַ֣דבְּאַחַדבאחד שְׁעָרֶ֔יךָשְׁעָרֶיךָשעריך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 16:6 כִּ֠יכִּיכי אִֽםאִםאם־־־אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֞וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֨ריִבְחַריבחר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך לְשַׁכֵּ֣ןלְשַׁכֵּןלשכן שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו שָׁ֛םשָׁםשם תִּזְבַּ֥חתִּזְבַּחתזבח אֶתאֶתאת־־־הַפֶּ֖סַחהַפֶּסַחהפסח בָּעָ֑רֶבבָּעָרֶבבערב כְּב֣וֹאכְּבוֹאכבוא הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד צֵֽאתְךָ֥צֵאתְךָצאתך מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 16:7 וּבִשַּׁלְתָּ֙וּבִשַּׁלְתָּובשלת וְאָ֣כַלְתָּ֔וְאָכַלְתָּואכלת בַּמָּק֕וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִבְחַ֛ריִבְחַריבחר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בּ֑וֹבּוֹבו וּפָנִ֣יתָוּפָנִיתָופנית בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וְהָלַכְתָּ֖וְהָלַכְתָּוהלכת לְאֹהָלֶֽיךָלְאֹהָלֶיךָלאהליך׃׃׃ 16:8 שֵׁ֥שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִ֖יםיָמִיםימים תֹּאכַ֣לתֹּאכַלתאכל מַצּ֑וֹתמַצּוֹתמצות וּבַיּ֣וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי עֲצֶ֙רֶת֙עֲצֶרֶתעצרת לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לֹ֥אלֹאלא תַעֲשֶׂ֖התַעֲשֶׂהתעשה מְלָאכָֽהמְלָאכָהמלאכה׃׃׃ ססס 16:9 שִׁבְעָ֥השִׁבְעָהשבעה שָׁבֻעֹ֖תשָׁבֻעֹתשבעת תִּסְפָּרתִּסְפָּרתספר־־־לָ֑ךְלָךְלך מֵהָחֵ֤למֵהָחֵלמהחל חֶרְמֵשׁ֙חֶרְמֵשׁחרמש בַּקָּמָ֔הבַּקָּמָהבקמה תָּחֵ֣לתָּחֵלתחל לִסְפֹּ֔רלִסְפֹּרלספר שִׁבְעָ֖השִׁבְעָהשבעה שָׁבֻעֽוֹתשָׁבֻעוֹתשבעות׃׃׃ 16:10 וְעָשִׂ֜יתָוְעָשִׂיתָועשית חַ֤גחַגחג שָׁבֻעוֹת֙שָׁבֻעוֹתשבעות לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מִסַּ֛תמִסַּתמסת נִדְבַ֥תנִדְבַתנדבת יָדְךָ֖יָדְךָידך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּתֵּ֑ןתִּתֵּןתתן כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר יְבָרֶכְךָ֖יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 16:11 וְשָׂמַחְתָּ֞וְשָׂמַחְתָּושמחת לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אַתָּ֨האַתָּהאתה וּבִנְךָ֣וּבִנְךָובנך וּבִתֶּךָ֮וּבִתֶּךָובתך וְעַבְדְּךָ֣וְעַבְדְּךָועבדך וַאֲמָתֶךָ֒וַאֲמָתֶךָואמתך וְהַלֵּוִי֙וְהַלֵּוִיוהלוי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּשְׁעָרֶ֔יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך וְהַגֵּ֛רוְהַגֵּרוהגר וְהַיָּת֥וֹםוְהַיָּתוֹםוהיתום וְהָאַלְמָנָ֖הוְהָאַלְמָנָהוהאלמנה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּקִרְבֶּ֑ךָבְּקִרְבֶּךָבקרבך בַּמָּק֗וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִבְחַר֙יִבְחַריבחר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְשַׁכֵּ֥ןלְשַׁכֵּןלשכן שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 16:12 וְזָ֣כַרְתָּ֔וְזָכַרְתָּוזכרת כִּיכִּיכי־־־עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד הָיִ֖יתָהָיִיתָהיית בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים וְשָׁמַרְתָּ֣וְשָׁמַרְתָּושמרת וְעָשִׂ֔יתָוְעָשִׂיתָועשית אֶתאֶתאת־־־הַֽחֻקִּ֖יםהַחֻקִּיםהחקים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ פפפ
16:13 חַ֧גחַגחג הַסֻּכֹּ֛תהַסֻּכֹּתהסכת תַּעֲשֶׂ֥התַּעֲשֶׂהתעשה לְךָ֖לְךָלך שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים בְּאָ֨סְפְּךָ֔בְּאָסְפְּךָבאספך מִֽגָּרְנְךָ֖מִגָּרְנְךָמגרנך וּמִיִּקְבֶֽךָוּמִיִּקְבֶךָומיקבך׃׃׃ 16:14 וְשָׂמַחְתָּ֖וְשָׂמַחְתָּושמחת בְּחַגֶּ֑ךָבְּחַגֶּךָבחגך אַתָּ֨האַתָּהאתה וּבִנְךָ֤וּבִנְךָובנך וּבִתֶּ֙ךָ֙וּבִתֶּךָובתך וְעַבְדְּךָ֣וְעַבְדְּךָועבדך וַאֲמָתֶ֔ךָוַאֲמָתֶךָואמתך וְהַלֵּוִ֗יוְהַלֵּוִיוהלוי וְהַגֵּ֛רוְהַגֵּרוהגר וְהַיָּת֥וֹםוְהַיָּתוֹםוהיתום וְהָאַלְמָנָ֖הוְהָאַלְמָנָהוהאלמנה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּשְׁעָרֶֽיךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך׃׃׃ 16:15 שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֗יםיָמִיםימים תָּחֹג֙תָּחֹגתחג לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בַּמָּק֖וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִבְחַ֣ריִבְחַריבחר יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֣יכִּיכי יְבָרֶכְךָ֞יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּכֹ֤לבְּכֹלבכל תְּבוּאָֽתְךָ֙תְּבוּאָתְךָתבואתך וּבְכֹל֙וּבְכֹלובכל מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה יָדֶ֔יךָיָדֶיךָידיך וְהָיִ֖יתָוְהָיִיתָוהיית אַ֥ךְאַךְאך שָׂמֵֽחַשָׂמֵחַשמח׃׃׃ 16:16 שָׁל֣וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש פְּעָמִ֣יםפְּעָמִיםפעמים ׀׀׀ בַּשָּׁנָ֡הבַּשָּׁנָהבשנה יֵרָאֶ֨היֵרָאֶהיראה כָלכָלכל־־־זְכוּרְךָ֜זְכוּרְךָזכורך אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בַּמָּקוֹם֙בַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִבְחָ֔ריִבְחָריבחר בְּחַ֧גבְּחַגבחג הַמַּצּ֛וֹתהַמַּצּוֹתהמצות וּבְחַ֥גוּבְחַגובחג הַשָּׁבֻע֖וֹתהַשָּׁבֻעוֹתהשבעות וּבְחַ֣גוּבְחַגובחג הַסֻּכּ֑וֹתהַסֻּכּוֹתהסכות וְלֹ֧אוְלֹאולא יֵרָאֶ֛היֵרָאֶהיראה אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה רֵיקָֽםרֵיקָםריקם׃׃׃ 16:17 אִ֖ישׁאִישׁאיש כְּמַתְּנַ֣תכְּמַתְּנַתכמתנת יָד֑וֹיָדוֹידו כְּבִרְכַּ֛תכְּבִרְכַּתכברכת יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָֽתַןנָתַןנתן־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 16:18 שֹׁפְטִ֣יםשֹׁפְטִיםשפטים וְשֹֽׁטְרִ֗יםוְשֹׁטְרִיםושטרים תִּֽתֶּןתִּתֶּןתתן־־־לְךָ֙לְךָלך בְּכָלבְּכָלבכל־־־שְׁעָרֶ֔יךָשְׁעָרֶיךָשעריך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֛יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לְךָ֖לְךָלך לִשְׁבָטֶ֑יךָלִשְׁבָטֶיךָלשבטיך וְשָׁפְט֥וּוְשָׁפְטוּושפטו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם מִשְׁפַּטמִשְׁפַּטמשפט־־־צֶֽדֶקצֶדֶקצדק׃׃׃ 16:19 לֹאלֹאלא־־־תַטֶּ֣התַטֶּהתטה מִשְׁפָּ֔טמִשְׁפָּטמשפט לֹ֥אלֹאלא תַכִּ֖ירתַכִּירתכיר פָּנִ֑יםפָּנִיםפנים וְלֹאוְלֹאולא־־־תִקַּ֣חתִקַּחתקח שֹׁ֔חַדשֹׁחַדשחד כִּ֣יכִּיכי הַשֹּׁ֗חַדהַשֹּׁחַדהשחד יְעַוֵּר֙יְעַוֵּריעור עֵינֵ֣יעֵינֵיעיני חֲכָמִ֔יםחֲכָמִיםחכמים וִֽיסַלֵּ֖ףוִיסַלֵּףויסלף דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי צַדִּיקִֽםצַדִּיקִםצדיקם׃׃׃ 16:20 צֶ֥דֶקצֶדֶקצדק צֶ֖דֶקצֶדֶקצדק תִּרְדֹּ֑ףתִּרְדֹּףתרדף לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען תִּֽחְיֶה֙תִּחְיֶהתחיה וְיָרַשְׁתָּ֣וְיָרַשְׁתָּוירשת אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 16:21 לֹֽאלֹאלא־־־תִטַּ֥עתִטַּעתטע לְךָ֛לְךָלך אֲשֵׁרָ֖האֲשֵׁרָהאשרה כָּלכָּלכל־־־עֵ֑ץעֵץעץ אֵ֗צֶלאֵצֶלאצל מִזְבַּ֛חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ ססס 16:22 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תָקִ֥יםתָקִיםתקים לְךָ֖לְךָלך מַצֵּבָ֑המַצֵּבָהמצבה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׂנֵ֖אשָׂנֵאשנא יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain