Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 17

17:1 לֹאלֹאלא־־־תִזְבַּח֩תִזְבַּחתזבח לַיהוָ֨הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך שׁ֣וֹרשׁוֹרשור וָשֶׂ֗הוָשֶׂהושה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה בוֹ֙בוֹבו מ֔וּםמוּםמום כֹּ֖לכֹּלכל דָּבָ֣רדָּבָרדבר רָ֑ערָערע כִּ֧יכִּיכי תוֹעֲבַ֛תתוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ ססס 17:2 כִּֽיכִּיכי־־־יִמָּצֵ֤איִמָּצֵאימצא בְקִרְבְּךָ֙בְקִרְבְּךָבקרבך בְּאַחַ֣דבְּאַחַדבאחד שְׁעָרֶ֔יךָשְׁעָרֶיךָשעריך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לָ֑ךְלָךְלך אִ֣ישׁאִישׁאיש אוֹאוֹאו־־־אִשָּׁ֗האִשָּׁהאשה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַעֲשֶׂ֧היַעֲשֶׂהיעשה אֶתאֶתאת־־־הָרַ֛עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה־־־אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לַעֲבֹ֥רלַעֲבֹרלעבר בְּרִיתֽוֹבְּרִיתוֹבריתו׃׃׃ 17:3 וַיֵּ֗לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַֽיַּעֲבֹד֙וַיַּעֲבֹדויעבד אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וַיִּשְׁתַּ֖חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְלַשֶּׁ֣מֶשׁוְלַשֶּׁמֶשׁולשמש ׀׀׀ א֣וֹאוֹאו לַיָּרֵ֗חַלַיָּרֵחַלירח א֛וֹאוֹאו לְכָללְכָללכל־־־צְבָ֥אצְבָאצבא הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־צִוִּֽיתִיצִוִּיתִיצויתי׃׃׃ 17:4 וְהֻֽגַּדוְהֻגַּדוהגד־־־לְךָ֖לְךָלך וְשָׁמָ֑עְתָּוְשָׁמָעְתָּושמעת וְדָרַשְׁתָּ֣וְדָרַשְׁתָּודרשת הֵיטֵ֔בהֵיטֵבהיטב וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה אֱמֶת֙אֱמֶתאמת נָכ֣וֹןנָכוֹןנכון הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר נֶעֶשְׂתָ֛הנֶעֶשְׂתָהנעשתה הַתּוֹעֵבָ֥ההַתּוֹעֵבָההתועבה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 17:5 וְהֽוֹצֵאתָ֣וְהוֹצֵאתָוהוצאת אֶתאֶתאת־־־הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַה֡וּאהַהוּאההוא אוֹ֩אוֹאו אֶתאֶתאת־־־הָאִשָּׁ֨ההָאִשָּׁההאשה הַהִ֜ואהַהִואההוא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָ֠שׂוּעָשׂוּעשו אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֨רהַדָּבָרהדבר הָרָ֤עהָרָעהרע הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֶלאֶלאל־־־שְׁעָרֶ֔יךָשְׁעָרֶיךָשעריך אֶתאֶתאת־־־הָאִ֕ישׁהָאִישׁהאיש א֖וֹאוֹאו אֶתאֶתאת־־־הָאִשָּׁ֑ההָאִשָּׁההאשה וּסְקַלְתָּ֥םוּסְקַלְתָּםוסקלתם בָּאֲבָנִ֖יםבָּאֲבָנִיםבאבנים וָמֵֽתוּוָמֵתוּומתו׃׃׃ 17:6 עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי ׀׀׀ שְׁנַ֣יִםשְׁנַיִםשנים עֵדִ֗יםעֵדִיםעדים א֛וֹאוֹאו שְׁלֹשָׁ֥השְׁלֹשָׁהשלשה עֵדִ֖יםעֵדִיםעדים יוּמַ֣תיוּמַתיומת הַמֵּ֑תהַמֵּתהמת לֹ֣אלֹאלא יוּמַ֔תיוּמַתיומת עַלעַלעל־־־פִּ֖יפִּיפי עֵ֥דעֵדעד אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 17:7 יַ֣דיַדיד הָעֵדִ֞יםהָעֵדִיםהעדים תִּֽהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־בּ֤וֹבּוֹבו בָרִאשֹׁנָה֙בָרִאשֹׁנָהבראשנה לַהֲמִית֔וֹלַהֲמִיתוֹלהמיתו וְיַ֥דוְיַדויד כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בָּאַחֲרֹנָ֑הבָּאַחֲרֹנָהבאחרנה וּבִֽעַרְתָּ֥וּבִעַרְתָּובערת הָרָ֖עהָרָעהרע מִקִּרְבֶּֽךָמִקִּרְבֶּךָמקרבך׃׃׃ פפפ
17:8 כִּ֣יכִּיכי יִפָּלֵא֩יִפָּלֵאיפלא מִמְּךָ֨מִמְּךָממך דָבָ֜רדָבָרדבר לַמִּשְׁפָּ֗טלַמִּשְׁפָּטלמשפט בֵּֽיןבֵּיןבין־־־דָּ֨םדָּםדם ׀׀׀ לְדָ֜םלְדָםלדם בֵּֽיןבֵּיןבין־־־דִּ֣יןדִּיןדין לְדִ֗יןלְדִיןלדין וּבֵ֥יןוּבֵיןובין נֶ֙גַע֙נֶגַענגע לָנֶ֔גַעלָנֶגַעלנגע דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי רִיבֹ֖תרִיבֹתריבת בִּשְׁעָרֶ֑יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך וְקַמְתָּ֣וְקַמְתָּוקמת וְעָלִ֔יתָוְעָלִיתָועלית אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִבְחַ֛ריִבְחַריבחר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 17:9 וּבָאתָ֗וּבָאתָובאת אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים וְאֶלוְאֶלואל־־־הַשֹּׁפֵ֔טהַשֹּׁפֵטהשפט אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֑םהָהֵםההם וְדָרַשְׁתָּ֙וְדָרַשְׁתָּודרשת וְהִגִּ֣ידוּוְהִגִּידוּוהגידו לְךָ֔לְךָלך אֵ֖תאֵתאת דְּבַ֥רדְּבַרדבר הַמִּשְׁפָּֽטהַמִּשְׁפָּטהמשפט׃׃׃ 17:10 וְעָשִׂ֗יתָוְעָשִׂיתָועשית עַלעַלעל־־־פִּ֤יפִּיפי הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יַגִּ֣ידֽוּיַגִּידוּיגידו לְךָ֔לְךָלך מִןמִןמן־־־הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַה֔וּאהַהוּאההוא אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר יִבְחַ֣ריִבְחַריבחר יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְשָׁמַרְתָּ֣וְשָׁמַרְתָּושמרת לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כְּכֹ֖לכְּכֹלככל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יוֹרֽוּךָיוֹרוּךָיורוך׃׃׃ 17:11 עַלעַלעל־־־פִּ֨יפִּיפי הַתּוֹרָ֜ההַתּוֹרָההתורה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יוֹר֗וּךָיוֹרוּךָיורוך וְעַלוְעַלועל־־־הַמִּשְׁפָּ֛טהַמִּשְׁפָּטהמשפט אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֹאמְר֥וּיֹאמְרוּיאמרו לְךָ֖לְךָלך תַּעֲשֶׂ֑התַּעֲשֶׂהתעשה לֹ֣אלֹאלא תָס֗וּרתָסוּרתסור מִןמִןמן־־־הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַגִּ֥ידֽוּיַגִּידוּיגידו לְךָ֖לְךָלך יָמִ֥יןיָמִיןימין וּשְׂמֹֽאלוּשְׂמֹאלושמאל׃׃׃ 17:12 וְהָאִ֞ישׁוְהָאִישׁוהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה בְזָד֗וֹןבְזָדוֹןבזדון לְבִלְתִּ֨ילְבִלְתִּילבלתי שְׁמֹ֤עַשְׁמֹעַשמע אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן הָעֹמֵ֞דהָעֹמֵדהעמד לְשָׁ֤רֶתלְשָׁרֶתלשרת שָׁם֙שָׁםשם אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך א֖וֹאוֹאו אֶלאֶלאל־־־הַשֹּׁפֵ֑טהַשֹּׁפֵטהשפט וּמֵת֙וּמֵתומת הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַה֔וּאהַהוּאההוא וּבִֽעַרְתָּ֥וּבִעַרְתָּובערת הָרָ֖עהָרָעהרע מִיִּשְׂרָאֵֽלמִיִּשְׂרָאֵלמישראל׃׃׃ 17:13 וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם יִשְׁמְע֣וּיִשְׁמְעוּישמעו וְיִרָ֑אוּוְיִרָאוּויראו וְלֹ֥אוְלֹאולא יְזִיד֖וּןיְזִידוּןיזידון עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ ססס 17:14 כִּֽיכִּיכי־־־תָבֹ֣אתָבֹאתבא אֶלאֶלאל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לָ֔ךְלָךְלך וִֽירִשְׁתָּ֖הּוִירִשְׁתָּהּוירשתה וְיָשַׁ֣בְתָּהוְיָשַׁבְתָּהוישבתה בָּ֑הּבָּהּבה וְאָמַרְתָּ֗וְאָמַרְתָּואמרת אָשִׂ֤ימָהאָשִׂימָהאשימה עָלַי֙עָלַיעלי מֶ֔לֶךְמֶלֶךְמלך כְּכָלכְּכָלככל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר סְבִיבֹתָֽיסְבִיבֹתָיסביבתי׃׃׃ 17:15 שׂ֣וֹםשׂוֹםשום תָּשִׂ֤יםתָּשִׂיםתשים עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך מֶ֔לֶךְמֶלֶךְמלך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִבְחַ֛ריִבְחַריבחר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בּ֑וֹבּוֹבו מִקֶּ֣רֶבמִקֶּרֶבמקרב אַחֶ֗יךָאַחֶיךָאחיך תָּשִׂ֤יםתָּשִׂיםתשים עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך מֶ֔לֶךְמֶלֶךְמלך לֹ֣אלֹאלא תוּכַ֗לתוּכַלתוכל לָתֵ֤תלָתֵתלתת עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך אִ֣ישׁאִישׁאיש נָכְרִ֔ינָכְרִינכרי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 17:16 רַק֮רַקרק לֹאלֹאלא־־־יַרְבֶּהיַרְבֶּהירבה־־־לּ֣וֹלּוֹלו סוּסִים֒סוּסִיםסוסים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָשִׁ֤יביָשִׁיבישיב אֶתאֶתאת־־־הָעָם֙הָעָםהעם מִצְרַ֔יְמָהמִצְרַיְמָהמצרימה לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען הַרְבּ֣וֹתהַרְבּוֹתהרבות ס֑וּססוּססוס וַֽיהוָה֙וַיהוָהויהוה אָמַ֣ראָמַראמר לָכֶ֔םלָכֶםלכם לֹ֣אלֹאלא תֹסִפ֗וּןתֹסִפוּןתספון לָשׁ֛וּבלָשׁוּבלשוב בַּדֶּ֥רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך הַזֶּ֖ההַזֶּההזה עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 17:17 וְלֹ֤אוְלֹאולא יַרְבֶּהיַרְבֶּהירבה־־־לּוֹ֙לּוֹלו נָשִׁ֔יםנָשִׁיםנשים וְלֹ֥אוְלֹאולא יָס֖וּריָסוּריסור לְבָב֑וֹלְבָבוֹלבבו וְכֶ֣סֶףוְכֶסֶףוכסף וְזָהָ֔בוְזָהָבוזהב לֹ֥אלֹאלא יַרְבֶּהיַרְבֶּהירבה־־־לּ֖וֹלּוֹלו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 17:18 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה כְשִׁבְתּ֔וֹכְשִׁבְתּוֹכשבתו עַ֖לעַלעל כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא מַמְלַכְתּ֑וֹמַמְלַכְתּוֹממלכתו וְכָ֨תַבוְכָתַבוכתב ל֜וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־מִשְׁנֵ֨המִשְׁנֵהמשנה הַתּוֹרָ֤ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת עַלעַלעל־־־סֵ֔פֶרסֵפֶרספר מִלִּפְנֵ֥ימִלִּפְנֵימלפני הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַלְוִיִּֽםהַלְוִיִּםהלוים׃׃׃ 17:19 וְהָיְתָ֣הוְהָיְתָהוהיתה עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וְקָ֥רָאוְקָרָאוקרא ב֖וֹבוֹבו כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי חַיָּ֑יוחַיָּיוחייו לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען יִלְמַ֗דיִלְמַדילמד לְיִרְאָה֙לְיִרְאָהליראה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יואֱלֹהָיואלהיו לִ֠שְׁמֹרלִשְׁמֹרלשמר אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֞ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָ֥ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֻקִּ֥יםהַחֻקִּיםהחקים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה לַעֲשֹׂתָֽםלַעֲשֹׂתָםלעשתם׃׃׃ 17:20 לְבִלְתִּ֤ילְבִלְתִּילבלתי רוּםרוּםרום־־־לְבָבוֹ֙לְבָבוֹלבבו מֵֽאֶחָ֔יומֵאֶחָיומאחיו וּלְבִלְתִּ֛יוּלְבִלְתִּיולבלתי ס֥וּרסוּרסור מִןמִןמן־־־הַמִּצְוָ֖ההַמִּצְוָההמצוה יָמִ֣יןיָמִיןימין וּשְׂמֹ֑אולוּשְׂמֹאולושמאול לְמַעַן֩לְמַעַןלמען יַאֲרִ֨יךְיַאֲרִיךְיאריך יָמִ֧יםיָמִיםימים עַלעַלעל־־־מַמְלַכְתּ֛וֹמַמְלַכְתּוֹממלכתו ה֥וּאהוּאהוא וּבָנָ֖יווּבָנָיוובניו בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain