Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 8

8:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּשָּׁנָ֣הבַּשָּׁנָהבשנה הַשִּׁשִּׁ֗יתהַשִּׁשִּׁיתהששית בַּשִּׁשִּׁי֙בַּשִּׁשִּׁיבששי בַּחֲמִשָּׁ֣הבַּחֲמִשָּׁהבחמשה לַחֹ֔דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש אֲנִי֙אֲנִיאני יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב בְּבֵיתִ֔יבְּבֵיתִיבביתי וְזִקְנֵ֥יוְזִקְנֵיוזקני יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה יוֹשְׁבִ֣יםיוֹשְׁבִיםיושבים לְפָנָ֑ילְפָנָילפני וַתִּפֹּ֤לוַתִּפֹּלותפל עָלַי֙עָלַיעלי שָׁ֔םשָׁםשם יַ֖דיַדיד אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִֽהיְהֹוִהיהוה׃׃׃ 8:2 וָאֶרְאֶ֗הוָאֶרְאֶהואראה וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה דְמוּת֙דְמוּתדמות כְּמַרְאֵהכְּמַרְאֵהכמראה־־־אֵ֔שׁאֵשׁאש מִמַּרְאֵ֥המִמַּרְאֵהממראה מָתְנָ֛יומָתְנָיומתניו וּלְמַ֖טָּהוּלְמַטָּהולמטה אֵ֑שׁאֵשׁאש וּמִמָּתְנָ֣יווּמִמָּתְנָיווממתניו וּלְמַ֔עְלָהוּלְמַעְלָהולמעלה כְּמַרְאֵהכְּמַרְאֵהכמראה־־־זֹ֖הַרזֹהַרזהר כְּעֵ֥יןכְּעֵיןכעין הַחַשְׁמַֽלָההַחַשְׁמַלָההחשמלה׃׃׃ 8:3 וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח תַּבְנִ֣יתתַּבְנִיתתבנית יָ֔דיָדיד וַיִּקָּחֵ֖נִיוַיִּקָּחֵנִיויקחני בְּצִיצִ֣תבְּצִיצִתבציצת רֹאשִׁ֑ירֹאשִׁיראשי וַתִּשָּׂ֣אוַתִּשָּׂאותשא אֹתִ֣יאֹתִיאתי ר֣וּחַרוּחַרוח ׀׀׀ בֵּֽיןבֵּיןבין־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַשָּׁמַ֡יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַתָּבֵא֩וַתָּבֵאותבא אֹתִ֨יאֹתִיאתי יְרוּשָׁלְַ֜מָהיְרוּשָׁלְַמָהירושלמה בְּמַרְא֣וֹתבְּמַרְאוֹתבמראות אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־פֶּ֜תַחפֶּתַחפתח שַׁ֤עַרשַׁעַרשער הַפְּנִימִית֙הַפְּנִימִיתהפנימית הַפּוֹנֶ֣ההַפּוֹנֶההפונה צָפ֔וֹנָהצָפוֹנָהצפונה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁ֣םשָׁםשם מוֹשַׁ֔במוֹשַׁבמושב סֵ֖מֶלסֵמֶלסמל הַקִּנְאָ֥ההַקִּנְאָההקנאה הַמַּקְנֶֽההַמַּקְנֶההמקנה׃׃׃ 8:4 וְהִ֨נֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־שָׁ֔םשָׁםשם כְּב֖וֹדכְּבוֹדכבוד אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כַּמַּרְאֶ֕הכַּמַּרְאֶהכמראה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי בַּבִּקְעָֽהבַּבִּקְעָהבבקעה׃׃׃ 8:5 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם שָׂאשָׂאשא־־־נָ֥אנָאנא עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך צָפ֑וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וָאֶשָּׂ֤אוָאֶשָּׂאואשא עֵינַי֙עֵינַיעיני דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך צָפ֔וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה מִצָּפוֹן֙מִצָּפוֹןמצפון לְשַׁ֣עַרלְשַׁעַרלשער הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח סֵ֛מֶלסֵמֶלסמל הַקִּנְאָ֥ההַקִּנְאָההקנאה הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בַּבִּאָֽהבַּבִּאָהבבאה׃׃׃ 8:6 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם הֲרֹאֶ֥ההֲרֹאֶההראה אַתָּ֖האַתָּהאתה [מֵהֶם כ][מֵהֶם כ][מהם כ] (מָ֣ה ק)(מָה ק)(מה ק) (הֵ֣ם ק)(הֵם ק)(הם ק) עֹשִׂ֑יםעֹשִׂיםעשים תּוֹעֵב֨וֹתתּוֹעֵבוֹתתועבות גְּדֹל֜וֹתגְּדֹלוֹתגדלות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ עֹשִׂ֣יםעֹשִׂיםעשים פֹּ֗הפֹּהפה לְרָֽחֳקָה֙לְרָחֳקָהלרחקה מֵעַ֣למֵעַלמעל מִקְדָּשִׁ֔ימִקְדָּשִׁימקדשי וְעוֹד֙וְעוֹדועוד תָּשׁ֣וּבתָּשׁוּבתשוב תִּרְאֶ֔התִּרְאֶהתראה תּוֹעֵב֖וֹתתּוֹעֵבוֹתתועבות גְּדֹלֽוֹתגְּדֹלוֹתגדלות׃׃׃ ססס 8:7 וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא אֹתִ֖יאֹתִיאתי אֶלאֶלאל־־־פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הֶֽחָצֵ֑רהֶחָצֵרהחצר וָאֶרְאֶ֕הוָאֶרְאֶהואראה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה חֹרחֹרחר־־־אֶחָ֖דאֶחָדאחד בַּקִּֽירבַּקִּירבקיר׃׃׃ 8:8 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֖םאָדָםאדם חֲתָרחֲתָרחתר־־־נָ֣אנָאנא בַקִּ֑ירבַקִּירבקיר וָאֶחְתֹּ֣רוָאֶחְתֹּרואחתר בַּקִּ֔ירבַּקִּירבקיר וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 8:9 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֑יאֵלָיאלי בֹּ֤אבֹּאבא וּרְאֵה֙וּרְאֵהוראה אֶתאֶתאת־־־הַתּוֹעֵב֣וֹתהַתּוֹעֵבוֹתהתועבות הָרָע֔וֹתהָרָעוֹתהרעות אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר הֵ֥םהֵםהם עֹשִׂ֖יםעֹשִׂיםעשים פֹּֽהפֹּהפה׃׃׃ 8:10 וָאָבוֹא֮וָאָבוֹאואבוא וָֽאֶרְאֶה֒וָאֶרְאֶהואראה וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה כָלכָלכל־־־תַּבְנִ֜יתתַּבְנִיתתבנית רֶ֤מֶשׂרֶמֶשׂרמש וּבְהֵמָה֙וּבְהֵמָהובהמה שֶׁ֔קֶץשֶׁקֶץשקץ וְכָלוְכָלוכל־־־גִּלּוּלֵ֖יגִּלּוּלֵיגלולי בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מְחֻקֶּ֥המְחֻקֶּהמחקה עַלעַלעל־־־הַקִּ֖ירהַקִּירהקיר סָבִ֥יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 8:11 וְשִׁבְעִ֣יםוְשִׁבְעִיםושבעים אִ֣ישׁאִישׁאיש מִזִּקְנֵ֣ימִזִּקְנֵימזקני בֵֽיתבֵיתבית־־־יִ֠שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל וְיַאֲזַנְיָ֨הוּוְיַאֲזַנְיָהוּויאזניהו בֶןבֶןבן־־־שָׁפָ֜ןשָׁפָןשפן עֹמֵ֤דעֹמֵדעמד בְּתוֹכָם֙בְּתוֹכָםבתוכם עֹמְדִ֣יםעֹמְדִיםעמדים לִפְנֵיהֶ֔םלִפְנֵיהֶםלפניהם וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש מִקְטַרְתּ֖וֹמִקְטַרְתּוֹמקטרתו בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וַעֲתַ֥רוַעֲתַרועתר עֲנַֽןעֲנַןענן־־־הַקְּטֹ֖רֶתהַקְּטֹרֶתהקטרת עֹלֶֽהעֹלֶהעלה׃׃׃ 8:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַי֮אֵלַיאלי הֲרָאִ֣יתָהֲרָאִיתָהראית בֶןבֶןבן־־־אָדָם֒אָדָםאדם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר זִקְנֵ֤יזִקְנֵיזקני בֵֽיתבֵיתבית־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל עֹשִׂ֣יםעֹשִׂיםעשים בַּחֹ֔שֶׁךְבַּחֹשֶׁךְבחשך אִ֖ישׁאִישׁאיש בְּחַדְרֵ֣יבְּחַדְרֵיבחדרי מַשְׂכִּית֑וֹמַשְׂכִּיתוֹמשכיתו כִּ֣יכִּיכי אֹמְרִ֗יםאֹמְרִיםאמרים אֵ֤יןאֵיןאין יְהוָה֙יְהוָהיהוה רֹאֶ֣הרֹאֶהראה אֹתָ֔נוּאֹתָנוּאתנו עָזַ֥בעָזַבעזב יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 8:13 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֑יאֵלָיאלי ע֣וֹדעוֹדעוד תָּשׁ֥וּבתָּשׁוּבתשוב תִּרְאֶ֛התִּרְאֶהתראה תּוֹעֵב֥וֹתתּוֹעֵבוֹתתועבות גְּדֹל֖וֹתגְּדֹלוֹתגדלות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֥מָּההֵמָּההמה עֹשִֽׂיםעֹשִׂיםעשים׃׃׃ 8:14 וַיָּבֵ֣אוַיָּבֵאויבא אֹתִ֗יאֹתִיאתי אֶלאֶלאל־־־פֶּ֙תַח֙פֶּתַחפתח שַׁ֣עַרשַׁעַרשער בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אֶלאֶלאל־־־הַצָּפ֑וֹנָההַצָּפוֹנָההצפונה וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־שָׁם֙שָׁםשם הַנָּשִׁ֣יםהַנָּשִׁיםהנשים יֹֽשְׁב֔וֹתיֹשְׁבוֹתישבות מְבַכּ֖וֹתמְבַכּוֹתמבכות אֶתאֶתאת־־־הַתַּמּֽוּזהַתַּמּוּזהתמוז׃׃׃ ססס 8:15 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֖יאֵלַיאלי הֲרָאִ֣יתָהֲרָאִיתָהראית בֶןבֶןבן־־־אָדָ֑םאָדָםאדם ע֣וֹדעוֹדעוד תָּשׁ֥וּבתָּשׁוּבתשוב תִּרְאֶ֛התִּרְאֶהתראה תּוֹעֵב֥וֹתתּוֹעֵבוֹתתועבות גְּדֹל֖וֹתגְּדֹלוֹתגדלות מֵאֵֽלֶּהמֵאֵלֶּהמאלה׃׃׃ 8:16 וַיָּבֵ֣אוַיָּבֵאויבא אֹתִ֗יאֹתִיאתי אֶלאֶלאל־־־חֲצַ֣רחֲצַרחצר בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָה֮יְהוָהיהוה הַפְּנִימִית֒הַפְּנִימִיתהפנימית וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־פֶ֜תַחפֶתַחפתח הֵיכַ֣להֵיכַלהיכל יְהוָ֗היְהוָהיהוה בֵּ֤יןבֵּיןבין הָֽאוּלָם֙הָאוּלָםהאולם וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח כְּעֶשְׂרִ֥יםכְּעֶשְׂרִיםכעשרים וַחֲמִשָּׁ֖הוַחֲמִשָּׁהוחמשה אִ֑ישׁאִישׁאיש אֲחֹ֨רֵיהֶ֜םאֲחֹרֵיהֶםאחריהם אֶלאֶלאל־־־הֵיכַ֤להֵיכַלהיכל יְהוָה֙יְהוָהיהוה וּפְנֵיהֶ֣םוּפְנֵיהֶםופניהם קֵ֔דְמָהקֵדְמָהקדמה וְהֵ֛מָּהוְהֵמָּהוהמה מִשְׁתַּחֲוִיתֶ֥םמִשְׁתַּחֲוִיתֶםמשתחויתם קֵ֖דְמָהקֵדְמָהקדמה לַשָּֽׁמֶשׁלַשָּׁמֶשׁלשמש׃׃׃ 8:17 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַי֮אֵלַיאלי הֲרָאִ֣יתָהֲרָאִיתָהראית בֶןבֶןבן־־־אָדָם֒אָדָםאדם הֲנָקֵל֙הֲנָקֵלהנקל לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה מֵעֲשׂ֕וֹתמֵעֲשׂוֹתמעשות אֶתאֶתאת־־־הַתּוֹעֵב֖וֹתהַתּוֹעֵבוֹתהתועבות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָֽשׂוּעָשׂוּעשו־־־פֹ֑הפֹהפה כִּֽיכִּיכי־־־מָלְא֨וּמָלְאוּמלאו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ חָמָ֗סחָמָסחמס וַיָּשֻׁ֙בוּ֙וַיָּשֻׁבוּוישבו לְהַכְעִיסֵ֔נִילְהַכְעִיסֵנִילהכעיסני וְהִנָּ֛םוְהִנָּםוהנם שֹׁלְחִ֥יםשֹׁלְחִיםשלחים אֶתאֶתאת־־־הַזְּמוֹרָ֖ההַזְּמוֹרָההזמורה אֶלאֶלאל־־־אַפָּֽםאַפָּםאפם׃׃׃ 8:18 וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִי֙אֲנִיאני אֶעֱשֶׂ֣האֶעֱשֶׂהאעשה בְחֵמָ֔הבְחֵמָהבחמה לֹֽאלֹאלא־־־תָח֥וֹסתָחוֹסתחוס עֵינִ֖יעֵינִיעיני וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶחְמֹ֑לאֶחְמֹלאחמל וְקָרְא֤וּוְקָרְאוּוקראו בְאָזְנַי֙בְאָזְנַיבאזני ק֣וֹלקוֹלקול גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול וְלֹ֥אוְלֹאולא אֶשְׁמַ֖עאֶשְׁמַעאשמע אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain