Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 39

39:1 וְיוֹסֵ֖ףוְיוֹסֵףויוסף הוּרַ֣דהוּרַדהורד מִצְרָ֑יְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה וַיִּקְנֵ֡הוּוַיִּקְנֵהוּויקנהו פּוֹטִיפַר֩פּוֹטִיפַרפוטיפר סְרִ֨יססְרִיססריס פַּרְעֹ֜הפַּרְעֹהפרעה שַׂ֤רשַׂרשר הַטַּבָּחִים֙הַטַּבָּחִיםהטבחים אִ֣ישׁאִישׁאיש מִצְרִ֔ימִצְרִימצרי מִיַּד֙מִיַּדמיד הַיִּשְׁמְעֵאלִ֔יםהַיִּשְׁמְעֵאלִיםהישמעאלים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הוֹרִדֻ֖הוּהוֹרִדֻהוּהורדהו שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 39:2 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי אִ֣ישׁאִישׁאיש מַצְלִ֑יחַמַצְלִיחַמצליח וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית אֲדֹנָ֖יואֲדֹנָיואדניו הַמִּצְרִֽיהַמִּצְרִיהמצרי׃׃׃ 39:3 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא אֲדֹנָ֔יואֲדֹנָיואדניו כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וְכֹל֙וְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֣וּאהוּאהוא עֹשֶׂ֔העֹשֶׂהעשה יְהוָ֖היְהוָהיהוה מַצְלִ֥יחַמַצְלִיחַמצליח בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 39:4 וַיִּמְצָ֨אוַיִּמְצָאוימצא יוֹסֵ֥ףיוֹסֵףיוסף חֵ֛ןחֵןחן בְּעֵינָ֖יובְּעֵינָיובעיניו וַיְשָׁ֣רֶתוַיְשָׁרֶתוישרת אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וַיַּפְקִדֵ֙הוּ֙וַיַּפְקִדֵהוּויפקדהו עַלעַלעל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו וְכָלוְכָלוכל־־־יֶשׁיֶשׁיש־־־ל֖וֹלוֹלו נָתַ֥ןנָתַןנתן בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 39:5 וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי מֵאָז֩מֵאָזמאז הִפְקִ֨ידהִפְקִידהפקיד אֹת֜וֹאֹתוֹאתו בְּבֵית֗וֹבְּבֵיתוֹבביתו וְעַל֙וְעַלועל כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֶשׁיֶשׁיש־־־ל֔וֹלוֹלו וַיְבָ֧רֶךְוַיְבָרֶךְויברך יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמִּצְרִ֖יהַמִּצְרִיהמצרי בִּגְלַ֣לבִּגְלַלבגלל יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי בִּרְכַּ֤תבִּרְכַּתברכת יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֶשׁיֶשׁיש־־־ל֔וֹלוֹלו בַּבַּ֖יִתבַּבַּיִתבבית וּבַשָּׂדֶֽהוּבַשָּׂדֶהובשדה׃׃׃ 39:6 וַיַּעֲזֹ֣בוַיַּעֲזֹבויעזב כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לוֹ֮לוֹלו בְּיַדבְּיַדביד־־־יוֹסֵף֒יוֹסֵףיוסף וְלֹאוְלֹאולא־־־יָדַ֤עיָדַעידע אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו מְא֔וּמָהמְאוּמָהמאומה כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־הַלֶּ֖חֶםהַלֶּחֶםהלחם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֣וּאהוּאהוא אוֹכֵ֑לאוֹכֵלאוכל וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף יְפֵהיְפֵהיפה־־־תֹ֖אַרתֹאַרתאר וִיפֵ֥הוִיפֵהויפה מַרְאֶֽהמַרְאֶהמראה׃׃׃ 39:7 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַחַר֙אַחַראחר הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וַתִּשָּׂ֧אוַתִּשָּׂאותשא אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־אֲדֹנָ֛יואֲדֹנָיואדניו אֶתאֶתאת־־־עֵינֶ֖יהָעֵינֶיהָעיניה אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שִׁכְבָ֥השִׁכְבָהשכבה עִמִּֽיעִמִּיעמי׃׃׃ 39:8 וַיְמָאֵ֓ןוַיְמָאֵןוימאן ׀׀׀ וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת אֲדֹנָ֔יואֲדֹנָיואדניו הֵ֣ןהֵןהן אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני לֹאלֹאלא־־־יָדַ֥עיָדַעידע אִתִּ֖יאִתִּיאתי מַהמַהמה־־־בַּבָּ֑יִתבַּבָּיִתבבית וְכֹ֥לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֶשׁיֶשׁיש־־־ל֖וֹלוֹלו נָתַ֥ןנָתַןנתן בְּיָדִֽיבְּיָדִיבידי׃׃׃ 39:9 אֵינֶ֨נּוּאֵינֶנּוּאיננו גָד֜וֹלגָדוֹלגדול בַּבַּ֣יִתבַּבַּיִתבבית הַזֶּה֮הַזֶּההזה מִמֶּנִּי֒מִמֶּנִּיממני וְלֹֽאוְלֹאולא־־־חָשַׂ֤ךְחָשַׂךְחשך מִמֶּ֙נִּי֙מִמֶּנִּיממני מְא֔וּמָהמְאוּמָהמאומה כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־אוֹתָ֖ךְאוֹתָךְאותך בַּאֲשֶׁ֣רבַּאֲשֶׁרבאשר אַתְּאַתְּאת־־־אִשְׁתּ֑וֹאִשְׁתּוֹאשתו וְאֵ֨יךְוְאֵיךְואיך אֶֽעֱשֶׂ֜האֶעֱשֶׂהאעשה הָרָעָ֤ההָרָעָההרעה הַגְּדֹלָה֙הַגְּדֹלָההגדלה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְחָטָ֖אתִיוְחָטָאתִיוחטאתי לֵֽאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 39:10 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כְּדַבְּרָ֥הּכְּדַבְּרָהּכדברה אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף י֣וֹםיוֹםיום ׀׀׀ י֑וֹםיוֹםיום וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁמַ֥עשָׁמַעשמע אֵלֶ֛יהָאֵלֶיהָאליה לִשְׁכַּ֥בלִשְׁכַּבלשכב אֶצְלָ֖הּאֶצְלָהּאצלה לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות עִמָּֽהּעִמָּהּעמה׃׃׃ 39:11 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי כְּהַיּ֣וֹםכְּהַיּוֹםכהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא הַבַּ֖יְתָההַבַּיְתָההביתה לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מְלַאכְתּ֑וֹמְלַאכְתּוֹמלאכתו וְאֵ֨יןוְאֵיןואין אִ֜ישׁאִישׁאיש מֵאַנְשֵׁ֥ימֵאַנְשֵׁימאנשי הַבַּ֛יִתהַבַּיִתהבית שָׁ֖םשָׁםשם בַּבָּֽיִתבַּבָּיִתבבית׃׃׃ 39:12 וַתִּתְפְּשֵׂ֧הוּוַתִּתְפְּשֵׂהוּותתפשהו בְּבִגְד֛וֹבְּבִגְדוֹבבגדו לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר שִׁכְבָ֣השִׁכְבָהשכבה עִמִּ֑יעִמִּיעמי וַיַּעֲזֹ֤בוַיַּעֲזֹבויעזב בִּגְדוֹ֙בִּגְדוֹבגדו בְּיָדָ֔הּבְּיָדָהּבידה וַיָּ֖נָסוַיָּנָסוינס וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא הַחֽוּצָההַחוּצָההחוצה׃׃׃ 39:13 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי כִּרְאוֹתָ֔הּכִּרְאוֹתָהּכראותה כִּֽיכִּיכי־־־עָזַ֥בעָזַבעזב בִּגְד֖וֹבִּגְדוֹבגדו בְּיָדָ֑הּבְּיָדָהּבידה וַיָּ֖נָסוַיָּנָסוינס הַחֽוּצָההַחוּצָההחוצה׃׃׃ 39:14 וַתִּקְרָ֞אוַתִּקְרָאותקרא לְאַנְשֵׁ֣ילְאַנְשֵׁילאנשי בֵיתָ֗הּבֵיתָהּביתה וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר רְא֗וּרְאוּראו הֵ֥בִיאהֵבִיאהביא לָ֛נוּלָנוּלנו אִ֥ישׁאִישׁאיש עִבְרִ֖יעִבְרִיעברי לְצַ֣חֶקלְצַחֶקלצחק בָּ֑נוּבָּנוּבנו בָּ֤אבָּאבא אֵלַי֙אֵלַיאלי לִשְׁכַּ֣בלִשְׁכַּבלשכב עִמִּ֔יעִמִּיעמי וָאֶקְרָ֖אוָאֶקְרָאואקרא בְּק֥וֹלבְּקוֹלבקול גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 39:15 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי כְשָׁמְע֔וֹכְשָׁמְעוֹכשמעו כִּֽיכִּיכי־־־הֲרִימֹ֥תִיהֲרִימֹתִיהרימתי קוֹלִ֖יקוֹלִיקולי וָאֶקְרָ֑אוָאֶקְרָאואקרא וַיַּעֲזֹ֤בוַיַּעֲזֹבויעזב בִּגְדוֹ֙בִּגְדוֹבגדו אֶצְלִ֔יאֶצְלִיאצלי וַיָּ֖נָסוַיָּנָסוינס וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא הַחֽוּצָההַחוּצָההחוצה׃׃׃ 39:16 וַתַּנַּ֥חוַתַּנַּחותנח בִּגְד֖וֹבִּגְדוֹבגדו אֶצְלָ֑הּאֶצְלָהּאצלה עַדעַדעד־־־בּ֥וֹאבּוֹאבוא אֲדֹנָ֖יואֲדֹנָיואדניו אֶלאֶלאל־־־בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ 39:17 וַתְּדַבֵּ֣רוַתְּדַבֵּרותדבר אֵלָ֔יואֵלָיואליו כַּדְּבָרִ֥יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר בָּֽאבָּאבא־־־אֵלַ֞יאֵלַיאלי הָעֶ֧בֶדהָעֶבֶדהעבד הָֽעִבְרִ֛יהָעִבְרִיהעברי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵבֵ֥אתָהֵבֵאתָהבאת לָּ֖נוּלָּנוּלנו לְצַ֥חֶקלְצַחֶקלצחק בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 39:18 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כַּהֲרִימִ֥יכַּהֲרִימִיכהרימי קוֹלִ֖יקוֹלִיקולי וָאֶקְרָ֑אוָאֶקְרָאואקרא וַיַּעֲזֹ֥בוַיַּעֲזֹבויעזב בִּגְד֛וֹבִּגְדוֹבגדו אֶצְלִ֖יאֶצְלִיאצלי וַיָּ֥נָסוַיָּנָסוינס הַחֽוּצָההַחוּצָההחוצה׃׃׃ 39:19 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כִשְׁמֹ֨עַכִשְׁמֹעַכשמע אֲדֹנָ֜יואֲדֹנָיואדניו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי אִשְׁתּ֗וֹאִשְׁתּוֹאשתו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבְּרָ֤הדִּבְּרָהדברה אֵלָיו֙אֵלָיואליו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כַּדְּבָרִ֣יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה עָ֥שָׂהּעָשָׂהּעשה לִ֖ילִילי עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך וַיִּ֖חַרוַיִּחַרויחר אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ 39:20 וַיִּקַּח֩וַיִּקַּחויקח אֲדֹנֵ֨יאֲדֹנֵיאדני יוֹסֵ֜ףיוֹסֵףיוסף אֹת֗וֹאֹתוֹאתו וַֽיִּתְּנֵ֙הוּ֙וַיִּתְּנֵהוּויתנהו אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַסֹּ֔הַרהַסֹּהַרהסהר מְק֕וֹםמְקוֹםמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־[אֲסוּרֵי כ][אֲסוּרֵי כ][אסורי כ] (אֲסִירֵ֥י ק)(אֲסִירֵי ק)(אסירי ק) הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲסוּרִ֑יםאֲסוּרִיםאסורים וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־שָׁ֖םשָׁםשם בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית הַסֹּֽהַרהַסֹּהַרהסהר׃׃׃ 39:21 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף וַיֵּ֥טוַיֵּטויט אֵלָ֖יואֵלָיואליו חָ֑סֶדחָסֶדחסד וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן חִנּ֔וֹחִנּוֹחנו בְּעֵינֵ֖יבְּעֵינֵיבעיני שַׂ֥רשַׂרשר בֵּיתבֵּיתבית־־־הַסֹּֽהַרהַסֹּהַרהסהר׃׃׃ 39:22 וַיִּתֵּ֞ןוַיִּתֵּןויתן שַׂ֤רשַׂרשר בֵּיתבֵּיתבית־־־הַסֹּ֙הַר֙הַסֹּהַרהסהר בְּיַדבְּיַדביד־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָ֣אֲסִירִ֔םהָאֲסִירִםהאסירם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית הַסֹּ֑הַרהַסֹּהַרהסהר וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עֹשִׂים֙עֹשִׂיםעשים שָׁ֔םשָׁםשם ה֖וּאהוּאהוא הָיָ֥ההָיָההיה עֹשֶֽׂהעֹשֶׂהעשה׃׃׃ 39:23 אֵ֣יןאֵיןאין ׀׀׀ שַׂ֣רשַׂרשר בֵּיתבֵּיתבית־־־הַסֹּ֗הַרהַסֹּהַרהסהר רֹאֶ֤הרֹאֶהראה אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מְא֙וּמָה֙מְאוּמָהמאומה בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו בַּאֲשֶׁ֥רבַּאֲשֶׁרבאשר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וַֽאֲשֶׁרוַאֲשֶׁרואשר־־־ה֥וּאהוּאהוא עֹשֶׂ֖העֹשֶׂהעשה יְהוָ֥היְהוָהיהוה מַצְלִֽיחַמַצְלִיחַמצליח׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain